APEL WYBORCÓW – NIE CHCEMY ŻYWNOŚCI SKAŻONEJ RAKOTWÓRCZYMI GENAMI!

Fundacja ICPPC biuro@icppc.pl

100 wydarzeń w całej Polsce, 12 tysięcy osób, 150 organizacji…

W dniach 23-26 lipca w całej Polsce tysiące rolników i konsumentów działających na rzecz obrony tradycyjnego i ekologicznego rolnictwa weźmie udział w wydarzeniach z okazji „DNI TRADYCYJNEJ WSI. DOSYĆ niszczenia żywności przez korporacje! STOP GMO”

Uczestnicy wyrażą niechęć i brak akceptacji faktu, że 1 lipca posłowie PO i PSL przegłosowali nową Ustawę o Nasiennictwie, która otwiera Polskę na uprawy GMO (Genetycznie Modyfikowane Organizmy) oraz spowoduje poważne ograniczenia dostępu do tradycyjnych/regionalnych nasion. Będą się domagali aby senatorowie podczas głosowania 27 lipca odrzucili Ustawę o Nasiennictwie w jej obecnej formie.

 • Ni mniej ni więcej nowa propozycja ustawy o nasiennictwie to zaproszenie dla korporacji agrobiznesu do przejęcia kontroli nad łańcuchem pokarmowym w Polsce, a tym samym do zniszczenia małych i średnich tradycyjnych i ekologicznych, rodzinnych gospodarstw rolnych, które jako jedyne produkują odżywczą i naturalną żywność…” – mówi Sir Julian Rose, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi
 • Dodatkowo Rząd RP i większość mediów prowadzą akcję dezinformacji społeczeństwa, któremu wmawia się, że nowa ustawa nie pozwoli na uprawy GMO…mówi Paweł Połanecki, ekspert Koalicji POLSKA WOLNA OD GMO i wyjaśnia poniżej dlaczego ustawa jest zła…
 • Fakty, które wskazują na poważne zagrożenia GMO dla zdrowia, środowiska, tradycyjnego i ekologicznego rolnictwa (które stanowi 80% polskiego rolnictwa), są tak jasne, proste i jednoznaczne, że trudno im zaprzeczać i trudno je ignorować…dodaje Edyta Jaroszewska-Nowak, rolniczka z zachodniopomorskiego.
 • Popieramy tradycyjnych i ekologicznych rolników i ogrodników. Domagamy się aby Rząd RP zaczął w końcu wymiernie wspierać nasze małe i średnie gospodarstwa rodzinne, a nie wielkie korporacje…’ – mówi Jadwiga Łopata, laureatka nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel), odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.
 • Szerokie zróżnicowanie odmian nasion rodzimych/tradycyjnych jest konieczne, aby zachować niezależność i suwerenność we wszystkich sprawach dotyczących naszej żywności. Każde nowe prawo dotyczące nasion powinno chronić nasze drogocenne dziedzictwo…’ – mówi Anna Bednarek, góralka z Jeleśni działająca w stowarzyszeniu Best-ProEKO

„DNI TRADYCYJNEJ WSI. DOSYĆ niszczenia żywności przez korporacje! STOP GMO” to forma ogólnokrajowego protestu przeciw wyżej wspomnianej ustawie.

SZCZEGÓŁÓWE OPISY WYDARZEŃ: www.dnitradycyjnejwsi.pl

APEL DO RZĄDU I POLITYKÓW: http://alert-box.org

OSOBY KONTAKTOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTW:

 1. dolnośląskie: Jadwiga Łopata, Edyta Gurdek, tel.: 338797114, e-mail: biuro@icppc.pl
 2. kujawsko – pomorskie: Mieczysław Babalski, tel.: 604519074, e-mail: bio@biobabalscy.pl
 3. lubelskie: Robert Kuryluk, tel: 602 182 627, ekolandlublin@gmail.com
 4. lubuskie: Jadwiga Łopata, Edyta Gurdek, tel.: 338797114, e-mail: biuro@icppc.pl
 5. łódzkie: Anna Szmelcer, tel.: 607-295-055, e-mail: annaszmelcer@gmail.com, Anna Bednarek, tel.: 602713551, e-mail: best_proeko@o2.pl
 6. małopolskie: Paweł Kobielus, tel.: 502523692, e-mail: pakob69@tlen.pl
 7. mazowieckie: Robert Świerk, tel.: 509328589, e-mail: gmo@stopcodex.pl, Diana Ostrowska, tel.: 511 61 49 25, e-mail: diana_ostrowska@o2.pl
 8. opolskie: Elżbieta Woźniak, tel.: 603 404 530, e-mail: agrochatka@hoga.pl
 9. podkarpackie: Zbigniew Kuraś, tel.: 664494617, e-mail: zbigniew_kuras@interia.eu
 10. podlaskie: Anna Szmelcer, tel.: 607-295-055, e-mail: annaszmelcer@gmail.com, Anna Bednarek, tel.: 602713551, e-mail: best_proeko@o2.pl
 11. pomorskie: Edyta Jaroszewska, tel.: 609645386, e-mail: edytaj66@tlen.pl
 12. śląskie: Anna Szmelcer, tel.: 607-295-055, e-mail: annaszmelcer@gmail.com, Anna Bednarek, tel.: 602713551, e-mail: best_proeko@o2.pl
 13. świętokrzyskie: Anna Szmelcer, tel.: 607-295-055, e-mail: annaszmelcer@gmail.com, Anna Bednarek, tel.: 602713551, e-mail: best_proeko@o2.pl
 14. warmińsko – mazurskie: Jadwiga Łopata, Edyta Gurdek, tel.: 338797114, e-mail: biuro@icppc.pl
 15. wielkopolskie: Jadwiga Łopata, Edyta Gurdek, tel.: 338797114, e-mail: biuro@icppc.pl
 16. zachodniopomorskie: Edyta Jaroszewska, tel.: 609645386, e-mail: edytaj66@tlen.pl

