Skandal w podkomisji sejmowej w sprawie GMO!!!

Dobra zmiana zamieniła się w złą zmianę, co, prawdę mówiąc, było łatwe do przewidzenia. Po raz kolejny mamy dowód na to, że demokracja jest fikcją i że światem rządzi „ukryty lobbing”, czyli zwyczajna korupcja.

Najwyższa pora wywieźć sejm na taczkach.

Nie widzę sensu, żeby dalej grać na nieuczciwych zasadach. Ten system nie da się zreformować. Jest rzeczą oczywistą, że korporacje kupiły posłów w sejmie, co oznacza, że cały naród został sprzedany jak stado owiec.

A naród śpi. Obudzi się kiedy będzie za późno.

Gdzie mówią pieniądze tam prawda milczy

Posłowie, politycy i rząd, dokładnie tak samo jak panie uprawiające najstarszy zawód świata, dają dupy każdemu, kto im zapłaci. Płacimy im my, z naszych przymusowo zdzieranych podatków, więc nam obiecują, że jak tylko wsadzą swoje ryje do koryta to nam zrobią dobrze i będziemy żyli w raju. A potem przychodzą panowie z wielkich korporacji, ze swoimi wielkimi walizkami pełnymi pieniędzy i oczywiście panienki natychmiast zapominają o obietnicach i przyzwoitości.

Suweren, rdzenny mieszkaniec naszego kraju, dla którego te dziwki miały pracować, zostaje zdradzony, sprzedany i zamieniony w niewolnika.

O uwodzicielu naiwnych panien (a w naszym przypadku skretyniałego elektoratu POPiSu) stare, ludowe porzekadło mówi: „Jak sięga to przysięga, jak dostanie to przestanie”. Politycy dostali czego chcieli, czyli zostali wybrani, a głupia panna, czyli elektorat, wykorzystany i po fakcie ze wzgardą porzucony.

Kto ma choć trochę oleju w głowie i zdolność wyciągania logicznych wniosków z obserwacji świata ten wie, że rządy nie rządzą, one są jedynie listkiem figowym, który maskuje powszechnie znaną prawdę, że władzę nad światem już dawno przejęły wielkie korporacje i zarządzający nimi ludzie cienia. Opłacają oni hojnie wszystkie możliwe partie polityczne, dzięki czemu nie ma dla nich znaczenia, która z nich zwycięży w „demokratycznych” wyborach. Ale naiwnych, wierzących w demokrację, wciąż nie brakuje.

Suweren, zamiast zażądać natychmiastowego usunięcia prostytutek z sejmu i rządu, pokornie prosi je i błaga, żeby zechciały wywiązać się z obietnic. To jest jakaś kpina z prawa i dobrych obyczajów! Jeśli ktoś złamał warunki umowy i okazał się pospolitym oszustem należy go aresztować.

Won z sejmu na pigalak!

A oto sprawozdanie z burdelu, tylko dziwne, że nie powiesili tam czerwonych latarni:

NIE dla obcych sił w Polsce – ogólnopolska manifestacja – 2 marca

Akcja organizowana na Facebooku. Kto nie ma konta nie może dodać swojego „lajka”, ale może przybyć na miejsce protestu w swoim mieście.

zdrada-stanu

W Polsce pojawiła się bardzo niebezpieczna ustawa o „udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.Ustawa zawiera szokujące treści. Oto kilka cytatów z tej ustawy:

Celem ustawy jest także umożliwienie funkcjonariuszom lub pracownikom państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw stosujących dorobek Schengen oraz państw trzecich udziału we wspólnych operacjach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dotyczy to sytuacji, w których Rzeczpospolita Polska będzie potrzebować międzynarodowej pomocy w postaci interwencji odpowiednich służb, w przypadkach ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego, zapobiegania przestępczości, w trakcie zgromadzeń, imprez masowych, klęsk żywiołowych, katastrof oraz innych poważnych zdarzeń.

