Szczepienie dzieci nie jest obowiązkowe! Jest wyrok sądu.

 

Na początek – wstęp autorki bloga wyjaśniający podstawowe prawa rodzica:

W Polsce nie ma obowiązku prawnego ani tym bardziej PRZYMUSU szczepienia dzieci!

Przymus może być wprowadzony jedynie w przypadku ogłoszenia przez WHO epidemii.

[I stąd właśnie wzięły się dwie, na szczęście nieudane, próby ogłoszenia fałszywej pandemii, najpierw ptasiej, a potem świńskiej grypy. Kombinowano też z SARS i ebolą i również nic z tego nie wyszło. Chciałoby się powiedzieć „A jednak Bóg istnieje”].

Obowiązek obywatelski to nie to samo, co obowiązek prawny lub przymus. Dla zdecydowanej większości ludzi jest to niezrozumiałe i na tym właśnie korzysta sanepid.

To jest szczepienie obowiązkowe, przy czym pamiętajmy, że w obecnym stanie prawnym obowiązkowość oznacza BEZPŁATNOŚĆ, a NIE PRZYMUS.

Więc jeżeli ktoś (…) chce odstąpić od (…) szczepienia, to (…) takie PRAWO MA. Natomiast szczepienie ma charakter obowiązkowy w tym sensie, że jest przez ustawę przewidziane, jest refundowane i wszystkie dzieci w Polsce POWINNY być szczepione – dr Paweł Grzesiowski w wywiadzie dla radia TOK FM

——-

Szczepienia są OBOWIĄZKOWE, ALE NIE PRZYMUSOWE. Poza sytuacjami zagrożenia epidemiologicznego NIKT FIZYCZNIE NIKOGO NIE MOŻE ZMUSIĆ DO SZCZEPIENIA – dr Paweł Grzesiowski dla Medycyny Praktycznej (Link)

Obowiązek obywatelski to np.obowiązek doniesienia o przestępstwie. Ale za niestosowanie się do tego nie grożą żadne kary. Obowiązek obywatelski wynika z poczucia obywatelskiej solidarności: szczepimy się wszyscy, ponieważ OSZUKANO NAS, że tym sposobem chronimy tych, którzy zaszczepić się nie mogą (poszczepienna „odporność stada” jest oszustwem, bo nie dotyczy odporności poszczepiennej, lecz uzyskanej po masowych zachorowaniach), ale odmowa szczepienia nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji prawnych. Jeśli sanepid lub wojewoda nakładają grzywnę, to jest to łamanie prawa i należy to zgłosić na policję, a jeszcze lepiej do prokuratury! Nic nam nie grozi za uchylanie się od tych obowiązków, chyba, że sami zrobimy sobie krzywdę poddając się terrorowi i nielegalnym naciskom sanepidu i wojewody i płacąc grzywnę lub zgłaszając się z dziećmi na szczepienia.

Uwaga! Sędziowie – nawet w WSA, gdzie zwykle orzeka 3 sędziów – nie są nieomylni (nie chcę ich podejrzewać o niedouczenie, a tym bardziej o korupcję), więc niekiedy (na szczęście bardzo rzadko) podają niezgodne z prawem uzasadnienia wyroku. Oto kuriozalny przykład!): obowiązujące przepisy nie przewidują sytuacji, że rodzic może sam decydować, czy poddać dziecko szczepieniu, czy też odmówić jego zaszczepienia. Niezasadne są również zarzuty skarżącej odwołujące się do określonych przepisów Konstytucji oraz Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z dnia 4 listopada 1950 r. musicie odwołać się do sądu wyższej instancji i/lub złożyć skargę na sędziego bezpośrednio do prezesa danego sądu. Rodzice nie zostali ubezwłasnowolnieni ani pozbawieni prawa do decydowania o poddaniu lub odmowie poddania dziecka zabiegom medycznym, a takim zabiegiem, obarczonym znacznym ryzykiem, jest przecież szczepienie! To rodzic wydaje świadomą zgodę na piśmie, że zgadza się na leczenie lub szczepienie dziecka, a nie państwo! Nikt jakimś tajnym dekretem nie pozbawił rodziców prawa do decydowania o tak ważnych sprawach, jak zdrowie dziecka! Bez pisemnej zgody rodziców szczepienie jest przestępstwem i podlega karze! Dlatego bardzo prostym i skutecznym sposobem odmowy zaszczepienia jest niewyrażenie zgody na przeprowadzenie badania kwalifikacyjnego przed szczepieniem, a bez zbadania nie wolno zaszczepić. Możecie podpisać takie oświadczenie o braku zgody i to powinno wystarczyć w zmaganiach z przychodnią. Można to oczywiście stosować przy każdym wezwaniu na szczepienie.

I jeszcze kilka słów wyjaśnienia w kwestii doręczania wezwań na szczepienie.

Przychodnia, nie mogąc poradzić sobie z uchylającymi się od szczepień rodzicami zostawia wezwania na szczepienie u sąsiadów, dozorcy, w szkole lub przedszkolu, nierzadko w niezaklejonej kopercie. Czasem wysyła do domu straż miejską lub policję, co jest wyjątkowo rażącym złamaniem prawa!!! To są działania nielegalne! Oto rozmowa na ten temat z blogowym prawnikiem Lavo:

Lavo: Odnośnie doręczania jakichkolwiek pism administracyjnych (a więc także i wezwań z sanepidu czy przychodni), to nie wolno tego robić przez nauczycieli, jakieś pielęgniarki itd. (a sam wiem, że zdarzają się w praktyce takie przypadki, tak jak zresztą opisała to Bożena). Istnieje co prawda możliwość tzw. zastępczego doręczenia, ale tylko zgodnie z obowiązującymi przepisami. W tej kwestii mamy art. 43 Kodeksu postępowania administracyjnego (bo ten kodeks stosujemy do wszelkich spraw administracyjnych) – W przypadku nieobecności adresata pismo doręcza się, za pokwitowaniem, dorosłemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu, jeżeli osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi. O doręczeniu pisma sąsiadowi lub dozorcy zawiadamia się adresata, umieszczając zawiadomienie w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy to nie jest możliwe, w drzwiach mieszkania.