DODATKOWE INFORMACJE

1. Link do wyników głosowania za ustawą o nasiennictwie http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/glosowania?OpenAgent&6&95&120

2. Wyjaśnienia dlaczego nowa ustawa jest niebezpieczna:

a) w nowej ustawie w art 104 ust 2 zapisano, że materiał siewny GMO nie może być dopuszczony do obrotu. Oznacza to, że zapis z poprzedniej wersji ustawy (choć w nieco zmienionym brzmieniu ) pozostał.

b) Jednak w obecnej wersji ustawy wykreślono zapis z poprzedniej (z 2006 r), że materiał odmian GMO nie będzie wpisywany do krajowego katalogu. Oznacza to, że zakaz art 104 ust 2 jest pozorny. Skoro można będzie wpisywać odmiany GMO do katalogu, to automatycznie są one dopuszczone do upraw na terytorium RP. Należy tu podkreślić, że prawo UE stanowi, iż jeśli dana odmiana jest wpisana do katalogu wspólnotowego to musi być obowiązkowo wpisana do katalogów każdego kraju członkowskiego. Dalej – wystarczy aby jakiś kraj członkowski wpisał daną odmianę do swojego katalogu w porozumieniu z KE a każdy kraj ma obowiązek wpisać ją do swojego katalogu krajowego. Dlatego tak istotne było utrzymanie zapisu z poprzedniej ustawy o zakazie wpisu GMO do katalogu krajowego.

c) Również odrzucono zgłoszoną przez posłów PiS poprawkę dotyczącą doprecyzowania pojęcia „obrót” w taki sposób aby nasiona przywożone na własny użytek też stanowiły obrót . Wówczas powyższy art 104 ust. 2 odnosiłby się również do obrotu na własny użytek. W wyniku odrzucenia tej poprawki sytuacja się nie zmieniła w stosunku do zakazu wprowadzania do obrotu czyli „indywidualni rolnicy” (czytaj dystrybutorzy bo oni dostarczają rolnikom ziarna a tylko fakturują indywidualnie) będą mogli dalej bezkarnie przywozić nasiona GMO z innych krajów.

Jeśli połączymy to z umieszczeniem odmian GMO w katalogu to w efekcie mimo zapisu o zakazie obrotu z art 104. każdy użytkownik będzie mógł uniknąć odpowiedzialności za łamanie tego pozornego zakazu (żaden sąd administracyjny nie uzna naruszenia art 104 ust. 2 jeśli dany rolnik będzie uprawiał odmianę GMO umieszczoną w katalogu ).

Reasumując po pierwsze nowa ustawa o nasiennictwie mówi, że GMO można wpisywać do katalogu krajowego (bo wykreślono zakaz), a po wtóre choć utrzymano zakaz obrotu (zawarty w poprzedniej ustawie) to jednak brak zgody na doprecyzowanie pojęcia „obrót” o „użytek własny” skutkuje dopuszczeniem do upraw szmuglowanych nasion GMO (wbrew art 104 ust 2).

Jest to wszystko bardzo pokrętnie skonstruowane, ale efekt osiągnięty: przyzwolenie na uprawy GMO pomimo pozornego zakazu i dezinformacja społeczeństwa.

3. Ustawa o nasiennictwie spowoduje poważne ograniczenia dostępu do tradycyjnych/regionalnych nasion. Są w niej zapisy mówiące, że „… Łączna ilość wprowadzonego do obrotu materiału siewnego odmian regionalnych roślin rolniczych nie może przekroczyć (!) 10%…Maksymalna ilość materiału siewnego danej odmiany w przypadku rzepaku, jęczmienia, pszenicy, grochu, słonecznika, kukurydzy i ziemniaka wynosi (!) 0,3 % materiału siewnego danego gatunku stosowanego rocznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz odpowiednio (!) 0,5 % dla pozostałych gatunków…”

4. Kontrowersyjny projekt rządowy ustawy o nasiennictwie http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/4114.htm

(P)osłowie PO i PSL przegłosowali nową ustawę o nasiennictwie, która otwiera Polskę na komercyjne uprawy GMO oraz spowoduje poważne ograniczenia dostępu do tradycyjnych/regionalnych nasion

WAŻNE STANOWISKO

1 lipca posłowie PO i PSL przegłosowali nową ustawę o nasiennictwie, która otwiera Polskę na komercyjne uprawy GMO (Genetycznie Modyfikowane Organizmy) oraz spowoduje poważne ograniczenia dostępu do tradycyjnych/regionalnych nasion.

Przerażająca jest niewiedza i dwulicowość polityków, którzy zupełnie zignorowali głos swoich wyborców, bowiem Polacy, podobnie jak mieszkańcy innych krajów Unii Europejskiej, nie chcą GMO.

Przerażający jest brak odpowiedzialności posłów, którzy głosowali za tą ustawą; brak odpowiedzialności za wyborców, za Polskę, za swoje rodziny i przyszłe pokolenia.

Fakty, które wskazują na poważne zagrożenia GMO dla zdrowia, środowiska, tradycyjnego i ekologicznego rolnictwa (które stanowi 80% polskiego rolnictwa), są tak jasne, proste i jednoznaczne, że trudno im zaprzeczać i trudno je ignorować.

Rząd RP i posłowie, którzy głosowali za nową propozycją ustawy o nasiennictwie, pokazali Polakom po raz kolejny, że ważniejsze są dla nich interesy ponadnarodowych korporacji niż własne społeczeństwo, w tym wyborcy, którzy oddali na nich swoje głosy. Mamy nadzieję, że w nadchodzących wyborach dostaną oni czerwone kartki od wyborców.

Prosimy o nagłośnienie naszego stanowiska oraz APELU DO RZĄDU I POLITYKÓW http://alert-box.org w sprawie odrzucenia projektu nowej ustawy o nasiennictwie, pod którym od KILKU DNI zbierane są podpisy.