Art. 8. 1. Zagraniczni funkcjonariusze biorący udział we wspólnych operacjach mają prawo do:1) noszenia munduru służbowego;2) okazywania legitymacji służbowej;3) wwozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadania broni palnej, amunicji oraz materiałów pirotechnicznych i środków przymusu bezpośredniego;4)użycia broni palnej w sposób i w trybie określonych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:1)wspólne operacje – wspólne działania prowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników:a)w formie wspólnych patroli lub innego rodzaju wspólnych działań w celu ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz zapobiegania przestępczości – prowadzone przez funkcjonariuszy lub pracowników Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu lub Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego” (źródło: http://sejmometr.pl/sejm_druki/2202449)

Można sobie wyobrazić jak ustawa o takiej treści może zostać nadużywana (w celu zaprowadzenia „porządku” w naszym kraju). W związku z tym apelujemy do wszystkich, którym nie jest wszystko obojętne o pomoc w wspólnym organizowaniu manifestacji w różnych regionach Polski.

To wydarzenie jest stworzone, aby poinformować ludzi o niebezpiecznej ustawie, wyznaczyć termin manifestacji oraz godzinę. Posłuży nam również do reklamy regionalnych wydarzeń. Zapraszajmy na to wydarzenie znajomych, wkrótce każdy znajdzie tutaj informację o organizowanej manifestacji w swoim regionie.

Stworzymy tutaj listę manifestacji, które odbędą się 2 marca w różnych regionach Polski o godzinie 15:00. Jak możesz pomóc? Zaangażuj się! Dołącz, zaproś znajomych, weź udział w manifestacji! Załóż też wydarzenie na Facebook w swoim regionie na dzień 2 marca (możesz do tego wykorzystać materiały z tego wydarzenia, grafiki, tekst). Następnie podaj nam info o założonym przez Ciebie wydarzeniu – my pomożemy Ci znaleźć chętnych do udziału.

2 marca 2013, godzina 15:00 – cała Polska manifestuje!

GŁÓWNE http://www.facebook.com/events/208155702664685/

Kraków http://www.facebook.com/events/284648638329927/

Białystok http://www.facebook.com/events/548992365120660/

Częstochowa http://www.facebook.com/events/438715646204403/

Katowice http://www.facebook.com/events/476170042431907/

Wrocław http://www.facebook.com/events/491777170880661/

Warszawa http://www.facebook.com/events/452781141460724/

Poznań http://www.facebook.com/events/428858060523833

Lubin http://www.facebook.com/events/130209203817278/

Radom http://www.facebook.com/events/507464652628273/

Szczecin https://www.facebook.com/events/213480798793138/

Akcja z Facebooka przeciw ubojowi rytualnemu: piszemy list do przewodniczącego Klubu PO

 

PROSIMY O KLAUZULĘ SUMIENIA

 

DO ORGANIZACJI PROZWIERZECYCH I OSÓB PRYWATNYCH!

PISZEMY DO KLUBU PO! (osoby prywatne są proszone o pobranie tekstu i wysłanie go na podany adres)

Dziś dowiedzieliśmy się czegoś, w co ciężko uwierzyć.
Przygotowano projekt nowelizacji Ustawy o ochronie zwierząt, który ma być procedowany tylko kilka dni – prawdopodobnie już w piątek 14 grudnia Sejm przegłosuje usunięcie zapisu o ogłuszaniu zwierząt przed ubojem i tym samym dopuści legalność uboju rytualnego w Polsce.

Rzadko zdarza się, by jakaś ustawa była procedowana tak szybko.

Musimy walczyć o humanitaryzm uboju, nie możemy pozwolić na cofanie polskiego prawa i okrutne praktyki grup interesu, dla których ważne są tylko korzyści finansowe.

Będziemy protestować do ostatniej chwili. Chcemy, by Polska znalazła się w grupie państw, dla których humanitarne traktowanie zwierząt jest ważne.