Widzicie więc, że sąsiadka, która nie zgadza się na doręczenie pism (najlepiej uprzedzić swoich sąsiadów, że nie życzycie sobie, aby odbierali za Was jakiekolwiek pisma – jak nie posłuchają to puścić im burę), ani też nauczycielka, pielęgniarka czy ktokolwiek inny, kto nie jest wskazany w powyższym przepisie, nie ma prawa doręczać nam jakiegokolwiek pisma. Jak to zrobi, to takie doręczenie nie jest prawnie wiążące (mamy wadę w doręczeniu i całym postępowaniu). Innymi słowy, jak coś to mamy już podstawę do skarżenia całej decyzji – że została nam wadliwie doręczona (jak chcą się tak bawić, to będziemy bawili się ich sposobem). Ponadto, zawyżanie opłat za podesłanie decyzji w tak drastyczny sposób, moim zdaniem jest także podstawą do tego, aby odmawiać ich uiszczania. Zresztą nie tylko to decyduje o tym, że jest to opłata, której płacić nie powinniśmy. Nigdzie nie jest napisane, że za jakikolwiek nakaz administracyjny ws. szczepień mamy płacić jakiekolwiek pieniądze – to ewidentne naciąganie na kasę. Jak są tacy mądrzy, to niech wskażą podstawę prawną, z której domagają się jakiejkolwiek zapłaty. Nie wskażą, bo takiej zwyczajnie nie ma. Poza tym, tak jak tutaj piszemy, nie ma czegoś takiego jak zmuszanie do szczepień, więc o jakim nakazie szczepień tu mowa? Taki przykład z życia mi przyszedł do głowy – mamy sobie świadków jehowy, oni ponoć nie zgadzają się na transfuzję krwi ze względu na wiarę. Kiedyś była taka sprawa w Polsce, że był jakiś ranny w wypadku, był świadkiem jehowym i pilnie potrzebował krwi, bo by umarł. Rodzina się nie zgodziła, lekarz zrobił jednak transfuzję i pacjent przeżył. Lekarza jednak ciągali po sądach i chyba nawet wygrali, bo rodzinka stwierdziła, że lekarz naruszył wiarę tych ludzi i to jest podstawa do odszkodowania. Zatem uważam, że i w przypadku szczepień ta zasada ma zastosowanie – ze względu na wiarę, czy wewnętrzne zasady moralne również mamy prawo odmówić szczepienia dziecka, a jak nas zmuszają (zwłaszcza karami pieniężnymi), to powinniśmy ubiegać się o odszkodowanie nawet za zwykłe nękanie. No bo skoro przy takiej transfuzji krwi można dostać odszkodowanie, to czemu nie za zmuszanie do szczepień.

Generalnie więc jest tak – jak żądają kasy, niech podadzą podstawę prawną (moim zdaniem nie znajdą takiej), doręczenie tylko do rąk własnych adresata lub zgodnie z zasadami wskazanymi w przepisie art. 43 KPA. Wzywanie do zapłaty jest nielegalne, bo przecież mamy prawo odwołać się od decyzji rzekomo nakazującej nam szczepienie dziecka – więc jak wygramy i nie musimy szczepić, to dlaczego mamy niby płacić.

astromaria: I jeszcze jedno: należy nauczyciela spytać, kto go upoważnił do wtrącania się w nie swoje sprawy oraz poinformować, że to nie jego broszka, kto, jak i czy w ogóle się leczy i szczepi ani to, jakie ma porachunki z przychodnią. To jest prywatna sprawa pacjenta i jego rodziny, a może nawet tajemnica lekarska, więc przyjmowanie jakichkolwiek informacji w tej sprawie jest nielegalne i niemoralne. Ludzie nie protestują, kiedy dzieją się takie rzeczy, bo im się wydaje, że wprawdzie to jest wielce wkurzające, ale dozwolone. Nie, to nie jest dozwolone i należy przywoływać do porządku każdego, kto robi rzeczy, do których nie został upoważniony.

Lavo: Jest tak jak piszesz Mario. Poza tym, to takie wezwania na szczepienia czasem nawet nie są zaklejane w koperty, tak że każdy je może przeczytać. To już jest z kolei naruszenie danych osobowych i tajemnicy lekarskiej, więc mamy podstawę do skarżenia przychodni czy tego kto nam wysłał takie cudo. Jak grzecznie nie da rady wytłumaczyć nauczycielom czy sąsiadom, żeby tego nie odbierali w naszym imieniu, to trzeba niestety posłużyć się ciężkimi argumentami – że jak odbiorą coś bez naszego pozwolenia, to zwyczajnie skierujemy sprawę do sądu o odszkodowanie wobec takiego uczynnego odbiorcy. Powinno raz a dobrze poskutkować.

Jeśli z wezwaniem na szczepienie odwiedzi was straż miejska lub policja powinniście złożyć doniesienie do prokuratury. Jednak prokuratura niechętnie zajmuje się sprawami wykroczeń innych służb, więc prawdopodobnie oddali pismo pod byle jakim pretekstem.

Skargę na straż miejską trzeba zgłosić do WOJEWODY (nigdzie indziej), bo to właśnie wojewoda sprawuje nadzór nad tymi służbami. Wręczanie wezwań na szczepienie nie należy do obowiązków straży miejskiej, stanowi wręcz naruszenie prawa i dlatego należy koniecznie się poskarżyć (bo to jest właściwie pojęta solidarność społeczna).

Skarga na policję, jeśli policjanci bawią się w bojówkarzy sanepidu. Policja nie jest powołana do tego, żeby bawić się w budzących przerażenie i terror listonoszy, którzy doręczają ulotki reklamowe przemysłu farmaceutycznego. Nikt nie ma obowiązku kupowania usług medycznych ani szczepionek pod karą grzywny lub pod groźbą pozbawienia praw rodzicielskich. Skarga na policjanta musi być rozpatrzona! Skargę składacie tutaj: http://www.policja.pl/pol/kontakt/skargi-i-wnioski

Zajrzyj również tutaj:

KOCHAJĄCY RODZIC NIE SZCZEPI SWOICH DZIECI!

Świadectwa rodziców, których dzieci doświadczyły problemów zdrowotnych po szczepieniach (uwaga, tylko dla ludzi o mocnych nerwach!)

Każda próba zmuszania ludzi do szczepień, badań, zabiegów lub leczenia jest niezgodna z prawem i Konstytucją!

Oczywiście, masz prawo powołać się nie tylko na Konstytucję ale i na Powszechną Deklarację w sprawie Bioetyki i Praw Człowieka UNESCO

Mamy prawo odmówić i nikt nie może wywierać na nas żadnych nacisków!
W tych miejscach możecie otrzymać pomoc prawną, porady i wsparcie rodziców, którzy skutecznie wybronili się przed szczepiennym terrorem:

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP”

Forum rodziców nieszczepiących i szczepiących wybiórczo

Dokumenty do pobrania w sprawie szczepień, a tu są informacje na temat aktualnej sytuacji prawnej

Repozytorium Pism i Argumentów – o szczepieniach i dla rodziców, czyli mnóstwo przydatnych informacji i linków

Grupy wsparcia dla nieszczepiących na Facebooku:

STOP NOP – powikłania poszczepienne i prawo (grupa zamknięta)

Grzywna za brak szczepień (grupa zamknięta)

NIE dla szczepień

================================================
A teraz już opowieść dzielnej mamy, która pokonała sanepid:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wydał wyrok, w którym stwierdza brak podstaw prawnych do wydania decyzji o obowiązku poddawania dzieci szczepieniom.