Jadwiga Łopata, laureatka Nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel), odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi

Sir Julian Rose, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi

Anna Szmelcer, prezes Stowarzyszenia ‚Polska Wolan od GMO”

Edyta Jaroszewska-Nowak, prezes Stowarzyszenia Ekoland o/Zachodniopomorski

Paweł Połanecki, niezależny ekspert Koalicji Polska Wolna od GMO

Roman Andrzej ŚNIADY – Komisja Sterująca Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO”

Protest przed Sejmem ws GMO piątek 01.07.2011 o godz. 10:00

Propozycja ustawy o nasiennictwie BEZ ZMIAN wróciła do Sejmu i będzie głosowana w ten piątek 01.07.2011 r. o godz 12.00

Zapraszamy wszystkich którzy są przeciwni ustawie do pojawienia się w piątek o godzinie 10.00 przed budynkiem sejmu w celu wyrażenia swojej dezaprobaty. Można przyjść przed sejm ubranym na czarno( żałoba) albo na kolorowo ( bioróżnorodność) można przynieść transparenty z hasłem GMO TO NIE TO albo jakimkolwiek jakie chodzi wam po głowie lub też po prostu przyjść i postać w milczeniu.

Jeśli nie możecie przyjść prosimy przekażcie informację dalej.

Czas na działanie… Zespół Stop Codex

——————————————

Dostałam to o 21.25, gdy nie było mnie w domu. Może jeszcze ktoś zdąży przed spaniem przeczytać, ale wątpię, czy zdąży się zwolnić z pracy, aby przybyć.

Szczepienia: dowiedz się wszystkiego

Lekarze, pielęgniarki i naukowcy o ochronie Waszych dzieci i Was samych

Nicola Antonucci, MD;  Todd M. Elsner, DC; Alexander Kotok, MD, PhD;  Maximo Sandin, PhD;   David Ayoub, MD; Jorge Esteves, MD; Eneko Landaburu, MD;  Len Saputo, MD; Nancy Turner Banks, MD;  Edward „Ted” Fogarty, MD; Luc Lemaire, DC; Michael Schachter, MD; Timur Baruti, MD; Jack Forbush, DO; Janet Levatin, MD;  Viera Scheibner, PhD;  Danny Beard, DC;  Milani Gabriele, CRNA, RN; Thomas Levy, MD, JD; Penelope Shar, MD;  Francoise Berthoud, MD;  Sheila Gibson, MD, BSc;  Stephen L’Hommedieu, DC; Bruce Shelton, MD, MD(H);  Russell Blaylock, MD;  Mike Godfrey, MBBS; Paul Maher, MD, MPH; Debbi Silverman, MD; Fred Bloem, MD;   Isaac Golden, ND; Andrew Maniotis, PhD;  Kenneth „KP” Stoller, MD;  Laura Bridgman, FNP, ND; Gary Goldman, PhD; Steve Marini, PhD, DC; Terri Su, MD; Kelly Brogan, MD; Garry Gordon, MD, DO, MD(H);  Juan Manuel Martinez Mendez, MD; Didier Tarte, MD;   Sarah Buckley, MD;  Doug Graham, DC; Sue McIntosh, MD;  Leigh Ann Tatnall, RN; Rashid Buttar, DO;  Boyd Haley, PhD;   Richard Moskowitz, MD; Adiel Tel‐Oren, MD, DC;  Harold Buttram, MD; Gayl Hamilton, MD;  Sheri Nakken, RN, MA; Sherri Tenpenny, DO; Lisa Cantrell, RN; Linda Hegstrand, MD, PhD;  Christiane Northrup, MD;  Renee Tocco, DC; Lua Catala Ferrer, MD;  James Howenstine, MD; Amber Passini, MD; Demetra Vagias, MD, ND; Jennifer Craig, PhD, BSN, MA; Suzanne Humphries, MD; Ronald Peters, MD, MPH;  Franco Verzella, MD;   Robert Davidson, MD, PhD; Belen Igual Diaz, MD; Jean Pilette, MD;  Julian Whitaker, MD; Ana de Leo, MD;  Philip Incao, MD; Pat Rattigan, ND;  Ronald Whitmont, MD; Carlos de Quero Kops, MD;  Joyce Johnson, ND;  Zoltan Rona, MD, MSc; Betty Wood, MD; Carolyn Dean, MD, ND; A. Majid Katme, MBBCh, DPM; Chaim Rosenthal, MD;  Eduardo Angel Yahbes, MD; Mayer Eisenstein, MD, JD, MPH;  Tedd Koren, DC; Robert Rowen, MD;

Powyżsi sygnatariusze reprezentują szerokie spektrum lekarzy obejmujące pediatrów, lekarzy rodzinnych, chirurgów mózgu, oraz profesorów patologii, chemii, biologii i immunologii. Wszyscy oni, niezależnie od siebie, prowadzili badania naukowe i doszli do wniosków opisanych poniżej w niniejszym raporcie. Określenia MD, DO, MB, MBBCh to tytuły lekarzy. ND oznacza, że posiadacz tytułu jest przeszkolonym i licencjonowanym lekarzem w dziedzinach naturopatii. FNP to skrót oznaczający pielęgniarkę rodzinną.

