Homeopatia

Największy wróg homeopatii, lekarz Andrzej Gregosiewicz przegrał sprawę w sądzie i musi przeprosić producenta leków homeopatycznych

Lekarz homeopata, niesłusznie i oszczerczo oskarżony przez Krajową Izbę Lekarską UNIEWINNIONY

Lekarz-homeopata uniewinniony po trzyletnim procesie

Homeopatia a Kościół Katolicki

„BRONIĘ LEKÓW HOMEOPATYCZNYCH!” o. GABRIELE AMORTH.

…Tym, którzy obawiają się, że szatańskie siły wnikają do leków homeopatycznych podczas ich wytwarzania, ponieważ stosuje się przy tym metodę wstrząsania, proponuję rezygnację z jazdy samochodami i pociągami, ponieważ i tam nie można uniknąć wstrząsów. Warto tu sobie przypomnieć, iż z magią mamy do czynienia tylko tam, gdzie istnieje świadome odwołanie się do szatana w celu uzyskania jego domniemanej – bo nigdy rzeczywistej – pomocy. Decyduje więc intencja działającego… [O. Norkowski]

Absolutnie nie jestem zwolennikiem homeopatii. Za mało na ten temat wiem. Ale lepiej, by niedouczeni absolwenci uczelni medycznych używali przysłowiowej wody święconej, aniżeli narażali ludzi na utratę zdrowia. [dr Jerzy Jaśkowski SFMRM]

O co chodzi z tą homeopatią? O co ta cała awantura?

Jeśli nie wiadomo o co chodzi, to o co chodzi? Oczywiście, o pieniądze!

Follow the money… to stara, dobra zasada każdego detektywa, który szuka motywu i sprawcy.

Ta okropna homeopatia odbiera lekarzom dochody, bo leczy skutecznie i bezpiecznie, przez co pacjent przestaje korzystać z prześwietlań, tomografii, biopsji, recept, piguł i operacji. To jest proszę państwa niedopuszczalne! Pacjent ma być dojną krową, bo szpitale sprywatyzowano i muszą na siebie zarabiać. Jeśli wyzdrowieje, to jego pieniądze przepadną, a szpitale i doktory pójdą z torbami! Do tego nie wolno dopuścić! Dlatego skuteczne, tanie i bezpieczne leczenie musi zostać zdelegalizowane.

ODEZWA DO WROGÓW HOMEOPATII I MEDYCYNY NATURALNEJ!

Jeśli nie podoba ci się homeopatia, akupunktura, ziołolecznictwo itp. TO ICH NIE STOSUJ! Nikt cię do tego nie zmusza.

Ty również nie zmuszaj innych, żeby leczyli się w sposób, którego nie akceptują, bo uważają go za przynoszący więcej szkody niż pożytku.

I daruj sobie pseudoracjonalistyczne, demagogiczne gadanie, że homeopatia nie zastąpi gipsu, gdy złamię nogę. To oczywiste, że nie zastąpi i nikt tak nie twierdzi, ale po założeniu gipsu lek homeopatyczny sprawi, że kość zrośnie się szybciej i nie będą potrzebne leki przeciwbólowe.

W cywilizowanym społeczeństwie każdy ma prawo decydować o tym, czy i jak będzie leczony. Zapewniam cię, że gdyby leczenie homeopatyczne kończyło się śmiercią nikt by go nie nie stosował. Tym właśnie różnią się ludzie prawdziwie racjonalni od fanatyków religijnych i pseudoracjonalistycznych, że nie składają ofiary ze swojego życia na ołtarzu irracjonalnej wiary w dogmaty religijne lub pseudonaukowe. Ty masz prawo leczyć się u onkologów i umrzeć w imię metod naukowych, a my wybieramy życie, czyli leczenie zgodne z Naturą.

Zechciej to uszanować, tak, jak szanujesz prawa homoseksualistów (nie można być tolerancyjnym wybiórczo, tylko dla homosiów, a dla stosujących medycynę naturalną już nie. Albo się jest osobą tolerancyjną i szanuje się prawa każdego, albo się osobą tolerancyjną nie jest wcale).

MEDYCYNA ALOPATYCZNA truje na większą skalę niż wszelkie znane dotąd akty ludobójstwa. Otwórz gazetę, a na pewno znajdziesz tam najnowsze doniesienie o tym, że jakaś firma farmaceutyczna została pozwana do sądu i musi wypłacić miliardowe odszkodowania. Trzeba być kompletnie zahipnotyzowanym i pozbawionym instynktu samozachowawczego lemingiem, żeby korzystać z takiej „medycyny ” i takiego „leczenia” na śmierć.

A słyszałeś kiedyś, żeby firma homeopatyczna lub zielarska była oskarżana o takie zbrodnie i musiała płacić kary?

—————————

Zasadą homeopatii jest „podobne leczyć podobnym”. Działa więc ona na podobnej zasadzie, na jakiej (przynajmniej teoretycznie) mają działać szczepionki. Podajemy minimalną, wręcz niemierzalną ilość substancji powodującej identyczne objawy, jakie występują u chorego (np. przy grypie stosuje się lek z pokrzyku wilczej jagody, ponieważ zjedzenie jego owoców powoduje gorączkę, pocenie się, dreszcze i drapanie w gardle), żeby wywołać reakcję obronną organizmu i pobudzić go tym sposobem do podjęcia walki z chorobą.

Jak działa lek homeopatyczny?

Lek homeopatyczny nie działa ilością zawartych w nim substancji chemicznych, tylko swoją siłą energetyczną, którą uzyskuje się przez potencjonowanie i dynamizację. Surowce do produkcji leków zaczerpnięte są „z natury ożywionej lub martwej”. Stosowane dawki są dawkami podprogowymi, w związku z czym substancje czasem nawet toksyczne tracą swe szkodliwe właściwości i nabierają „sił leczniczych”. Według Hahnemana im mniejsza dawka leku (odgrywa tu dużą rolę oczywiście odpowiedni sposób jego przyrządzania), im większe rozcieńczenie, czy też roztarcie, tym środek homeopatyczny działa mocniej i skuteczniej. Dzieje się to według tzw. prawa biologicznego Arndta-Schulza, które mówi, że słabe bodźce pobudzają czynności życiowe organizmu, średnie przyśpieszają, silniejsze hamują a najsilniejsze znoszą. Bardzo mała dawka leku (podprogowa) stosowana w homeopatii nie pozwala na kumulację leku w organizmie co z kolei niweluje działanie uboczne.

Link 1 Link 2

Sam lek homeopatyczny nie leczy. Jego zadaniem jest zmobilizowanie organizmu do podjęcia obrony przed chorobą.

Homeopatia nie jest panaceum na wszystko. Są choroby, przy których homeopatia jest bardzo skuteczna i są takie, przy których stosuje się ją jedynie pomocniczo. Najskuteczniejsza jest stosowana profilaktycznie, np. u dzieci i ludzi starszych, ale potrafi również leczyć bardzo trudne do leczenia choroby, takie jak kamica nerkowa i zapalenie prostaty (bardzo skutecznie!!!).

Bez względu na rodzaj choroby i na stosowaną metodę leczenia chory powinien zdawać sobie sprawę, że sam jest odpowiedzialny za stan swojego zdrowia. Jeżeli ktoś źle się odżywia (hamburgery, coca cola, gorące kubki itp.), prowadzi niehigieniczny tryb życia (brak ruchu) i nie dba o higienę psychiczną, nie może liczyć na wyzdrowienie, nawet gdyby zastosować w jego przypadku najbardziej radykalną kurację (ewidentnym przykładem takiej kuracji jest chemioterapia, która jak widać jest praktycznie całkowicie nieskuteczna).

Homeopatia nie działa na zasadzie placebo, na co najlepszym dowodem jest jej wielka skuteczność w przypadku niemowląt i zwierząt, które nie rozumieją sugestii, niezbędnej w przypadku placebo.

Dla ludzi cynicznie okłamywanych przez tzw. pseudo-racjonalistów i mafię medyczno-farmaceutyczną, bezwzględnie (włącznie z łamaniem obowiązującego w Polsce prawa) niszczącą wszelką konkurencję na rynku usług medycznych zebrałam na tej stronie garść przydatnych informacji o homeopatii.

Jeśli chcesz żyć zapoznaj się z materiałami, które tu zebrałam i obejrzyj filmy demaskujące prawdziwe oblicze mafii medyczno-farmaceutycznej, dla której interesów biznesowych homeopatia i medycyna naturalna stanowią śmiertelne zagrożenie.