Odważna, młoda mama z Poznania sprzeciwiła się terrorowi Sanepidu, który nękał ją pismami z groźbami nałożenia na nią grzywny, których wysokość i częstotliwość ustalał według własnego widzimisię.

Przegrana Sanepidu w sprawie szczepień

opublikowane przez: Dzieci są ważne, dnia: 15. 06. 2011

Relacja poznańskiej mamy, która wygrała proces w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym dotyczący egzekwowania szczepień i nałożenia grzywny za uchylanie się od szczepienia dzieci:

Historia mojego świadomego podejścia do spraw szczepień zaczęła się od kontaktu z pewną dzielną mamą, której synowie bliźniacy mają autyzm. Opowiadała mi o swoich codziennych zmaganiach i samotności. Zaczęłam dostrzegać całą prawdę, że szczepienia często dają odporność, ale dużym kosztem: zdrowia, czasem nawet  życia, codziennej walki o przywrócenie zdrowia dziecku i poczucia nie wynagrodzonej krzywdy… To nie jest decyzja, jaką za rodzica może podjąć państwo w osobie urzędnika nakładającego grzywnę.

Pierwsza córka była zaszczepiona tylko na BCG i WZWB  po porodzie w szpitalu. Mimo moich kilkukrotnych pytań, nikt nie potrafił mi udzielić odpowiedzi kiedy będą szczepić moje dziecko. Nie miałam odwagi zaprotestować…  na kolejne szczepienia do przychodni już z nią nie poszłam.

Wezwanie z Sanepidu

Na początku otrzymałam z Sanepidu wezwanie do przedstawienia odroczenia szczepień przez lekarza, straszona grzywną za niestawienie się i rozpoczęciem postępowania administracyjnego, gdy nie zaszczepię dziecka. Gorączkowo zaczęłam szukać lekarza, który może mi pomóc, jednak gdy już znalazłam, lekarz wycofał się ze swojej obietnicy. W Sanepidzie powiedziałam, że wstrzymuję się od szczepień do 2 roku życia córki i przez rok nie byłam niepokojona. W przychodni lekarka poprosiła mnie o podpisanie oświadczenia, że poinformowała mnie o obowiązku szczepienia.

Decyzja administracyjna

W międzyczasie urodziłam drugą córeczkę. Tym razem przygotowałam wcześniej krótkie oświadczenie, że na razie rezygnuję ze szczepień. Dość szybko odezwał się Sanepid upominając się o szczepienia obu dziewczynek. Po moich wyjaśnieniach, że nadal nie będę ich szczepiła, wystawiono dwie decyzje administracyjne nakazujące zaszczepienie dzieci pod rygorem natychmiastowej wykonalności wszystkimi zaległymi szczepionkami w jednym terminie…

Odwołałam się od nich powołując się na ryzyko jakie ze sobą niosą i wnioskując o wykonanie badań, które pozwolą wykluczyć  ryzyko powikłań poszczepiennych. Wojewódzki inspektor sanitarny  zupełnie nie odniósł się do tego co napisałam, podtrzymując decyzję inspektora powiatowego. Od tego postanowienia już się nie odwołałam, trzy miesiące później otrzymałam upomnienie, a potem grzywnę w celu przymuszenia 2 x po 550 zł.

Grzywna

Przepisy  precyzują, że Sanepid może nakładać te grzywny jednorazowo do 10.000 zł, a łącznie do 50.000 zł. W praktyce rodzice dostają grzywny w wysokości od 200 do 600 zł, a w Kielcach nawet do 5000 zł. Są zajmowane konta bankowe lub grzywna jest ściągana z pensji.

Skarga do Sądu

Odwołałam się od tego postanowienia do II instancji, a po podtrzymaniu złożyłam skargę do sądu nie korzystając z pomocy prawnika. W czerwcu tego roku Wojewódzki Sąd Administracyjny powołując się na orzeczenie NSA orzekł, że brak podstaw prawnych do wydania decyzji o obowiązku poddania się szczepieniom i uchylił decyzje administracyjne i postanowienia o nałożeniu grzywny. Wygrałam, ale kosztowało mnie to cztery lata nerwów, czytania przepisów i pisania pism. Cieszę się jednak, że zmobilizowało mnie to do działania w obronie naturalnego zdrowia dzieci i wolności wyboru.
Mimo tych orzeczeń Sanepidy nie zaprzestały swoich praktyk, a rodzice poszkodowanych po podaniu szczepionki dzieci, nadal nie otrzymali odszkodowań, które pozwoliłyby im chociaż częściowo, dzięki kosztownemu leczeniu i rehabilitacji , wrócić do zdrowia. Rodzice nadal mają problemy z przyjęciem przez lekarzy zgłoszeń podejrzenia niepożądanych odczynów poszczepiennych, a często nawet nie są świadomi, że taki obowiązek ciąży na lekarzu.

Petycja

Wszystko to prowadzi do braku zaufania do całego systemu szczepień ochronnych i służby zdrowia w naszym kraju.

Dlatego nadal zbieramy podpisy pod petycją dotyczącą poszanowania wolności i praw rodziców rezygnujących ze szczepienia swoich dzieci oraz w sprawie skuteczniejszej ochrony szczepionych dzieci przed niepożądanymi odczynami poszczepiennymi. Proszę o podpisy: http://www.petycje.pl.

Do kwietnia tego roku decyzje administracyjne i grzywny były uchylane w sądach ze względu na błędy proceduralne. Dopiero w kwietniu 2011 r. pojawiło się decydujące orzeczenie Najwyższego Sądu Administracyjnego, które poruszyło istotę sprawy.

