Alarm – spotykamy się w Sejmie (w sprawie GMO)

Szanowni Rolnicy, Szanowni Konsumenci

KORPORACJE, RZĄDY, ŚWIATOWE INSTYTUCJE SYSTEMATYCZNIE I CELOWO NISZCZĄ ROLNIKÓW bo kto ma w ręku żywność ten rządzi światem.

Pora abyśmy się poczuli gospodarzami własnej ziemi. KONIECZNY JEST WSPÓLNY OPÓR.

Koniecznie ale to koniecznie(!) przyjedźcie do Sejmu na posiedzenia komisji w sprawie projektu ustawy o GMO(*).

UWAGA! Jeśli pozwolimy na to aby w Polsce były uprawy GMO to będzie to oznaczało wielkie(!) zwycięstwo korporacji. Dlatego musimy „stanąć murem” za poprawkami których celem jest całkowity zakaz upraw GMO w Polsce.

Dzisiaj Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jarosław Sachajko, przekazał nam informacje o terminach posiedzeń:
21.11 o godz. 17:00 posiedzenie nadzwyczajnej podkomisji w sprawie GMO
22.11 o godz. 12:00 POSIEDZENIE KOMISJI w sprawie GMO
i jeszcze 22.11 w godz. 10:30 – 12:00 komisja rozpatrująca dezyderaty (jednym z tematów jest sprzedaż w sklepach)

UWAGA! Najważniejsze jest POSIEDZENIE KOMISJI w sprawie GMO 22 listopada o godz. 12:00. Na posiedzenia komisji 22 listopada zgłaszacie się SAMI do: Sekretariat Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi” krrw@sejm.gov.pl z kopią do biuro@icppc.pl, jsachajko@gmail.com
W razie problemów dzwońcie do Przewodniczącego Komisji Rolnictwa – Jarosław Sachajko: 609 858 811

Na posiedzenie podkomisji 21 listopada też zgłaszacie się SAMI do:
Sekretariat Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi” krrw@sejm.gov.pl, Przewodniczący Podkomisji Jan Duda Jan.Duda@sejm.pl z kopią do biuro@icppc.pl, jsachajko@gmail.com

INFORMACJE DODATKOWE PONIŻEJ.
(*) Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424), który zawiera zapisy otwierające Polskę na uprawy GMO:
„…Dopuszcza się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzenie uprawy GMO (!!!) wyłącznie na gruntach rolnych w strefie wskazanej do jej prowadzenia na określonym obszarze, zwanej dalej strefą prowadzenia uprawy GMO…”

Jeżeli ktoś może wspomóc finansowo nasze działania prosimy wpłacać darowizny http://icppc.pl/index.php/pl/wesprzyj-nas.html

Z pozdrowieniami,
Jadwiga Łopata i Julian Rose, Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC
==========================
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC
34-146 Stryszów 156, Poland tel./fax +48 33 8797114 biuro@icppc.pl
http://www.icppc.pl http://www.gmo.icppc.pl http://www.eko-cel.pl

INFORMACJE DODATKOWE:

Opinia prawna z Biura Analiz Sejmowych(*) w sprawie poprawek do rządowego projektu ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424) wyraźnie pokazuje, że rządowa propozycja tej ustawy jest zła, zawiera wiele furtek, a nawet wrota, które pozwalają na prowadzenie upraw GMO w Polsce. Nie takiego rozwiązania oczekujemy od rządu PiS, partii, której członkowie od lat obiecywali, że po dojściu do władzy natychmiast wprowadzą całkowity zakaz GMO (nie tylko upraw, ale też innego stosowania GMO).

Jesteśmy ogromnie rozczarowani tym, że to właśnie rząd PiS manipuluje i oszukuje nas, w tym swoich wyborców, twierdząc, że wprowadza zakaz upraw GMO, gdy tymczasem wszystko opiera się na domniemaniu: że Minister…, że Rada Ministrów…, że Polska MOŻE/MOGŁABY wydać… – cytując z wyżej wspomnianej opinii prawnej:

…Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, wprowadzić zakaz stosowania materiału siewnego określonych odmian…
…Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, wprowadzić zakaz obrotu materiałem siewnym określonych odmian…
…Polska mogłaby zgłosić w odniesieniu do nich (w sytuacji pojawienia się nowych GMO, które mogłyby być uprawiane) kolejne zastrzeżenie…

Przecież rozporządzenie ministra to akt niższej rangi niż ustawa. Co więcej, rozporządzenie można zmienić z dnia na dzień. NIE UFAMY TAKIM ROZWIĄZANIOM.

POPIERAMY więc poprawki zgłoszone przez posła Jarosława Sachajkę – Kukiz’15, przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Poprawki te:

  1. Spełniają oczekiwania zdecydowanej większości Polaków, którzy w podobnie jak mieszkańcy innych krajów nie chcą upraw GMO.
  2. Przyczyniają się do realizacji wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE.
  3. Wprowadzają całkowity i jednoznaczny zakaz upraw GMO nie pozostawiając żadnych furtek i niepewności.

W związku z powyższym DOMAGAMY SIĘ przyjęcia poprawek do projektu ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424) zgłoszonych przez posła Jarosława Sachajkę – Kukiz’15, przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W ustawie, która ma na celu niedopuszczenie do upraw GMO, nie wolno umożliwiać ustanawiania stref wskazanych do uprawy GMO. Żaden z krajów członkowskich UE nie wprowadza w swoim ustawodawstwie możliwości tworzenia takich stref.

Aby zrealizować oczekiwania większości społeczeństwa polskiego – wyborców – i obietnice przedwyborcze PiS, trzeba wprowadzić w Polsce zakaz upraw GMO. Musi on być całkowity, jednoznaczny i zawarty w ustawie.

