Szczepienie dzieci nie jest obowiązkowe! Jest wyrok sądu.

W Polsce nie ma obowiązku prawnego ani tym bardziej PRZYMUSU szczepienia dzieci!

Przymus szczepień może być wprowadzony jedynie w przypadku ogłoszenia przez WHO epidemii lub pandemii!

I stąd właśnie wzięły się dwie, na szczęście nieudane, próby ogłoszenia fałszywej pandemii, najpierw ptasiej, a potem świńskiej grypy. Kombinowano też z SARS i ebolą i również nic z tego nie wyszło. Chciałoby się powiedzieć „A jednak Bóg istnieje”.

Obowiązek obywatelski to nie to samo, co obowiązek prawny lub przymus.

Dla zdecydowanej większości ludzi różnice te są niezrozumiałe i na tej  niewiedzy żeruje sanepid, który, zamiast tropić brudasów i trucicieli, do czego został powołany, handluje szczepionkami, a każdego, kto nie życzy sobie skorzystać z jego oferty biznesowej karze wysokimi grzywnami. To jest krzyczący konflikt interesów, który zasługuje na surową karę.

Nie masz obowiązku kupować tych toksyn i wstrzykiwać ich swoim dzieciom!

GIS: Obowiązek szczepień nie jest równoznaczny z przymusem

obowiązek szczepień nie oznacza przymusowego ich wykonywania

(…)

Zaznaczył, że ustawowy obowiązek szczepień nie jest równoznaczny z przymusem. Rocznie ok. 3 tys. osób nie decyduje się na szczepienie, a czyn ten NIE PODLEGA PENALIZACJI. (…)

Przymusowe szczepienie jest możliwe tylko wtedy, gdy na terenie województwa lub całego kraju zostanie ogłoszony stan epidemii. Zgodnie z uchwaloną przez Sejm ustawą przymus bezpośredni będą mogły stosować tylko osoby wykonujące zawody medyczne – np. pielęgniarze i pielęgniarki – zawsze pod nadzorem lekarza.

Czyn ten nie podlega penalizacji! Grzywna to też penalizacja, więc jej nakładanie jest niezgodne z prawem!

Doktor Paweł Grzesiowski:

To jest szczepienie obowiązkowe, przy czym pamiętajmy, że w obecnym stanie prawnym obowiązkowość oznacza BEZPŁATNOŚĆ, a NIE PRZYMUS.

Więc jeżeli ktoś (…) chce odstąpić od (…) szczepienia, to (…) takie PRAWO MA. Natomiast szczepienie ma charakter obowiązkowy w tym sensie, że jest przez ustawę przewidziane, jest refundowane i wszystkie dzieci w Polsce POWINNY być szczepione – dr Paweł Grzesiowski w wywiadzie dla radia TOK FM

Szczepienia są OBOWIĄZKOWE, ALE NIE PRZYMUSOWE. Poza sytuacjami zagrożenia epidemiologicznego NIKT FIZYCZNIE NIKOGO NIE MOŻE ZMUSIĆ DO SZCZEPIENIA – dr Paweł Grzesiowski dla Medycyny Praktycznej (Link)

Obowiązek obywatelski to np.obowiązek doniesienia o przestępstwie. Ale za niestosowanie się do tego obowiązku nie grożą żadne kary. Obowiązek obywatelski wynika z poczucia obywatelskiej solidarności: szczepimy się wszyscy, ponieważ OSZUKANO NAS, że tym sposobem chronimy tych, którzy zaszczepić się nie mogą (poszczepienna „odporność stada” jest oszustwem, bo nie dotyczy odporności poszczepiennej, lecz uzyskanej po masowych zachorowaniach), ale odmowa szczepienia nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji prawnych. Jeśli sanepid lub wojewoda nakładają grzywnę, to jest to łamanie prawa i należy to zgłosić na policję, a jeszcze lepiej do prokuratury! Nic nam nie grozi za uchylanie się od tych obowiązków, chyba, że sami zrobimy sobie krzywdę poddając się terrorowi i nielegalnym naciskom sanepidu lub wojewody, płacąc grzywnę lub zgłaszając się z dziećmi na szczepienia.

WADLIWE UZASADNIENIE WYROKU

Sędziowie – nawet w WSA, gdzie zwykle orzeka 3 sędziów – nie są nieomylni (nie chcę ich podejrzewać o niedouczenie, a tym bardziej o korupcję), więc niekiedy (na szczęście bardzo rzadko) podają niezgodne z obowiązującym prawem uzasadnienia wyroku. Tu mamy kuriozalny przykład:

… obowiązujące przepisy nie przewidują sytuacji, że rodzic może sam decydować, czy poddać dziecko szczepieniu, czy też odmówić jego zaszczepienia. Niezasadne są również zarzuty skarżącej odwołujące się do określonych przepisów Konstytucji oraz Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z dnia 4 listopada 1950 r.

Rodzice nie zostali ubezwłasnowolnieni ani pozbawieni prawa do decydowania o poddaniu lub odmowie poddania dziecka zabiegom medycznym, a takim zabiegiem, obarczonym znacznym ryzykiem, jest przecież szczepienie! Bez pisemnej zgody rodziców szczepienie jest przestępstwem i podlega karze!

Art. 192 K.K.:

§ 1. Kto wykonuje zabieg leczniczy bez zgody pacjenta, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.
Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem zgodę na wykonanie zabiegu wyraża rodzic i tylko rodzic i jest to decyzja ostateczna. Jeśli rodzic odmówi kończy to wszelką dyskusję.

Oczywiście, masz prawo powołać się nie tylko na Konstytucję ale i na Powszechną Deklarację w sprawie Bioetyki i Praw Człowieka UNESCO

Jeżeli sąd wydał wyrok niezgodny z obowiązującym prawem musicie odwołać się do sądu wyższej instancji i/lub złożyć skargę na sędziego bezpośrednio do prezesa danego sądu.

Porada dla bojących się otwartej wojny z rzekomą władzą (a tak naprawdę naszą pokorną i uniżoną służbą): jeżeli przychodnia doniesie na was do sanepidu i otrzymacie wezwanie do zapłacenia grzywny, a nie chcecie wojny możecie zastosować metodę biernego oporu. Nie płaćcie, niczego się nie bójcie, lecz piszcie odwołania, aż do skutku, czyli do ukończenia przez dziecko 19 roku życia. Wzory pism, a nawet darmową poradę prawnika otrzymacie tutaj: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP”

NAKŁADANIE GRZYWIEN ZA NIESZCZEPIENIE JEST NIEZGODNE Z PRAWEM!!!

Ustawodawca nie określił terminu wykonania szczepienia.
Urzędnik nie ma prawa decydować o terminie poddania zdrowej osoby jakiemukolwiek zabiegowi medycznemu.

Nie masz obowiązku szczepić dziecka zgodnie z urzędniczym kalendarzem. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi i Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych nie nakładają obowiązku szczepienia zdrowego dziecka w określonym terminie, więc masz czas od pierwszej doby do 19 roku życia dziecka.

Urzędnik nie ma prawa nakazać zdrowej osobie poddania się zabiegowi, a wojewoda nie ma prawa wystawić wniosku o ukaranie grzywną przed upłynięciem terminu wykonania obowiązku.