Wiemy, że wielu posłów opozycji głosować będzie przeciw tej hańbiącej polskich parlamentarzystów ustawie.
Również w Platformie Obywatelskiej jest wielu ludzi, dla których cierpienia zwierząt w czasie uboju rytualnego nie są obojętne.
Prawdopodobne jest jednak, że Klub PO zarządzi dyscyplinę podczas głosowania – to wydarzenie ma służyć zebraniu podpisów pod apelem, który za trzy dni wręczony zostanie Przewodniczącemu Klubu PO – Rafałowi Grupińskiemu.

Musimy walczyć o zachowanie w głosowaniu klauzuli sumienia dla posłów i nie obciążanie ich karami za głosowanie niezgodne ze stanowiskiem Klubu.

Osoby prywatne proszone są o wysyłanie maili do Prezydium Klubu PO i Rafała Grupińskiego, a także o wpisy na stronach PO na FB:

rafal.grupinski@sejm.pl

https://www.facebook.com/PlatformaObywatelska?fref=ts

https://www.facebook.com/groups/541818622498982/?fref=ts

TREŚĆ PISMA DLA OSÓB PRYWATNYCH:

Szanowny Panie Przewodniczący

Ja, niżej podpisany zwracam się do Pana o niewprowadzanie dyscypliny klubowej przy planowanym na przyszły tydzień głosowaniu w sprawie dopuszczenia w Polsce uboju rytualnego.

Domagam się zastosowania w powyższym głosowaniu klauzuli sumienia, ponieważ niehumanitarny ubój rytualny jest kwestią empatii i światopoglądu.

Nie chodzi tu o światopogląd religijny – przeciwnicy legalizacji uboju rytualnego bronią praw zwierząt i nie występują przeciw wyznawcom innych religii.

Wiem, że moje argumenty podziela wielu parlamentarzystów.
Kwestią sumienia jest decyzja, czy zgadzamy się na niewyobrażalne cierpienia zwierząt wtedy, gdy można ich uniknąć.

Posłowie powinni mieć możliwość wyboru – zmuszanie ich do głosowania, wbrew ich sumieniu i poglądom, jest nieetyczne.

W mojej ocenie bowiem kwestia uboju rytualnego to kwestia wyłącznie etyczna.
Nie ograniczam wolności religijnych w Polsce, wstrzymując eksport mięsa z uboju rytualnego. Wszystkim wiadomo, że walka o legalizację uboju rytualnego to walka o pieniądze z eksportu.

Przy utrzymaniu jego zakazu wolności religijne w Polsce nie doznają żadnego uszczerbku

Nie zgadzam się na tak okrutne praktyki tylko ze względów finansowych – cierpienia zwierząt nie daje się wycenić.

Platforma Obywatelska postrzegana jest jako partia otwarta na różne poglądy – wielokrotnie podkreślali Państwo pozytywy wynikające z różnorodności w partii.

Proszę dać tego świadectwo i nie zmuszać swoich parlamentarzystów do głosowania wbrew sumieniu.
Obciążanie posłów karami finansowymi za głosowanie wbrew praktykom nie przystającym do cywilizowanego państwa XXI wieku, nie będzie świadczyć dobrze o kierownictwie Klubu i całej Platformy Obywatelskiej.

Proszę pamiętać, że do tej pory postrzegani Państwo byli jako ludzie rozumiejący, że zwierzęta powinny być otoczone opieką państwa i prawa – prosimy o utrzymanie tego wizerunku.

Liczę na zrozumienie i empatię

ADRES: rafal.grupinski@sejm.pl

TEKST DLA ORGANIZACJI

Szanowny Panie Przewodniczący

My, niżej podpisani – organizacje ochrony zwierząt, zwracamy do Pana o nie wprowadzanie dyscypliny klubowej przy planowanym na przyszły tydzień głosowaniu w sprawie dopuszczenia w Polsce uboju rytualnego.