(*)Opinie: merytoryczna i prawna z Biura Analiz Sejmowych w sprawie poprawek do powyższej ustawy zgłoszonych przez posła Jarosława Sachajkę – Kukiz’15, Przewodniczącego Komisji Rolnictwa: http://www.icppc.pl/antygmo/2017/11/opinie

Projekt ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/69E80A08C65303A4C12580EC006B8088/%24File/1424.pdf

Szczegółowe stanowisko i uzasadnienie naszych prawników (skrót) tutaj: http://www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2017/05/stanowiskokancelarii.pdf

DODATKOWE propozycje naszych poprawek z uzasadnieniem tutaj: http://www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2017/05/poprawki.pdf

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1424

Międzynarodowy protest przeciw przymusowi szczepień – 3 czerwca 2017 r. Warszawa

Szczegóły na stronie Stop NOP

Jedynym celem awantury o aborcję jest odwracania uwagi społeczeństwa od groźnej umowy TTIP i CETA

Jak zawsze wtedy, gdy całkowicie kupiony przez zachodnie korporacje przemysłowe (głównie biotechnologiczne i farmaceutyczne) rząd i sejm dążą do przepchnięcia kolejnej zgubnej dla Polski i Polaków ustawy lub umowy handlowej wyciągany jest gorący i niezawodnie skłócający naród temat aborcji. Kiedy Polacy skoczą sobie wzajemnie do gardeł żądni przelewu bratniej krwi nie może być mowy o solidarności i jednomyślności w żadnej kwestii. Niby każdy wie, że Machiavelli zalecał rządzącym: „Dziel i rządź”, bo gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, ale nikt nie wyciąga z tego żadnych praktycznych wniosków.

Presstytutki dolewają oliwy do ognia robiąc medialny jazgot nie do zniesienia, a pożal się Boże „celebryci”, zapewne niebezinteresownie, noszą po ulicach banery z cipkami, szparkami i fujarkami i zwierzają się przed całym światem ze swoich aborcji. A durny naród, zamiast to całkowicie zignorować, pozostając w domach i pozwalając umrzeć temu tematowi z powodu braku zasilania energią swojej uwagi podnieca się niezdrowo i ochoczo rzuca kamieniami oraz najplugawszymi wyzwiskami. To, co wylazło z wielu moich (zdawałoby się rozsądnych) znajomych na Facebooku wprawiło mnie w stan głębokiego szoku i zadumy nad ludzką naturą…

Kiedy opadnie kurz bitewny poranieni wzajemną nienawiścią Polacy odkryją, że rząd w ogóle nie zamierzał zajmować się tym tematem i w ustawie aborcyjnej JAK ZAWSZE nie zostanie zmieniony ani jeden przecinek. Temat JAK ZAWSZE nagle zniknie z przestrzeni publicznej i będzie zahibernowany w grobowej ciszy aż do następnej wrednej, niszczącej Polskę i Polaków ustawy.

Ten stary, do znudzenia ograny sposób wzniecania nienawiści narodowej działa w Polsce niezawodnie od lat. Polacy są głupsi niż psy Pawłowa, które już dawno zorientowałyby się, że to jest fałszywy alarm i przestałyby na niego reagować.

Szanowny Narodzie!!! W tym jazgocie nigdy nie chodziło o dobro płodów. Rząd ma płody głęboko w dupie. Kiedy płód w końcu się narodzi rząd nie zaoferuje mu dosłownie niczego! Nawet, jeśli jego matka wraz z nim znajdzie się pod mostem gdzie będzie konać z głodu i chłodu rząd nie wyciągnie do niego pomocnej ręki. Co najwyżej odbierze jej ten już urodzony płód, zwany teraz dzieckiem i odda go do rodziny zastępczej, bo chętnych na idące w ślad za nim duże pieniądze nie brakuje. A kiedy zostaną wprowadzone zapisy umów TTIP i CETA płody ciężarnych matek karmionych paszą z GMO, glifosatem i pozostałą agrochemią oraz aspartamem, MSG i podobnymi wynalazkami nowoczesnej nauki i postępu będą się rodzić bez rączek, nóżek, nerek, a nawet mózgów. Odwracanie uwagi „obrońców życia” od ważnych problemów skończy się wielkim, żywieniowym holokaustem nie tylko płodów, ale całego narodu polskiego!

Zamiast brać udział w sterowanych przez korporacje przemysłowe czarnych marszach musimy stawić się masowo na wiecach przeciwko TTIP i CETA!

Cała Polska ratuje polską żywność i polskie rolnictwo!

Dla zachęty opowiem wam historię z życia.

W końcu lat 70. pewien nasz znajomy wyjechał do Stanów Zjednoczonych i słuch po nim zaginął. Ostatnio nagle się odnalazł. Kiedy przeszedł na emeryturę jego amerykańska żona namówiła go do powrotu do ojczyzny. Po latach odnalazł starych przyjaciół i nawiązał z nimi kontakt. Każdemu oboje z żoną opowiadają z wielkim podnieceniem, że są po prostu zachwyceni pyszną i zdrową żywnością, jaka jest dostępna w każdym polskim sklepie. A wiedzą, co mówią, ponieważ on był muzykiem i zjeździł całe Stany wzdłuż i wszerz i jadł z niejednego garnka.

Wiem, że nasza żywność nie jest już tak naturalna, jak była kiedyś, choćby za komuny, ale i tak jest bez porównania lepsza niż standardowa amerykańska. Wszyscy moi znajomi w USA zaopatrują się w żywność w polskich i azjatyckich sklepach, amerykańskiego jedzenia unikając jak zarazy.

Jeśli dopuścimy do podpisania przez polskojęzyczny nie-rząd umów TTIP i CETA skażemy się na wyniszczenie biologiczne. Będziemy równie grubi i równie schorowani jak Amerykanie. Chcecie tego? To dalej kłóćcie się o aborcję.

Wszystkich przebudzonych z Matrixa zachęcam do udziału w demonstracjach przeciwko korporacyjnemu terorowi żywnościowemu!!!

———————

ALARM! Brońmy naszej rolniczej ustawy o sprzedaży żywności

CHCESZ DOBREJ ŻYWNOŚCI – przyjdź na pikietę pod Sejm i przekaż informację dalej!
MUSIMY ODZYSKAĆ SUWERENNOŚĆ ŻYWNOŚCIOWĄ!

Po 9 miesiącach leżakowania w różnych biurach projekt ustawy o sprzedaży żywności przez rolników(druk nr 854) będzie miał pierwsze czytanie w Sejmie 4 października 2016. Projekt ten powstał w ścisłej współpracy z rolnikami-praktykami, jest dobry dla rolników i konsumentów!

UWAGA! Istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostanie on od razu odrzucony, bowiem PiS przygotował swoją ustawę o sprzedaży bezpośredniej. Propozycja PiS WIELE NIE ZMIENIA I DLATEGO BRONIMY NASZEJ, ROLNICZO-KONSUMENCKIEJ USTAWY (druk nr 854).

