Kogo karać za szczepienne zbrodnie

Prof Maria Dorota Majewska VAERS
W poniższym linku znajdują się cenne instrukcje dla rodziców, których dzieci zostały okaleczone lub zabite szczepionkami – jak wnosić pozwy i skargi na lekarzy, którzy zaaplikowali dzieciom toksyczne szczepionki.

Obowiązkiem każdego szczepiącego lekarza jest dogłębne zapoznanie się z możliwymi NOPami i zagrożeniami ze strony szczepień dla dziecka (a nie poleganie tylko na reklamach firmowych) oraz poinformowanie rodziców o tych zagrożeniach – tzn. wręczenie im pełnych ulotek firmowych opisujących NOPy (w Polsce we wiernym tłumaczeniu) oraz informacji z VAERS ile dzieci zostało zabitych i okaleczonych danymi szczepieniami. Po zapoznaniu się z tymi materiałami rodzic musi wyrazić pisemną zgodę na szczepienie i poświadczyć, że wie o zagrożeniach dla życia i zdrowia ze strony szczepienia.

Jeśli lekarz nie dopełnił tych obowiązków i dziecko zostało okaleczone lub zabite, można go pozwać do sądu o dokonanie zbrodni, złożyć na niego pisemną skargę do Komisji Lekarskiej i do MZ.  Kopie skarg trzeba  wysłać do WHO oraz do Komisarza Zdrowia w UE.  Setki tysięcy takich skarg i pozwów muszą zrobić wrażenie.

Skoro kartele farmacji kupiły sobie immunitet prawny i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za swe zabójcze produkty, trzeba zaatakować wykonawców szczepiennych zbrodni i uderzyć po kieszeniach szczepiących lekarzy.  Oni muszą mieć świadomość, że aplikują dzieciom potencjalnie zabójcze preparaty. Nie może tu być tłumaczenia, że oni tylko wykonywali czyjeś nakazy.  Będąc wykonawcami szczepień są bezpośrednio prawnie i moralnie odpowiedzialni za szczepienne okaleczenia i zabójstwa, tak jak kapo w obozach zagłady byli osobiście odpowiedzialni za dokonane tam zbrodnie. Większość lekarzy prawdopodobnie mało wie o szkodliwości szczepień, choć aplikując je na pewno widziała wiele powikłań.  Kiedy się zapoznają z rzetelnymi danymi o NOPAach, prawdopodobnie zmienią swe podejście do szczepień.   We Francji już ok. 60 % lekarzy nie wierzy w bezpieczeństwo i skuteczność szczepień, i  odmawia ich podawania pacjentom.  Ten odsetek stale rośnie.

Aby złożyć pozwy i skargi, rodzice muszą zebrać całą dokumentację medyczną dotyczącą chorób dziecka po szczepieniach i stanu jego zdrowia przed szczepieniami.  Ważne są też nagrania, filmy i zdjęcia dokumentujące stan przed i po szczepieniach.  Warto sobie przetłumaczyć i przemyśleć ten tekst. Nie można dłużej tolerować rujnowania życia i zdrowia całych generacji.

http://www.ageofautism.com/2016/09/levi-quackenboss-is-done-playing-nice-how-to-file-a-complaint-against-your-pediatrician-who-vaccinat.html

Odszczepienny wirus świnki zaatakował kolejno stan Oklahoma w USA, zachorowało ponad 30 dzieci i dorosłych, i to wyłącznie zaszczepionych. Jak zwykle, ukarano zdrowe nieszczepione dzieci i zabroniono im przychodzić do szkoły, póki nie poddadzą się szczepieniom MMR, które wywołują świnkę.

Mysterious Mumps Virus Has Now In Oklahoma

13 komentarzy do “Kogo karać za szczepienne zbrodnie

 1. Pingback: Kogo karać za szczepienne zbrodnie | 7777777blog

 2. na razie karani są ci, którzy są poddawani szczepieniu – tracą zdrowie, niektórzy życie
  oraz ci, którzy starają się uniknąć szczepienia – są szykanowani, ciągani po sądach, zmuszani do płacenia kar, są im odbierane dzieci

  dzieje się to tam gdzie obowiązujące prawo umożliwia taką przemoc

  pozostaje nam dramatyczny wybór między walką o zdrowie – z systemem, a poddaniem się i zgodą na to co nam coraz bardziej jest narzucane

  czy to się samo kiedyś zmieni? bez naszego osobistego i powszechnego zaangażowania w zmianę??