Domagamy się zastosowania w powyższym głosowaniu klauzuli sumienia, ponieważ niehumanitarny ubój rytualny jest kwestią empatii i światopoglądu.

Nie chodzi tu o światopogląd religijny – przeciwnicy legalizacji uboju rytualnego bronią praw zwierząt i nie występują przeciw wyznawcom innych religii.

Wiemy, że nasze argumenty podziela wielu parlamentarzystów.
Kwestią sumienia jest decyzja, czy zgadzamy się na niewyobrażalne cierpienia zwierząt wtedy, gdy można ich uniknąć.

Posłowie powinni mieć możliwość wyboru – zmuszanie ich do głosowania, wbrew ich sumieniu i poglądom, jest nieetyczne.

W naszej ocenie bowiem kwestia uboju rytualnego to kwestia wyłącznie etyczna.
Nie ograniczamy wolności religijnych w Polsce, wstrzymując eksport mięsa z uboju rytualnego. Wszystkim wiadomo, że walka o legalizację uboju rytualnego to walka o pieniądze z eksportu.

Przy utrzymaniu jego zakazu wolności religijne w Polsce nie doznają żadnego uszczerbku

Nie zgadzamy się na tak okrutne praktyki tylko ze względów finansowych – cierpienia zwierząt nie daje się wycenić.

Platforma Obywatelska postrzegana jest jako partia otwarta na różne poglądy – wielokrotnie podkreślali Państwo pozytywy wynikające z różnorodności w partii.

Proszę dać tego świadectwo i nie zmuszać swoich parlamentarzystów do głosowania wbrew sumieniu.
Obciążanie posłów karami finansowymi za głosowanie wbrew praktykom nie przystającym do cywilizowanego państwa XXI wieku, nie będzie świadczyć dobrze o kierownictwie Klubu i całej Platformy Obywatelskiej.

Proszę pamiętać, że do tej pory postrzegani Państwo byli jako ludzie rozumiejący, że zwierzęta powinny być otoczone opieką państwa i prawa – prosimy o utrzymanie tego wizerunku.

Liczymy na zrozumienie i empatię.