Pod tym adresem zgromadzone są linki do orzeczeń sądów w podobnych sprawach:

http://stopnop.pl/prawo/50-orzeczenia-sadow-administracyjnych

Wyroki WSA:

2011-05-12 IV SA/Po 999/10 – Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-05-12
2011-05-05 II SA/Bk 79/11 – Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-05-05
2011-03-16 IV SA/Po 1009/10 – Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-03-16
2011-02-04 II SA/Po 803/10 – Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-02-04
2011-02-01 II SA/Bk 723/10 – Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-02-01
2010-09-22 II SA/Bd 373/10 – Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-09-22
2010-09-01 IV SA/Po 232/10 – Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-09-01
2010-06-24 II SA/Go 355/10 – Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-06-24
2008-04-24 IV SA/Po 425/07 – Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-04-24
2007-12-12 IV SA/Po 588/07 – Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-12-12
2007-06-28 III SA/Lu 76/07 – Wyrok WSA w Lublinie z 2007-06-28

————————————–

MEDYCZNYCH FASZYSTÓW SPOD ZNAKU DOKTORA MENGELE Z AUSCHWITZ CZYLI ZWOLENNIKÓW TOTALITARNEGO PRZYMUSU SZCZEPIEŃ Z POGWAŁCENIEM PRAW OBYWATELSKICH PROSZĘ O NIEKOMENTOWANIE MOJEGO BLOGA.

Wasze faszystowskie wrzaski wywalam do spamu BEZ CZYTANIA.

141 myśli nt. „Szczepienie dzieci nie jest obowiązkowe! Jest wyrok sądu.

 1. Z wielkim zaciekawieniem przeczytałam za równo tekst jak i wszystkie komentarze.Dwa lata temu lekarka próbowała zaszczepić mi dzieci, które były przeziębione (wtedy jeszcze zastanawiałam się nad ewentualną przewagą szczepienia – nie znałam składu jedynie miałam pojęcie,że istnieje NOP).Na mój ostry sprzeciw odpowiedziała ,że lekki katarek nie jest przeciwwskazaniem. Tyle mnie widziała.Potem było kilka wezwań z przychodni (również doręczanych w szkole przez wychowawczynie).Gdy je zignorowałam dostałam wezwanie z sanepidu do zaszczepienia dzieci w nieprzekraczalnym terminie 7 dni ( i prawie 100 zł opłaty za nakaz – opłata za list polecony, jako pocztowiec znam taryfy i jest ona zawyżona ponad 100%). Zignorowałam i to wezwanie. Obecnie czekam na dalszy rozwój sprawy. Ale w sumie nie o tym chciałam pisać. Dzieci jak każdy człowiek mają lepszą lub gorszą kondycję (przy tej gorszej łatwo modą złapać wirusa czy bakterię)nawet tylko chwilową.Tu pojawia się problem gdy oboje rodzice pracują lub gdy dziecko jest pod opieką tylko jednego rodzica pracującego. Na wyleczenie (nawet metodami niekonwencjonalnymi) potrzebny jest czas, czas to zwolnienie lekarskie, które może wypisać tylko lekarz.

 2. To jest jakiś koszmar i jedno wielkie bezprawie. A lekarzy powinniśmy postawić przed sądem, zrobić im drugą Norymbergę, bo oni doskonale wiedzą co robią. Wiedzą, że dzieci doznają NOPów i że potem cierpią na choroby przewlekłe i na raka, wiedzą, że chorego dziecka nie wolno szczepić, ale robią to wszystko dla kariery i pieniędzy.

  Na lekarza w przychodni jest sposób: należy iść na wizytę z dyktafonem i nagrać całą rozmowę, a potem pokazać to dyrekcji przychodni, a ja nawet zgłosiłabym to w prokuraturze.

  Co do wezwań doręczanych przez szkołę, sąsiadów i dalszych krewnych to jest to ewidentne łamanie prawa i na to są jakieś paragrafy. Może wypowie się w tej sprawie Lavo?

 3. Wypowiem, tylko najprędzej w weekend – po prostu mam teraz jakiś nawał pracy i trochę czasu mi brakuje, a to poważny temat. Pamiętam oczywiście o tym poradniku w związku ze szczepieniami, ale chcę to zrobić dobrze, więc też na to zejdzie mi trochę czasu. Mam nadzieję, że nie za dużo. Przyszły tydzień będę chyba mieć luźniejszy 🙂

 4. Odnośnie doręczania jakichkolwiek pism administracyjnych (a więc także i wezwań z sanepidu czy przychodni), to nie wolno tego robić przez nauczycieli, jakieś pielęgniarki itd. (a sam wiem, że zdarzają się w praktyce takie przypadki, tak jak zresztą opisała to Bożena). Istnieje co prawda możliwość tzw. zastępczego doręczenia, ale tylko zgodnie z obowiązującymi przepisami. W tej kwestii mamy art. 43 Kodeksu postępowania administracyjnego (bo ten kodeks stosujemy do wszelkich spraw administracyjnych) – W przypadku nieobecności adresata pismo doręcza się, za pokwitowaniem, dorosłemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu, jeżeli osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi. O doręczeniu pisma sąsiadowi lub dozorcy zawiadamia się adresata, umieszczając zawiadomienie w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy to nie jest możliwe, w drzwiach mieszkania.

  Widzicie więc, że sąsiadka, która nie zgadza się na doręczenie pism (najlepiej uprzedzić swoich sąsiadów, że nie życzycie sobie, aby odbierali za Was jakiekolwiek pisma – jak nie posłuchają to puścić im burę), ani też nauczycielka, pielęgniarka czy ktokolwiek inny, kto nie jest wskazany w powyższym przepisie, nie ma prawa doręczać nam jakiegokolwiek pisma. Jak to zrobi, to takie doręczenie nie jest prawnie wiążące (mamy wadę w doręczeniu i całym postępowaniu). Innymi słowy, jak coś to mamy już podstawę do skarżenia całej decyzji – że została nam wadliwie doręczona (jak chcą się tak bawić, to będziemy bawili się ich sposobem). Ponadto, zawyżanie opłat za podesłanie decyzji w tak drastyczny sposób, moim zdaniem jest także podstawą do tego, aby odmawiać ich uiszczania. Zresztą nie tylko to decyduje o tym, że jest to opłata, której płacić nie powinniśmy. Nigdzie nie jest napisane, że za jakikolwiek nakaz administracyjny ws. szczepień mamy płacić jakiekolwiek pieniądze – to ewidentne naciąganie na kasę. Jak są tacy mądrzy, to niech wskażą podstawę prawną, z której domagają się jakiejkolwiek zapłaty. Nie wskażą, bo takiej zwyczajnie nie ma. Poza tym, tak jak tutaj piszemy, nie ma czegoś takiego jak zmuszanie do szczepień, więc o jakim nakazie szczepień tu mowa? Taki przykład z życia mi przyszedł do głowy – mamy sobie świadków jehowy, oni ponoć nie zgadzają się na transfuzję krwi ze względu na wiarę. Kiedyś była taka sprawa w Polsce, że był jakiś ranny w wypadku, był świadkiem jehowym i pilnie potrzebował krwi, bo by umarł. Rodzina się nie zgodziła, lekarza zrobił jednak transfuzję i pacjent przeżył. Lekarza jednak ciągali po sądach i chyba nawet wygrali, bo rodzinka stwierdziła, że lekarz naruszył wiarę tych ludzi i to jest podstawa do odszkodowania. Zatem uważam, że i w przypadku szczepień ta zasada ma zastosowanie – ze względu na wiarę, czy wewnętrzne zasady moralne również mamy prawo odmówić szczepienia dziecka, a jak nas zmuszają (zwłaszcza karami pieniężnymi), to powinniśmy ubiegać się o odszkodowanie nawet za zwykłe nękanie. No bo skoro przy takiej transfuzji krwi można dostać odszkodowanie, to czemu nie za zmuszanie do szczepień.