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego lekarze nie potrafią wykryć przyczyn tak wielu chorób? Dzieje się tak, ponieważ proces kształcenia lekarzy i ich środowisko sprawiają, że ignorują oni związek pomiędzy chorobą a szczepieniem. Poniższa lista zawiera niektóre choroby, w przypadku których udokumentowano ich związek ze szczepieniami:

 • Alergie i wypryski
 • Zapalenie stawów
 • Astma
 • Autyzm
 • Choroba refluksowa przełyku wymagająca podawania niemowlęciu inhibitorów pompy protonowej, a przez to narażania go na wiele skutków ubocznych tych leków
 • Nowotwory
 • Cukrzyca (noworodkowa i typu dziecięcego)
 • Nefropatia
 • Poronienia
 • Wiele chorób neurologicznych i autoimmunologicznych
 • Nagła śmierć łóżeczkowa
 • i wiele innych

Poniżej przedstawiamy niektóre znane efekty uboczne szczepień, udokumentowane w literaturze medycznej i/lub w ulotkach informacyjnych:

 • Zapalenie stawów, koagulopatia (zaburzenia krzepnięcia, zakrzepy, zawał mięśnia sercowego, sepsa)
 • Zapalenie ucha
 • Omdlenie (z doniesieniami o złamanych kościach)
 • Niewydolność nerek wymagająca dializowania
 • Napady padaczkowe/epilepsja
 • Ciężkie reakcje alergiczne, jak np. pokrzywka lub anafilaksja
 • Nagła śmierć
 • Wiele powszechnych diagnoz stawianych podczas przyjęcia do szpitala

The National Vaccine Injury Compensation Program, (NVICP, pol. Rządowy Program Odszkodowań dla Osób Poszkodowanych przez Szczepienia) przeznaczył ponad 1.2 mld. dolarów na odszkodowania dla dzieci i dorosłych poszkodowanych przez szczepienia.

Szczepienia mogą być przyczyną autyzmu

 • Przed poszerzeniem programów masowych szczepień w 1991 r., kiedy wprowadzono szczepionkę przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B oraz szczepionkę przeciwko HiB (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych), autyzm był rzadką chorobą. Dziesiątki tysięcy rodziców mogą zaświadczyć, że ich dzieci zapadły na tę chorobę w bardzo krótkim czasie po podaniu tych i innych szczepionek.
 • Na stronie www.fourteenstudies.org można przeczytać informacje na temat związku między autyzmem a szczepionkami. Dowodzą one, że rzetelność badań zaprzeczających wpływowi szczepień na wzrost przypadków autyzmu jest wysoce wątpliwa.

Firmy farmaceutyczne, firmy ubezpieczeniowe oraz system opieki medycznej bogacą się, kiedy ludzie chorują

 • Szczepienia nie dają odporności na całe życie, co oznacza, że konieczne jest podanie dawek przypominających.
 • Każda dawka przypominająca zwiększa ryzyko wystąpienia skutków ubocznych i reakcji niepożądanych.
 • Skutkiem ubocznym szczepień mogą być choroby przewlekłe. Istnieje wiele leków, które można podać w przypadku wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych, w tym długotrwałych skutków ubocznych.
 • W Stanach Zjednoczonych nie można pozwać firm farmaceutycznych ani lekarzy, kiedy wystąpi niepożądany odczyn poszczepienny. Zarówno firmy, jak i lekarze są chronieni przez National Child Vaccine Injury Act (pol. Narodowa ustawa dotycząca uszczerbków na zdrowiu powstałych w wyniku szczepień). Prawo to weszło w życie po podpisaniu go przez ówczesnego prezydenta Ronalda Reagana i zawiera następujące sformułowanie: „Żaden producent szczepionki nie ponosi odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód zaistniałych w przypadku śmierci bądź uszczerbku na zdrowiu wynikłych z podania szczepionki”. (Public Law 99-660, pol. Prawo Publiczne 99-660)

Wielu lekarzy i pracowników opieki zdrowotnej nie szczepi siebie ani nie pozwala na szczepienie swoich dzieci

Dlaczego?

 • Ponieważ zdają sobie sprawę z tego, że nie dowiedziono bezpieczeństwa ani skuteczności szczepień.
 • Wiedzą, że szczepionki zawierają niebezpieczne substancje.
 • Wiedzą, że szczepionki powodują poważne problemy zdrowotne.
 • Leczyli pacjentów, u których po zaszczepieniu wystąpiły poważne skutki uboczne.

Tylko nam samym i naszym bliskim zależy na naszym zdrowiu

 • Firmy farmaceutyczne przeniknęły system opieki zdrowotnej i przejęły kontrolę nad akademiami oraz publikacjami medycznymi, szpitalami, klinikami, i aptekami. Obecnie samo otrzymywanie lekarskiej pensji jest uzależnione od ślepej wiary w szczepienia, a przynajmniej od niekwestionowania żadnego ich aspektu. Nawet, kiedy lekarz na własne oczy widzi niepożądany odczyn poszczepienny, nie jest zazwyczaj skłonny przypisać zaobserwowanych objawów podaniu szczepionki. Pomimo, że nieskorumpowani badacze i lekarze popierają odmowę szczepień, otwarte wyrażanie takiej opinii można uznać za zawodowe samobójstwo. Sygnatariusze niniejszego dokumentu ryzykują swoją karierą zawodową, aby chronić zdrowie nasze i naszych dzieci.
 • Szpitale czerpią korzyści finansowe z hospitalizacji i przeprowadzanych badań.
 • Firmy farmaceutyczne zarabiają miliardy dolarów sprzedając szczepionki.
 • Firmy farmaceutyczne zarabiają dziesiątki miliardów dolarów na sprzedaży substancji stosowanych w leczeniu skutków ubocznych szczepień, w tym spowodowanych przez szczepionki chorób przewlekłych.
 • Szczepienia stanowią główny element systemu opieki zdrowotnej. Gdyby ich nie było, wydatki na opiekę medyczną zmalałyby, ponieważ społeczeństwo byłoby zdrowsze. Tymczasem, zamieniliśmy ospę na autyzm, grypę na astmę, a zapalenia ucha na cukrzycę. Tę listę można ciągnąć w nieskończoność. Nazbyt gorliwie starając się o wyeliminowanie ograniczonej liczby dość łagodnych mikrobów, w imię zwalczania krótkotrwałych chorób dopracowaliśmy się epidemii chorób przewlekłych.

Ile szczepionek istnieje na rynku?