Szczegóły w wykładzie Przemysława Cuske (Stop NOP)

Co wolno lekarzowi

Nie-panie-doktorze

Lekarz jest jedynie konsultantem od spraw zdrowia, a nie właścicielem bezwolnego stada baranów, które może okładać kijem, szczepić i leczyć pod przymusem, a wy nie jesteście baranami, które nie mają prawa decydować o sobie. Przychodnia jest podmiotem gospodarczym, więc lekarz przedstawia ci swoją ofertę handlową, którą możesz przyjąć lub odrzucić, dokładnie tak samo jak przyjmujesz ofertę hydraulika czy innego majstra. Jest oczywiste, że jeśli odrzucisz ofertę hydraulika nie ma on prawa wydrzeć na ciebie mordy ani powiadomić prokuratury, że nie chcesz skorzystać z jego usług. Dlaczego w przypadku lekarza miałoby być inaczej? Lekarz jest twoim pracownikiem najemnym, zatrudniasz go, żeby dbał o zdrowie twojej rodziny i płacisz mu za to składkami z ubezpieczenia. Jeśli nie jesteś zadowolony z usługi, a zwłaszcza jeśli lekarz szkodzi zdrowiu zamiast pomagać zwalniasz partacza i piszesz na niego skargę do przychodni.

Ty jesteś szefem lekarza, bo ty mu płacisz za jego pracę, więc to ty możesz rozkazywać lekarzowi, a nie on tobie.

Proste i oczywiste, więc dlaczego trzęsiesz portkami, kiedy lekarz cię terroryzuje i zastrasza?

A teraz pomyśl chwilę…

Przychodnia chce zarobić, bo służba zdrowia została sprywatyzowana i musi przynosić jak największe zyski. Niby oczywiste, ale musisz sobie uświadomić pewną niezwykle ważną kwestię: medycyna to biznes z chorób! Na zdrowych lekarze nie zarabiają ani grosza! Im więcej i poważniej chorują pacjenci, tym więcej zarabiają lekarze! Gdyby wszyscy byli zdrowi lekarze musieliby się zająć czym innym, a nie po to studiowali przez długie lata medycynę, żeby teraz kopać rowy. Dlatego nie licz na to, że lekarz jest zainteresowany tym, żeby wszyscy w twojej rodzinie byli zdrowi. Wręcz przeciwnie, najbardziej mu się opłaci spowodować jak najwięcej szkód zdrowotnych (chorób przewlekłych) u twoich dzieci, żeby potem je długo, nieskutecznie i drogo leczyć. I do tego właśnie służą szczepienia. Kartele farmaceutyczne najpierw zarabiają na przymusowej sprzedaży szczepionek, a potem na sprzedaży leków i zabiegów z powodu chorób spowodowanych przez szczepionki. Rak, cukrzyca, choroby układu nerwowego, alergie… to po prostu żyła złota dla tego biznesu. Nie daj się oszukać, bo nie ma niczego cenniejszego niż zdrowie.

Wspomniałam już wcześniej o nielegalnej i wręcz przestępczej działalności sanepidu: może nie wiesz, ale sanepid nie kontroluje już stanu higienicznego sklepów ani restauracji, czyli ma w d… czy się tam zatrujesz, a nawet otrujesz. Sanepid utrzymuje się z handlu szczepionkami! Instytucja, która bierze pieniądze z państwowej kasy za dbanie o stan higieny kraju nie wywiązuje się z tego obowiązku, bo czerpie wielkie zyski z handlu szczepionkami, a każdego, kto nie chce nabyć tego zabójczego g…… karze grzywną i straszy sądem. Gdzie się podziała praworządność i zwyczajne poczucie przyzwoitości? Gdzie są instytucje stojące na straży prawa? Gdzie prokuratura i wścibscy dziennikarze tropiący wielkie afery? Co się stało z tym światem, że wszystko stoi dosłownie na głowie, ale my tego nie widzimy, a nawet uważamy to za normalne?

Straszenie narodu wielkimi epidemiami to jedynie slogan reklamowy sanepidu i lekarzy, a nie naukowa prawda. Sprawdź w rocznikach statystycznych, ile jest prawdy w opowieściach handlarzy szczepionkami o owych mitycznych epidemiach i powodowanym przez nie rzekomym żniwie śmierci. A może wybierz się na cmentarz i znajdź masowe groby ofiar ospy wietrznej, świnki, odry czy różyczki? Spytaj też babci i dziadka, czy ktoś z ich rówieśników umarł na te rzekomo straszliwe choroby. Gdyby było to prawdą to wymierałyby całe klasy i wszyscy by o tym wiedzieli.

Kilka słów wyjaśnienia w kwestii doręczania wezwań na szczepienie.

Przychodnia, nie mogąc poradzić sobie z uchylającymi się od szczepień rodzicami zostawia wezwania na szczepienie u sąsiadów, dozorcy, w szkole lub przedszkolu, nierzadko w niezaklejonej kopercie. Czasem wysyła do domu straż miejską lub policję, co jest wyjątkowo rażącym złamaniem prawa!!! To są działania nielegalne! Oto rozmowa na ten temat z blogowym prawnikiem Lavo:

Lavo: Odnośnie doręczania jakichkolwiek pism administracyjnych (a więc także i wezwań z sanepidu czy przychodni), to nie wolno tego robić przez nauczycieli, jakieś pielęgniarki itd. (a sam wiem, że zdarzają się w praktyce takie przypadki). Istnieje co prawda możliwość tzw. zastępczego doręczenia, ale tylko zgodnie z obowiązującymi przepisami. W tej kwestii mamy art. 43 Kodeksu postępowania administracyjnego (bo ten kodeks stosujemy do wszelkich spraw administracyjnych) – W przypadku nieobecności adresata pismo doręcza się, za pokwitowaniem, dorosłemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu, jeżeli osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi. O doręczeniu pisma sąsiadowi lub dozorcy zawiadamia się adresata, umieszczając zawiadomienie w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy to nie jest możliwe, w drzwiach mieszkania.

Widzicie więc, że sąsiadka, która nie zgadza się na doręczenie pism (najlepiej uprzedzić swoich sąsiadów, że nie życzycie sobie, aby odbierali za Was jakiekolwiek pisma – jak nie posłuchają to puścić im burę), ani też nauczycielka, pielęgniarka czy ktokolwiek inny, kto nie jest wskazany w powyższym przepisie, nie ma prawa doręczać nam jakiegokolwiek pisma. Jak to zrobi, to takie doręczenie nie jest prawnie wiążące (mamy wadę w doręczeniu i całym postępowaniu). Innymi słowy, jak coś to mamy już podstawę do skarżenia całej decyzji – że została nam wadliwie doręczona (jak chcą się tak bawić, to będziemy bawili się ich sposobem). Ponadto, zawyżanie opłat za podesłanie decyzji w tak drastyczny sposób (w komentarzach w blogu była mowa o żądaniu wysokiej opłaty za doręczenie), moim zdaniem jest także podstawą do tego, aby odmawiać ich uiszczania. Zresztą nie tylko to decyduje o tym, że jest to opłata, której płacić nie powinniśmy. Nigdzie nie jest napisane, że za jakikolwiek nakaz administracyjny ws. szczepień mamy płacić jakiekolwiek pieniądze – to ewidentne naciąganie na kasę. Jak są tacy mądrzy, to niech wskażą podstawę prawną, z której domagają się jakiejkolwiek zapłaty. Nie wskażą, bo takiej zwyczajnie nie ma. Poza tym, tak jak tutaj piszemy, nie ma czegoś takiego jak zmuszanie do szczepień, więc o jakim nakazie szczepień tu mowa? Taki przykład z życia mi przyszedł do głowy – mamy sobie świadków jehowy, oni ponoć nie zgadzają się na transfuzję krwi ze względu na wiarę. Kiedyś była taka sprawa w Polsce, że był jakiś ranny w wypadku, był świadkiem jehowym i pilnie potrzebował krwi, bo by umarł. Rodzina się nie zgodziła, lekarz zrobił jednak transfuzję i pacjent przeżył. Lekarza jednak ciągali po sądach i chyba nawet wygrali, bo rodzinka stwierdziła, że lekarz naruszył wiarę tych ludzi i to jest podstawa do odszkodowania. Zatem uważam, że i w przypadku szczepień ta zasada ma zastosowanie – ze względu na wiarę, czy wewnętrzne zasady moralne również mamy prawo odmówić szczepienia dziecka, a jak nas zmuszają (zwłaszcza karami pieniężnymi), to powinniśmy ubiegać się o odszkodowanie nawet za zwykłe nękanie. No bo skoro przy takiej transfuzji krwi można dostać odszkodowanie, to czemu nie za zmuszanie do szczepień.