  Generalnie więc jest tak – jak żądają kasy, niech podadzą podstawę prawną (moim zdaniem nie znajdą takiej), doręczenie tylko do rąk własnych adresata lub zgodnie z zasadami wskazanymi w przepisie art. 43 KPA. Wzywanie do zapłaty jest nielegalne, bo przecież mamy prawo odwołać się od decyzji rzekomo nakazującej nam szczepienie dziecka – więc jak wygramy i nie musimy szczepić, to dlaczego mamy niby płacić.

 5. I jeszcze jedno: należy nauczyciela spytać, kto go upoważnił do wtrącania się w nie swoje sprawy oraz poinformować, że to nie jego broszka, kto, jak i czy w ogóle się leczy i szczepi ani to, jakie ma porachunki z przychodnią. To jest prywatna sprawa pacjenta i jego rodziny, a może nawet tajemnica lekarska, więc przyjmowanie jakichkolwiek informacji w tej sprawie jest nielegalne i niemoralne. Ludzie nie protestują, kiedy dzieją się takie rzeczy, bo im się wydaje, że wprawdzie to jest wielce wkurzające, ale dozwolone. Nie, to nie jest dozwolone i należy przywoływać do porządku każdego, kto robi rzeczy, do których nie został upoważniony.

 6. Jest tak jak piszesz Mario. Poza tym, to takie wezwania na szczepienia czasem nawet nie są zaklejane w koperty, tak że każdy je może przeczytać. To już jest z kolei naruszenie danych osobowych i tajemnicy lekarskiej, więc mamy podstawę do skarżenia przychodni czy tego kto nam wysłał takie cudo. Jak grzecznie nie da rady wytłumaczyć nauczycielom czy sąsiadom, żeby tego nie odbierali w naszym imieniu, to trzeba niestety posłużyć się ciężkimi argumentami – że jak odbiorą coś bez naszego pozwolenia, to zwyczajnie skierujemy sprawę do sądu o odszkodowanie wobec takiego uczynnego odbiorcy. Powinno raz a dobrze poskutkować.

 7. Moja 5 cio letnia wnuczka została za szczepiona na wszystko co możliwe i bez przerwy choruje,wciaz pojawiaja się różne powikłania które dały się we znaki psychiczne całej rodzinie , obecne wszyscy jesteśmy świadomi skutków ubocznych i poważnych zagrożeń związanych ze szczepionkami dlatego gdy urodziło się właśnie drugie dziecko nie narazilismy już na zatrucie organizmu niemowlęcia,dziecko nie choruje spi spokojnie nie płacze praktycznie wcale w przeciwienstwie do pierwszego dziecka.Nasza nie świadomość mogła doprowadzić do trwałego kalectwa upragnionej pociechy.

 8. Brawo Babciu Gosiu! Tak trzymajcie, a ja trzymam za was kciuki, żebyście nie dali się sterroryzować lekarzom i sanepidowi. Starsze dziecko potrzebuje teraz odtrucia z toksyn. Powinno pić dużo świeżych soków warzywno-owocowych wyciskanych w domu i organiczną żywność, bo ta ze sklepu jest skażona nawozami, środkami ochrony roślin, hormonami, antybiotykami i niezdrowymi dodatkami.

 9. Witam, już kiedyś tu pisałam że mamy wezwanie do sanepidu na wyjaśnienie dlaczego nie chcemy szczepić dziecka, poszliśmy wyjaśnilismy. Od września do dzisiaj spokój aż nie dostałam telefonu z przychodni że mały już 15 miesięcy nie jest szczepiony. Pani mówi że mam do 16 grudnia przynieść oświadczenie że nie chce szczepić dziecka na jakie choroby i dlaczego. Moje pytanie jest takie czy dostarczyć im takie oświadczenie? Czy jakos inaczej sobie z nimi poradzić.. Proszę po pomoc

 10. Nic nie podpisywać, to jest żelazna reguła, bo podpisanie czegokolwiek uruchamia procedurę z grzywnami. Na stronie Stop NOP są wzory pism, jakie należy do nich wysyłać na każdym etapie postępowania. Znam ludzi, którzy piszą odwołania od 20 lat i dzieci są nieszczepione, bo wyjaśnianie się przeciąga w nieskończoność. Wielu rodziców zabiera z przychodni kartę dziecka, bo to sprawia, że dziecko przestaje istnieć w rejestrach. Możecie powiedzieć, że wyjeżdżacie za granicę. Nikt tego nie sprawdzi i będzie spokój.

 11. Ok dziękuję za informację. Na Stop Nop znalazłam wniosek o wyjaśnienie podjętych bezprawnych działan. Będziemy się trzymać tego że nie piszemy żadnych Oświadczeń i niczego nie podpisujemy.

 12. A ja kilka dni temu podpisałam takie oświadczenie do sanepidu na trójkę dzieci i jestem załamana…
  Nie potrafię sobie tego wybaczyć!, nie wiedziałam, myślałam, że to bez różnicy zapewniona przez lekarza, że czy podpiszę, czy nie i tak wyślą to do sanepidu.
  Podszedł mnie sprytnie, a teraz szukam pomocy i będę w strachu nie wiadomo jak długo…

 13. Trochę głupio, ale to nie koniec świata. Mimo to można się wymigać od szczepień, tyle tylko, że będzie to wymagało trochę pisania odwołań. W ostateczności są jeszcze sądy, gdzie można zaskarżyć sanepid i / lub wojewodę o działania bezprawne, ponieważ nie ma przymusu szczepień, a nakładanie grzywien jest nielegalne.

 14. A tak w ogóle, kochani, przestańcie się bać!!! To władza powinna się bać obywateli, bo przecież w każdej chwili możemy ją odwołać!