————————————————-

Wszystkie dostępne w Polsce leki homeopatyczne zostały dopuszczone do obrotu zgodnie z procedurą rejestracyjną leków!

2 kwietnia Unia Europejska obchodzi Europejski Dzień Homeopatii.

Homeopatia jest LEGALNĄ, bezpieczną i uznaną w całym świecie (w tym w Unii Europejskiej) metodą leczenia. Lekarz brytyjskiej rodziny królewskiej, dr Peter Fisher jest homeopatą. W Wielkiej Brytanii funkcjonuje kilka szpitali homeopatycznych.

————————————————-

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłosił 25.07.2011 :

Samorząd lekarzy naruszył prawo

Naczelna Izba Lekarska, zabraniając lekarzom przepisywania na receptę niektórych produktów dopuszczonych do legalnego obrotu, naruszyła prawo antymonopolowe. Za praktykę naruszającą konkurencję Prezes UOKiK nałożyła na Izbę karę finansową w wysokości blisko 50 tys. zł

(…)

Zastrzeżenia Urzędu wzbudziło stanowisko Izby, zgodnie z którym lekarzom – za przepisywanie pacjentom produktów homeopatycznych dostępnych wyłącznie na receptę – groziło wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Analiza przeprowadzona przez UOKiK wykazała, że procedura dyscyplinarna była faktycznie realizowana wobec członków samorządu lekarskiego, którzy nie stosowali się do stanowiska.

(…)

Działania Izby mogły spowodować wycofywanie się lekarzy z przepisywania pacjentom produktów homeopatycznych na receptę – czyli do których dostęp istnieje tylko za pośrednictwem lekarza, a tym samym wyeliminowanie tych środków z rynku. Warto podkreślić, że produkty te zostały dopuszczone do legalnej sprzedaży w Polsce, a jedynym organem, który może zakazać ich obrotu jest Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

W uzasadnieniu decyzji Prezes Urzędu stwierdził m. in., że:

 • na podstawie obowiązujących przepisów prawa status leków homeopatycznych jest taki sam jak innych leków (alopatycznych);
 • Stanowisko przyjęte przez NRL stanowiło dla lekarzy ordynujących leki homeopatyczne widoczną i psychologiczną barierę, mogącą zniechęcać do dalszego ich ordynowania z powodu zagrożenia odpowiedzialnością za naruszenie Kodeksu Etyki Lekarskiej;
 • działanie Naczelnej Izby Lekarskiej przekroczyło jej uprawnienia, bowiem odpowiedzialność za ordynowanie określonego produktu leczniczego homeopatycznego lekarz może ponosić jedynie w przypadku zawinionego błędu diagnostycznego lub terapeutycznego, podobnie jak w przypadku ordynowania leków alopatycznych;
 • zastosowanie się lekarzy do Stanowiska NRL – wymuszane groźbą sankcji dyscyplinarnych – w praktyce prowadziło do ograniczenia dostępu pacjentów do leków homeopatycznych wydawanych z przepisu lekarza;
 • przyjęcie przez Naczelną Radę Lekarską Stanowiska, iż stosowanie homeopatii stoi w sprzeczności z zasadami etyki lekarskiej, wpływało negatywnie na sytuację na rynku sprzedaży produktów leczniczych homeopatycznych na receptę, zaburzając mechanizm konkurencji, a tym samym naruszając interes publiczny;
 • poprzez wydanie Stanowiska NRL dopuścił się niejako próby „regulacji” rynku środków farmaceutycznych, bowiem skutkiem tego porozumienia jest ograniczenie konkurencji na krajowych rynkach sprzedaży produktów leczniczych homeopatycznych wydawanych z przepisu lekarza;
 • Naczelna Rada Lekarska przypisała sobie de facto kompetencje – którymi na podstawie przepisów formalnie nie dysponuje – do weryfikowania decyzji Urzędu Rejestracji (URPLWMiPB) oraz Ministerstwa Zdrowia o dopuszczeniu do obrotu określonych produktów leczniczych.

Inny wyrok sądu w nieudanej wojnie z homeopatią: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wyrok_SN_III_CSK_73/07_Boiron_S.A._vs._Gregosiewicz

Gwen Olsen – Big Pharma is Not Business of Health…

Mafia medyczna, szczepienia z dr Ghis

Wielki Agrobiznes i Big Pharma – Prawda o francuskiej polityce polowania na czarownice, czyli jak z homeopatii i rolnictwa ekologicznego zrobić groźną sektę:

Zajrzyj również na stronę „Jak pić naftę”(według pseudoracjonalistów picie nafty zaleca rzekomo medycyna naturalna – a jak jest naprawdę dowiesz się z tej strony).

Podczas epidemii cholery w roku 1849 szpitale stosujące „oficjalną medycynę” notowały 48 – 60% śmiertelność, podczas gdy szpitale stosujące leki homeopatyczne notowały śmiertelność do 3%.

Polskie Towarzystwo Homeopatii Klinicznej powstało w 2003 roku z inicjatywy środowiska lekarzy i farmaceutów absolwentów kursów CEDH. Z roku na rok rozwija się coraz prężniej i jest obecnie największym towarzystwem homeopatycznym w Polsce. W chwili obecnej PTHK liczy około 150 członków oraz blisko 1000 zwolenników wśród lekarzy i farmaceutów na terenie całego kraju.

Prawo lekarza do wyboru terapii

Zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej Lekarz ma prawo do swobodnego wyboru metody leczenia (art. 6 KEL).

Zgodnie z Ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty lekarz ma prawo do ordynowania tych środków farmaceutycznych i materiałów medycznych, które są dopuszczone do obrotu w Rzeczpospolitej Polskiej (art. 45 ust. 1).

Stanowisko PTHK – odpowiedź na pismo NRL

Status prawny leków homeopatycznych w Polsce

Dr med. Peter Fisher, Dyrektor ds. klinicznych i Dyrektor ds. badawczych, Królewski Szpital Homeopatyczny w Londynie: „Najnowsze naukowe oraz kliniczne badania leków homeopatycznych – implikacje praktyczne”

http://avilian.co.uk/

Lek homeopatyczny.pl

Czym jest homeopatia (Laboratoires Boiron)

Homeopathy in Germany (pdf)

The alternative Holby City that treats 30,000 patients a year (nad tekstem jest google translator, można więc tekst przetłumaczyć)

Tymczasem, żeby potwierdzić fakt pracy homeopatów w Klinice Akademii Medycznej w Monachium (patrz link obok) zadzwoniłam tamże, potwierdzili. Z załączonego artykułu wynika, że zaczęło się od przekazywania homeopatom przypadków beznadziejnych lub takich, gdzie groziła ciężka operacja, dla której szukało się alternatywy. Efekty okazały się pozytywne i dziś za dwa etaty konsultantów homeopatycznych płacą firmy ubezpieczeniowe.

Źródło

Podwójnie ślepe próby:

(Linki z bloga Homeopatia)

http://www.finlay.sld.cu/nosodes/en/ProgramaNOSODES2008Eng.pdf

Cuba prevents annual epidemic among 5m people using homeopathy

Kuba zapobiega epidemii stosując homeopatię

————————————————-

Jeżeli ktoś żyje z tego, że zwalcza wroga, jest zainteresowany tym, aby wróg pozostał przy życiu – Fryderyk Nietzsche

Medycyna żyje z tego, że zwalcza choroby. Zarabia się na chorobach, a nie na zdrowiu. Gdyby choroby znikły medycyna również by znikła – z braku klientów. Dlatego służba zdrowia i kartele farmaceutyczne są zainteresowane tym, żeby choroby rozkwitały. Z tego powodu ich nie leczą, lecz powodują.

Homeopatia jest zajadle zwalczana przez oszukańczą (toksyczną i wysoce zabiegową) medycynę alopatyczną, wywodzącą się w prostej linii z obozu koncentracyjnego Auschwitz. Lekarze i kartele farmaceutyczne zwalczają ją dlatego, że jest tania i bardzo skuteczna, co odbiera im klientów.

W filmie „Medycyna cudów, ukryte fakty” możecie zobaczyć prawdziwą historię medycyny alopatycznej – bardzo polecam jego obejrzenie!

Homeopatia to nie placebo. Gdyby nim była, nie działałaby na zwierzęta i maleńkie dzieci, które nie wiedzą, że podaje im się lek.

W Polsce uprawnienia do leczenia metodą homeopatii posiadają wyłącznie lekarze II stopnia specjalizacji, po kilkuletnim kursie homeopatii.