Generalnie więc jest tak – jak żądają kasy, niech podadzą podstawę prawną (moim zdaniem nie znajdą takiej), doręczenie tylko do rąk własnych adresata lub zgodnie z zasadami wskazanymi w przepisie art. 43 KPA. Wzywanie do zapłaty jest nielegalne, bo przecież mamy prawo odwołać się od decyzji rzekomo nakazującej nam szczepienie dziecka – więc jak wygramy i nie musimy szczepić, to dlaczego mamy niby płacić.

astromaria: I jeszcze jedno: należy nauczyciela spytać, kto go upoważnił do wtrącania się w nie swoje sprawy oraz poinformować, że to nie jego broszka, kto, jak i czy w ogóle się leczy i szczepi ani to, jakie ma porachunki z przychodnią. To jest prywatna sprawa pacjenta i jego rodziny, a może nawet tajemnica lekarska, więc przyjmowanie jakichkolwiek informacji w tej sprawie jest nielegalne i niemoralne. Ludzie nie protestują, kiedy dzieją się takie rzeczy, bo im się wydaje, że wprawdzie to jest wielce wkurzające, ale dozwolone. Nie, to nie jest dozwolone i należy przywoływać do porządku każdego, kto robi rzeczy, do których nie został upoważniony.

Lavo: Jest tak jak piszesz Mario. Poza tym, to takie wezwania na szczepienia czasem nawet nie są zaklejane w koperty, tak że każdy je może przeczytać. To już jest z kolei naruszenie danych osobowych i tajemnicy lekarskiej, więc mamy podstawę do skarżenia przychodni czy tego kto nam wysłał takie cudo. Jak grzecznie nie da rady wytłumaczyć nauczycielom czy sąsiadom, żeby tego nie odbierali w naszym imieniu, to trzeba niestety posłużyć się ciężkimi argumentami – że jak odbiorą coś bez naszego pozwolenia, to zwyczajnie skierujemy sprawę do sądu o odszkodowanie wobec takiego uczynnego odbiorcy. Powinno raz a dobrze poskutkować.

Jeśli z wezwaniem na szczepienie odwiedzi was straż miejska lub policja powinniście złożyć doniesienie do prokuratury. Jednak prokuratura niechętnie zajmuje się sprawami wykroczeń innych służb, więc prawdopodobnie oddali pismo pod byle jakim pretekstem.

Skargę na straż miejską trzeba zgłosić do WOJEWODY (nigdzie indziej), bo to właśnie wojewoda sprawuje nadzór nad tymi służbami. Wręczanie wezwań na szczepienie nie należy do obowiązków straży miejskiej, stanowi wręcz naruszenie prawa i dlatego należy koniecznie się poskarżyć (bo to jest właściwie pojęta solidarność społeczna).

Skarga na policję, jeśli policjanci bawią się w bojówkarzy sanepidu. Policja nie jest powołana do tego, żeby bawić się w budzących przerażenie i terror listonoszy, którzy doręczają ulotki reklamowe przemysłu farmaceutycznego. Nikt nie ma obowiązku kupowania usług medycznych ani szczepionek pod karą grzywny lub pod groźbą pozbawienia praw rodzicielskich. Skarga na policjanta musi być rozpatrzona! Skargę składacie tutaj: http://www.policja.pl/pol/kontakt/skargi-i-wnioski

Zajrzyj również tutaj:

KOCHAJĄCY RODZIC NIE SZCZEPI SWOICH DZIECI!

Świadectwa rodziców, których dzieci doświadczyły problemów zdrowotnych po szczepieniach (uwaga, tylko dla ludzi o mocnych nerwach!)

W tych miejscach możecie otrzymać pomoc prawną, porady i wsparcie rodziców, którzy skutecznie wybronili się przed szczepiennym terrorem:

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP”

Forum rodziców nieszczepiących i szczepiących wybiórczo

Dokumenty do pobrania w sprawie szczepień, a tu są informacje na temat aktualnej sytuacji prawnej

Repozytorium Pism i Argumentów – o szczepieniach i dla rodziców, czyli mnóstwo przydatnych informacji i linków

Grupy wsparcia dla nieszczepiących na Facebooku:

STOP NOP – powikłania poszczepienne i prawo (grupa zamknięta)

Grzywna za brak szczepień (grupa zamknięta)

NIE dla szczepień


A teraz już opowieść dzielnej mamy, która pokonała sanepid:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wydał wyrok, w którym stwierdza brak podstaw prawnych do wydania decyzji o obowiązku poddawania dzieci szczepieniom.

Odważna, młoda mama z Poznania sprzeciwiła się terrorowi Sanepidu, który nękał ją pismami z groźbami nałożenia na nią grzywny, których wysokość i częstotliwość ustalał według własnego widzimisię.

Przegrana Sanepidu w sprawie szczepień

opublikowane przez: Dzieci są ważne, dnia: 15. 06. 2011

Relacja poznańskiej mamy, która wygrała proces w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym dotyczący egzekwowania szczepień i nałożenia grzywny za uchylanie się od szczepienia dzieci:

Historia mojego świadomego podejścia do spraw szczepień zaczęła się od kontaktu z pewną dzielną mamą, której synowie bliźniacy mają autyzm. Opowiadała mi o swoich codziennych zmaganiach i samotności. Zaczęłam dostrzegać całą prawdę, że szczepienia często dają odporność, ale dużym kosztem: zdrowia, czasem nawet  życia, codziennej walki o przywrócenie zdrowia dziecku i poczucia nie wynagrodzonej krzywdy… To nie jest decyzja, jaką za rodzica może podjąć państwo w osobie urzędnika nakładającego grzywnę.

Pierwsza córka była zaszczepiona tylko na BCG i WZWB  po porodzie w szpitalu. Mimo moich kilkukrotnych pytań, nikt nie potrafił mi udzielić odpowiedzi kiedy będą szczepić moje dziecko. Nie miałam odwagi zaprotestować…  na kolejne szczepienia do przychodni już z nią nie poszłam.