 • Amerykańskie dzieci szczepione wszystkimi dawkami wszystkich szczepionek otrzymują do 35 (w Polsce 25) zastrzyków zawierających 113 rodzajów komórek różnych chorób, 59 rożnych rodzajów substancji chemicznych, cztery rodzaje DNA/komórek odzwierzęcych, ludzkie DNA z tkanki płodów pochodzących z aborcji oraz albuminę ludzką.
 • Można by pomyśleć, że problem szczepień nie dotyczy dorosłych i starszych dzieci, jednak przygotowuje się już co najmniej 20 kolejnych szczepionek, które mają wejść na rynek w ciągu najbliższych kilku lat, a większość z nich przeznaczona jest dla nastolatków i dorosłych.

Jak można utrzymywać, że szczepionki miałyby być nieszkodliwe dla zdrowia?

Niektóre składniki szczepionek:

 • Wirusy i bakterie z kultur komórek zwierzęcych stosowanych w procesie produkcji szczepionek.
 • Rtęć, neurotoksyna o doskonale udokumentowanym szkodliwym działaniu, wciąż będąca składnikiem wielodawkowych szczepionek przeciwko grypie stosowanych na całym świecie. Jej śladowe ilości można znaleźć w wielu innych szczepionkach.
 • Aluminium, trucizna mogąca doprowadzić do degeneracji kości, szpiku kostnego i mózgu.
 • Komórki zwierzęce pozyskane od małp, z psich nerek, kur, krów i ludzi.
 • Formaldehyd
 • Polysorbate 80, o którym wiadomo, że powoduje niepłodność u samic myszy i atrofię jąder u samców myszy.
 • Żelatyna pozyskana ze świń i krów, mogąca spowodować reakcję anafilaktyczną. Znajduje się w dużych ilościach w szczepionce MMR, w szczepionce przeciwko ospie i w szczepionce przeciwko półpaścowi.
 • Glutaminian sodu w szczepionce przeciwko grypie w postaci inhalacji doustnej. Glutaminian sodu może powodować zaburzenia metabolizmu (np. cukrzycę), napady padaczkowe i inne problemy neurologiczne.

Konflikty interesów

 • Te same osoby, które tworzą przepisy i zalecenia dotyczące szczepień, czerpią zyski ze sprzedaży szczepionek. Np. dr Julie Gerberding, ktora przez 8 lat przewodniczyła CDC (Centers for Disease Control and Prevention, pol. Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorób), aktualnie jest prezesem Merck Vaccines. Dr. Paul Offit, członek Advisory Committee on Immunization Practice (ACIP, pol. Komitet doradczy ds. szczepień), stworzył i opatentował własną szczepionkę.
 • Zgodnie z informacjami CDC, przeciętny amerykański zespół pediatryczny składający się z 10 lekarzy ma w swoim biurze zapasy szczepionek o wartości ponad 100 000 dolarów. Lekarze ci zarabiają na wizytach pacjentów i podawaniu dzieciom szczepionek, jak również na wizytach kontrolnych po szczepieniu.
 • Mówi się, że amerykańscy pediatrzy otrzymują kwartalne premie od swoich HMO (health maintenance organization, odpowiednik polskiego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej) dla których pracują, za utrzymanie wysokich wskaźników wyszczepialności w ramach swoich praktyk; podobno również udziela się im reprymendy, kiedy wskaźniki te spadają.

Czy istnieją jakieś badania naukowe wskazujące na różnice pomiędzy dziećmi szczepionymi a nie szczepionymi?

W ramach projektu Cal-Oregon, sponsorowanego przez Generation Rescue, przeprowadzono ankietę pośród rodziców szczepionych i nie szczepionych amerykańskich dzieci. Ankieta objęła 17 674 dzieci, a jej wyniki wykazały, że:

 • Pośród dzieci szczepionych było o 120% więcej przypadków astmy.
 • Pośród szczepionych chłopców było o 317% więcej przypadków ADHD.
 • Szczepieni chłopcy o 185% częściej wykazywali zaburzenia neurologiczne.
 • Szczepieni chłopcy o 146% częściej zapadali na autyzm.

Tylko 20% dzieci objętych ankietą to dziewczęta. Pełne informacje na temat wspomnianej wyżej ankiety znajdują się na stronie www.generationrescue.org/pdf/survey.pdf . Tu można przeczytać raport na temat znikomej ilości przypadków autyzmu pośród nie szczepionych dzieci w społeczności Amiszów http://www.vaccinationcouncil.org/quick‐compare‐2 . Tu można znaleźć więcej badań naukowych dotyczących autyzmu http://childhealthsafety.wordpress.com/2009/06/03/japvaxautism/ .

Badania są dostępne również tutaj: http://childhealthsafety.wordpress.com/2010/02/08/britvaxautism/

Zwolnienia od szczepień w Stanach Zjednoczonych

 • Mamy prawo odmówić. Korzystajmy z tego prawa.
 • Dziecko nie musi być zaszczepione, aby moc chodzić do państwowej szkoły.
 • W każdym stanie można uzyskać zwolnienie od szczepień, z określonych przyczyn. http://exemptmychild.com/10752
 • Tu można znaleźć lekarza, który zgodzi się z decyzją o nie szczepieniu i uszanuje ją www.vaccinationcouncil.org/providers.pdf

Wiele osób wybiera zdrowie i bezpieczeństwo, odmawiając szczepień

 • Pośród nie szczepiących są lekarze medycyny naturalnej, chiropraktycy, rodzice uczący dzieci w domu oraz przedstawiciele niektórych wyznań.
 • Wiele źródeł internetowych zawiera świadectwa nie szczepiących rodziców opisujące, jak dobrym zdrowiem cieszą się ich dzieci.
 • Podjęcie decyzji dotyczącej szczepień należy do rodziców i nie ma konieczności dzielenia się nią z innymi osobami. Nie jest to sprawa teściów, pozostałych członków rodziny, czy sąsiadów.