Homeopata jest LEKARZEM wykształconym przez PAŃSTWOWĄ UCZELNIĘ MEDYCZNĄ, posiada więc typową wiedzę lekarską, również w zakresie leczenia alopatycznego.

Co więcej – posiada II stopień specjalizacji!

Jeśli ktoś twierdzi, że homeopatia jest oszustwem i szarlatanerią, to jest PSYCHOPATYCZNYM KŁAMCĄ!

Wszelkie próby umieszczenia w moim blogu kłamliwych komentarzy na temat homeopatii są BEZCELOWE, więc nie warto w ogóle próbować.

Lekarz homeopata, jak każdy inny lekarz może ci przepisać antybiotyk lub skierować cię na operację i zrobi to, jeśli nie ma innego wyjścia. Czasem pacjent zgłasza się za późno, a wtedy trzeba zastosować metody medycyny alopatycznej, której zasługą jest to, że do mistrzostwa opanowała sztukę ratowania życia w nagłych przypadkach. Jeśli natomiast chodzi o choroby przewlekłe, zupełnie się nie sprawdza.

Tak więc, jeśli uratowano ci życie, które wisiało na włosku, mądrze postąpisz, jeśli o dalszą opiekę i leczenie poprosisz lekarza-homeopatę.

Oświadczam, że mam w bardzo dużym poważaniu stanowisko w sprawie homeopatii skorumpowanej przez Big Pharma Krajowej Izby Lekarskiej!

————————————————-

Moje teksty o homeopatii:

Moje (pierwsze) spotkanie z homeopatią

Medycyna z planety małp

Trawa sama rośnie, nie musimy jej mówić jak to robić!

Czy tzw. racjonalizm może upaść jeszcze niżej?

„Racjonaliści” i homeopatia

Jeszcze raz o homeopatii i ZASADACH KOMENTOWANIA mojego bloga

Chcesz być leczony, czy wyleczony?

Nie masz prawa wypowiadać się na temat zdrowia bo nie jesteś lekarzem ani na temat klimatu, bo nie jesteś klimatologiem – czyżby?

Dlaczego nie daję na wódkę i na Big Pharma

Mały przerywnik, czyli o dyskusji w blogu JESZCZE słów kilka

Przeciwieństwa są tym samym II czyli homeopatia przed sądem

Petycja w sprawie homeopatii

UWAGA TVN! o homeopatii

Homeopatia: pomaga czy szkodzi?

Linki do tekstów o homeopatii:

Apteczka homeopatyczna

Co trzeba wiedzieć o celowej dezinformacji:

Rafał Brzeski: WOJNA INFOMACYJNA (SKRYPT) Warszawa 2006

Instrukcja jak ukryć prawdę – każdy bywalec forów dyskusyjnych powinien ją znać

————————————————-

Poniższy tekst pochodzi ze strony Vimena.

Leczenie homeopatyczne w Unii Europejskiej

Lek. med. Joanna Koniorczyk

AUSTRIA

Regulacje prawne

W Austrii leczyć homeopatycznie mogą jedynie lekarze.

W paragrafie 1.2 Federalnego Prawa Medycznego czynności medyczne zdefiniowane jako „wszelkie działania oparte na wiedzy medyczno-naukowej, prowadzone bezpośrednio lub pośrednio na istotach ludzkich” mogą wykonywać tylko lekarze.

Artykuł 184 Kodeksu Karnego stanowi, że osoby nieuprawnione, podejmujące czynności medyczne zastrzeżone dla lekarzy, podlegają karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy wzwyż.

W praktyce prawo to jednak nie jest przestrzegane w odniesieniu do medycyny naturalnej.

Zgodnie z Prawem o Służbie Zdrowia w szpitalach mogą być stosowane jedynie metody rozpoznane naukowo. Metody tak rozpoznawane przez Narodowy Komitet Medyczny Austrii to: akupunktura, homeopatia, terapia neuralna i chiropraktyka.

W Austrii nie ma szpitala homeopatycznego, ale regularne konsultacje homeopatyczne odbywają się w pięciu szpitalach alopatycznych w Wiedniu oraz Klagenfurcie.

Edukacja

Naczelna Rada Lekarska w Austrii wydaje dyplomy, rozpoznawane jako oficjalne umiejętności medyczne w dziedzinach takich jak: homeopatia, akupunktura, terapia manualna i terapia neuralna.

Narodowy Związek Lekarzy rozpoznaje egzamin na tytuł „Lekarza Homeopaty„, uzyskiwany po 3-letnim kursie.

W Austrii istnieje tylko jedna Akademia Medycyny Holistycznej.

Refundacja świadczeń

Ubezpieczenia publiczne refunduje tylko metody dowiedzione naukowo. Generalnie terapie naturalne nie są refundowane, wyjątek zrobiono dla homeopatii, masażu i balneoterapii. Wyjątki są robione również w sytuacjach, gdy medycyna akademicka nie jest skuteczna, a leczenie alternatywne może przynieść ulgę.

Prywatne ubezpieczenia zwracają koszty leczenia homeopatycznego.

BELGIA

Regulacje prawne

Monopol na leczenie został wprowadzony ustawowo przez Ustawę o Praktykowaniu Medycyny w 1967 r. W akcie tym praktykowanie medycyny, w które włączone są diagnostyka, leczenie, przepisywanie leków, zabiegi chirurgiczne i profilaktyka, jest domeną wyłącznie dyplomowanych lekarzy.

Po interwencji Komisji Europejskiej, odnośnie konieczności uregulowania zasad praktykowania medycyny komplementarnej i alternatywnej, rząd belgijski zwrócił się z prośbą do Federalnego Departamentu Zdrowia Publicznego celem wypracowania odpowiednich regulacji. 29 kwietnia 1999 r Parlament Belgijski zatwierdził nowe prawo. W listopadzie 1999 zostały wydane przepisy wykonawcze do nowej ustawy.

Artykuł 2 nowej ustawy wprowadza regulacje dotyczące homeopatii, chiropraktyki, osteopatii i akupunktury i daje możliwość uznania innych metod medycyny komplementarnej.

Artykuł 3 ustanawia komisje doradcze, zajmujące się przestrzeganiem prawa w zakresie medycyny komplementarnej, reguluje rejestrację praktyk, członkostwo w organizacjach, ubezpieczenia, dla profesjonalistów z tej dziedziny, określa przepisy dotyczące reklamy i ograniczenia działań medycznych.

Terapeuta, chcący zarejestrować działalność, musi udowodnić swoje umiejętności zawodowe i wykazać, że jego działanie ma potencjalnie pozytywny wpływ na zdrowie pacjentów.

Artykuł 6, paragraf 1 określa wymagania dla komisji – musi w niej zasiadać co najmniej 5 lekarzy medycyny, przy czym przynajmniej jeden z nich musi być lekarzem ogólnym lub rodzinnym, oraz pięciu terapeutów medycyny komplementarnej, nominowanych przez oficjalnie rozpoznane organizacje zawodowe. Komisja, zgodnie z artykułem 6 par. 2 jest również predestynowana by wdrożyć systemy kontrolne oraz kodeks etyki zawodowej.

Zgodnie z artykułem 8 praktyka medycyny komplementarnej/ alternatywnej dozwolona jest jedynie, gdy terapeuta posiada licencję wydaną przez Ministerstwo Zdrowia.

Zgodnie z artykułem 9 praktyk medycyny komplementarnej/ alternatywnej obowiązany jest prowadzić kartotekę dla każdego pacjenta. Terapeuci, nie będący lekarzami, są obowiązani przed rozpoczęciem leczenia uzyskać od pacjenta ostatnią diagnozę medyczną. Jeżeli pacjent odmawia udania się do lekarza przed spotkaniem z terapeutą medycyny komplementarnej, musi poświadczyć to na piśmie. Terapeuta obowiązany jest przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, by nie pozbawić pacjenta dostępu do koniecznych usług medycznych. Co za tym idzie, terapeuci, nie będący lekarzami, mają obowiązek informowania lekarzy o zdrowiu ich pacjentów. Za zgodą pacjenta, terapeuci mogą prosić o radę i pomoc w prowadzeniu leczenia innych terapeutów.

Złamanie prawa – zwłaszcza praktykowanie medycyny komplementarnej/ alternatywnej bez licencji lub leczenie pacjenta bez uzyskania diagnozy lekarskiej lub oświadczenia pacjenta, że ponosi ryzyko leczenia komplementarnego bez diagnozy – grozi utratą prawa wykonywania zawodu.