 3. Samo to się błyska i grzmi, a całą resztę musimy zrobić sami. Ludzie są karani, bo się nie bronią, lecz zachowują jak strwożone i bezwolne owce, które pastuch bije kijem i przegania na szczepienia, strzyżenie i dojenie. Czas w końcu odkryć, że człowiek to istota rozumna, obdarzona wolną wolą, a nie głupi i tępy baran, z którym właściciel robi co chce. Nic nigdy się nie zmieni jeśli ludzie nie przejmą władzy nad tym światem we własne ręce. Pisałam o tym na stronie Kochający rodzic nie szczepi swoich dzieci:

  Obywatele nie powinni bać się swoich rządów. To rządy powinny bać się swoich obywateli! [Anonymous]

  Rodzicu!
  To nie Ty musisz bać się lekarzy, sanepidu, wojewody, rządu i sądu.
  To ci, którzy okaleczają i zabijają Twoje dzieci muszą wreszcie zacząć bać się ciebie!
  Okaleczanie i zabijanie dzieci jest zbrodnią!
  Ludobójcy powinni siedzieć w więzieniach, a nie terroryzować spokojnych obywateli, którzy chcą dbać o zdrowie własnych dzieci tak, jak sami sobie tego życzą.
  Dzień sądu nad tymi łowcami skór jest już bliski!
  PRZESTAŃ SIĘ BAĆ WŁADZY!
  TO NIE JEST WŁADZA, TO PAPIEROWY TYGRYS, WIĘC POKONASZ GO PAPIEREM WYSŁANYM DO SĄDU LUB PROKURATURY.
  Powszechna Deklaracja w sprawie Bioetyki i Praw Człowieka UNESCO:

  http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001461/146180POL.pdf
  Artykuł 3 – Ludzka godność i prawa człowieka

  Należy w pełni szanować ludzką godność, prawa człowieka i jego podstawowe swobody.
  Interesy i dobro jednostki powinny być stawiane ponad wyłącznym interesem nauki lub społeczeństwa.

  Artykuł 6 – Zgoda

  Jakakolwiek interwencja profilaktyczna, diagnostyczna i terapeutyczna może być podjęta wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej, dobrowolnej i świadomej zgody osoby, której ma dotyczyć, udzielonej w oparciu o dostateczne informacje. W odpowiednich przypadkach zgoda powinna być wyraźna i może być wycofana przez zainteresowaną osobę w dowolnym czasie oraz z dowolnej przyczyny, bez stawiania takiej osoby w niekorzystnej sytuacji bądź powodowania jakichkolwiek niedogodności po jej stronie.

  Interes twojego dziecka jest ważniejszy niż dobro nauki czy społeczeństwa! Nikt nie ma prawa poświęcać jednostki pod hasłem dobra większości (chyba, że jest wyznawcą Talmudu, ale w takim przypadku nie ma prawa zmuszać innych do przyjęcia zasad obowiązujących w obcej im religii). Nikt nie ma prawa szczepić twojego dziecka, żeby RZEKOMO ochronić kogoś innego lub choćby nawet i cały świat!
  Oto jedyna skuteczna instrukcja, co macie zrobić, jeśli lekarz, sanepid lub wojewoda zastraszają was i terroryzują wielokrotnym nakładaniem drakońskich grzywien.
  Atak jest najlepszą formą obrony!

  Masz dwa wyjścia:

  1: Iść do sądu i przegrać raz lub dwa razy w sądach niższej instancji, a następnie wygrać w sądzie wojewódzkim, wskutek czego tracisz czas, pieniądze podatnika i nerwy (odradzam ten sposób)
  2: Iść do sądu, gdzie niemal z całą pewnością przegrasz, i to jest twoja wygrana, ponieważ sędzia dopuścił się przestępstwa wydając wyrok niezgodny z obowiązującym prawem!!! W tej sytuacji składasz w prokuraturze zawiadomienie, że zachodzi podejrzenie, że sędzia sądu rejonowego / dyrektor sanepidu / wojewoda łamią prawo.
  Na tym raz na zawsze kończy się twoja gehenna z lekarzami, sanepidami i wojewodami.
  Lekarz nie ma prawa podać szczepionki bez pisemnej, świadomej i dobrowolnej zgody pacjenta lub jego rodzica!
  Każda próba PRZYMUSZENIA was do zabiegów medycznych, na które nie wyraziliście swojej świadomej*) zgody jest aktem bezprawia, więc daje wam podstawy do zawiadomienia o tym prokuratury!!!