Pikieta, oficjalnie zgłoszona, wspierająca rolniczy projekt jest pod hasłem TAK DLA LOKALNEJ ŻYWNOŚCI BEZPOŚREDNIO OD POLSKIEGO ROLNIKA. NIE DLA GMO, TTIP i CETA!
Gdzie: Warszawa, przed Sejmem RP ul. Wiejska
Kiedy: 4.10.2016 r., godz. 10:30-13:00

W programie: śniadanie dla Posłanek i Posłów oraz Strefa Wolnego Handlu Bezpośrednio od Rolnika. Zabierz swoje NIELEGALNE przetwory i odpowiednie banery, plakaty!

TUTAJ LINKI DO BANERU do wklejania i nagłaśniania:

BANER

http://www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2016/09/baner_tak_nie_GMO.jpg

 KONTAKT: Lena Huppert, fundacja.qlt@wp.pl, tel. 502 085 840
Jadwiga Łopata i Julian Rose, tel./fax.: 33 8797114,
biuro@icppc.pl

ORGANIZATORZY:

Fundacja Wspierania Rozwoju Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego QLT, ul. Zięby 40/31a, 02-808 Warszawa, 502 085 840, fundacja.qlt@wp.plwww.fundacja-qlt.pl

Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi ICPPC
34-146 Stryszów 156, tel./fax +48 33 8797114
biuro@icppc.pl, www.icppc.pl, www.gmo.icppc.pl, www.eko-cel.pl, www.bezposrednioodrolnika.pl/

Stowarzyszenie Produkcji Ekologicznej i Turystyki BEST PROEKO – CIS
http://www.bestproeko.pl/viewpage.php?page_id=6

dr Gabriel Janowski, Polish Quality Food (PQF), ul. Freta 44, Warszawa, 695 650 138, pqf.biuro@gmail.com

Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO, http://www.polskawolnaodgmo.org/

ZASYPCIE SKRZYNKĘ MAILOWĄ EWY KOPACZ LISTAMI SPRZECIWIAJĄCYMI SIĘ FORSOWANEJ OBECNIE USTAWIE O GMO!!!

Adres: Ewa.Kopacz@sejm.pl

Przykładowa treść listu: „Jako Obywatelka/Obywatel RP nie zgadzam się na zmiany planowane w ustawie o organizmach modyfikowanych genetycznie, gdyż te pozornie ‚drobne’ zmiany mogą mieć dramatyczny wpływ na przyszłość polskiego rolnictwa. Na skutek naniesionych poprawek możliwe jest uwolnienie do środowiska upraw GMO”.

lub „Żądam wprowadzenia DZIESIĘCIOLETNIEGO MORATORIUM na wszelkie genetycznie zmodyfikowane uprawy w otwartym środowisku w Polsce oraz na import i sprzedaż żywności i pasz z GMO. Żądam odrzucenia nowelizacji ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych”.

Dnia 26.08.2014, Koalicja „POLSKA WOLNA OD GMO” złożyła pismo interwencyjne do Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Ewy Kopacz. Pismo dotyczy projektu ustawy o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych druki nr. 2349 i 2622, który ma być czytany (i być może głosowany) podczas obecnego posiedzenia Sejmu.

Koalicja „POLSKA WOLNA OD GMO” protestuje przeciwko kontynuowaniu prac Parlamentu nad wersją projektu zmian do ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych przedłożoną obecnie przez Rząd RP (druk nr 2349) ponieważ projekt ten nie był konsultowany społecznie, jest obarczony wadami merytorycznymi i formalnymi oraz jest sprzeczny z Ramowym Stanowiskiem Polski w sprawie GMO przyjętym w 2009 r.

…Stwierdzamy, iż przedłożona obecnie wersja projektu ustawy (druk 2394 ze zmianami jak według sprawozdania Podkomisji druk 2622) zawiera regulacje umożliwiające prowadzenie zamierzonego uwolnienia GMO do środowiska…mówi Paweł Połanecki w imieniu Komisji Sterującej Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO”

CAŁOŚĆ: http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/Pismo_do_Marszalka_Sejmu_w_sprawie_poprawek_do_druku_234.pdf

KONTAKT:
Paweł Połanecki tel. 601 258 789, e-mail: mocart@mocart.home.pl

NIE dla obcych sił w Polsce – ogólnopolska manifestacja – 2 marca

Akcja organizowana na Facebooku. Kto nie ma konta nie może dodać swojego „lajka”, ale może przybyć na miejsce protestu w swoim mieście.

zdrada-stanu

W Polsce pojawiła się bardzo niebezpieczna ustawa o „udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.Ustawa zawiera szokujące treści. Oto kilka cytatów z tej ustawy:

Celem ustawy jest także umożliwienie funkcjonariuszom lub pracownikom państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw stosujących dorobek Schengen oraz państw trzecich udziału we wspólnych operacjach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dotyczy to sytuacji, w których Rzeczpospolita Polska będzie potrzebować międzynarodowej pomocy w postaci interwencji odpowiednich służb, w przypadkach ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego, zapobiegania przestępczości, w trakcie zgromadzeń, imprez masowych, klęsk żywiołowych, katastrof oraz innych poważnych zdarzeń.

Art. 8. 1. Zagraniczni funkcjonariusze biorący udział we wspólnych operacjach mają prawo do:1) noszenia munduru służbowego;2) okazywania legitymacji służbowej;3) wwozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadania broni palnej, amunicji oraz materiałów pirotechnicznych i środków przymusu bezpośredniego;4)użycia broni palnej w sposób i w trybie określonych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:1)wspólne operacje – wspólne działania prowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników:a)w formie wspólnych patroli lub innego rodzaju wspólnych działań w celu ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz zapobiegania przestępczości – prowadzone przez funkcjonariuszy lub pracowników Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu lub Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego” (źródło: http://sejmometr.pl/sejm_druki/2202449)

Można sobie wyobrazić jak ustawa o takiej treści może zostać nadużywana (w celu zaprowadzenia „porządku” w naszym kraju). W związku z tym apelujemy do wszystkich, którym nie jest wszystko obojętne o pomoc w wspólnym organizowaniu manifestacji w różnych regionach Polski.

To wydarzenie jest stworzone, aby poinformować ludzi o niebezpiecznej ustawie, wyznaczyć termin manifestacji oraz godzinę. Posłuży nam również do reklamy regionalnych wydarzeń. Zapraszajmy na to wydarzenie znajomych, wkrótce każdy znajdzie tutaj informację o organizowanej manifestacji w swoim regionie.