Wezwanie z Sanepidu

Na początku otrzymałam z Sanepidu wezwanie do przedstawienia odroczenia szczepień przez lekarza, straszona grzywną za niestawienie się i rozpoczęciem postępowania administracyjnego, gdy nie zaszczepię dziecka. Gorączkowo zaczęłam szukać lekarza, który może mi pomóc, jednak gdy już znalazłam, lekarz wycofał się ze swojej obietnicy. W Sanepidzie powiedziałam, że wstrzymuję się od szczepień do 2 roku życia córki i przez rok nie byłam niepokojona. W przychodni lekarka poprosiła mnie o podpisanie oświadczenia, że poinformowała mnie o obowiązku szczepienia.

Decyzja administracyjna

W międzyczasie urodziłam drugą córeczkę. Tym razem przygotowałam wcześniej krótkie oświadczenie, że na razie rezygnuję ze szczepień. Dość szybko odezwał się Sanepid upominając się o szczepienia obu dziewczynek. Po moich wyjaśnieniach, że nadal nie będę ich szczepiła, wystawiono dwie decyzje administracyjne nakazujące zaszczepienie dzieci pod rygorem natychmiastowej wykonalności wszystkimi zaległymi szczepionkami w jednym terminie…

Odwołałam się od nich powołując się na ryzyko jakie ze sobą niosą i wnioskując o wykonanie badań, które pozwolą wykluczyć  ryzyko powikłań poszczepiennych. Wojewódzki inspektor sanitarny  zupełnie nie odniósł się do tego co napisałam, podtrzymując decyzję inspektora powiatowego. Od tego postanowienia już się nie odwołałam, trzy miesiące później otrzymałam upomnienie, a potem grzywnę w celu przymuszenia 2 x po 550 zł.

Grzywna

Przepisy  precyzują, że Sanepid może nakładać te grzywny jednorazowo do 10.000 zł, a łącznie do 50.000 zł. W praktyce rodzice dostają grzywny w wysokości od 200 do 600 zł, a w Kielcach nawet do 5000 zł. Są zajmowane konta bankowe lub grzywna jest ściągana z pensji.

Skarga do Sądu

Odwołałam się od tego postanowienia do II instancji, a po podtrzymaniu złożyłam skargę do sądu nie korzystając z pomocy prawnika. W czerwcu tego roku Wojewódzki Sąd Administracyjny powołując się na orzeczenie NSA orzekł, że brak podstaw prawnych do wydania decyzji o obowiązku poddania się szczepieniom i uchylił decyzje administracyjne i postanowienia o nałożeniu grzywny. Wygrałam, ale kosztowało mnie to cztery lata nerwów, czytania przepisów i pisania pism. Cieszę się jednak, że zmobilizowało mnie to do działania w obronie naturalnego zdrowia dzieci i wolności wyboru.
Mimo tych orzeczeń Sanepidy nie zaprzestały swoich praktyk, a rodzice poszkodowanych po podaniu szczepionki dzieci, nadal nie otrzymali odszkodowań, które pozwoliłyby im chociaż częściowo, dzięki kosztownemu leczeniu i rehabilitacji , wrócić do zdrowia. Rodzice nadal mają problemy z przyjęciem przez lekarzy zgłoszeń podejrzenia niepożądanych odczynów poszczepiennych, a często nawet nie są świadomi, że taki obowiązek ciąży na lekarzu.

Petycja

Wszystko to prowadzi do braku zaufania do całego systemu szczepień ochronnych i służby zdrowia w naszym kraju.

Dlatego nadal zbieramy podpisy pod petycją dotyczącą poszanowania wolności i praw rodziców rezygnujących ze szczepienia swoich dzieci oraz w sprawie skuteczniejszej ochrony szczepionych dzieci przed niepożądanymi odczynami poszczepiennymi. Proszę o podpisy: http://www.petycje.pl.

Do kwietnia tego roku decyzje administracyjne i grzywny były uchylane w sądach ze względu na błędy proceduralne. Dopiero w kwietniu 2011 r. pojawiło się decydujące orzeczenie Najwyższego Sądu Administracyjnego, które poruszyło istotę sprawy.

Pod tym adresem zgromadzone są linki do orzeczeń sądów w podobnych sprawach:

http://stopnop.pl/prawo/50-orzeczenia-sadow-administracyjnych

Wyroki WSA:

2011-05-12 IV SA/Po 999/10 – Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-05-12
2011-05-05 II SA/Bk 79/11 – Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-05-05
2011-03-16 IV SA/Po 1009/10 – Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-03-16
2011-02-04 II SA/Po 803/10 – Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-02-04
2011-02-01 II SA/Bk 723/10 – Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-02-01
2010-09-22 II SA/Bd 373/10 – Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-09-22
2010-09-01 IV SA/Po 232/10 – Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-09-01
2010-06-24 II SA/Go 355/10 – Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-06-24
2008-04-24 IV SA/Po 425/07 – Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-04-24
2007-12-12 IV SA/Po 588/07 – Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-12-12
2007-06-28 III SA/Lu 76/07 – Wyrok WSA w Lublinie z 2007-06-28

————————————–

MEDYCZNYCH FASZYSTÓW SPOD ZNAKU DOKTORA MENGELE Z AUSCHWITZ CZYLI ZWOLENNIKÓW TOTALITARNEGO PRZYMUSU SZCZEPIEŃ Z POGWAŁCENIEM PRAW OBYWATELSKICH PROSZĘ O NIEKOMENTOWANIE MOJEGO BLOGA.

Wasze faszystowskie wrzaski wywalam do spamu BEZ CZYTANIA.

197 komentarzy do “Szczepienie dzieci nie jest obowiązkowe! Jest wyrok sądu.

 1. Basiu, ja polecam zmianę myślenia. Ja nie szczepię dzieci, napisałam w przychodni, że odmawiam i nigdy nie przyszło mi żadne pismo. Dlaczego? Nigdy nawet przez sekundę nie bałam się, że takie pismo dostanę i nie myślałam, że mogą mi cokolwiek przysłać. Nieświadomie stosowałam nauki Abrahama, tylko w innym znaczeniu. To o czym nie myślisz, nie istnieje. Tak po prostu. Proponuję teraz puścić w eter myśl, że to była ich ostatnia próba doręczenia wezwania.. że po prostu Twoja karta idzie do archiwum.

 2. Odebrałam tylko pierwsze ale to bez nagłówka od sanepidu. Tylko takie informacyjne. Potem już się wymeldowalam z tego adresu i mieszkam na zupełnie innej ulicy. I tak naprawdę nie wiem co w tych kopertach jest. Wiem że będę musiała odebrać kiedy przyjdzie z właściwym adresem. Zadzwoniłam też do przychodni i pytałam pielegniarke(znajoma) czy podawała jakiś inny adres do sanepidu, powiedziała że nie. Pytam więc skąd sanepid wziął drugi i tak nie prawdziwy adres.. Nigdy nie byłam tam zameldowania ani ja ani dziecko więc dziwne… Powiedziałam w przychodni, że nie podam nowego że względu na ich „sprzedawanie” do sanepidu. A pielęgniarka na to, że sanepid ma prawo nawet uzyskać adres z wydziału meldunkowego(??!)
  No żesz.. To mi nie udziela informacji i stanie zdrowia męża jeśli odpowiedniej deklaracji nie złoży a oni przekazują moje dane na lewo i prawo!?
  Dziękuję za odpowiedź.