Edukacja

Szkoły medyczne w Belgii nie prowadzą zajęć z medycyny komplementarnej.

Homeopatia nauczana jest na Belgijskim Wydziale Homeopatii, zgodnie z programem Europejskiego Komitetu do Spraw Homeopatii.

Refundacja świadczeń

System państwowych ubezpieczeń zdrowotnych nie zwraca kosztów medycyny komplementarnej, chyba że uprawiana jest ona przez lekarzy – wtedy pacjenci otrzymują częściowy zwrot kosztów. Niektóre dziedziny medycyny komplementarnej objęte są ubezpieczeniem prywatnym.

FRANCJA

Regulacje prawne

We Francji tylko lekarze mogą leczyć homeopatycznie.

Zgodnie z Artykułem L 372 Kodeksu Zdrowia Publicznego nielegalnie praktykują medycynę osoby inne niż dyplomowani lekarze, zajmujące się leczeniem chorób prawdziwych i domniemanych lub które wykonują działalność uznaną za procedurę medyczną.

Osoby, które chcą otrzymać prawo wykonywania zawodu lekarza muszą mieć dyplom uniwersytecki – francuski, tunezyjski, marokański lub jednego z krajów członkowskich Unii Europejskiej, oraz uzyskać rejestrację w Lekarskim Związku Zawodowym.

Edukacja

Francja oferuje największy wybór szkoleń w ramach publicznego systemu szkolnictwa. Homeopatia jest nauczana na wydziały medycznych na 7 uniwersytetach w Besançon, Bordeaux, Lilie, Lyonie, Limoges, Marsylii, Paryżu-Bobigny, Poitietrs oraz w szkołach prywatnych.

Jedną z takich wiodących szkół tego typu jest Centrum Kształcenia i Rozwoju Homeopatii, CEDH (Centre d’Enseignement et de Développement de 1′Homéopathie), które co roku szkoli ponad 2500 lekarzy w dwudziestu krajach.

Od 1990 r można uzyskać dyplom uniwersytecki w zakresie medycyny naturalnej, oficjalnie rozpoznawany przez Francuską Radę Lekarską – dotyczy on akupunktury, osteopatii i homeopatii.

Terapie te nie są jednak uznawane za specjalności medyczne.

Przykładowo na Uniwersytecie w Paryżu szkolenie trwa 3 lata (8 seminariów w każdym roku). Po ukończeniu otrzymuje się Dyplom Uniwersytecki Homeopatii. Szkolenie jest dostępne dla lekarzy, farmaceutów, chirurgów-dentystów, weterynarzy oraz położne.

O międzyuczelniany dyplom w zakresie leczenia metodą homeopatii – wydawany przez Wydziały Medyczne uniwersytetów Bordeaux II, Limoges i Poitiers i ustanowiony w 1982 roku przez Profesora R. Quilichini’ego i Doktora Denisa Demarque’a – mogą ubiegać się studenci ostatniego roku medycyny oraz lekarze praktykujący zainteresowani pogłębieniem wiedzy o tej metodzie leczenia.

Pierwszy stopień nauczania obejmuje prezentację zasad homeopatii i jej zastosowanie w chorobach o ostrym przebiegu. Mogą uczestniczyć w nim także farmaceuci i położne. Program nauczania drugiego stopnia, adresowanego wyłącznie do lekarzy, ukierunkowany jest na zagadnienia kliniczne i możliwości stosowania leczenia homeopatycznego w ramach poszczególnych specjalizacji medycznych (laryngologia, dermatologia, ginekologia itd.). W programie są przewidziane zajęcia w formie ćwiczeń.

Na Uniwersytecie w Bobigny od 1982 r istnieje Wydział Medycyny Naturalnej. Tam też wydawane są dyplomy z zakresu homeopatii, osteopatii, auriculoterapii, naturopatii, oligoterapii i mezoterapii.

Szpitale homeopatyczne

We Francji, są cztery szpitale, w których można uzyskać konsultację lekarza homeopaty (dwa w Lyonie, Bordeaux oraz Paryżu). Można tam uzyskać konsultacje w zakresie wielu specjalności: ginekologii, pediatrii, gastroenterologii itd.

Refundacja świadczeń

Zarówno państwowy jak i prywatny system ubezpieczeń pokrywa niektóre formy terapii naturalnych. Leczenie homeopatyczne jest refundowane – wizyty są refundowane w 50%. Leki homeopatyczne również są refundowane.

HISZPANIA

Regulacje prawne

Homeopatia w Hiszpanii jest znana od początku XIX wieku. Pierwszy homeopatyczny szpital powstał w 1878 roku w Madrycie. Medyczna Akademia Homeopatyczna powstała w 1890 roku w Barcelonie.

W Hiszpanii leczenie homeopatyczne mogą prowadzić tylko lekarze po uzyskaniu licencji.

W 1997 roku w Katalonii powstał Kodeks Medycznej Etyki Zawodowej. W artykule 44 tego kodeksu jest napisane, że lekarze stosujący medycynę komplementarną muszą informować pacjentów o konieczności kontynuowania leczenia allopatycznego oraz o niekonwencjonalnym charakterze tego rodzaju terapii.

Ponadto lekarze stosujący metody komplementarne muszą koordynować to leczenie z lekarzem allopatą.

Medyczna Rada Lekarska w Katalonii chce, aby homeopatia była oficjalnie uznana częścią medycznego leczenia.

Szkolenie

Homeopatia jest nauczana na Uniwersytetach od 1993 roku w Barcelonie, Sevilii, Valladolid, Murcia w ramach podyplomowych szkoleń. Szkolenie jest 2 letnie i jest dostępne dla lekarzy. Po zdaniu egzaminu otrzymuje się Dyplom Uniwersyteckiego Specjalisty w Homeopatii. Niektóre uniwersytety oferują podyplomowe szkolenia dla farmaceutów i weterynarzy.

Refundacja świadczeń

W Hiszpanii są dwa szpitale prowadzące leczenie homeopatyczne (w Barcelonie i Madrycie).

Leki homeopatyczne nie są refundowane.

Tylko niektóre prywatne ubezpieczenia refundują koszty leczenia.

HOLANDIA

Regulacje prawne

Od 1993 r. kiedy to Ustawa o Praktyce Medycznej została zastąpiona Ustawą o Profesjonalnej Indywidualnej Opiece Zdrowotnej, nie-lekarzom wolno uprawiać medycyny alternatywnej/ komplementarnej.

Nowa ustawa weszła w życie 1 grudnia 1997, nadając status prawny nie-lekarzom uprawiającym terapie naturalne: mogą oni praktykować medycynę, z wyłączeniem procedur zastrzeżonych dla lekarzy. Pogwałcenie tego prawa jest karane. Procedury zarezerwowane dla lekarzy to: chirurgia, ginekologia i położnictwo, cewnikowanie i endoskopia, iniekcje i nakłuwanie, znieczulanie, procedury związane z użyciem substancji radioaktywnych i promieniowania jonizującego, kardiowersja, defibrylacja, elektrowstrząsy, lithotrypsja i sztuczne zapłodnienie.

Istnieje oficjalny rejestr, w którym kwalifikowani lekarze homeopaci, fitoterapeuci, praktycy terapii manualnej, uzdrawiania paranormalnego, akupunktury, dietetycy, naturopatii i medycyny antropozoficznej mogą zostać zarejestrowani tylko po spełnieniu określonych prawem warunków. Taka rejestracja daje im prawo do praktykowania pod chronionym prawem tytułem. Celem powyższej regulacji jest zapewnienie odpowiednich kwalifikacji w tej grupie zawodowej.

Szkolenie

Zgodnie z wytycznymi Holenderskiej Rady ds. Zdrowia wyznaczone są instytucje, uprawnione do organizowania kursów w zakresie medycyny komplementarnej/alternatywnej. Wyznaczono też standardy edukacyjne i standardy prowadzenia praktyk oraz ustanowiono narodowy system rejestracji.

Około 60% członków organizacji, zrzeszających praktyków medycyny komplementarnej/alternatywnej, przeszło szkolenie medyczne. Najczęściej są to lekarze, fizykoterapeuci lub pielęgniarki.

Są to kursy podyplomowe trwające od 1- 4 lat.

Osoby nie posiadające przygotowania medycznego mogą podjąć studia na jednej z trzech działających akademii medycyny naturalnej, oferujących trzyletnie pełnoczasowe kursy trwające od 3 do 4 lat.