Aby zachować doskonałe zdrowie, konieczne jest wykazanie się inicjatywą; istotne jest, by dowiedzieć się kilku nowych rzeczy

 • Bezpieczny wybór to odmowa szczepień. Możemy kontrolować wiele czynników warunkujących zdrowie naszych dzieci; ale nie mamy żadnego wpływu na rezultaty szczepienia.
 • Nie ma potrzeby odwiedzać lekarza, który tylko waży i mierzy nasze dziecko oraz podaje mu szczepionki. Warto rozważyć opiekę lekarza medycyny niekonwencjonalnej, odwiedzenie pediatry chiropraktyka, lekarza medycyny wschodniej albo lekarza homeopaty. Bywa, że lekarze rodzinni o specjalizacji osteopatia przychylniej odnoszą się do swobody wyboru w kwestii szczepień.
 • Dzieci rodzą się wyposażone w silne naturalne mechanizmy obronne. Gdyby było inaczej, umierałyby wkrótce po narodzeniu. Wraz z pierwszym krzykiem w ruch idą złożone reakcje immunologiczne. Proces ten powinien odbywać się w sposób naturalny, bez zakłóceń spowodowanych wstrzykiwaniem toksycznych substancji.
 • Warto dowiedzieć się więcej o chorobach, którym rzekomo zapobiega się przez szczepienia. Z większością tych chorób nasze dzieci nigdy się nie zetkną a nawet jeśli zdarzy im się zachorować, niemal wszystkie zdrowe, nie szczepione dzieci przejdą je bez problemu, zyskując długotrwałą odporność. Zdrowia nie otrzymuje się w strzykawce.
 • Należy zapoznać się z mechanizmem gorączki, tym, jak ważna jest w procesie zdrowienia, jak opiekować się gorączkującą osobą w domu i kiedy należy wezwać lekarza. W większości przypadków, przy odpowiedniej opiece, gorączka przechodzi sama w ciągu zaledwie kilku godzin www.drtenpenny.com/fever.aspx
 • Trzeba pamiętać, że szczepione dzieci mogą zapadać na choroby, przeciwko którym miała je chronić szczepionka. Szczepionki niekoniecznie spełniają pokładane w nich nadzieje. Zdrowia nie otrzymuje się w strzykawce.
 • Należy pamiętać, że zasadnicze warunki dobrego zdrowia to odpowiednie odżywianie, czysta woda, wystarczająca ilość snu, regularna aktywność fizyczna i szczęśliwość.
 • Warto zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat witamin, w szczególności witaminy D3. Dla utrzymania zdrowia oraz w leczeniu lżejszych chorób przydatna jest również znajomość podstaw ziołolecznictwa i homeopatii.
 • Warto zapoznać się z tematem szczepień dogłębniej niż nasi lekarze. Wedle wszelkiego prawdopodobieństwa lekarze medycyny konwencjonalnej wiedzą o szczepieniach jedynie to, co zdarzyło 6 im się przeczytać w publikacjach sponsorowanych przez producentów szczepionek i CDC, popierających programy szczepień.
 • Trzeba pamiętać, że sami pokrywamy koszty ochrony zdrowia; ubezpieczenie pokrywa koszty leczenia chorób. Twoje ubezpieczenie pokryje koszty niektórych leków i szczepień.
 • Nasze zdrowie i życie zależy od tego, w co zdecydujemy się zainwestować.
 • Serwisy internetowe, w których można znaleźć informacje i pomoc
 • International Medical Council on Vaccination (IMCV, pol. Międzynarodowa Rada Medyczna ds. Szczepień) (bezpłatne szkolenia online) www.vaccinationcouncil.org
 • Serwisy internetowe wybranych lokalnych oddziałów IMCV www.imcv‐wi.org , www.imcv‐me.org
 • Dr. Sherri Tenpenny www.drtenpenny.com , Facebook www.facebook.com/vaccineinfo
 • ThinkTwice Global Vaccine Institute (pol. ThinkTwice Globalny Instytut ds. Szczepień) www.thinktwice.com
 • Vaccination Liberation www.vaclib.org
 • Nie szczepiący lekarze w Stanach Zjednoczonych www.novaxdoctors.webs.com
 • Holistic Moms www.holisticmoms.org
 • Moms Like Me www.momslikeme.com

Książki o szczepieniach

 • Saying No To Vaccines – Sherri Tenpenny, DO
 • Make an Informed Vaccine Decision For the Health of Your Child – Mayer Eisenstein, MD, JD, MPH
 • Vaccines: Are They Really Safe and Effective? – Neil Miller
 • Child Health Guide – Randall Neustaedter
 • Childhood Vaccinations: Questions All Parents Should Ask – Tedd Koren, DC
 • How to Raise a Healthy Child in Spite of Your Doctor – Robert Mendelsohn, MD
 • Jabs, Jenner and Juggernauts – Jennifer Craig, PhD, BSN, MA, Dhom
 • Natural Alternatives to Vaccination – Zoltan Rona, MD
 • The Crime of Vaccination – Tenison Deane, MD
 • The Sanctity of Human Blood: Vaccination is Not Immunization – Tim O’Shea, DC
 • Vaccination – Gerhard Buchwald, MD
 • Vaccination: 100 Years of Orthodox Research – Viera Scheibner, PhD

Lekarzy medycyny konwencjonalnej i niekonwencjonalnej oraz pracowników opieki zdrowotnej, którzy chcieliby wziąć udział w pracach nad przyszłymi wersjami tego dokumentu, albo którzy chcieliby dołączyć do naszego zespołu, prosimy o kontakt pod adresem sayno@vaccinationcouncil.org

International Medical Council on Vaccination www.vaccinationcouncil.org www.facebook.com/vaccinationcouncil

Źródło oryginalne raportu z serwisu Natural News: http://naturalnews.com/Vaccines_Get_the_Full_Story.html

O polskiej wersji raportu:

Serwisy internetowe, w których można znaleźć informacje i pomoc po  polsku:

Książki o szczepieniach

 • Szczepienia – niebezpieczne ukrywane fakty – Ian Sinclair

Przekład

Agnieszka Wróblewicz

Setara www.setara.eu Tłumaczenia ENG-PL i PL-ENG

Wersja polska za oficjalną zgodą redakcji Natural News

Kampania Natura Bez Granic  www.fnbg.org

Zespół Stop Codex www.stopcodex.pl

Zapraszamy do bezpłatnego Biuletynu Stop Codex http://www.stopcodex.pl

Za: http://www.stop-thmpd.pl/custom/SZCZEPIENIA_RaportSpecjalny2011.pdf

Polecam też: http://www.stopcodex.pl/szczepienia/

————————————————

Powyższy tekst jest istotny z kilku powodów.