 3. Dr Jaśkowski coś pisał, że może być możliwość zaskarżenia ich z paragrafu o ochronie danych osobowych. Wszystko co oni robią jest bezprawiem, ale ludzie się nie bronią i dlatego tak jest.

 4. Anetko, masz rację… Kiedyś dawniej trochę się interesowałam życiem Bruno. Zupełnie o tym zapomniałam 🙂

 5. Należałoby rozważyć kto nami rządzi ? czy to są ludzie o korzeniach polskich czy jacyś najeźdźcy pod przybranymi nazwiskami. Myślę że Polak Polakowi nie zgotowałby takiego losu pomimo że dużo się psioczy na nas. Głosujmy na partie o korzeniach potwierdzonych polskich a nie na te o których głośno i non stop się mówi w mediach.

 6. A które to partie, te polskie??? Chętnie bym zagłosowała, ale w sejmie nie widzę ani jednej. Może pętają się poza sejmem, ale nie mają reklamy. Zresztą… było kilka partii polskich, np. Samoobrona, ale zostały z sejmu szybko wykopane i oczywiście obśmiane tak, że wielu ludzi uznało, że głosowanie na nie jest obciachem.

  Moim zdaniem problem nie jest w partiach. Problem jest w ludzkiej ignorancji. Ludzie śpią, dają się ogłupiać i sami sobie podstawiają nogę. Może to się nieco zmienia, bo coraz mniej ludzi glosuje, ale jeszcze długo nie będzie polskości w rządzie ani sejmie. Naród jeszcze nie zrozumiał co się dzieje.

 7. wszystko super, ale teraz przegłosowali ustawę o inwigilacji dziecka okiem Wielkiego Brata wszędzie gdzie się pojawi – nauczyicel, pielęgniarka itp. I jeszcze chcą dowalić szczepienia dla dorosłych, totalitaryzm i tyle. Sama prawie nie zeszłam z tego świata gdy raz w zyciu zaszczepiłam się w 2000 roku na grypę, potem non stop bardzo ciężko chorowałam, nie mogłam się wyleczyć. A teraz nałożono na nasa grzywnę za nieszczepienie dzieci i zabrano nam z konta mojego i męża po 1300 zł. Niby nie mogą, a mogą, ale i tak będę walczyć i nie pójdę w ciemno na rzeź szczepień.

 8. Obecnie sejm smaży jakąś paskudną ustawę o Podstawowej Opiece Medycznej, de facto prowadzącą do zupełnego ubezwłasnowolnienia pacjenta i rodzica nieletnich dzieci. Szykuje się nam najprawdziwszy medyczno-farmaceutyczny faszyzm i totalitaryzm, gorszy niż za Hitlera. Będą gromadzili nasze najbardziej wrażliwe dane osobowe, do których wgląd będą miały osoby niepowołane. Oczywiście „uszczelnią” system szczepień, żeby żadna owieczka nie zbiegła ze stada i nie wymknęła się spod kontroli pastucha. Planują również pozbawić rodziców praw do dziecka, zastępując je jedynie prawem do opieki, bez prawa do decydowania np. o zabiegach. Niedługo napiszę o tym więcej, jak tylko zgromadzę bardziej dokładne informacje.

  Na razie pomysł jest taki, żeby wypisywać się masowo z przychodni. Należy zabrać stamtąd swoje papiery i poinformować, że przenosicie się do prywatnego gabinetu. Nie tracicie z tego powodu ani ubezpieczenia ani prawa do korzystania z pomocy szpitali. Ale o tym też napiszę osobną notkę.

 9. @ Anna, to jest nielegalne. Nie mieli prawa wejść ci na konto. Pisz do Stop NOP albo zapytaj naszego blogowego prawnika Lavo co robić. Ja uważam, że atak jest najlepszą formą obrony. Sprawdź, czy nie możesz ich pozwać i uzyskać odszkodowania. Niech oni ci zapłacą.

 10. Ciesze sie ze o tym piszecie. Dlaczego zdrowie nie zadowala a ludzie sami chca chorowac? Duzo sily I zdrowia dla wszystkich wytrwalych.

 11. Moja mama zawsze mi powtarzała, że „lepsze jest wrogiem dobrego”. W przypadku zdrowia jest to sama prawda. Zdrowy człowiek nie powinien niczego „poprawiać”, skoro nie ma nic do poprawiania. Dobre zdrowie można tylko zepsuć.

  Cieszmy się zdrowiem dopóki jest i naprawiajmy je dopiero wtedy, kiedy się zepsuje.

 12. Jestem młodą mamą. Mój 5mies Synek był szczepiony w szpitalu. Na początku nie chciałam Go szczepić tylko na pneumokoki a na całą resztę tak… Teraz już sam nie wiem. Pierwsze dziecko szczepiłam na wszystko obowiązkowe. Nic dodatkowego.
  Byłam dziś w przychodni body chciała odnowić szczepienia. Odmówiłam. Ale lekarz szedł w za parte że więcej korzyści ma ta szczepionka (pneumokoki) niż szkód… A pigułka na to że będe miała problemu nawet sąd grodzki…

 13. Nie należy się bać sądu. W ogóle nie należy się bać, bo lęk jest najgorszym doradcą. Pd wpływem lęku popełniamy najgroźniejsze błędy, takie jak niepotrzebne szczepienie na urojone choroby. Masz prawo odmówić i nie dyskutuj z lekarzem. To rodzic decyduje o szczepieniu, a nie urzędnik czy lekarz i tak stanowi prawo. W razie komplikacji poszczepiennych nie odpowiada ani lekarz ani państwo, a tylko i wyłącznie rodzic!!! Nikt ci nie pomoże, jeśli dziecko dozna NOP, nawet nie dostaniesz odszkodowania.

  Z lekarzem się nie dyskutuje, oświadczasz tylko, że nie wyrażasz zgody. Ustnie, bo podpisanie czegokolwiek ściągnie ci na głowę sanepid i grzywnę. Takie oświadczenie kończy dyskusję, odwracasz się na pięcie i wychodzisz! Jeśli piguła napisze donos do sanepidu i wlepią ci grzywnę piszesz odwołania aż do skutku. Nie wierzę, żeby podały cię do sądu grodzkiego, nie słyszałam o takim przypadku, ale nawet jeśli to masz sprawę i tyle. Jeśli wyrok będzie niekorzystny odwołujesz się do wyższej instancji aż do skutku. W końcu sprawa trafi do NSA i tam wygrasz prawie na pewno, a jeśli nie, piszesz zażalenie.

  Nie ma się czym denerwować, naprawdę. Oni nie mają żadnej władzy. Oni wykorzystują strach i nieznajmość prawa rodziców. Ten, kto zna prawo wie, że mogą go pocałować, wiesz gdzie.

  Szczepionka na pneumokoki powoduje zapalenie płuc (czyli zamiast chronić przed chorobą wywołuje ją) i inne, groźniejsze komplikacje, więc po co ci to? Lepiej niepotrzebnie nie pakować się w kłopoty. Jeśli będziesz dbać o odporność dziecka (naturalna, nieprzetworzona żywność, dużo warzyw i owoców, bez mleka i glutenu) to organizm sam sobie poradzi bez szczepień. Mleko jest OK, ale tylko prosto od krowy karmionej trawą. W sklepie takie raczej nie bywa, chyba, ze jest to wyraźnie napisane na butelce.