Stworzymy tutaj listę manifestacji, które odbędą się 2 marca w różnych regionach Polski o godzinie 15:00. Jak możesz pomóc? Zaangażuj się! Dołącz, zaproś znajomych, weź udział w manifestacji! Załóż też wydarzenie na Facebook w swoim regionie na dzień 2 marca (możesz do tego wykorzystać materiały z tego wydarzenia, grafiki, tekst). Następnie podaj nam info o założonym przez Ciebie wydarzeniu – my pomożemy Ci znaleźć chętnych do udziału.

2 marca 2013, godzina 15:00 – cała Polska manifestuje!

GŁÓWNE http://www.facebook.com/events/208155702664685/

Kraków http://www.facebook.com/events/284648638329927/

Białystok http://www.facebook.com/events/548992365120660/

Częstochowa http://www.facebook.com/events/438715646204403/

Katowice http://www.facebook.com/events/476170042431907/

Wrocław http://www.facebook.com/events/491777170880661/

Warszawa http://www.facebook.com/events/452781141460724/

Poznań http://www.facebook.com/events/428858060523833

Lubin http://www.facebook.com/events/130209203817278/

Radom http://www.facebook.com/events/507464652628273/

Szczecin https://www.facebook.com/events/213480798793138/

Górale u prezydenta i wyjaśnienie z sejmu

Wiadomość I:

Górale u prezydenta

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do udziału w manifestacji z udziałem Góralskiej Kapeli w piątek 16.11.2012 przed Pałacem Prezydenta RP w Warszawie. Do Prezydenta przyjadą rolnicy z różnych stron Polski.

Gdzie? Warszawa, Przed Pałacem Prezydenta RP,  ul. Krakowskie Przedmieście 46/48

Kiedy? 16.11.2012, godz.: 13:00

Organizator: Koalicja  Polska Wolna od GMO Dlaczego?: W piątek, 9 listopada posłowie PO+PSL przyjęli ustawę o nasiennictwie, która otwiera Polskę na uprawy GMO. Nie zgadzamy się na to aby w Polsce były prowadzone uprawy GMO, których szkodliwość wielokrotnie udowodniono. Nie chcemy aby nasze dzieci były laboratoryjnymi szczurami. Domagamy się od Prezydenta aby zawetował tę ustawę.

Kontakt: Anna Bednarek, tel.: 602713551, e-mail: best_proeko@o2.pl Biuro ICPPC, tel.: 338797114, e-mail: biuro@icppc.pl

Wiadomość II:

Wyjaśnienie z sejmu

Biuro Poselskie Jagna Marczułajtis-Walczak

biuro@jagnamarczulajtis.pl

Szanowni Państwo.

Prezydencka ustawa którą przegłosowaliśmy na posiedzeniu 9 listopada, dotycząca nasiennictwa dotyka problemu GMO, lecz  ogranicza się jedynie do nasion modyfikowanych genetycznie i nie dotyczy w żadnym stopniu problemu żywności zawierającej GMO. Proszę w dyskusji wyraźnie zaznaczyć, że zabraniamy stosowania nasion, a co za tym idzie upraw. W europejskim rejestrze nasion znajdują  się tylko trzy  rośliny rolnicze modyfikowane genetycznie są to: Kukurydza MON 810, SOJA, ZIEMNIAK amflora , ustawa ta pozwoli nam  zabronić  ich upraw na terenie RP.

Przedstawiony Prezydencki projekt Ustawy o nasiennictwie druk 176 dokonuje implementacji aktów prawnych Unii Europejskiej umożliwiając opóźnione już wdrożenie dyrektyw, których obowiązujący czas wdrożenia minął.

Podczas prac podkomisji ,wspólnie z przedstawicielami Prezydenta wypracowaliśmy kompromis umożliwiający uniknięcia kar grożących Rzeczpospolitej, a wynikających z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Wspólnoty Europejskiej w sprawie C-165/08 (Komisja przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej).

W wyroku tym Trybunał orzekł, że Polska, zakazując swobodnego obrotu materiałem siewnym odmian genetycznie zmodyfikowanych oraz wpisu odmian genetycznie zmodyfikowanych do krajowego rejestru odmian, uchybiła zobowiązaniom ciążących na niej na mocy art.22 i 23 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i  Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001, oraz  dyrektywy Rady 2002/53/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie wspólnego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych .

Polska zobowiązana jest w jak najszybszym czasie zakończyć prace legislacyjne nad uchyleniem zakazu obrotu materiałem siewnym GM i rejestracji odmian roślin, jeszcze przed wykonaniem wyroku w sprawie  C-165/08.

Zgodnie z informacją z Ministerstwa Spaw Zagranicznych Komisja Europejska planuje podjąć w najbliższym czasie decyzję o skierowaniu do Trybunału skargi. W przypadku skierowania przez komisję skargi na niewykonanie wyroku Trybunału, Polska zostanie obciążona wielomilionową karą pieniężną , liczoną od dnia wydania  wyroku z dnia 16 lipca 2009.(kara ryczałtu), która będzie następnie zwiększana na każdy dzień trwania niezgodności. W przypadku wniesienia skargi na niewykonanie wyroku, Polska zostanie obciążona karą ,nawet jeśli naruszenie zostanie usunięte w czasie trwania postępowania w tej sprawie.

Wniesiona podczas prac komisji poprawka dotycząca art. 139 realizuje wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Jednocześnie ust.9 art. 104 daje możliwość, w drodze rozporządzenia, zakazu stosowania materiału siewnego odmian nieprzydatnych do uprawy w warunkach klimatyczno-glebowych RP lub stanowiących zagrożenie zdrowia ludzi, zwierząt, roślin oraz dla środowiska, w tym wprowadzenie zakazu dla materiału siewnego odmian genetycznie zmodyfikowanych. Ze względu na rangę i znaczenie tego zakazu uzasadnione było również upoważnienie Rady Ministrów do wydania ww rozporządzenia.

Dzięki wiec temu artykułowi ustawa spełni oczekiwania społeczeństwa o zakazie uprawy roślin rolniczych modyfikowanych genetycznie, jednocześnie umożliwiając szybkie wprowadzenie tego zakazu bez konieczności uzgadniania z Komisją Europejską i upoważnia Ministra właściwego do spraw rolnictwa do powiadomienia tejże komisji o wydanym rozporządzeniu.