Pokazuje on kłamstwo i obłudę oficjalnej medycyny, która jest de facto narzędziem depopulacyjnym w łapskach znanych nam już Mędrców Syjonu. Celowo i świadomie jesteśmy truci, wpędzani w choroby, skraca się nam życie i pogarsza jego jakość. Takie są prawdziwe cele i zadania oficjalnej medycyny.

Najbardziej perwersyjne w tym zbrodniczym matrixie jest przede wszystkim to, że za te trucizny, jakimi nas faszerują, jeszcze musimy naszym ciemiężycielom, trucicielom i depopulatorom płacić!

Kompletnie nie zaskoczyła mnie informacja, że wielu „wybitnych” lekarzy na tym zbrodniczym interesie także zarabia ekstra premie. W normalnych warunkach powinni tacy zawisnąć na szubienicy.

Jeszcze jedno spostrzeżenie, a właściwie kuksaniec wymierzony części zaślepionej antykomunizmem postsolidarnościowej prawicy chcącej uchodzić za „niepodległościowców”.

Uwielbiany przez nich Ronald Reagan podpisał taki oto przepis prawny:

„Żaden producent szczepionki nie ponosi odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód zaistniałych w przypadku śmierci bądź uszczerbku na zdrowiu wynikłych z podania szczepionki”.

Tym samym ten żydowski szabas-goj, okrzyczany pogromcą komunizmu, zwolnił big pharmę z obowiązku ponoszenia przez nią odpowiedzialności za wyrządzane ludziom szkody na zdrowiu, a nawet za zabijanie ludzi.

Od tamtego czasu depopulatorzy – Mędrcy Syjonu – mogą Gojów bezkarnie mordować, lub im świadomie szkodzić nawet przy pomocy szczepionek.

Tekst pochodzi z bloga Poliszynela (komentarz końcowy również autorstwa Poliszynela)

———————————————–

Zapraszam też do lektury mojego tekstu Jeszcze o szczepieniach czyli jak totalitaryzm zamienił bagnety na igły oraz do mojego chomika, gdzie zgromadziłam informacje i filmy o ciemnej stronie szczepień. Wszystkie pliki tekstowe i pdf można pobierać bez logowania.Filmy umieszczę w najbliższym czasie na vimeo, skąd można je pobierać bez ograniczeń.

What in the world are they spraying [pl]

LUDZIE, OBUDŹCIE SIĘ WRESZCIE!!!

ZRÓBCIE Z TYM COŚ, ZANIM WASZE DZIECI I WNUKI WAS PRZEKLNĄ!

Racjonalizm?

Ludzie, którzy uważają siebie samych za racjonalistów nie mają prawa tak siebie nazywać. Kochani, nazywajcie się ateistycznymi materialistami, którymi w istocie jesteście, ale nie „racjonalistami”. Racjonalistką to jestem JA, ale żadnym wypadku nie WY. Zaraz logicznie Wam wytłumaczę dlaczego i jeśli macie choć gram szarych komórek w mózgu powinniście zrozumieć swoje irracjonalne zaślepienie.

Byłam na Wykopie, gdzie jakiś użyteczny idiota podniósł lament, iż próbowano zablokować (i być może w końcu słusznie zablokowano) stronę, na której ktoś umieścił paszkwil o homeopatycznym mordowaniu pacjentów. Oczywiście zakopałam tę oszczerczą bzdurę i wrzuciłam taki komentarz:

Wkrótce na moim blogu ukaże się artykuł, jak lekarz alopata mało nie uśmiercił mojego syna stosując „naukowe” metody leczenia. W końcu syn poszedł po rozum do głowy i udał się do lekarki stosującej homeopatię. Nie pierwszy i nie ostatni raz zresztą homeopatia uratowała mu zdrowie, a może i życie, bo już w dzieciństwie tą metodą pozbył się kamienia w nerce. Homeopatia jest znienawidzona i zajadle zwalczana przez koncerny farmaceutyczne, tzw. Big Pharma (na szczęście ta grupa staje się najbardziej znienawidzoną i niegodną zaufania w pojęciu opinii publicznej), ponieważ odbiera im pacjentów, a więc zarobek. Na zdrowiu się nie zarabia, zarabia się na chorobie, dlatego dzisiejsze leczenie alopatyczne jest całkowicie nieskuteczne i celowo powoduje straszne skutki uboczne, ponieważ dzięki temu można zarobić na kolejnych lekach, tym razem likwidujących objawy zatrucia „leczeniem”.

To, co czytam w komentarzach wypisują tzw. „użyteczni idioci”, którzy nie szukają prawdy, ale są jak wściekłe psy, które można poszczuć na kogo się chce. Nawet nie trzeba im płacić, zrobią świństwo zupełnie za darmo i jeszcze będą z tego dumni.

Nie wątpię, że ten komentarz zostanie natychmiast usunięty, ale nie szkodzi, znajdzie się też na moim blogu, a jest to bardzo popularny blog.

Racjonalizm polega na tym, że człowiek kieruje się rozumem, a nie ślepą wiarą w dowolny autorytet.