 14. PS. Gdyby sąd był niekumaty podaj sędziemu podstawę prawną: Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 o zapobieganiu… bla bla bla… nie określa terminu wykonania szczepienia. Masz czas od pierwszej doby do 19 roku życia dziecka i były już wyroki, które to potwierdziły. Ukarać można tylko za niewywiązanie się z obowiązku jeśli był podany termin. Jak nie ma to nie ma kary.

 15. @ Lavo: taka sytuacja: sanepid nałożył grzywnę, a bank (bez wyroku sądowego, tylko na podstawie pisma z urzędu skarbowego zablokował rodzicom konto i ściągnął należność. Co można zrobić z takim bezprawiem? Rodzice oczywiście idą do sądu, ale ja chciałabym wiedzieć, czy można domagać się ukarania sanepidu, urzędu skarbowego i banku?

 16. Wszystko opiera sie na zakodowaniu i zaprogramowaniu fali strachu w potencjalnych ofiarach. Media,pielegniarki,lekarze ,psycholodzy i politycy w sluzbie banko-korporacji maja za to placone aby zastraszac i wiedza ,ze ich streczycielstwo jest nielegalne .Powinno w zasadzie podlegac pod paragraf nie mowiac o tym, iz dzialaja na szkode obywatela Polskiego .Czasowo chdzi o zaprogramowanie w naszych glowach strachu przed zarazeniem dziecka i pietnowaniu ,wywieranie wpywu medialnego i siania psychozy typu ,ze nieszczepione zarazi szczepione i wywola epidemie.Jak narazie miedzy Odra a Bugiem widac golym okiem wzomozona swiadomosc obywateli ,ktorzy dojrzeli do stwierdzenia DOSYC niszczeniu ich dzieci a epidemia glupoty i panicznego strachu zostala w glowach propagatorow i kreatorow strachu.Coz to bedzie jak Polacy nie beda zaklowac swoich pociech i niech ta epidemia rozejdzie sie po europie,jak to zyski spadna i populacja dzieci zdrowych wzrosnie a i pozycja kasty najwyzszej zostanie tym samy zagrozona.Wniosek jest taki ,iz kazde gowno wyplynie na wierzch a prawda wyjdzie na jaw.

 17. A bodziec powtarzany zbyt często przestaje działać. Na początku udało im się wystraszyć ludzi, a ci w przerażeniu przestali myśleć i szczepili jak głupi. ale potem uodpornili się na straszenie. To przestało działać. Zamiast strachu mamy teraz wiedzę. „Można przestać wierzyć, ale nie można przestać wiedzieć”. Kto wie, że szczepienia szkodzą ten już nie wierzy, że są potrzebne.

 18. Rodzice przestali się bać, więc teraz wzięli się za lekarzy i ich zastraszają. Dziś dr Hubert Czerniak ma się stawić przed obliczem medycznej inkwizycji i wytłumaczyć ze swojej antyszczepionkowej i antyalopatycznej herezji. Szkoda, że takich antysystemowych lekarzy można policzyć na palcach 1 ręki 😦

 19. Pingback: KOCHAJĄCY, OCZYTANY I ZNAJĄCY PRAWO RODZIC NIE SZCZEPI SWOICH DZIECI!!! | 7777777blog

 20. A jednak 😦 Od miesiąca prowadze korespondencje z popapranym sanepidem…Co gorsze znikąd pomocy …Prosiłam wielokrotnie ale ,kazdy tylko ogólknikowo ,zajrzyj tu ,przeczytaj tamto.A to tałatajstwo dalej swoje i ma za plecami machine represyjną i jak człowiek moze stanąć z tym do walki.Jak siądą mi na konto to chyba palne sobie w łeb …Mam kredyt i mąż tylko pracuje …Jestem tak zła,wściekła i rozżalona. Przepraszam bardzo ale musiałam sobei ulżyc .Nie miej mi tego za złe …Ale wyc mi sie chce

 21. Masz konto na Facebooku? Jeśli tak, to poproś Małgorzatę Goldstein, powinna ci pomóc, bo wiem, że ona bawi się w korespondowanie z sanepidem już chyba ze 20 lat. Jakby co to cię zarekomenduję jako znajomą.

 22. I najważniejsze: nie stresuj się!!! Po co masz sobie rozwalić nerwy, skoro prawo jest po twojej stronie? Jak ci wlezą na konto to moim zdaniem powinnaś pójść do prokuratury, bo to jest bezprawie. Znajdź stosowne paragrafy z ustawy o szczepieniach i powołaj się na słowa szefa GISu (link na onecie, podałam) i napisz pismo ze skargą. Jakby co to poproszę Lavo o radę. On może ci takie pismo napisać, ale nie za darmo. Na szczęście nie zdziera kasy 🙂

 23. Dziękuję kochana… Zajrzę na FB ..Od Pani Urszuli wykupiłam ebooka z jej poradami,czytam i juz rzygać mi sie chce …Odpisali mi takie bzdety,że głowa mała..Nie odpowiedzieli na moje pytania tylko po chamsku wsadzili dodatkowo w koperte ulotki i jeszcze komentarz ,że dotąd byłam informowana o skladzie i skutkach ubocznych (?!)Ciekawe skąd taka wiedza u nich .Na oczy nie widziałam zadnej fiolki,ulotki ani lekarz nie rozmawiał ze mną nigdy żaden o możliwych skutkach ubocznych …Jeszcze popisze z nimi zeby to przeciągnąc … Ale chyba znienawidziłam swojego listonosza 😦

 24. Jak się wyśpię to może coś wymyślę.

  Trzymajcie kciuki, żeby jutro komp odpalił, bo po ostatnich aktualizacjach, które ściągały się prawie 2 godziny komp się 3 razy zawiesił przy starcie i tylko dzięki mojej błyskotliwości (hehehe, a co tam, pochwalę się) udało mi się go uruchomić. Mój były, do którego zadzwoniłam po pomoc (informatyk) powiedział, że ma dokładnie to samo ze służbowym laptopem i że właśnie kombinuje, co z tym zrobić. Jakby co to w niedzielę spotykam się z rodzinką i coś może wymyślą.

 25. Siedze ,czytam i czytam i pisze i wykreslam i wstawiam i pisze i pisze …. Matko . Nie zamkną mnie chyba za obraze .Pomogły mi art Jaskowskiego ,troche dosadne ale cóz ,prawdziwe . Mario ,z kompem to tak,że jesli masz cos waznego na lapku,zainwestuj w dysk zewnetrzny i tam trzymaj materiały. W moim domu takiego sprzetu jest maaasa .Mój maż zawodowo zajmuje sie tymi rzeczami, naprawa sprzętu min …Czasami są sytuacje ,ze nie odzyskasz nic a czasami staje sie cud 🙂 Moja siostra nauczona smutnym doswiadczeniem od jakiegos czasu podpina dysk zewnętrzny i o dziwo ma na nim porzadek 😀 Pozdrawiam serdecznie 🙂

 26. Pewnie mój komentarz nie przejdzie, ale trudno. Może ktoś z administracji mnie oświeci. Przeczytałam te wyroki sądowe. To, co piszecie, że nie ma obowiązku prawnego szczepienia dzieci jest nieprawdą. Wszystkie uznania nieważności wynikały nie z braku prawa państwa do przymusu szczepiennego, a z błędów procesowych i administracyjnych. Żeby nie było, dość przeraża mnie przymus szczepienny, bo nigdy nie wiadomo, co ktoś kiedyś postanowi nam podać, jednak mijacie się z prawdą, o którą podobno walczycie. Chyba że kompletnie nie potrafię czytać prawniczego (prawnego?) bełkotu

 27. W Polsce nie ma przymusu szczepień. Obowiązek to nie przymus. Wyjaśniam to szczegółowo tutaj: https://astromaria.wordpress.com/szczepienia/ tamże od razu na początku ważny link: https://wiadomosci.onet.pl/kraj/gis-obowiazek-szczepien-nie-jest-rownoznaczny-z-przymusem/e4hs2 i kilka cytatów z prof. Grzesiowskiego, który wyjaśnia czym różni się obowiązek od przymusu, ale niżej.