Poprawka dotycząca art. 123 umożliwia  z kolei zastosowanie sankcji wobec złamania zakazu wynikającego z art. 104 ust. 9 . Jednocześnie konsekwencją złamania zakazu i zastosowania materiału śpiewnego odmian GMO  jest wniesienia opłaty sankcyjnej stanowiacej200%  wartości tego materiału oraz fizyczne zniszczenie uprawy na koszt właściciela. Stanowi to realną karę dla każdego uprawiającego GMO jak i umożliwia faktyczne zniszczenie tych upraw w razie ich wykrycia.

Cały problem żywości zawierającej w swym składzie GMO, jej znakowania monitorowania i innych ważnych spraw dotyczących  organizmów genetycznie modyfikowanych musi być rozwiązany w tzw. dużej ustawie o GMO która powinna powstać w jak najszybszym czasie.

Z poważaniem
Patrycja Tocka
Dyrektor Biura
Biuro Poselskie Jagna Marczułajtis-Walczak
Ul. Św. Gertrudy 26-29
31-048 Kraków
T: +48 12 426 40 43
F: +48 12 426 40 43
M: +48 516 167 093
http://www.jagnamarczulajtis.pl

Mój list do prezydenta

Szanowny Panie Prezydencie,

piszę, żeby wyrazić swoje przerażenie ustawą „szczepionkową”, którą przyjął sejm i senat.

Mój list nie jest gotowcem, odpisanym od żadnej organizacji. Piszę we własnym imieniu i bardzo proszę się zastanowić nad pewnymi kwestiami.

Gdyby szczepienia były skuteczne i bezpieczne, to ludzie sami pędziliby do punktów szczepień, bo kto nie chciałby być zdrowy – chyba tylko wariat!

Czy sądzi Pan, że naród zwariował i wszystkich ogarnęła mania samobójcza? Wolne żarty, wbrew temu, co o narodzie mówi min. Piecha POLACY NIE SĄ IDIOTAMI!

Skoro ludzie nie chcą się szczepić, to znaczy, że szczepienia nie działają. Skoro tak wielkie masy tak gwałtownie się buntują, to znaczy, że już się zorientowały, że to wszystko nie jest robione dla ich dobra. Ludzie wiedzą, bo doświadczyli tego na własnej skórze i na skórze swoich dzieci, że szczepienia bardzo szkodzą.

W takim razie dlaczego szczepienia są narzucane siłą?

Odpowiedź jest oczywista: dla pieniędzy!

Jeżeli udałoby się zmusić wszystkich ludzi świata do zaszczepienia, to znaczy, że kartele farmaceutyczne sprzedałyby 7 miliardów ampułek szczepionek. Proszę sobie policzyć, jaki to daje zysk.

Czy wobec perspektywy zgarnięcia takiej góry szmalu ktokolwiek może zachować zdrowy rozsądek?

Firmy farmaceutyczne to najbogatsze korporacje na świecie i wiedzą, że kto smaruje, ten jedzie. Posmarowali więc komu trzeba i stał się cud: wszyscy prawodawcy stali się jednomyślni!

Proszę też wziąć pod uwagę fakt, że Sanepidy handlują szczepionkami, więc zachodzi tu konflikt interesów, bo instytucja odpowiedzialna za zdrowie narodu nie może zarabiać sprzedając leki i szczepionki. Dlatego apeluję o przyjrzenie się układom korupcyjnym w tej całej sprawie.

Jest oczywiste, że takie ustawy są zatwierdzane pod hasłem „dla waszego dobra”. W rzeczywistości chodzi wyłącznie o dobro tych, którzy na tym zarabiają.

I na zakończenie: ta ustawa jest niezgodna z Konstytucją, która wyraźnie stanowi, że nie wolno nikogo zmuszać do poddawania się zabiegom. Tak więc obowiązek szczepień stanowi naruszenie mojej nietykalności cielesnej i mojego prawa do samostanowienia.  Pacjent musi wyrazić świadomą i dobrowolną zgodę na każdy zabieg medyczny, ale ta ustawa znosi to prawo, zastępując je przymusem, i to nawet nie sądowym, lecz wydanym przez lekarza, felczera lub pielęgniarkę.

Nie godzę się, aby mnie traktowano jak barana lub inne zwierzę hodowlane.

Jestem osobą odpowiedzialną i świadomą i to do mnie należy podejmowanie decyzji, czy chcę, czy nie chcę się szczepić. Ta ustawa mnie ubezwłasnowolnia i przeciw temu ostro i zdecydowanie protestuję.

Pozdrawiam
Maria Sobolewska

STOP PRZYMUSOWI SZCZEPIEŃ – PISZCIE DO PREZYDENTA!!!

Ustawa została przegłosowana przez Sejm i Senat. Piszmy do Prezydenta i wysyłajmy pocztówki tradycyjną pocztą żeby nie dopuścić do wejścia w życie prawa, które jest sprzeczne z podstawowymi prawami człowieka i pacjenta!!!

 Zgadzasz się na to?

Porównanie zapisów projektu ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z projektem aktu wykonawczego. Druki nr sejmowe 293, 416. http://faktyoszczepieniach.files.wordpress.com/2012/07/tak-dla-szczepien-nie-dla-obowiazku-i-przymusu-szczepien-uwagi-do-ustawy.pdf

Co możesz zrobić???

PODPISZ 3 PETYCJE

http://www.petycjeonline.pl/petycja/stop-przymusowi-szczepien/912

https://secure.avaaz.org/en/petition/Stop_oligatory_vaccination_the_new_law_in_Poland_and_elswhere/

http://petycje.pl/7000

PISZ DO PREZYDENTA

listy@prezydent.pl

http://www.prezydent.pl/kontakt/

https://www.facebook.com/prezydentpl

I/LUB WYŚLIJ POCZTÓWKĘ NA ADRES

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Wiejska 10

00-902 Warszawa

(możesz napisać po prostu: Proszę o zawetowanie ustawy o chorobach zakaźnych lub skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego)

PRZYKŁADOWA TREŚĆ LISTU DO PREZYDENTA:

Szanowny Panie Prezydencie, 

Sejm i Senat przyjęły ustawę o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (druk senacki nr 141, druki sejmowe nr 293 i 416). Projekt ten godzi w prawa człowieka i pacjenta znacznie poszerzając uprawnienia inspekcji sanitarnej, mimo zapowiedzi medialnych nie znosi przymusu szczepienia dzieci, ponieważ nadal w wielu miastach są nakładane grzywny przymuszające do szczepienia,a poprzez znaczne rozszerzenie uprawnień daje inspekcji sanitarnej możliwość nałożenia go również na osoby dorosłe.