 15. Ja byłam przedwczoraj w przychodni złożyłam pismo ze odmawiam wykonania świadczenia zdrowotnego czyli odmawiam badania kwalifikacyjnego które jest przed szczepieniem. Pani w przychodni kazała mi podpisać oświadczenie o odmowie szczepienia a ja powiedziałam stanowczo że nie podpisze, pani bardzo zdziwiona mówi do mnie ze jak nie podpisze to będę musiała wszystko wyjaśniać z sanepidem a ja odpowiedziałam to będę sobie wyjaśniać z sanepidem. Zapytałam jeszcze czy po złożeniu tego pisma mam się jeszcze spodziewać telefonów od nich odpowiedziała że nie. Teraz czekamy jak sie rozwinie sytuacja dalej.

 16. Tak, to dobry sposób. To całe fikcyjne prawo tak działa, że można się wykręcić, tylko trzeba wiedzieć jak. Niby żadna różnica co się podpisuje, a jednak jedno działa, a drugie nie.

 17. Teraz będziemy czekać jak sie sprawa wyjaśni dalej. W sanepidzie wcześniej powiedziałam że odraczam szczepienie do 3 roku życia, zdziwiło mnie to że nic nie musiałam podpisywać. Wiec na dobrą sprawę nikt nigdzie nie ma mojego podpisu że odmawiam szczepienia i myślę że to na mój plus ponieważ nie mają podstawy żeby nałożyć karę nieukrywajc której bardzo się boję ponieważ mam dwójkę dzieci.

 18. Grzywny nakładane są bezprawnie! Za nakładanie kar niezgodnych z prawem można nawet złożyć doniesienie do prokuratury. Nie wolno płacić żadnych grzywien!!! Trzeba się odwoływać, a nawet straszyć sądem.

 19. w wyroku 2011-05-12 IV SA/Po 999/10 – Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-05-12 Sąd wprost napisał, że szczepienia są obowiązkowe i rodzice nie mają prawa odmówić, a decyzję uchylił jedynie z przyczyn formalnych, nie merytorycznych. W pozostałych jest pewnie to samo, więc nie chce mi się czytać… Jak można tak bezczelnie przywoływać wyrok na potwierdzenie tezy, która w tym wyroku jest zaprzeczona??

 20. Nie umiesz matole czytać? Wielkimi, czerwonymi wołami napisałam, że szczepienia nie są przymusowe, bo obowiązek a przymus to dwie, różne kwestie.

  O tym kuriozalnym wyroku napisałam:

  Uwaga! Sędziowie – nawet w WSA, gdzie zwykle orzeka 3 sędziów – nie są nieomylni (nie chcę ich podejrzewać o niedouczenie, a tym bardziej o korupcję), więc niekiedy (na szczęście bardzo rzadko) podają niezgodne z prawem uzasadnienia wyroku. Jeśli sąd orzeknie np., że (autentyczne i kuriozalne uzasadnienie wyroku!): obowiązujące przepisy nie przewidują sytuacji, że rodzic może sam decydować, czy poddać dziecko szczepieniu, czy też odmówić jego zaszczepienia. Niezasadne są również zarzuty skarżącej odwołujące się do określonych przepisów Konstytucji oraz Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z dnia 4 listopada 1950 r. musicie odwołać się do sądu wyższej instancji i/lub złożyć skargę na sędziego bezpośrednio do prezesa danego sądu. Rodzice nie zostali ubezwłasnowolnieni i pozbawieni prawa do decydowania o poddaniu lub odmowie poddania dziecka zabiegom medycznym, a takim zabiegiem, obarczonym znacznym ryzykiem, jest przecież szczepienie! To rodzic wydaje świadomą zgodę na piśmie, że zgadza się na leczenie lub szczepienie dziecka, a nie państwo, które jakimś tajnym dekretem pozbawiło rodziców prawa do decydowania o tak ważnych sprawach, jak zdrowie dziecka! Bez pisemnej zgody rodziców szczepienie jest przestępstwem i podlega karze!

  Nie każde uzasadnienie sędziego jest zgodne z prawem, niektórzy sędziowie powinni być skierowani na ponowne egzaminy, bo nie znają obowiązującego w Polsce prawa, wiec są po prostu niebezpieczni. Już raz to wyjaśniałam w komentarzach, ale prowacki są tępe i zaślepione, więc nic do ich zakutych, faszystowskich łbów nie dociera.

  Masz u mnie bana za kolportowanie kłamstw.

 21. nie chce mi się czytać

  I to jest właśnie problem z faszystami. Nie chce im się czytać. Nie chce im się myśleć. Nie chce im się dociekać ani egzekwować prawdy. Dla nich liczy się jedynie to, że jakiś pseudo-autorytet coś tam orzekł i to kończy dyskusję. Prawda się nie liczy, sprawiedliwość się nie liczy, nie liczy się nawet obowiązujące prawo. Liczy się tylko to, że jakiś ważniak coś nabazgrał albo wybełkotał. Bezkrytyczna wiara w autorytety jest największym nieszczęściem tego świata.

 22. Sędziowie nie są nieomylni! A często są po prostu niedouczeni! Śledzę dyskusje i fora dotyczące potyczek ludzi z bankami i tam to jest dopiero bonanza! Łamańce prawnicze gonią łamańce, byleby udowodnić, że ziemia jest płaska 🙂 Błędy i absurdy zdarzają sie nawet w wyrokach Sądu Najwyższego vide wyrok w sprawie Nabitych w mBank zwany wyrokiem arbuzowym, wydany na korzyść banku, a który został skrytykowany przez wielu prawników, a część sędziów okręgowych w swoich wyrokach jawnie go olewa i wydaje wyroki na korzyść konsumentów pokrzywdzonych przez toksyczne produkty bankowe. W kwestii procesów sądowych niestety kasa, a zwłaszcza duża kasa ( mają ją niewątpliwe banki i big pharma) potrafią ustawić całą linie orzeczniczą, nawet jesli jawnie zaprzecza istniejącemu prawu tak polskiemu jak i unijnemu. Całe to sądownictwo trzeba by zaorać całkowicie i zasiać od nowa. Patologia goni patologie (vide sytuacja w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie, gdzie działał iscie mafijny układ na czele którego stał prezes, dyrektor i główna księgowa). Pisiory wysłałay CBA z kontrolą do wielu sądów, stad to wycie „nadzwyczajnej kasty”. Przypomnę też słynną sprawę przed Trybunałem Konstytucyjnym w 2015, gdzie po wielu latach udało sie doprowadzić do oceny konstytucyjności takiego stalinowskiego tworu jakim był Bankowy Tytuł Egzekucyjny, który pozwalał bankom być sędzią we własnej sprawie. Przez BTE miliony Polaków poszło z torbami. Śledziłam tę rozprawę (są transmisje online) i widać było, ze BTE jest nie do obronienia, a jednak ustępujący właśnie ze stołka prezes TK Andrzej Rzepliński był za pozostawieniem tego stalinowskiego reliktu. Szok i niedowierzanie! Taki oto mamy kwiat sądownictwa.