1. OTOZ ANIMALS – Prezes Ewa Gebert
2. Fundacja VIVA – Prezes Cezary Wyszyński
3. Fundacja IUS ANIMALIA – Prezes Dorota Wiland
4. Fundacja MONDO CANE – Prezes Katarzyna Śliwa-Łobacz
5. Pogotowie dla Zwierząt – Prezes Dominika Sadowińska
6. Rzeszowskie Stow. Ochrony Zwierząt – Prezes Halina Derwisz
7. Mazowiecka Fundacja Opieki nad Zwierzętami – Prezes Diana Malinowska
8. Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie – Prezes Agnieszka Korbal-Bondarczuk
9. Stowarzyszenie Obrońców Zwierząt ARKA – Prezes Anna Chodakowska
10. Fundacja Pomocy Zwierzętom „(NIE)Milcz – Reaguj” – Prezes Wioleta Pawlik Nowacka
11. Fundacja TARA – Prezes Scarlett Szyłogalis
12. Fundacja SOS dla Jamników – Prezes Dorota Gorczyca-Woźniak
13. Fundacja Jamniki Niczyje – Prezes Edyta Jacuńska
14. Stowarzyszenie Adopcje Buldożków – Prezes Alicja Dorota Smith
15. Toruńskie Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt – Prezes Ewa Włodkowska
16. Fundacja „Zwierzęca Arkadia” – Prezes Aleksandra Gruszczyńska
17. Fundacja Ostatnia Szansa – Prezes Ewa Wiśniewska
18. TOZ Białystok – Prezes Anna Jaroszewicz
19. Fundacja Zmieńmy Świat – Prezes Krzysztof Giemza
20. Fundacja „Psiegrane Marzenia” – Prezes Lidia Chodniewicz
21. Fundacja Mikropsy – Prezes Magdalena Kordas
22. Fundacja dla Bezdomnych Zwierząt „FELINEUS” – Prezes Wioletta Szajnar
23. Stowarzyszenie Cztery Łapy – Prezes Renata Chudzicka
24. Stowarzyszenie Obrona Zwierząt – Prezes Agnieszka Lechowicz
25. Komitet POMOCY DLA ZWIERZĄT – Prezes Dominik Nawa
26. Fundacja „Nasza Szkapa” – Prezes Agnieszka Zera
27. Fundacja Warta Goldena – Prezes Barbara Waligóra Piętak
28. Stow. Przyjaciół Szczurów w Polsce – Prezes Grzegorz Strzelecki
29. Stowarzyszenie BENEK – Prezes Michał Bednarek
30. Fundacja PEGASUS – Prezes Agata Gawrońska
31. Fundacja Irasiad-Zagubionym – Prezes Agnieszka Szalc
32. Głogowskie Stow. Pomocy Zwierzętom AMICUS – Prezes Jagoda Kosmala
33. Fundacja Rottka – Prezes Agnieszka Pawlicka
34. Fundacja „Akity w Potrzebie” – Prezes Marek Łomiński
35. Fundacja Zwierzaki w Potrzebie – Prezes Agnieszka Bartnicka
36. Tatrzańskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami – Prezes Beata Czerska
37. Fundacja Dobrych Zwierząt – Prezes Marta Lichnerowicz
38. Fundacja Happy Animals – Prezes Katarzyna Antczak
39. Fundacja na Rzecz Ratowania Bezdomnych Zwierząt „Happy Garden”
Prezes Stefania Wrzyszcz
40. Fundacja „Jak Mleczna Czekolada” – Beata Kulisiewicz
41. Fundacja Mon Ami – Prezes Patrycja Iracka
42. OSPZ Animals – Prezes Elżbieta Lipka
43. Fundacja Medor- Prezes Elżbieta Andrzejewska
44. Fundacja KARUNA Ludzie dla Zwierząt – Prezes Beata Krupianik
45. Fundacja Centaurus – Prezes Ewa Mastyk
46. Stow. Pomocy Zwierzętom S.O.S Husky – Prezes Dominika Stygar
47. Szczecineckie Stow. Przyjaciół Psa , Kota i nie Tylko – Prezes Maria Danuta Kadela
48. Straż Zwierząt Powiatu Grodziskiego – Prezes Marta Łapińska
49. Warmińsko-Mazurskie Stow. Obrońców Praw Zwierząt – Prezes Barbara Zarudzka
50. Fundacja Terra Spei – Prezes Dorota Ingram
51. Fundacja Pomocy Zwierzętom BONO – Prezes Mirosława Kalinowska
52. Fundacja Pro Animals – Na Pomoc Zwierzętom – Prezes Jolanta Racka
53. Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami „ZWIERZAK” – Prezes Katarzyna Szmidt
54. Fundacja Lubelska Straż Ochrony Zwierząt – Marta Wlosek
55. Polska Fundacja Ochrony Zwierząt – Prezes Bogumiła Folman
56.Fundacja Po Ludzku Do Zwierząt – Przyjazna Łapa- Prezes Agnieszka Chmurzyńska
57.Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ -Dawid Karaś, Z-ca Komendanta
58.Amicus Canis – Fundacja na Rzecz Zwierząt Skrzywdzonych – Anna Kot
59.Fundacja Kocia Dolina – Prezes Agnieszka Hejenkowska-Marek
60.Malborskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt REKS – Przemysław Wojtacha.
61.Fundacja Obrony Praw Zwierząt Anaconda-Prezes Małgorzata Jakubowska
62.Fundacja Azylu Psim Aniołem – Prezes Agnieszka Brzezińska-Azyl
63. Fundacja AZYL w Łodzi – Prezes Anna Jobczyk
64. Fundacja „Dar Serca” – Dyrektor Barbara Mikuła
65. Fundacja „Pomocna Łapa”- Prezes Sylwia Gajewska
66. Fundacja Fioletowy Pies – Prezes Magda Stefańska
67. Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt – 4 Łapy – Prezes Patrycja Misiak
68. Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „Ogród św. Franciszka” – Prezes Mariusz Mazur
69. Fundacja Pomocy Zwierzętom Bezdomnym „Szara Przystań” – prezes Katarzyna Ostrowska-Cieslik
70. Łódzkie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami- Prezes Marzena Bukarowicz
71. Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami „Lubelski Animals” – Prezes Elżbieta Tarasińska
72. Fundacja Na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt Animals Time – prezes Izabela Bartosz.