  *) Świadoma zgoda jest ważna jedynie wtedy, gdy lekarz poinformuje was wyczerpująco nie tylko o zaletach i dobrych stronach szczepień, ale również o odrażającym, rakotwórczym i uszkadzającym centralny układ nerwowy składzie szczepionek (a znajdziecie w nich rtęć / Thiomersal / Thimerosal, aluminium, formaldehyd, adjuwanty, olej, polisorbat80, MSG, obce białka, obce DNA oraz antybiotyki) i wszystkich możliwych powikłaniach poszczepiennych, o częstotliwości ich występowania i o tym, że w razie poważnych problemów ze zdrowiem po szczepieniu służba zdrowia oraz politycy zostawią was na lodzie bez jakiejkolwiek pomocy lekarskiej, finansowej i psychologicznej, a nawet przeciwnie, możecie się spodziewać obelg, wyszydzania, zastraszania i brutalnego traktowania za to, że macie czelność podważać bezpieczeństwo szczepień. Pomyślcie o tym zanim zaryzykujecie!
  Nie traćcie czasu ani energii na dyskutowanie z lekarzami i dowodzenie swoich racji!
  Nie ma żadnego znaczenia:

  czy szczepienia są bezpieczne,
  czy szczepienia są skuteczne,
  czy szczepienia są szkodliwe,
  czy szczepionki zawierają rtęć,
  czy szczepienia powodują autyzm,
  czy wasze dziecko doznało NOP i jak ciężkiego,
  dlaczego nie szczepicie,
  że „choroby powrócą” (to nie wasze zmartwienie, niech lekarze nauczą się wreszcie skutecznie leczyć tych, którzy zachorowali zamiast zmuszać zdrowych do poddawania się dowolnym procedurom medycznym i wszczepiać im choroby pod naciąganym pretekstem „profilaktyki zdrowotnej„).

  WAŻNE JEST JEDYNIE TO, ŻE POSTANOWILIŚCIE NIE SZCZEPIĆ DZIECI.
  TO WY I TYLKO WY DECYDUJECIE O TYM, CZY SZCZEPIĆ WASZE DZIECKO I TO KOŃCZY WSZELKĄ DYSKUSJĘ!
  Twoje dziecko nie jest własnością państwa ani społeczeństwa.
  TO NIE TY MASZ SIĘ BAĆ LEKARZA, LECZ ON CIEBIE,
  BO JEŚLI LEKARZ SZKODZI ZDROWIU TWOICH DZIECI, chociaż ślubował Primum non nocere, czyli przede wszystkim nie szkodzić,TO JEST TO PODWÓJNA ZBRODNIA!
  Lekarz nie ma prawa drzeć na ciebie mordy ani wywierać presji, bo to ty zatrudniasz i opłacasz z podatków lekarza, a nie on ciebie.
  Nie ty jesteś podwładnym lekarza, lecz on twoim!
  Nie ty masz słuchać jego rozkazów, lecz on twoich!
  Lekarz pracuje w SŁUŻBIE zdrowia, więc ma ci SŁUŻYĆ. Jeśli służący wydziera mordę na swojego pracodawcę wylatuje z pracy!
  Jeśli lekarz doprowadza do pogorszenia stanu zdrowia, chorób przewlekłych, kalectwa i / lub śmierci twoich dzieci musisz go natychmiast dyscyplinarnie zwolnić z funkcji i napisać skargę i / lub złożyć doniesienie do prokuratury.

 4. bezprawne parlamenty, antypolske sądy i urzędy, z rezydentem włącznie mają swoich bogatych mocodawców, działają na postawie antypolskich ustaw, mają nawet swoją prywatną firmę suto opłacaną, która nazywa się trybunałem konstytucyjnym

  wygrywają, dzięki socjotechnice, żerowaniu na ludzkich słabościach (tchórzostwu, sprzedajności, lenistwu) i środkom jakimi dyspomują

  jedyny ratunek widzę tylko w naszej postawie, w stanie naszego ducha

 5. „wygrywają, dzięki socjotechnice, żerowaniu na ludzkich słabościach (tchórzostwu, sprzedajności, lenistwu)” – czyli kto jest winien? Ludzkość wykończy się sama, chyba, że w końcu lenie ruszą dupy i zaczną się czynnie bronić.