Ponadto zwracam uwagę na inne istotne i kontrowersyjne zmiany proponowane w projekcie:

  1. Zmiana definicji choroby zakaźnej, co budzi obawy rozszerzenia przymusu szczepień o kolejne szczepionki i daje możliwość ogłoszenia epidemii z błahych powodów, a co z tym się wiąże nałożenie przymusu szczepień na wszystkich obywateli (art.2 ust 2).
  2. Określenie obowiązku szczepień ochronnych w art.5 w sposób ogólny, przenosząc go na wszystkich obywateli, a nie tylko dzieci. Intencją tej zmiany jest połączenie przepisów dotyczących stanu epidemii z przepisami ogólnym (art.5 ust.1)
  3. Rezygnacja z refundacji kosztów zgłoszenia niepożądanych odczynów poszczepiennych przez lekarzy (uchylenie art. 21 ust. 9)
  4. Próba zmonopolizowania i ograniczenia dostępu do informacji o zakażeniach, chorobach zakaźnych i niepożądanych odczynach poszczepiennych przez ograniczenie ich rejestracji wyłącznie do systemu sentinel oraz projektowany płatny dostęp do tego systemu, wyłącznie dla niektórych instytucji i po wcześniejszym podpisaniu umowy. Jednak nawet płatny dostęp może być ograniczony gdyż GIS przewiduje rozpatrzenie podania z możliwością odmowy, której przyczyny nie są w projekcie ustawy w żaden sposób określone (art.29a)
  5. Kontrowersyjny temat przymusu bezpośredniego wykonywanego przez pracowników medycznych pod nadzorem lekarza (art.36 ust.2).5. Zniesienie uprawnień Ministerstwa Zdrowia do wydawania rozporządzeń dotyczących procedur działania inspekcji sanitarnej.
  6. Rozszerzenie uprawnień Inspekcji Sanitarnej o nadzór nad realizacją obowiązków przez obywateli. Nadzór ten ma dotyczyć obowiązków zawartych w art. 5 i obejmować również obowiązkowe poddawanie się szczepieniom (bez okreslenia jakim) oraz obowiązkowe profilaktyczne przyjmowanie leków (bez określenia o jakie leki chodzi). Obowiązki te mają dotyczyć wszystkich osób przebywających na terytorium RP, również osób zdrowych, nie wymagających pomocy lekarskiej.
  7. Brak regulacji odnośnie odszkodowań za powikłania poszczepienne. 9. Znaczne poszerzenie uprawnień inspekcji sanitarnej do zbierania danych osobowych obywateli (art. 36 ust. 2).

Stanowczo protestuję przeciwko wprowadzaniu projektu nowelizacji ustawy, które łamie podstawowe prawa człowieka i pacjenta szczególnie w państwie gdzie nikt nie ponosi odpowiedzialności za powikłania, które wystąpiły po przymusowych szczepieniach. Zwracam Pana uwagę na dwie petycje dotyczące ww.tematów 1. http://www.petycjeonline.pl/petycja/stop-przymusowi-szczepien/912 2. http://petycje.pl/7000

Proszę o zawetowanie ww. nowelizacji ustawy lub skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego. 

Podpis

*******************

Załącznik: porównanie nowelizowanych zapisów ustawy z ich dotychczasowym brzmieniem: http://faktyoszczepieniach.files.wordpress.com/2012/07/tak-dla-szczepien-nie-dla-obowiazku-i-przymusu-szczepien-uwagi-do-ustawy.pdf

Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/notes/justyna-socha/stop-przymusowi-szczepie%C5%84-piszcie-do-prezydenta/4313952727343

Protest przeciwko fermie wiwisekcyjnej Green Hill i przeciwko wiwisekcji w ogóle

Czeski plakat – jest tak wymowny, że nie trzeba tłumaczyć na polski!

Jak na górze, tak na dole. Jak my traktujemy zwierzęta, tak sami jesteśmy traktowani.

W ostatnich dniach kwietnia media doniosły, że włoscy aktywiści obrony praw zwierząt uwolnili szczenięta rasy beagle przeznaczone do wiwisekcji, za co zostali aresztowani. Wzbudziło to wielkie oburzenie w całej Europie.

Stali czytelnicy tego bloga wiedzą, że leki stosowane we współczesnej medycynie to czyste oszustwo: nie pomagają lecz szkodzą. Leczenie opiera się na niewłaściwych podstawach teoretycznych i w najlepszym razie polega na tłumieniu symptomów, a nie na rzeczywistym uwalnianiu od chorób. Wiemy również, że jedynym celem medycyny jest zarobek.

Choroby takie jak rak, cukrzyca, miażdżyca, choroby serca i krążenia, nadciśnienie i wiele innych leczy się dietą i suplementami (witaminy, sole mineralne), a nie pochodnymi toksycznej ropy naftowej.

W tej sytuacji jest zupełnie oczywiste, że wszelkie eksperymenty na zwierzętach, a zwłaszcza wiwisekcja, są nienaukowym barbarzyństwem i zwyrodnieniem moralnym. Jedynym powodem, dla którego się je przeprowadza jest sadyzm i degeneracja umysłowa pseudo-uczonych z planety małp. Powinno się tych kryminalistów wyłapać i sprzedać do laboratoriów wiwisekcyjnych zamiast tych niewinnych stworzeń. Eksperymenty na ludziach (nawet jeśli są to psychopaci z piekielnej planety) dadzą na pewno bardziej miarodajne wyniki, niż eksperymenty na zwierzętach, których organizmy reagują na leki, a nawet produkty żywnościowe inaczej iż ludzkie.

Wszystkie leki są testowane na zwierzętach, co rzekomo ma zagwarantować pacjentom bezpieczeństwo, ale jak widać to nie działa. Leki trują, powodują kalectwo, a nawet śmierć. Po co więc to robić? Już dawno powinno to być zakazane.

Czas skończyć z oszukańczym, barbarzyńskim procederem testowania leków i przeprowadzania zdegenerowanych eksperymentów na zwierzętach!