  To, że wyrok ma wadliwe uzasadnienie (bo jest faktycznie kuriozalne) świadczy jedynie o tym, że sędziowie w Pl nie znają prawa. Obecnie wyroki mają zupełnie inne uzasadnienia, co zawdzieczamy rosnącej świadomości prawnej rodziców. Rodzic powołuje się na właściwe przepisy, więc sędzia nie ma nic do roboty, jak tylko klepnąć wyrok. Np. ostatnio sąd w stolicy orzekł, że nie ma określonego terminu wykonania szczepień, więc zgodnie z ustawą rodzic ma czas od pierwszej doby życia dziecka do 19 roku jego życia i sprawę oddalił (chodziło o pozew szpitala im. Orłowskiego w Warszawie przeciwko rodzicom, którzy odmówili zgodny na szczepienia w pierwszej dobie).

  W kwestii szczepień radzę się dobrze osobiście doinformować. To jest praca domowa dla każdego rodzica (również przyszłego), kto chce, żeby jego dzieci wyszły żywe z tego kotła. Ja zrobiłam co mogłam, ale za nikogo myśleć nie będę.

 28. Prof. Paweł Grzesiowski:

  To jest szczepienie obowiązkowe, przy czym pamiętajmy, że w obecnym stanie prawnym obowiązkowość oznacza BEZPŁATNOŚĆ, a NIE PRZYMUS.

  Więc jeżeli ktoś (…) chce odstąpić od (…) szczepienia, to (…) takie PRAWO MA. Natomiast szczepienie ma charakter obowiązkowy w tym sensie, że jest przez ustawę przewidziane, jest refundowane i wszystkie dzieci w Polsce POWINNY być szczepione – dr Paweł Grzesiowski w wywiadzie dla radia TOK FM

  Szczepienia są OBOWIĄZKOWE, ALE NIE PRZYMUSOWE. Poza sytuacjami zagrożenia epidemiologicznego NIKT FIZYCZNIE NIKOGO NIE MOŻE ZMUSIĆ DO SZCZEPIENIA – dr Paweł Grzesiowski w wywiadzie dla Medycyny Praktycznej

 29. Nie wiem skąd to tępe towarzystwo tu przychodzi, ale oświadczam, że to był ostatni tego typu komentarz, którzy przepuściłam (bo byłam śpiąca i lekko nieprzytomna).

  Nie czytacie co napisałam, a w notce jest wszystko łopatologicznie wyjaśnione, nawet to, że wyrok ma wadliwe uzasadnienie. Powiedz kapadocjo swoim inteligentnym inaczej nie umiejącym czytać kumplom, żeby się nie fatygowali, bo wszystko, co napiszą jak zawsze skończy w spamie.

 30. Do kapadocji .Robią z nas idiotów więc sami musimy szukać…..
  „PPIS jest uprawniony do wydania decyzji nakładającej obowiązki na osobę zakażoną lub chorą na chorobę zakaźną albo osobę podejrzaną o zakażenie lub chorobę zakaźną, lub osobę, która miała styczność ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego (art. 33 ust. 1 Ustawy z dnia 05 grudnia 2008 r.). Bezprawnym więc pozostaje wyznaczanie terminu realizacji obowiązku wykonania szczepień ochronnych przez PPIS u osoby nie spełniającej wymogów przewidzianych w ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
  Powołując się na art. 31 Konstytucji ust. 3 Konstytucji RP Powiatowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny dokonuje nadużycia prawa, gdyż nie jest w stanie w żaden sposób wykazać, że nieszczepienie mojego dziecka stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego!!! Działania instytucji wobec obywatela, muszą być oparte o stan faktyczny, a nie opinię, czy o dowolną interpretację prawa przez urzędnika,Panią XYZ . Wykonanie zabiegu medycznego, jakim są szczepienia, wiąże się z ryzykiem wystąpienia NOP, określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych. Przymuszanie do wykonywania tak ryzykownego zabiegu medycznego nie może być uzasadnione realizacją Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ani działaniem w interesie zdrowia publicznego, gdyż realizacja zadań zawartych w ustawie stoi w sprzeczności z prawami człowieka i obywatela gwarantowanymi konstytucyjnie oraz stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia jednostki. Jasne w tej sprawie jest również stanowisko Trybunału Praw Człowieka wyrażone w wyrokach, które Pani XYZ. twierdzi,że są PPIS znane.Skoro są znane ,to powinny być też przestrzegane. Trybunał uznał, że życie prywatne obejmuje integralność fizyczną i psychiczną osoby (nr 32647/96 , decyzja 07.01.98 , DR 94 , s. 91-93 ). W związku z tym Trybunał zbadał wniosek na podstawie artykułu 8 Konwencji i postanowił, co następuje: OBOWIĄZKOWE SZCZEPIENIA JAKO PRZYMUSOWE ZABIEGI MEDYCZNE OZNACZAJĄ INGERENCJĘ W PRAWO DO POSZANOWANIA ŻYCIA PRYWATNEGO, gwarantowanego przez art. 8 § 1 (patrz: Matter v. Słowacja wyroku z dnia 5 lipca 1999 r., § 64 ). Mimo, że obowiązek szczepień wynika bezpośrednio z ustawy, nie podlega jednak egzekucji administracyjnej ani zastosowaniu środków administracyjnych wobec osób zdrowych. Odmowa wykonania obowiązku szczepień u osoby zdrowej, nie jest w zadnej mierze, czynem karalnym. Według wykazu procedur medycznych ICD-9-CM , szczepienie jest procedurą medyczną o symbolach: 99.3 (przeciw chorobom bakteryjnym), 99.4 (przeciw chorobom wirusowym), 99.5 (inne szczepienia ochronne). Natomiast przymuszanie do wykonania procedury medycznej bez zgody pacjenta jest czynem karalnym. Mówi o tym wyraźnie Kodeks Karny. „Kodeks Karny Art. 192. § 1. Kto wykonuje zabieg leczniczy bez zgody pacjenta, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.” Odmowę wykonania procedury medycznej u osoby zdrowej gwarantuje Ustawa o Prawach Pacjenta „Art. 16. Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu informacji w zakresie określonym w art. 9.” Przestrzeganie Ustawy O prawach pacjenta obowiązuje również organy administracji publicznej. „Ustawa o Prawach Pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta Art. 2. Przestrzeganie praw pacjenta określonych w ustawie jest obowiązkiem organów władzy publicznej właściwych w zakresie ochrony zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, osób wykonujących zawód medyczny oraz innych osób uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych.”
  Odstąpienie od świadomej zgody na przyjecie procedury medycznej jest możliwe tylko w przypadkach określonych przez inne przepisy. Jednak w odniesieniu do osób zdrowych, odstąpienie od wymogu świadomej zgody przy zastosowaniu nieleczniczej procedury medycznej – jest niedopuszczalne. Zgoda wydana pod przymusem jest prawnie nieważna, a zabieg wykonany z jej pominięciem jest nielegalny!
  PPIS powołując się na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok z dnia 06 kwietnia 2011 r., sygn. akt II OSK 32/11) również dopuszcza się nadużycia. Wyrok ten głosi, że wykonanie obowiązku szczepień z mocy prawa zabezpieczone jest przymusem administracyjnym oraz odpowiedzialnością regulowaną przepisami ustawy z 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. 2013 r. ,poz. 482 z późn.zm.), ale przymus ten dotyczy tylko osób chorych lub podejrzanych o chorobę. Jednoznacznie definiuje to przepis art. 33 oraz art. 36 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. W dalszym zdaniu cytowanego wyroku, sąd powołuje się właśnie na art. 36 tej ustawy, co PPIS ewidentnie pomija(!).W stosunku do osób zdrowych, przepisy przytoczone przez PPIS nie mają zastosowania. ” Zapożyczone od Urszuli T. 🙂