 23. To, że sądy są skorumpowane, że działają przeciw ludziom i że próżno szukać w nich sprawiedliwości wie każde polskie dziecko. Dla mnie nie to jest fenomenem, lecz osobowość takich tępych, autorytarnych i okrutnych Łukaszów i innych wielbicieli totalitarnego systemu z jego przymusami, dekretami i całym tym systemem opresji przeciw mieniu, zdrowiu i życiu ludzi. Dzieci masowo chorują i umierają od szczepień, ale dla takiego Łukasza nie ma to znaczenia, bo on ma serce z kamienia. Dla niego liczy się wyrok, i nie ma dla niego znaczenia nawet to, że jest on niesprawiedliwy i niezgodny z prawem. Jakiś niedouczony sędzia uroił sobie, że rodzice nie mają nic do gadania w kwestii zdrowia swoich dzieci i olewając prawo pozbawia wszystkich rodziców władzy rodzicielskiej. Bo on kocha system faszystowski, w którym obywatel musi robić to, co władza każe i umierać zgodnie z zaleceniami. Za taką postawę zapłaci jego własne dziecko, nie on sam, lecz dziecko, bo posłusznie poda mu szprycę 6w1, bo władza kazała i trzeba to zrobić.

 24. Witam ponownie pisze ponieważ sanepid jednak nam nie odpuszcza, dostaliśmy pismo z ponownym wezwaniem do zrealizowania obowiązku szczepień ochronnych i jeśli nadal będziemy się uchylac od wykonania szczepień wejdą na drogę postępowania administracyjnego. I się tak zastanawiam czy powinnam coś im odpisać i jak to zrobić żeby było dobrze.

 25. Witam jestem mama wczesniaka z 23 tc i zaczęłam się interesować szczepieniami od niedawna zdanie miałam wyrobione jeszcze zanim zaszlam w ciążę choć trwało to 16 lat ciężkiej walki ale mam pytanie czy podawanie dziecku przeciwciał na wirusa Rsv to to samo co szczepionka syn otrzymał już 4 z 5 dawek i trochę się boję niby mówią ze to nie jest szczepionka ale to mówią lekarze ze szpitala . Proszę o odpowiedź 81justyna81@wp.pl
  Nigdzie nie znalazłam informacji o skutkach ubocznych tego nazwa przeciwciał Synagis

 26. Z oficjalnej strony synagis
  Jakie sa skutki uboczne synagis?
  Mozliwe poważne skutki uboczne zawieraja poważne reakcje alergiczne, które moga wystąpić po jakiejkolwiek dawce synagis, także mogą być zagrażajace życiu lub powodujące śmierć. Niezwyczajne zasinienia i/lub małe czerwone kropki na skórze były również obserwowane.
  Powszechne uboczne efekty synagogis zawierają gorączkę i wysypkę, inne możliwe efekty uboczne to reakcje na skórze dookoła miejsca gdzie było szczepienie jak zaczerwienienie, opuchlizna, ciepło lub dyskofort.
  https://www.synagis.com/hcc/what-is-synagis/overview.html

  Ciemna strona Synagis o której nikt nie mówi.

  Straszna strona Synagis jest to, że ta immunoglobulina jest produkowana używając rekombinacyjnej technologii DNA (rDNA), tzn że sztuczne antyciało, które nie istnieje nigdzie w naturze zostało stworzone uzywając połączenia sekwencji antyciał 95% ludzkiego i 5% gryzoni (myszy) w procesie, który zawiera transplantowanie antyciał szczura do szkieletu antyciała ludzkiego.
  Autor artykułu uważą to za niezwykle zaburzające.Wstrzykiwanie sztucznych, genetycznie zmodyfikowanych antyciał, które zawierają DNA szczura do ludzkiego dziecka które jest w trakcie rozwijania się jest całkowicie nieprzewidywalne i w dalekiej przyszłości może mieć straszne konsekwencje nie tylko dla dziecka ale i dla przyszłych pokoleń.
  Doktorzy są nieodpowiedzialni i niemoralni nie informując pacjentów czym jest naprawdę Synagis zanim wstrzykną to do bezbronnych dzieci, które de facto są królikami doświadczalnymi poświęcanymi na ołtarzu bioinżynierii.
  Technologia rDNA jest takim samym procesem genetycznej inżynierii uzywanej aby wyprodukować GMO ryż (tzw złoty ryż) który jest sztucznie „bogaty” w beta karoten. GMO ryż nie jest aktualnie na rynku , z powodu sporów dotyczących praw patentowych i problemów środowiskowych tego rekombinacyjnego produktu.
  Używając rDNA produkuje się GM ziarno.
  Genetycznie modyfikowane ziarno zawiera rekombinacyjna formę Bacillus thuringeiensis (Bt), bakterię o potężnych właściwościach insektobójczych.
  O wpływach tych GMO roślin wszyscy dobrze wiemy.

  Jeśli nie chcesz by dziecko uczestniczyło w eksperymencie o nieprzewidywalnych skutkach powiedz „nie” Synagis. On nie chroni przed RSv w żaden sposób .
  Wysokie zyski na sprzedaży leku/szczepionki jest przyczyna agresywnego marketingu, straszenia rodziców chorobą .
  Najlepiej zastosowac wypróbowane i prawdziwe metody ochrony przed RSV (zwyczaj częstego mycia rąk, regularnego prania bielizny dziecka i zabawek nietoksycznymi i bezzapachowymi środkami, unikac przebywania w większej grupie osób w okresie grypy i przeziębień etc)
  Sarah, The Healthy Home Economist
  http://www.thehealthyhomeeconomist.com/the-scary-side-of-synagis/

 27. No tak, ale dziecko dostało już 4 dawki z 5, więc ta wiedza to musztarda po obiedzie. Rodzice nie wiedzą, że lekarze nie są godni zaufania, więc słuchają ich zaleceń. To naprawdę straszne, w jakich czasach przyszło nam żyć.