W całej Polsce odbędą się protesty przeciwko wiwisekcji (akcja z Facebooka):

Warszawa:

Zapraszamy na demonstrację pod Ambasadą Republiki Włoskiej. Demonstracja odbywa się na prośbę aktywistów i aktywistek z Włoch, którzy proszą o pomoc w zamknięciu fermy Green Hill, największej europejskiej fermy hodującej psy do wiwisekcji. Jest to ta sama ferma, z której niedawno w świetle dnia uwolniono w trakcie demonstracji kilkadziesiąt szczeniaków.

9 maja włoska senacka komisja nr 14 będzie głosowała nad poprawkami do europejskiej dyrektywy dotyczącej wiwisekcji. Głosowanie będzie dotyczyło głównie zakazu hodowania psów, kotów i naczelnych na użytek wiwisekcji, oraz przeprowadzania jakichkolwiek eksperymentów bez znieczulenia. Wprowadzenie tego zakazu oznaczałoby zamknięcie Green Hill i być może zaczątek podobnych zmian w całej Europie. Wiwisektorzy z Włoch i reszty świata lobbują przeciwko tym zmianom, ponieważ nie chcą, żeby ich poczynania były w jakikolwiek sposób ograniczane.

Akcje solidarnościowe odbędą się przed 9 maja w Londynie, Warszawie, Wrocławiu, Krakowie oraz Gdyni. Dołącz do nas!

Warszawa, pl. Dąbrowskiego 6, Ambasada Republiki Włoskiej

Dzień Akcji przeciwko Green Hill

poniedziałek 7.05, godz. 11

pl. Dąbrowskiego 6

Kraków:

Konsulat Włoch, ul. Wenecja 3

Włosi proszą o pomoc w zamknięciu fermy Green Hill, największej europejskiej fermy hodującej psy do wiwisekcji. Jest to ta sama z której niedawno w świetle dnia, na oczach policji i kamer telewizyjnych, uwolniono w trakcie demonstracji kilkadziesiąt szczeniaków Beagle: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114881,11637562,Wlochy__obroncy_praw_zwierzat_uwolnili_psy_przeznaczone.html

W tym momencie jest szansa na wejście we Włoszech zakazu hodowania niektórych gatunków zwierząt na użytek wiwisekcji i przeprowadzania jakichkolwiek eksperymentów bez znieczulenia. Wiwisektorzy z Włoch i reszty świata lobbują przeciwko tym zmianom, ponieważ nie chcą, żeby ich poczynania były w jakikolwiek sposób ograniczane. Proponowane zmiany prawne będą dyskutowane przed komisją europejską 9 maja.

Włosi walczą teraz o to, żeby zamknąć największego hodowcę psów i wywalczyć pierwszy zakaz rozmnażania niektórych gatunków zwierząt. Jeśli im się uda, może to być zaczątek podobnych zmian w całej Europie.

Prośba polega na przyłączeniu się do akcji przeciwko Green Hill, zorganizowania akcji solidarnościowych aby pokazać Włoskim politykom że cały świat patrzy im na ręce – pomoc została zapowiedziana z tak różnych miejsc jak Londyn, Uzbekistan czy RPA.

Polska również bierze udział – ambasada jest w Warszawie, a i konsulaty Włoch są we Wrocławiu, Gdyni, i… Krakowie! Dlatego my w Krakowie również będziemy stać z transparentami, plakatami i tabliczkami pod konsulatem Włoch.

————————–

Jeśli będą organizowane akcje w innych miastach poinformuję o tym.

————————–

Gdyby nie pseudo-rozwój pseudo-naukowy naszej pseudo-cywilizacji te wszystkie zwierzęta nie musiałyby ginąć w laboratoriach. Gdyby nie powstały pseudo-wynalazki takich pseudo-uczonych jak Fritz Haber, wynalazca nawozów sztucznych i gazów bojowych (to nie przypadek, że traktuję je jako jedno zagrożenie) oraz dr Mengele, twórca i „badacz” leków medycyny alopatycznej niczego nie byłoby trzeba testować ani na zwierzętach, ani na ludziach. Żylibyśmy w czystym, nieskażonych środowisku, żywiąc się zdrową, nieskażoną i w pełni wartościową żywnością i lecząc się lekami pochodzenia naturalnego.

Medycyna alopatyczna ma haniebny i kryminalny rodowód – wywodzi się w prostej linii z IG Farben, największego przedwojennego koncernu chemiczno-farmaceutycznego, który sponsorował Hitlera i umożliwił mu dojście do władzy. Wielka fabryka IG Farben została wybudowana w Auschwitz i dostarczała związków chemicznych doktorowi Josefowi Mengele, który z kolei przeprowadzał pseudo-naukowe eksperymenty na ludzkich „myszach laboratoryjnych”, czyli więźniach z obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Te „leki” niczego nie leczą, oprócz rozkwitających budżetów korporacji, które zrobiły z nich wielki biznes, wart więcej niż narkotyki i prostytucja razem wzięte.

Chemia onkologiczna z kolei wywodzi się z prostej linii od gazów bojowych Fritza Habera, największego naukowca-ludobójcy wszechczasów (iperyt czyli gaz musztardowy). Zapasy tego gazu leżały gdzieś w magazynach przez lata (do dziś truje on Bałtyk, gdzie go po wojnie wrzucono), do momentu, kiedy jakiś współczesny następca doktora Mengele wpadł na genialny pomysł przerobienia go na „lek” onkologiczny i „środki ochrony roślin”. Tym sposobem nie tylko pozbyto się kłopotliwych toksycznych zapasów, ale jeszcze zarobiono na nich góry pieniędzy.

Stare czołgi przerobiono na maszyny rolnicze (nomen omen rodzina Mengele produkowała pierwsze kombajny) rozsiewające po polach trucizny IG Farben. Dzięki temu producenci nawozów i środków ochrony roślin bogacą się podwójnie: na tych wynalazkach i na leczeniu chorób powodowanych przez agrochemię. Stosują tu dziwacznie pojętą zasadę znaną z homeopatii „podobne leczyć podobnym”. O ile jednak w homeopatii stosuje się znikome dawki substancji, o tyle w alopatii odwrotnie: końskie.

A za wszystko płacą ludzie, zwierzęta i cała natura.