Rejestracja praktyk musi być odnawiana co 5 lat na podstawie dowodów uczestnictwa w szkoleniach ciągłej edukacji zawodowej. Komitet dyscyplinarny monitoruje i kara niezgodną z przepisami działalność.

Refundacja świadczeń

Oficjalnie refundowane są jedynie świadczenia w zakresie homeopatii i antropozofii, jednakże prywatne ubezpieczalnie refundują często wszelkie zabiegi w zakresie medycyny naturalnej. 2/3 populacji posiada ubezpieczenie prywatne.

Ubezpieczenia prywatne od 1988 r pokrywają homeopatię, akupunkturę i terapie manipulacyjne jako część pakietów dodatkowych, jednakże na ogół tylko pod warunkiem, że usługi te są świadczone przez lekarzy.

IRLANDIA

Regulacje prawne

Regulacjami dotyczącymi zawodów medycznych zajmuje się Rada Medyczna.

Lekarze nie mają monopolu na leczenie, mogą to też robić nie-lekarze (z wyjątkiem leczenia chorób wenerycznych, położnictwa, przepisywania leków na recepty, wykonywania znieczuleń, wydawania świadectw zgonu, występowania w sądzie jako biegli).

Nie istnieją regulacje odnośnie osób praktykujących medycynę naturalną.

Szkolenie

Nie istnieją programy szkoleniowe odnośnie medycyny naturalnej.

Refundacja świadczeń

Refundowane w całości, o ile wchodzą w zakres praktyki lekarskiej.

LUKSEMBURG

Regulacje prawne

W Luksemburgu tylko lekarze mogą praktykować medycynę. Artykuł 7 Prawa z 1998 roku mówi, że osoby bez wymaganych kwalifikacji, które zajmują się diagnozowaniem i leczeniem mogą być ścigane sądownie.

Nie-lekarze używający metod komplementarnej, alternatywnej medycyny są regularnie ścigani.

Akademia Medyczna jest jednoznacznie przeciwna praktykowaniu CAM w Luksemburgu, uważa lekarzy CAM za oszustów. Jednak członkowie Parlamentu są przychylnie nastawieni do oficjalnego uznania metod CAM, w tym homeopatii).

Refundacja świadczeń

Z metod alternatywnych jedynie koszty leczenia homeopatycznego są zwracane w 80 %. Prywatne ubezpieczenia nie zwracają kosztów leczenie homeopatycznego.

ŁOTWA

Regulacje prawne

Homeopatia na Łotwie jest obok akupunktury najbardziej popularną terapią medycyny alternatywnej.

Od 1994 roku homeopatia oraz akupunktura mają status specjalizacji medycznych równy innym specjalizacjom medycyny allopatycznej.

Na Łotwie legalnie leczyć metodami medycyny alternatywnej mogą jedynie lekarze po specjalnych kursach, zdaniu egzaminu i otrzymaniu licencji, która jest ważna 5 lat. Lekarze, którzy prowadzą leczenie komplementarne, alternatywne takie jak homeopatia, akupunktura, refleksoterapia, irydologia, magnetoterapia, fitoterapia, laseroterapia naturopatia, biofeedback, Ci Gun oraz Su Jok są pod nadzorem Komisji, w skład której wchodzą członkowie Medycznego Towarzystwa Republiki Łotwy.

Państwowy Kodeks zakazuje nie-lekarzom praktykowanie jakichkolwiek form leczenia.

Refundacja świadczeń

Generalnie ubezpieczenia nie pokrywa leczenia metodami CAM wyjątek stanowią homeopatia i akupunktura, które od czasu uznania za specjalizacje medyczne tj. od roku 1994 są refundowane przez państwowe ubezpieczenie.

Od 1998 roku dwa towarzystwa ubezpieczeniowe Balta i Parex zwracają 2/3 kosztów związanych z leczeniem metodami CAM. (homeopatia, akupunktura, elektroakupunktura, irydologia, biorezonans).

NIEMCY

Regulacje prawne

W Niemczech lekarze nie mają monopolu na uprawianie medycyny. W związku z tym mogą ją uprawiać także nie-lekarze tzw. Heilpraktikerz.

Niemniej jednak, prawo stanowi ograniczenia odnośnie niektórych procedur medycznych. Jedynie dentyści mogą prowadzić leczenie stomatologiczne. Jedynie lekarze mogą leczyć zaburzenia seksualne, wykonywać znieczulenie miejscowe lub ogólne, praktykować położnictwo i ginekologię, zlecać i wykonywać zdjęcia rentgenowskie, dokonywać biopsji i wydawać certyfikat zgonu. Złamanie prawa jest karane.

Do uzyskania tytułu lekarza niezbędny jest dyplom uniwersytecki w zakresie medycyny, doświadczenie praktyczne, licencja (prawo wykonywania zawodu) i świadectwo medyczne o braku chorób psychicznych, zakaźnych i uzależnienia od narkotyków.

Licencjonowani Heilpraktikerzy mogą praktykować medycynę z wyłączeniem określonych procedur medycznych.

By uzyskać licencję Heilpraktikera kandydat musi mieć ukończone 25 lat, mieć obywatelstwo niemieckie lub Unii Europejskiej, ukończyć szkołę podstawową, mieć nienaganną reputację, gwarantującą prowadzenie praktyki w sposób profesjonalny, mieć zaświadczenie lekarskie o braku chorób zakaźnych, psychicznych i uzależnienia od narkotyków, zdać egzamin przed komisją medyczną, udowadniając iż posiada wiedzę i zdolności wystarczające do tego, by mógł praktykować jako Heilpraktiker, oraz że metody lecznicze, jakie stosuje nie będą miały negatywnego wpływu na zdrowie publiczne. Egzamin weryfikuje podstawową znajomość anatomii, fizjologii, higieny, patofizjologii, zasad aseptyki, diagnozy, regulacji prawnych w zakresie zdrowia publicznego, zwłaszcza dotyczących chorób zakaźnych i epidemicznych.

Szkolenie

W standardowym programie uczelni medycznych znajdują się podstawy naturalnych metod terapeutycznych – uczelnie zobligowane są do sprawdzenia wiedzy studentów w tym zakresie. Studenci także mogą zrobić podyplomową specjalizację w zakresie medycyny komplementarnej/ alternatywnej.

Niemiecki federalny Związek Heilpraktikerów organizuje w 29 miastach Niemiec specjalne kursy dla osób, pragnących uzyskać ten tytuł. Trening trwa 350 godzin w ciągu 3 lat.

Tytuł „Lekarza Homeopaty” jest w Niemczech chroniony prawem. Izba Medyczna przyznaje ten tytuł po 3 -letnim kursie. Odbywają się także zaawansowane kursy dla nauczycieli homeopatii. Homeopatia oficjalnie wykładana jest na Uniwersytetach w Berlinie, Dusseldorfie, Hannoverze i Freiburgu.

Refundacja świadczeń

W Niemczech zarówno ubezpieczenie społeczne jak i prywatne obejmują te same procedury medyczne. Refundowane są niektóre terapie alternatywne/ komplementarne, i jest tendencja by refundacja obejmowała coraz więcej rodzajów leczenia. Mimo, iż prawo do zwrotu tych kosztów nie jest gwarantowane konstytucyjnie, ustanowiono następujące kryteria refundacji kosztów leczenia komplementarnego:

 • Jeżeli nie istnieje leczenie akademickie, gwarantujące wyleczenie danej choroby lub zmniejszenia bólu o nieznanej etiologii (np. w stwardnieniu rozsianym i w pewnych formach raka) – zastosowanie medycyny komplementarnej/alternatywnej jest refundowane, pod warunkiem że leczenie ma minimalną szansę na powodzenie, niezależnie od tego metoda jest dowiedziona naukowo czy nie.
 • Jeżeli etiologia choroby jest znana, jednak nie ma dla niej leczenia akademickiego, zezwala się na zastosowanie medycyny komplementarnej/alternatywnej, pod warunkiem minimalnej szansy powodzenia terapeutycznego, zgodnego z etiologią. To samo ma zastosowanie do przypadków, w których medycyna akademicka nie odniosła sukcesu.
 • Jeżeli osiągalne jest zarówno leczenie akademickie, jak i komplementarne, ale leczenie akademickie ma silne efekty niepożądane lub niesie ryzyko dla pacjenta, refunduje się leczenie komplementarne. Niemniej jednak, w tych wypadkach należy rozważyć zarówno ryzyko jak i ekonomikę leczenia.
 • Jeżeli pacjent ma do wyboru leczenie akademickie i komplementarne o tym samym profilu bezpieczeństwa, ma prawo do wyboru mniej kosztownego.