Jeśli idę do lekarza, a ten leczy mnie tygodniami, miesiącami lub latami nie tylko nieskutecznie, ale co gorsze powodując groźne dla życia i wyjątkowo uciążliwe skutki uboczne i nic z tym nie robię, lecz wciąż tam chodzę i jest coraz gorzej, to raczej nie nazwałabym tego „racjonalizmem”, lecz kompletnym kretynizmem. Nazywajmy rzeczy po imieniu, dość już owijania w bawełnę. W taki sposób postępuje wyłącznie osobnik zaślepiony fanatyczną i bezrozumną wiarą w nałkę i nałkowe ałtorytety, całkowicie nieświadomy faktu, że cała edukacja medyczna, jak również większość lekarzy jest – mówiąc oględnie – „sponsorowana ”, a mówiąc prosto z mostu – przekupiona przez Big Pharma. Na zdrowiu się nie zarabia. Zarabia się, i to krocie, wyłącznie na chorobach. Dlatego służba zdrowia nie może zarżnąć kury znoszącej złote jajka, to byłoby bardzo głupie posunięcie.

Tą kurą jesteś Ty, drogi czytelniku tego bloga.

Jeśli jednak masz rozum, to go używaj i nie daj się golić i zarzynać niczym głupia i bezwolna owca.

Jeśli widzę, że kuracja jest do d…., a ja co miesiąc wyrzucam jak do pieca setki, jeśli nie tysiące złotych, za co kupuję sobie wyłącznie narastające problemy, to racjonalizm nakazuje czym prędzej zawrócić z tej ścieżki prowadzącej ku zgubie i wziąć sprawy we własne ręce. Pierwszą rzeczą jest dowiedzenie się, czy jest ktoś, kto został skutecznie wyleczony, z czego, w jaki sposób i przez kogo. Dawniej skazani byliśmy na żmudne przepytywanie znajomych i znajomych znajomych, ale dziś na szczęście mamy Internet. Wystarczy wpisać zapytanie i już po chwili mamy kilka/naście/dziesiąt stron z informacjami. Grozi nam tu raczej niebezpieczny dla psychiki nadmiar, niż niedobór informacji.

Tak właśnie postąpił wspomniany wyżej mój syn i od razu znalazł to, czego szukał. A co znalazł i jak się ta przygoda skończyła opowiem, gdy kuracja się zakończy, a moje leniwe dziecię (całkiem już dorosłe i mieszkające samodzielnie) zechce mi opowiedzieć wszystko ze szczegółami. Czyli: ciąg dalszy nastąpi.

Pozdrawiam wszystkich czytujących namiętnie wszystko, co napiszę głuptasów, uważających siebie samych za racjonalistów.

Nie jesteście racjonalistami.

Jeśli bierzecie za to pieniądze od Big Pharma jesteście nie godnymi szacunku prostytutkami, a jeśli dajecie d… za darmo, to nie powiem, czym jesteście, bo określenie „użyteczny idiota” jest w tym przypadku zbyt łagodne. Pragnę wam uświadomić, że swoją szkodliwą pisaniną przyczyniacie się do holokaustu niewinnych ofiar i popełniacie zbrodnię przeciwko ludzkości. A prawo karmy to nie bajka, o nie, szkoda, że w nie nie wierzycie. Wiem, że jesteście przyzwyczajeni do korupcji, ale tego Sądu przekupić się nie da. Nie będzie Was sądził żaden dobrotliwy, stary Bóg z siwą brodą, który mógłby się ulitować. Prawo karmy działa jak bezduszny program komputerowy, kiedyś, dawno temu napisany, uruchomiony i chodzący do dziś jak zegar atomowy.

Nieznajomość prawa nie zwalnia od odpowiedzialności. Jeśli powiecie policjantowi, że nie znacie przepisów drogowych, to wcale nie anuluje mandatu, raczej odbierze wam prawo jazdy i wypisze wezwanie do sądu. Na Sądzie Ostatecznym też nie będzie pomiłuj…

PS. Przypominam panom „racjonalistom”, że skompromitowali się totalnie nie raz, a ostatnio swoim aktywnym udziałem w kampanii straszenia skutkami rzekomej pandemii świńskiej grypy i gorliwym namawianiem narodu do poddania się szczepieniom. Dziś już wiemy ponad wszelką wątpliwość, że cała ta „pandemia” była spiskiem firm z grupy Big Pharma, a szczepionki były bardzo niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia ludzi. Mieli je otrzymać wszyscy, również małe dzieci i kobiety w ciąży. Angażowanie się w tę kampanię można uznać za aktywne wspieranie zbrodni przeciwko ludzkości. Możemy mieć nadzieję, że kiedyś wszyscy ci ludzie zostaną osądzeni tak, jak na to zasługują. Niestety, pamięć o Norymberdze oraz nieosądzenie do dziś zbrodni komunizmu każe wątpić w sprawiedliwość na Ziemi. Na szczęście prawo karmy nie podlega ludzkim zachciankom.

PS. 2: Jeśli chcecie zobaczyć mordowanie pacjentów, to nie szukajcie trupów w gabinecie homeopaty, lecz na oddziale onkologicznym. Leży tam całe mnóstwo oszukanych i zastraszonych ofiar, które zamiast leczenia otrzymują trującą, rakotwórczą chemię. Jeśli któryś z pacjentów przeżyje tę „kurację”, powinno się go pokazywać w muzeum osobliwości, ponieważ z czystym sumieniem można go nazwać nadczłowiekiem. Pisałam tu wcześniej, że gdyby homeopata miał takie „sukcesy” w zabijaniu jak onkolog, usłużna wobec systemu prasa by go zaszczuła jako zbrodniarza, a sąd skazał na wielokrotne dożywocie. Dlaczego takie szykany nie spotykają onkologów? Dlatego, że wszyscy jesteśmy baranami, dającymi się dla zarobku Big Pharmy odzierać ze skóry. I jeszcze za to płacimy. I oczywiście: NIE MYŚLIMY RACJONALNIE!

Zjawisko chemtrails nie jest teorią ! Raporty ujawniają prawdę

Wszystkich niewierzących w chemtrails odsyłam do najnowszego artykułu na stronie globalna świadomość. Autorzy dotarli do raportu naukowego wyjaśniającego „konieczność” schładzania atmosfery Ziemi.

Zapraszam na nowy blog Zatrute niebo, w całości poświęcony zjawisku chemtrails.