  Sami musimy sie dokształcać bo mafia bazuje na anszym strachu i tyle.

 31. Jeśli sędziowie są zdolni do stworzenia takiego uzasadnienia wyroku jak w tej sprawie (że rodzic nie ma prawa decydować o tym, czy dziecko będzie czy nie będzie szczepione i że rodzic nie ma prawa powołać się na przysługujące mu międzynarodowe prawo) to strach się bać. Sędzia nie znający prawa i ulegający agitacji sanepidu powinien być odsunięty od sądzenia.

  Tym wszystkim matołom, które wypisują tutaj brednie chodzi właśnie o to, że ten (niezgodny z prawem) wyrok sądu jest dla nich święty i nieomylny, bo jest po ich faszystowskiej myśli. Ale wybiórczo – tylko ten. A te, coraz liczniejsze, które głoszą, że nie ma przymusu szczepień i że jeśli rodzic nie przekroczył terminu (bo nikt go nie ustalił), więc nie można go ukarać, już ich nie interesują. Bo ich racja (szczepić wszystko co się rusza pod przymusem) jest najmojsza, nawet jeśli jest niezgodna z prawem.

  Wywaliłam niezliczoną ilość podobnych komentarzy i przyszłości wywalę każdy następny.

  Macie czytać co napisałam, a nie wklejać tu na ślepo co wam nakazali ci, którzy wam płacą za zabijanie dzieci. U mnie nie zarobicie, więc nawet nie próbujcie.

 32. Widziałam ciekawe ogłoszenia w necie pt „Zlecę pisanie komentarzy na fb ,odnosnie szczepień ,suplementów,szkolnictwa ,kosmetyków itp ” Trolli wszedzie pełno i jeszcze im za to płacą. Niedobrze mi sie robi,że jakaś menda za kase bedzie opluwać np Ziębe,Jaśkowskiego czy im podobnych …wrrrrrrrrrrrrrrr

 33. Bardzo dobry artykuł. Jestem właśnie przy końcu terminu na szczepienie mmr. Nie chcę tego robić, ze względu na strach przed powikłaniami. Obym wytrwała. Rodzina jest po mojej stronie, mąż boi się chorób, na które dziecko może zachorować jeśli nie zostanie zaszczepione. Znajomi szczepią. Nie chcą rozmawiać o szczegółach odnośnie szczepień. Boję się, że nie będą chcieli kontaktu swoich dzieci z moim.

 34. Wytrwasz! Jesteś silniejsza niż myślisz. Trzeba nauczyć się spokojnie mówić NIE i tyle. I oczywiście nie ma potrzeby informować kogokolwiek o tym, że dziecko jest nieszczepione. Można powiedzieć, że to jest tajemnica lekarska.

 35. I jeszcze jedna, ważna rzecz: choroby wieku dziecięcego wcale nie są groźne! Umierają jedynie dzieci z krajów rozwijających się, gdzie jest nędza, brud i slumsy. Normalnie odżywione dziecko bez wrodzonych wad układu immunologicznego, żyjące w higienicznych warunkach, z całą pewnością nie umrze. Owszem, może zachorować, ale choroba będzie miała łagodny przebieg. 50 lat temu pomysł szczepienia dzieci na świnkę, odrę czy różyczkę wywoływał tylko wielki śmiech. Do dziś nie potrafię zrozumieć, jak to się stało, że te szczepienia jednak wdrożono i jak to możliwe, że ludzie zaczęli się bać tak banalnej choroby jak odra. Media jazgoczą jakby odra była równie straszna jak czarna ospa lub dżuma. A nie jest. Moi rówieśnicy wszyscy chorowali na odrę i wszyscy uważali, że to jest wręcz niezbędne dla dalszego zdrowia. jest kilka groźnych chorób, ale dziś one już nie atakują. I te choroby znikły wcale nie z powodu szczepień. Znikły slumsy, a z nimi choroby.

 36. A co ze szczepieniami przypominającymi? Zgodnie z zaleceniami przychodni w 10 roku życia powinniśmy zaszczepić syna, jednak czy niezaszczepienie przypominające jest mądry posunięciem?

 37. Lepiej zrezygnować z tych szczepień. Dlaczego? Bo znam wiele przypadków, kiedy po pierwszej dawce szczepionki nie wystąpił NOP lub był bardzo słaby, a po każdej kolejnej były coraz poważniejsze problemy. Warto posłuchać relacji rodziców, których dzieci doświadczyły poważnych NOPów, wiele ich jest na Youtube. Ci rodzice mówią, że prawdziwe problemy zaczęły się po drugiej lub trzeciej dawce. Niektóre były naprawdę ciężkie.

 38. Dziewczyna 13 lat, zaszczepiona mimo bólu ucha, no bo przecież szczepionki są takie bezpieczne i nie istnieją przeciwwskazania do szczepień… skutek: zanik nerwu wzrokowego i brak rokowania, że będzie lepiej

 39. Witajcie! Z relacji osób uchylających się od szczepień wynika, ze Sanepid i Wojewoda tłumaczą się swoimi prawami które w sądzie wielokrotnie potwierdzają. I wielu rodzinom już nałożono i ściągnięto grzywny.. a są dziesiątki takichże przypadków..;(

 40. A ci rodzice to są jakieś owce? Człowiek rozumny nie daje się tak traktować, lecz dochodzi swoich praw. Kto naprawdę chce wygrać i wierzy, że ma rację ten na pewno wygra. A takie gadanie, że „nałożono i ściągnięto grzywny” to chyba ma tylko ludzi straszyć, żeby myśleli, że nie mają żadnych szans.

 41. Przypomnę sentencję prawa rzymskiego (na którym opiera się prawo współczesne): „Kto nie dochodzi swoich praw ten nie ma ich wcale„.

Nie mam żadnego wpływu na to, że komentarze stałych bywalców bloga lądują w moderacji! Proszę się nie awanturować w tej sprawie - patrz: strona "Komentowanie bloga" (na górze). Wolną dyskusję prowadzimy w Hyde Parku, a o zdrowiu w Zdrowotnym Hyde Parku.

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.