 28. Tak, ale nie wiadomo może ta piąta dawka być tzw masą krytyczną…

 29. Witam. Jestem pielęgniarką i zastanawiam się czy mogę odmówić szczepienia dziewczynek, przeciwko rakowi szyjki macicy. W pracy toczy się na ten temat spór. Koleżanka pielęgniarka podpisała z lekarzem (moim mężem) zgodę czy umowę na takie szczepienia. Któregoś razu jej nie było i z wielkimi oporami zaszczepiłam małą pacjentkę. Wspomniałam o swoim „rozdarciu” mężowi a on podszedł do tego dość filozoficznie jednak z domieszką zniecierpliwienia pt ” z nią to wieczne kłopoty”.Nie chcę tego robić więcej. Jak z nimi rozmawiać? Nie chcę podważać autorytetu męża, robić z poradni „widowisko” ale nie mam przekonania do tych szczepień.

 30. To jedna z najniebezpieczniejszych szczepionek, jakie kiedykolwiek pojawiły się na rynku szczepień. Nie szczep dzieci, zanim podejmiesz decyzję przeszukaj internet i bazy danych statystycznych (np. VAERS), znajdziesz tam naprawdę przerażające dane. Twój mąż, jak większość lekarzy, wierzy w to, czego uczono go na studiach. Lekarze są zupełnie nieświadomi problemu, dopóki na własne oczy nie zobaczą co się dzieje, ale wtedy może być za późno. Nie ryzykuj bez dokładnego zbadania sprawy.

 31. Moja najlepsza przyjaciółka też jest pielęgniarką i pracuje w gimnazjum, ale odmówiła kategorycznie szczepienia dzieciaków, a o Gardasilu / Silgardzie ma zdanie jak najgorsze. Przez długie lata pracy (a jest już w wieku tuż przed emeryturą) napatrzyła się na skutki szczepień i nie chce przykładać do tego ręki, bo sumienie jej nie pozwala. W jej gimnazjum szczepi się dziewczynki i co roku mają tam omdlenia, zapaści i inne incydenty. A to są tylko skutki krótkotrwałe, bo nikt nie wie, jakie będą skutki po 20 latach. Najnowszy tekst dr Jaśkowskiego mówi właśnie o tej szczepionce http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/czternastolatka_umiera_w,p1433689037

 32. Witam, piszę o poradę mam dwóch synkow jeden ma 6 lat a drugi prawie dwa latka. Straszy niestety dostał wszystkie szczepionki (nie wiedziała jeszcze tyle o szczepieniach jak teraz) młodszy dostał szczepionki tylko te szpitalne na więcej już nie poszliśmy oczywiście. Co do młodszego przychodnia nie wysyłała wezwań tylko dwa razy dzwonili i jak się nie wstawilismy to napisali do sanepidu z którym troszkę wymienilam pisemek i jak narazie jest spokój. Ale dzisiaj dostaliśmy wezwanie z przychodni żeby się wstawić na szczepienie tego straszego syna oczywiście już nie chcemy go szczepić. Proszę o poradę co najlepiej zrobic w takim przypadku żeby jakoś uniknąć szczepienia ale żeby przychodnia tak szybko nie wysłała pisma do snaepidu. Dziękuję bardzo i pozdrawiam

 33. Jeśli przychodnia was atakuje to niestety będziecie musieli znowu popisać trochę pism. Niektórzy piszą te pisma rutynowo przez lata, aż do momentu osiągnięcia przez dzieci pełnoletności. Proszę zajrzeć na stronę Stop NOP, tam są wzory pism i porady co i kiedy wysyłać. Dopóki nie każą płacić sprawa zwykle kończy się na wysyłaniu papierków. Jak przyślą wezwanie do zapłaty wtedy trzeba inaczej. Wszystkie porady są na Stop NOP i na ich stronie na Facebooku. Żadnych grzywien oczywiście proszę nie płacić! Nawet jeśli pozwą was do sądu i tak wygracie, ale musicie się przeciwstawić i walczyć.

  Można też zabrać kartę z przychodni. Nie ma obowiązku należenia do przychodni.

  Zapraszam na stronę Kochający rodzic nie szczepi swoich dzieci

 34. A w ogóle to oczywiście nie ma przymusu szczepień. Obowiązek to nie przymus!!! Przychodnia i sanepid łamią prawo naciskając na rodziców. Może da się dojść do polubownego porozumienia z przychodnią? Proszę im przedstawić dowody na brak przymusu i wytłumaczyć, że to rodzice i tylko rodzice decydują o tym, jak chcą dbać o zdrowie dzieci i jakim zabiegom je poddawać. Dziecko nie należy do państwa ani do urzędników. Może zrozumieją i się odczepią. A jeśli nie, no to niestety, trzeba będzie się bawić w papierologię. Tylko proszę nie nie poddawać, szkoda zdrowia dzieci.

 35. Napewno się nie poddamy!!! Narazie to było pierwsze wezwanie z przychodni co do starszego syna. Z młodszym z przychodnia mamy spokój dostarczylam im pismo ze odmawiam badania kwalifikacyjnego przed szczepieniem i dała przychodnia nam spokój tylko snaepid wysłał nam wezwanie odpisałam im i narazie jest spokój. Pewnie tego straszego i tak zgłoszą do sanepidu więc myślę że może tak samo złożę dokument ze odmawiam badania kwalifikacyjnego, ewentulanie mogłabym iść i poprosić skierownie do alergolog powiedzieć że starszy syn ma cały czas katar i przedłużyć to żeby nie zgłaszali do sanepidu

 36. Odmowa badania kwalifikacyjnego to bardzo dobry, prosty i skuteczny sposób. Najważniejsze to się nie bać! Oni stosują zastraszanie, bo nie mogą nic zrobić bez zgody rodziców. Liczą na to, że jak się rodzice przestraszą to na wszystko się zgodzą. Niestety, wielu daje się zastraszyć i robią wszystko, co sanepid im nakaże.

 37. Moja przychodnia akurat jak złoży się odmowę badania kwalifikacyjnego odrazu oddaje sprawę do sanepidu. Tak było w przypadku młodszego syna. My się ich nie boimy… I nigdy nas nie zastrasza

W tym blogu komentarze są równie ważne jak teksty na stronie głównej, dlatego bardzo proszę o trzymanie się tematu! Wolną dyskusję prowadzimy w Hyde Parku, a o zdrowiu w Zdrowotnym Hyde Parku. Jeśli Twój komentarz się nie ukazał przeczytaj zasady komentowania bloga (patrz strony na górze bloga). Komentarze nie na temat będę kasować, a awanturników banować!

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Log Out / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Log Out / Zmień )

Facebook photo

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Log Out / Zmień )

Google+ photo

Komentujesz korzystając z konta Google+. Log Out / Zmień )

Connecting to %s