Lek antropozoficzne, fitoterapeutyki i leki homeopatyczne są refundowane.

Zgodnie z artykułem 92 ustęp 1 i 135 ust. 1 Sozialgestezbuch leczenie eksperymentalne musi być przydatne i bezpieczne – wówczas może zostać zrefundowane.

Niektóre firmy ubezpieczeniowe pokrywają koszta leczenia przez Heilpraktikerów.

SZWECJA

Regulacje prawne

Z badania z 1989 roku wynika, ze 20% dorosłych osób korzystało z CAM. 40 % z nich wybrało CAM z powodu niezadowolenie z Narodowej Opieki Zdrowotnej. Homeopatia jest druga po chiropraktyce najczęściej używaną formą medycyny alternatywnej.

W Szwecji mogą leczyć lekarze i nie-lekarze.

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Ustawie o kompetencji z 1984 roku i Ustawie o Opiece Medycznej z 1996 roku także nie-lekarze mogą leczyć w wyłączeniem pewnych procedur. Osoby nie będące lekarzami, które naruszą zdrowie pacjenta mogą być oskarżone o szarlatanizm stanowiący niebezpieczeństwo dla zdrowia. Mogą stracić prawo wykonywania zawodu.

Leki homeopatyczne są legalnie produkowane i sprzedawane.

Szwedzki parlament powołał Komisję do Spraw Medycyny Alternatywnej.

Apteki homeopatyczne są w Göteborg i Stockholmie.

Szkolenie

Większość homeopatów praktykujących w Szwecji uczy się w prywatnych szkołach. Są 3 takie szkoły w Szwecji. Jest także czteroletni podstawowy kurs nauczany przez wykładowców z Upsalii.

W Szwecji działa jedyna organizacja zrzeszająca i szkoląca lekarzy homeopatów (Svenska Akademin För Klassiskt Homeopati www.sakh.org. Powstała w 1985 roku. Jest ona członkiem ECH. Aby być jej członkiem trzeba posiadać wykształcenie medyczne i homeopatyczne. Organizacja zrzesza 100 członków. Autoryzowany homeopata musi mieć minimum 2 lata praktyki oraz być ubezpieczony od odpowiedzialności zawodowej.

Nauka homeopatii obejmuje ok. 1000 h. wykładowych.

Zdecydowanie częściej niż lekarze homeopatię praktykują weterynarze.

Refundacja świadczeń

Leczenie homeopatyczne nie jest refundowane.

WIELKA BRYTANIA

Status prawny homeopatii

W 1950 r rząd nadał oficjalny status homeopatii, poprzez Ustawę o Fakultecie Homeopatii.

Ustawa o Fakultecie Homeopatii uprawnia Fakultet Homeopatii do szkolenia, egzaminowanie i wydawania dyplomów Homeopaty lekarzom i innym zawodom medycznym.

W Wielkiej Brytanii leczenie homeopatyczne jest częścią Narodowej Opieki Zdrowotnej (National Helth Service) od 1948 roku. Kolejne rządy zapewniają, że tak długo, jak długo istnieje zapotrzebowanie na leczenie komplementarne/alternatywne, tak długo pacjenci będą mieli do niego dostęp.

W tym kraju mogą leczyć homeopatycznie lekarze i nie-lekarze.

Praktycy medycyny komplementarnej/alternatywnej, nie będący lekarzami, muszą być zrzeszeni w jednej z organizacji zawodowych. By uzyskać prawo wykonywania zawodu muszą być ubezpieczeni od odpowiedzialności zawodowej i przestrzegać kodeksu etyki zawodowej.

Mimo iż nie-lekarze praktykujący medycynę alternatywną/komplementarną są tolerowani przez prawo, jedynie lekarze posiadający dyplom uniwersytecki są rozpoznawani oficjalnie.

Prawo do praktykowania medycyny bez statusu formalnego jest w Wielkiej Brytanii gwarantowane przez British Common Law (Brytyjskie Prawo Powszechne). Prawo to chroni indywidualną wolność wykonywania czynności medycznych, które nie są zakazana poprzez Akt Parlamentu. Nie-lekarze, mimo pewnych restrykcji i pod warunkiem, że nie łamią Ustawy Medycznej z 1983 r., mogą praktykować medycynę włącznie z drobnymi zabiegami chirurgicznymi, prowadzonymi za zgodą pacjenta. Niemniej jednak, jeśli czynności te przyniosą pacjentowi szkodę, nie-lekarze podlegają karze zgodnie z prawem o zaniedbaniu. W przypadku, gdy pacjent umrze, mogą zostać skazani za nieumyślne zabójstwo. Kary te nie dotyczą lekarzy.

Zgodnie z Ustawą o Chorobach Wenerycznych z 1917 r. i Ustępem 4 Ustawy o Nowotworach nie-lekarzy obowiązują ograniczenia w leczeniu. Nie-lekarze nie mogą podejmować pewnych działań medycznych, praktykować wyszczególnionych zawodów czy używać niektórych tytułów. Jedynie zarejestrowani lekarze mogą leczyć nowotwory, cukrzycę, padaczkę, jaskrę i gruźlicę; przepisywać leki na recepty; wykonywać pewne czynności medyczne np. aborcję lub leczyć choroby weneryczne.

Ustawa o Zdrowiu z roku 1999 dopuszcza dwie opcje, odnośnie rejestracji nie-lekarzy uprawiających medycynę naturalną. Pierwsza z nich zakłada rejestrację przez organizację zwaną Towarzystwem Homeopatycznym. Druga to przystąpienie do Rady Profesjonalistów Medycznych; członkostwo w Radzie daje ochronę tytułu zawodowego.

Lekarze, kierujący pacjentów na leczenie do nie-lekarzy, pozostają za nich odpowiedzialni. Ustawa Medyczna z 1972 r nie reguluje form terapii, które mogą być prowadzone przez lekarzy – co pozwala na dowolne zastosowanie metod medycyny komplementarnej/ alternatywnej.

Warto zaznaczyć, że w Wielkiej Brytanii oprócz poparcia rządu homeopatia jest również popierana przez rodzinę królewską.

Sam książę Karol otwarcie mówi o swoim zamiłowaniu do homeopatii; kiedy w 1970 roku oficjalnie wyraził swoją pozytywną opinię na ten temat wiele osób krytykowało go za atak na medycynę zachodnią.

Od tego czasu jednak co piąta osoba skorzystała z leczenia homeopatycznego, a 3 społeczeństwa chcą ja widzieć jak dotychczas w Narodowym Systemie Opieki Zdrowotnej.

Ponadto najnowszy raport przygotowany przez fundację pod patronatem księcia Karola pokazuje, że homeopatia powinna być szerzej dostępna w Narodowym Systemie Opieki Zdrowotnej, ponieważ jest to korzystne zarówno dla pacjentów jak i dla ekonomii.

W raporcie napisano, że pacjenci leczeni homeopatycznie wymagają 30% wizyt lekarskich mniej, a ich leczenie jest o 50% tańsze.

Homeopatia nie jest uznawana jako specjalizacja, dlatego też nie ma specjalisty krajowego.

Mimo iż nie-lekarze praktykujący medycynę alternatywną/komplementarną są tolerowani przez prawo, jedynie lekarze posiadający dyplom uniwersytecki są rozpoznawani oficjalnie.

Wg ostatnich badań około 40% lekarzy w Wielkiej Brytanii kieruje swoich pacjentów do lekarzy medycyny komplementarnej w tym homeopatii.

W 2000 roku przy współudziale Departamentu do Spraw Zdrowia, Fundacji do Spraw Medycyny Alternatywnej oraz Narodowego Stowarzyszenie do Spraw Podstawowej Opieki Zdrowotnej powstał dokument-przewodnik skierowany do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej określający wskazania do korzystania z poszczególnych rodzajów medycyny alternatywnej. Omówiono tam następujące terapie: akupunkturę, chiropraktykę, homeopatie, hipnoterapię, aromatoterapię oraz osteopatię

W dokumencie zawarte są informacje dotyczące zasad kierowania pacjentów na poszczególne rodzaje terapii (opisano opierając się na dostępnych badaniach naukowych, kto najbardziej skorzysta z danego rodzaju terapii).

Ponadto dokument wskazuje kwalifikacje, jakie powinna posiadać osoba, do której lekarz POZ kieruje pacjenta, wskazuje adresy szkół kształcących w danej dziedzinie oraz nazwy organizacji zrzeszających praktyków w danej dziedzinie.