Górale u prezydenta i wyjaśnienie z sejmu

Wiadomość I:

Górale u prezydenta

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do udziału w manifestacji z udziałem Góralskiej Kapeli w piątek 16.11.2012 przed Pałacem Prezydenta RP w Warszawie. Do Prezydenta przyjadą rolnicy z różnych stron Polski.

Gdzie? Warszawa, Przed Pałacem Prezydenta RP,  ul. Krakowskie Przedmieście 46/48

Kiedy? 16.11.2012, godz.: 13:00

Organizator: Koalicja  Polska Wolna od GMO Dlaczego?: W piątek, 9 listopada posłowie PO+PSL przyjęli ustawę o nasiennictwie, która otwiera Polskę na uprawy GMO. Nie zgadzamy się na to aby w Polsce były prowadzone uprawy GMO, których szkodliwość wielokrotnie udowodniono. Nie chcemy aby nasze dzieci były laboratoryjnymi szczurami. Domagamy się od Prezydenta aby zawetował tę ustawę.

Kontakt: Anna Bednarek, tel.: 602713551, e-mail: best_proeko@o2.pl Biuro ICPPC, tel.: 338797114, e-mail: biuro@icppc.pl

Wiadomość II:

Wyjaśnienie z sejmu

Biuro Poselskie Jagna Marczułajtis-Walczak

biuro@jagnamarczulajtis.pl

Szanowni Państwo.

Prezydencka ustawa którą przegłosowaliśmy na posiedzeniu 9 listopada, dotycząca nasiennictwa dotyka problemu GMO, lecz  ogranicza się jedynie do nasion modyfikowanych genetycznie i nie dotyczy w żadnym stopniu problemu żywności zawierającej GMO. Proszę w dyskusji wyraźnie zaznaczyć, że zabraniamy stosowania nasion, a co za tym idzie upraw. W europejskim rejestrze nasion znajdują  się tylko trzy  rośliny rolnicze modyfikowane genetycznie są to: Kukurydza MON 810, SOJA, ZIEMNIAK amflora , ustawa ta pozwoli nam  zabronić  ich upraw na terenie RP.

Przedstawiony Prezydencki projekt Ustawy o nasiennictwie druk 176 dokonuje implementacji aktów prawnych Unii Europejskiej umożliwiając opóźnione już wdrożenie dyrektyw, których obowiązujący czas wdrożenia minął.

Podczas prac podkomisji ,wspólnie z przedstawicielami Prezydenta wypracowaliśmy kompromis umożliwiający uniknięcia kar grożących Rzeczpospolitej, a wynikających z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Wspólnoty Europejskiej w sprawie C-165/08 (Komisja przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej).

W wyroku tym Trybunał orzekł, że Polska, zakazując swobodnego obrotu materiałem siewnym odmian genetycznie zmodyfikowanych oraz wpisu odmian genetycznie zmodyfikowanych do krajowego rejestru odmian, uchybiła zobowiązaniom ciążących na niej na mocy art.22 i 23 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i  Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001, oraz  dyrektywy Rady 2002/53/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie wspólnego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych .

Polska zobowiązana jest w jak najszybszym czasie zakończyć prace legislacyjne nad uchyleniem zakazu obrotu materiałem siewnym GM i rejestracji odmian roślin, jeszcze przed wykonaniem wyroku w sprawie  C-165/08.

Zgodnie z informacją z Ministerstwa Spaw Zagranicznych Komisja Europejska planuje podjąć w najbliższym czasie decyzję o skierowaniu do Trybunału skargi. W przypadku skierowania przez komisję skargi na niewykonanie wyroku Trybunału, Polska zostanie obciążona wielomilionową karą pieniężną , liczoną od dnia wydania  wyroku z dnia 16 lipca 2009.(kara ryczałtu), która będzie następnie zwiększana na każdy dzień trwania niezgodności. W przypadku wniesienia skargi na niewykonanie wyroku, Polska zostanie obciążona karą ,nawet jeśli naruszenie zostanie usunięte w czasie trwania postępowania w tej sprawie.

Wniesiona podczas prac komisji poprawka dotycząca art. 139 realizuje wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Jednocześnie ust.9 art. 104 daje możliwość, w drodze rozporządzenia, zakazu stosowania materiału siewnego odmian nieprzydatnych do uprawy w warunkach klimatyczno-glebowych RP lub stanowiących zagrożenie zdrowia ludzi, zwierząt, roślin oraz dla środowiska, w tym wprowadzenie zakazu dla materiału siewnego odmian genetycznie zmodyfikowanych. Ze względu na rangę i znaczenie tego zakazu uzasadnione było również upoważnienie Rady Ministrów do wydania ww rozporządzenia.

Dzięki wiec temu artykułowi ustawa spełni oczekiwania społeczeństwa o zakazie uprawy roślin rolniczych modyfikowanych genetycznie, jednocześnie umożliwiając szybkie wprowadzenie tego zakazu bez konieczności uzgadniania z Komisją Europejską i upoważnia Ministra właściwego do spraw rolnictwa do powiadomienia tejże komisji o wydanym rozporządzeniu.

Poprawka dotycząca art. 123 umożliwia  z kolei zastosowanie sankcji wobec złamania zakazu wynikającego z art. 104 ust. 9 . Jednocześnie konsekwencją złamania zakazu i zastosowania materiału śpiewnego odmian GMO  jest wniesienia opłaty sankcyjnej stanowiacej200%  wartości tego materiału oraz fizyczne zniszczenie uprawy na koszt właściciela. Stanowi to realną karę dla każdego uprawiającego GMO jak i umożliwia faktyczne zniszczenie tych upraw w razie ich wykrycia.

Cały problem żywości zawierającej w swym składzie GMO, jej znakowania monitorowania i innych ważnych spraw dotyczących  organizmów genetycznie modyfikowanych musi być rozwiązany w tzw. dużej ustawie o GMO która powinna powstać w jak najszybszym czasie.

Z poważaniem
Patrycja Tocka
Dyrektor Biura
Biuro Poselskie Jagna Marczułajtis-Walczak
Ul. Św. Gertrudy 26-29
31-048 Kraków
T: +48 12 426 40 43
F: +48 12 426 40 43
M: +48 516 167 093
http://www.jagnamarczulajtis.pl

Naukowcy jednogłośnie przeciw GMO, reprezentant rządu rżnie głupa

To już było w tym blogu, ale sprawa jest bardzo ważna, więc przypominam.

Ten zapis dyskusji dowodzi, że naukowcy są przeciwni GMO!

Jednak korporacje biotechnologiczne mają swoje interesy i wiedzą, że kto smaruje, ten jedzie. Gdzie posmarowali? Wystarczy obejrzeć ten materiał do końca, żeby się tego domyśleć. Zabawcie się więc w Sherlocka Holmesa i dojdźcie drogą dedukcji, kto wziął w łapę i od kogo.