 6. Kogo karać za szczepienne zbrodnie?
  Rodziców!

  ja wiem, że to dziwnie brzmi, ale finalnie… no, pomyślcie — kto pozwala lekarzom działać? Kto ich sponsoruje? kto, jak bydło idzie na igłe? Za tym stoi niemiecka chemia, ale… mydło z ludzi też szło, jak świeże bułeczki! come on! 1945 again… a właściwie… niezmiennie!

 7. bierność. to jest przedmiotem największej propagandy (PR). Ty nic nie rób, nie masz możliwości, tylko wielcy ludzie to robią. Patrz i przyglądaj się. Płać, czy inaczej oddaj się, cokolwiek. To nie ty możesz, To oni mogą. Za mały jesteś 😉

  gaszenie woli i wiary we własne mozliwości.

  ja juz nie mam siły gadać o tym. To jest oczywiste, że rzygać mi się chce. Moich starych nie moge przekonać i idą się kłaść „bo nic nie można”. I tylko, k..wa, TV.

  Obserwuję 7-o i 9-latkę, co łykają, jak sie zachowują, czego słuchają, jakie mają wartości.
  Obserwuję 23-latka, obserwuję 2miesięczne dziecko.

  wszystko mozna.
  nie ma moralności.

  moralność to knebel. wymyślony system.

  ty bierzesz CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SWOJE WYBORY I ICH NASTĘPSTWA.

  cos więcej?

 8. @ Ad: rodzice są karani. Karą dla nich jest to autyzm, rak, cukrzyca, AZS i różne inne choroby przewlekłe ich dzieci. Niestety, równie mocno, a nawet dużo mocniej karane są dzieci, bo mają głupich rodziców. Ja byłam jednym z tych głupich rodziców. Moje dzieci doświadczały NOP-ów, ale mnie nawet do głowy nie przyszło, że to od szczepień. Kiedy mi to w końcu wytłumaczono byłam w ciężkim szoku. Początkowo nie wierzyłam. Przez długie lata zaprzeczałam. Nawet wtedy, kiedy zdałam sobie sprawę z tego, że spisek rządzi światem szczepienia były w mojej rzeczywistości poza podejrzeniem. Od dzieciństwa wbijano mi w głowę, że chodzimy z matką na szczepienia, bo szczepienia to największe osiągnięcie medycyny. Amen! Hipnoza była tak silna, że kiedy pewien bloger poprosił mnie o napisanie czegoś przeciw szczepieniom odmówiłam, bo uważałam, że to byłoby szkodliwe i że ja tego nie mogę wziąć na swoje sumienie. Dlatego nie mogę tak bardzo potępiać rodziców, którzy szczepią. Ja też byłam tym bydłem, które szło na igły! Mam ciężkie wyrzuty sumienia, ale nie mogę rzucać kamieniami w innych, bo sama nie jestem bez winy.

 9. Usłyszałam to również z ust Romualda Kosznika od Totalnej Biologii. Gdyby człowiek nie miał wolnej woli to nie trafiłby na TB i nie wybrałby życia w zdrowiu. Wolna wola to podstawa życia na tej planecie, gdzie rządzi zło. Każdy musi zdecydować, czy chce iść stroną prawdy i zdrowia, czy kłamstwa i nieszczęść. To jest właśnie wolna wola. Decydujesz, czy chcesz służyć światłu czy ciemności. Tu nie ma żadnego determinizmu, nie ma przymusu czynienia zła i opowiadania się po stronie śmierci. Nikt nikogo nie zmusza to zwalczania naturalnych metod przywracania zdrowia ani do podżegania do wojny, szczepień, chemioterapii itp., czyli zabijania. Każdy sam podejmuje tę decyzję.

 10. Pingback: Kogo karać za szczepienne zbrodnie? - Gazeta Chicago

Nie mam żadnego wpływu na to, że komentarze stałych bywalców bloga lądują w moderacji! Proszę się nie awanturować w tej sprawie - patrz: strona "Komentowanie bloga" (na górze). Wolną dyskusję prowadzimy w Hyde Parku, a o zdrowiu w Zdrowotnym Hyde Parku.

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.