Szpitale homeopatyczne w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii istnieje 6 homeopatycznych szpitali: w Londynie (Królewski Homeopatyczny Szpital), Glasgow(1914), Bristolu (1925), Tunbridge Wells (1890), Liverpolu (1937), Manchester (1860).

* Największy z nich jest szpital w Glasgow. W szpitalu konsultowanych jest 500 pacjentów rocznie. Na oddziale pracuje 4 lekarzy na cały etat; 12 lekarzy w części ambulatoryjnej, 2 etaty szkoleniowe.

Szpital zbudowany został z prywatnych datków zbieranych przez 60 lat. Budynek szpitala znajduję się na terenie szpitala uniwersyteckiego; lekarze pracujący w tym szpitalu proszeni są na konsultacje na inne oddziały. Obecnie szpital ma 15 łóżek; pokoje są jedno i trzyosobowe. Budynek szpitala oraz wnętrza maja zaokrąglone kształty, w środku jest dużo naturalnego światła, pastelowe kolory, okna z pokojów pacjentów wychodzą na piękny zadbany ogród, wewnątrz jest dużo drewna, nawet łóżka są drewniane.

Wg danych 50% pacjentów to pacjenci z przewlekłym bólem (zaawansowanym rzs, SM), pacjenci po chemioterapii (przysłani przez onkologów celem leczenia paliatywnego), pacjenci z bulimią, anoreksją, depresją. Na dole szpitala znajduje się 5 gabinetów dla pacjentów ambulatoryjnych. Pacjenci ambulatoryjni zgłaszają się z problemami jak do lekarza ogólnego (to są ostre stany infekcyjne, oraz przewlekłe choroby jak: egzema, łuszczyca, nawracające infekcje, choroby reumatyczne itd.)

Na oddziale pracuje 4 lekarzy na cały etat; 12 lekarzy w części ambulatoryjnej, 2 etaty szkoleniowe.

Przy szpitalu znajduje się apteka; nad apteka jest napis- akronim TEETH Tried Everything Else, Now Try Homeopathy (czyli jeśli spróbowałeś wszystkiego innego, teraz spróbuj homeopatii).

Zapraszam na wirtualną podróż po szpitalu homeopatycznym w Glasgow: ghh.info/tour2.html

* Królewski Homeopatyczny Szpital w Londynie (Royal London Homeopathic Hospital) jest związany z Narodowym Systemem Opieki Zdrowotnej od 1948 roku. W tym samym roku za pozwoleniem ówczesnego króla Grzegorza VI otrzymał przydomek królewski. Obecnie jest pod patronatem królowej. Jest największym centrum medycyny komplementarnej w sektorze publicznym w kraju.

W skład Królewskiego Homeopatycznego Szpitala Londynie wchodzą następujące kliniki:

 • klinika alergii, chorób środowiskowych oraz odżywiania,
 • klinika dzieci,
 • komplementarny program opieki dla pacjentów z nowotworami,
 • pediatryczna klinika homeopatyczna,
 • integracyjny komplementarny program rehabilitacji,
 • klinika chorób mięśniowo-szkieletowych,
 • klinika reumatologiczna,
 • klinika chorób skóry,
 • klinika zajmująca się pacjentami w stresie oraz z zaburzeniami nastroju,
 • klinika dla kobiet.
 • Szpital w Bristolu podaje, że zajmuje się leczeniem: chorób reumatologicznych, alergicznych, dermatologicznych, zaburzeń okresu menopauzy oraz zaburzeniami miesiączkowania, problemami przewodu pokarmowego oraz stresem i zaburzeniami.

Sally Penrose (Dyrektor Executive of the Faculty of Homeopathy) powiedziała: „Wyniki badań nad pacjentami w szpitalach homeopatycznych NHS wskazują, że średnio 70% pacjentów stwierdza pozytywne zmiany w stanie swojego zdrowia poleczeniu homeopatycznym – są to pacjenci, którzy zwykle najpierw wyczerpali wszystkie konwencjonalne możliwości leczenia i borykają się z nieznośnym cierpieniem.”

W odpowiedzi na zainteresowanie społeczne w 1982 został powołany Brytyjski Komitet Badań w Dziedzinie Medycyny Komplementarnej. W trakcie badań stwierdzono między innymi, iż medycyna komplementarna/ alternatywna przyczynia się do znaczącej redukcji kosztów opieki zdrowotnej.

Szkolenie homeopatyczne

W Wielkiej Brytanii szkoleniem homeopatyczny zajmuje się Wydział Homeopatii przy Brytyjskim Stowarzyszeniu Homeopatycznym (BHA). Wydział Homeopatii został zalegalizowany aktem parlamentu brytyjskiego w 1950 roku. Brytyjskie Stowarzyszenie Homeopatyczne (British Homeopathic Association BHA) powstało w 1909 roku. Obecnie liczy 1400 członków.

Zakres działania BHA

 • prowadzenie szkoleń homeopatycznych w ramach Wydziału Homeopatii (Faculty of Homeopathy),
 • propagowanie wiedzy o zastosowaniu homeopatii,
 • wydawanie czasopisma – dwumiesięcznika „Homeopathy”. Jest to wiodące międzynarodowe homeopatycznego czasopismo, bezpłatne dla członków stowarzyszenia,
 • prowadzenie biblioteki, która mieści się w Szpitalu Homeopatycznym w Glasgow. Jest to największa biblioteka książek, czasopism homeopatycznych w UK. Wszyscy członkowie Fakultetu maja do niej bezpłatny dostęp. Ponadto biblioteka prowadzi dostęp do internetowej bazy danych zawierającej 26000 alfabetyczne ułożonych odsyłaczy do homeopatycznej literatury, niektóre posiadają streszczenia www.hom-inform.org organizacja seminariów oraz kongresu 2 razy do roku,
 • członkostwo w Europejskim Komitecie do Spraw Homeopatii (European Comitteee for Homeopathy).

Podyplomowe studia organizowanie przez FH odbywają się w 6 miejscach w Wielkiej Brytanii oraz 6 krajach za granicą (Portugalii, Rosji, Australli, Japonii, Irlandii i w Polsce).

W Polsce szkolenie organizowane przez BHF odbyło się 2004-2005 rok, trwało 12 dni 115 polskich lekarzy zdało egzamin i otrzymało tytuł LF Hom.

W szkoleniach mogą brać udział lekarze, stomatolodzy, pielęgniarki, farmaceuci, pediatrzy, weterynarze i inne osoby ustawowo związane z opieką medyczną.

Szkolenie odbywa się na trzech poziomach:

I. INTRODUCTPRY TRAINING (szkolenie wprowadzające) ———> LFHOM

II. INTERMEDIATE TRAINING (szkolenie średnio-zaawansowane) ——–>MHHOM

III. SPECIALIST TRAINING (szkolenie specjalistyczne) ———->SPECIALIST

I stopień kształcenia to szkolenie wprowadzające. Zdanie egzaminu po pierwszym stopniu oraz członkostwo w BFH upoważnia do posiadania tytułu LF HOM (czyli licencjonowany członek fakultetu homeopatycznego) Ten stopień daje podstawowe zrozumienie homeopatii. Lekarze, którzy ukończyli ten stopień mają ograniczone możliwości leczenia homeopatycznego, mogą leczyć stany ostre w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej. Nie mogą prowadzić leczenia specjalistycznego. Powinni wg wytycznych ustalonych przez ECH pomoc pacjentowi otrzymać opiekę specjalistyczną. Ten tytuł nie upoważnia do leczenia skomplikowanych przypadków klinicznych. W tym podstawowym szkoleniu mogą uczestniczyć nie tylko lekarze, ale i weterynarze, pielęgniarki, dentyści. Pozostałe dwa stopnie są zarezerwowane dla lekarzy.

II stopień to szkolenie średnio-zaawansowane. Minimalny czas kształcenie, aby móc zdawać egzamin i otrzymać tytuł MF HOM to 3 lata (średnio 3-5 lat). Tytuł MF HOM wskazuje, że dany lekarz zdał egzamin członkowski Fakultetu Homeopatycznego. Lekarz z takim tytułem może leczyć skomplikowane i przewlekłe choroby i może pracować w praktyce ogólnej, specjalistycznej klinice homeopatycznej lub prowadzić prywatną praktykę. Pracuje on pod kontrola superwizora do czasu uzupełnienia wykształcenia zdania egzaminu i otrzymania tytułu specjalisty. To trwa kolejne 5 lat.

III stopień kształcenia to szkolenie, aby uzyskać tytuł specjalisty (specialist).

W ramach FH można otrzymać tytuł FF HOM (Fellowhip of faculty). Jest to honorowy tytuł dla członków, którzy mają już tytuł LF HOM, a którzy wykazali się w znaczący sposób w pracach na rzecz BFH i rozwoju szkolenia homeopatycznego.

DF HOM (Pharm) ten tytuł jest przyznawany, jeżeli ktoś zdał egzamin na wykwalifikowanego farmaceutę. Taka osoba może udzielać porad w aptece o lekach homeopatycznych, o tym jak je stosować oraz informować pacjenta, jakie są możliwości homeopatycznego leczenia

Ponadto wszyscy lekarze zgodnie z zarządzeniem ECH są zobowiązani do ciągłego doszkalania się (Continuing Professional Development CPD) po to, by utrzymać swoje homeopatyczne kwalifikacje oraz swoje członkostwo na Wydziale Homeopatycznym.

Dyplom uznany wydany przez ECH jest ważny i uznawany we wszystkich krajach członkowskich ECH.

Refundacja kosztów leczenia

Z niektórymi wyjątkami, świadczenia w zakresie medycyny naturalnej nie są refundowane przez system opieki zdrowotnej. Wyjątki obejmują leczenie szpitalne w szpitalach należących do Narodowej Opieki Zdrowotnej. Usługi świadczone przez lekarzy są refundowane w całości lub częściowo.

Wiele firm prywatnych pokrywa w całości koszty leczenia pod warunkiem, że usługi świadczone są przez lekarzy.

WĘGRY

Regulacje prawne

Od 1977 r homeopatia jest dziedziną oficjalnie uznaną na Węgrzech, brak jednak oficjalnych uregulowań odnośnie programu szkolenia.

Na Węgrzech medycyna naturalna uprawiana jest zarówno przez lekarzy jak i nie-lekarzy, ale homeopatycznie mogą leczyć tylko lekarze.

W lutym 1997 ukazały się dwa akty prawne, regulujące niektóre aspekty uprawiania medycyny naturalnej: Dekret Rządowy 40/1997 (IV 5) o medycynie naturalnej i Dekret Ministra Opieki Społecznej (V28) o niektórych aspektach praktykowania medycyny naturalnej. Te dwa dekrety jasno i oficjalnie włączają lekarzy i nie-lekarzy uprawiających medycynę naturalną do Narodowego Systemu Opieki Zdrowotnej. Dekrety weszły w życie 1 czerwca 1997.

Dekrety precyzyjnie regulują wymogi odnośnie kształcenia w zakresie medycyny komplementarnej/ alternatywnej i jej praktyki. Każda komplementarna/alternatywna dyscyplina ma sformułowane jasno wymogi edukacyjne i egzamin państwowy. Zgodnie z prawem, nie-lekarze mogą posługiwać się określonymi metodami po zdaniu egzaminu.

Artykuł 1 także określa ograniczenia do stosowania terapii komplementarnych/naturalnych. Jedynie lekarze medycyny mogą otrzymać zezwolenie na stosowanie homeopatii, medycyny chińskiej i tybetańskiej, włączając w to akupunkturę, stomatologii biologicznej, terapii oksydacyjnych, terapii neuralnej, antropozofii i biorezonansu magnetycznego.

Zarówno lekarze jak i kwalifikowani medycy mogą stosować terapie manualne. Pozostali praktycy mogą uprawiać akupresurę, masaż, refleksoterapię, bioenergoterapię, ziołolecznictwo, aurikuloterapię i konsultacje dotyczące stylu życia.

Artykuł 2 określa także legalne ramy działalności lekarzy medycyny naturalnej.

Paragraf 1 Artykułu 2 stwierdza, że lekarze medycyny odpowiedzialni są za diagnozę, planowanie terapii i prowadzenie pacjenta. Inni praktycy, nie będący lekarzami, mogą uczestniczyć w terapii na żądanie pacjenta lub gdy zwróci się do nich lekarz. Terapeuci, nie będący lekarzami medycyny, mogą praktykować bądź pod nadzorem lekarza, bądź, bardziej niezależnie, roztaczać nad pacjentem opiekę już po postawieniu diagnozy przez lekarza.

Konsultujący lekarz nie ma prawa oponować, jeśli pacjent wyrazi wolę leczenia przez praktyka medycyny naturalnej.

Artykuł 2 paragraf 2 stwierdza, że procedury medyczne nie mogą być wykonywane przez nie-lekarzy. Jeżeli pacjent znajduje się pod opieką lekarską, obowiązkiem praktyka medycyny naturalnej jest skonsultować się z lekarzem prowadzącym.

Artykuł 2 paragraf 3 stwierdza, iż jedynie kwalifikowani psycholodzy lub lekarze medycyny są uprawnieni do prowadzenia psychoterapii w ramach medycyny naturalnej.

Jak wynika z Artykułu 3 praktycy medycyny naturalnej są obowiązani przestrzegać tych samych zasad co lekarze, takich jak poszanowanie dóbr osobistych pacjenta, zasad etycznych oraz obowiązku prowadzenia kartoteki medycznej.

Artykuł 4 dopuszcza użycie wszelkich farmaceutyków łącznie z leczeniem komplementarnym/ alternatywnym. Te z leków homeopatycznych, które nie mają rejestracji, mogą być stosowane o ile proces rejestracji jest w toku.

Artykuł 5 nakłada na Instytut Zdrowia podlegający Ministerstwu Opieki Społecznej odpowiedzialność za wypracowanie regulacji, dotyczących szkolenia i egzaminowania praktyków medycyny naturalnej.

Zgodnie z Artykułem 7 lekarze medycyny posiadający dyplom akademicki mogą otrzymać dyplom medycyny naturalnej bez konieczności zdawania dodatkowych egzaminów.

Mogą też używać tytułu „Lekarza Medycyny Naturalnej”, niemniej jednak, by otrzymać tytuł specjalisty w danej dziedzinie, muszą zdać odpowiedni egzamin. Lekarze medycyny to jedyni praktycy, którzy mogą otrzymać dyplom bez konieczności zdawania egzaminu.

Dla pozostałych egzamin jest obligatoryjny – otrzymują po jego zdaniu tytuł ” Lekarza Naturalnego”. „Lekarze Naturalni” nadzorowani są przez specjalną komisję.

WŁOCHY

We Włoszech leczenie homeopatyczne stosuje 3 mln osób tj. 5,25 % populacji. We Włoszech jest 5000 lekarzy homeopatów, 7000 farmaceutów sprzedaje leki homeopatyczne, 20 fabryk produkuje i rozprowadza leki homeopatyczne. Sprzedaż homeopatycznych produktów wzrosła z 10 bilionów lirów w 1982 roku do 120 bilionów lirów w 1994 roku.

Regulacja prawna

We Włoszech tylko lekarze mogą leczyć homeopatycznie. W tym kraju homeopatia ma długą historię. Starania o prawne uznanie homeopatii zaczęły się w połowie XIX wieku. W 1995 roku została przyjęta ustawa legislacyjna.

Szkolenie

Homeopatia jest nauczana w prywatnych szkołach m.in. we Włoskim Ośrodku Kształcenia i Dokumentacji Homeopatycznej CISDO (Centro Italiano di Studi e di Documentazione in Omeopatia), utworzonym we Włoszech w 1980 roku. Ośrodek ten proponuje szkolenia przeznaczone wyłącznie dla lekarzy i farmaceutów, których program jest zgodny z kryteriami określonymi przez włoskie izby lekarskie.

Refundacja świadczeń

Każdy region we Włoszech ma swoje regulacje dotyczące refundacji leków i leczenia homeopatycznego.

———————————–

Źródła:

1. Raport WHO 2001: Legal Status of Complementary/Alternative Medicine – a worldwide review.

2. Stefano Maddalena, University of Neuchâtel, Switzerland: The legal status of complementary medicines in Europe.

3. Europeen Committee for Homeopathy 2005: The position of homeopathy in Europe.

4. www.adhom.org.uk

5. www.trusthomeopathy.org

6. www.wholehealthnow.com

7. www.rlhh.org.uk

8. www.homeopathyeurope.org

9. www.boiron.com

————————————————-

Komentarze wyłączone, ale można komentować inne teksty na ten temat: tag homeopatia.

KŁAMLIWYCH KOMENTARZY MEDYCZNEJ HASBARY NIE ZATWIERDZAM!

http://dagomed.com.pl/index.php/shop