Protesty przeciwko przymusowym i zabijającym dzieci szczepieniom

Wczoraj w Poznaniu odbyła się pikieta zorganizowana przez Stowarzyszenie
Stop NOP, której uczestnicy domagali się pełnych informacji oraz wolności szczepień.

Jak pisze prof. Dorota Maria Majewska:

Podobne demonstracje w tym dniu będą się odbywać na całym świecie, bo stale przybywa dzieci trwale okaleczonych i zabitych przez szczepionki.

Jeśli popieracie tę akcję i tę sprawę, dołączcie do pikiety lub zorganizujcie podobne w swoich miastach, oraz rozprzestrzeniajcie tę informację wśród rodzin i znajomych. Wolność wyboru i ludzkie prawa nie są wolne – musimy je sobie solidarnie wywalczyć. Nie można się godzić z tym, żeby w XXI w. kartele farmaceutyczne przymusowo okaleczały i zabijały ludzi dla zysków. W samych tylko USA szczepienia zabiły od ok. 50 000 do 500 000 osób w ciągu 20 lat, a trwale okaleczyły miliony. Te liczby dają skalę poszczepiennego ludobójstwa (inaczej trudno to nazwać) oraz ludzkich tragedii. Firmy farmaceutyczne powinny się skupić na wynajdywaniu leków do leczenia chorób zakaźnych, a nie na ciągłym zwiększaniu zbędnych i groźnych dla życia szczepionek. Na razie są one całkowicie bezkarne i nie odpowiadają za poszczepienne okaleczenia lub zabicie zdrowych uprzednio osób.

Pozdrawiam serdecznie
DM

Wiadomość dla mieszkańców Poznania:

PIKIETA

PEŁNA INFORMACJA I WOLNOŚĆ WYBORU SZCZEPIEŃ

21 kwietnia 2012 godz. 12:00, POZNAŃ, ul. Półwiejska, pod pomnikiem Starego Marycha.

Obywatelska akcja w sprawie nie cenzurowania informacji o szczepionkach i wolności wyboru szczepień

Wyjdźmy na ulice świata, domagając się wolności i prawdy dotyczącej ryzyka szczepień.

Nieprzypadkowo pikieta odbędzie się 21 kwietnia, w pierwszy dzień Europejskiego Tygodnia Szczepień organizowanego pod patronatem WHO. Chcemy zaprotestować przeciwko bezkrytycznemu przedstawianiu szczepień, bez wspominania o cenie, jaką przychodzi nieraz zapłacić za wybór tej formy uodpornienia. Protestujemy przeciwko przymuszaniu zdrowych obywateli do zabiegów medycznych oraz prowadzeniu kampanii dezinformacji odnośnie skuteczności i bezpieczeństwa szczepień.

Protest urządzamy w solidarności z rodzicami zmarłej Stacy Sirjacobs, Kubusia Skalika i z wszystkimi osobami, których dotknęły powikłania poszczepienne. Podobne protesty odbędą się w Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii, Kanadzie i we Włoszech.

Apelujemy do rządzących i parlamentarzystów: zmieńcie niesprawiedliwe prawo! Każdego dnia w wielu miastach Polski sanepidy usiłują pobrać od rodziców kolejne grzywny w celu przymuszenia do zaszczepienia dzieci. Domagamy się także uznania problemu niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP), działań mających na celu ich odpowiednie ewidencjonowanie i badanie, oraz pomocy osobom, które ucierpiały przez szczepienia.

W sytuacji gdy państwo gwarantuje producentom logistyczny raj, dystrybuując niektóre szczepionki, a wszystkim przyznając specjalny status jedynego produktu leczniczego dostępnego na receptę, który można reklamować, producenci przedkładają działania marketingowe nad badania dotyczące bezpieczeństwa produktu. Przymus szczepień sprzyja korumpowaniu urzędników, łamaniu sumień lekarzy bojących się utraty licencji i ogłupianiu rodziców, a atmosfera przymusu paraliżuje wszelką rzeczową dyskusję o szczepieniach. Dołącz do naszego protestu i pomóż zmienić tę sytuację.

Historia Stacy z Belgii

Stacy Sirjacobs zmarła w październiku 2011 r. w wieku 2 miesięcy, tydzień po zaszczepieniu trzema szczepionkami. Jej rodzice walczą o uzyskanie wyników autopsji. Od października 2011 r. domagają się ich bezskutecznie! Nic dziwnego, że dziś rodzice Stacy apelują o niecenzurowanie informacji o szczepionkach. Dla nich marsz 20 kwietnia 2012 r. będzie miał wymiar osobistej tragedii, jaka być może nie wydarzyłaby się, gdyby informacje o zagrożeniach związanych ze szczepieniami były przekazywane rzetelnie zarówno lekarzom, jak i rodzicom.

Historia Kubusia z Polski

Kubuś Skalik jako noworodek został standardowo zaszczepiony szczepionką przeciwko gruźlicy w szpitalu w pierwszej dobie życia, wkrótce pod pachą pojawiły się powiększone węzły chłonne, które zostały zdiagnozowane w dokumentacji medycznej jako niepożądany odczyn poszczepienny i nacięte, żeby oczyścić je z ropy. Rok później Kubuś trafił do Centrum Zdrowia Dziecka, gdzie leżał nieprzytomny. Okazało się, że jest chory na poszczepienną gruźlicę mózgu, jednak żaden lekarz nie odważył się już potwierdzić tej diagnozy na piśmie. Kubuś zmarł w maju zeszłego roku. Lokalny Sanepid pisemnie odmówił rodzicom informacji, czy lekarz zgodnie z ustawowym obowiązkiem zgłosił NOP!

Szczepienie noworodków to rosyjska ruletka: nikt nie bada, czy nowo narodzone dziecko nie ma wrodzonych schorzeń mogących znacznie zwiększyć ryzyko ciężkich powikłań poszczepiennych.

DOŁĄCZ DO WYDARZENIA NA FACEBOOKU

https://www.facebook.com/events/268176839929439/

PRZECZYTAJ APEL DO PARLAMENTARZYSTÓW

http://stopnop.pl/aktualnosci1/114-apel-w-pdf

PODPISZ PETYCJĘ DO MINISTRA ZDROWIA

http://petycje.pl/7000

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU! STOP PRZYMUSOWI I DEZINFORMACJI!

Alarm dla mieszkańców USA

http://przetrwanie-prosperowanie.pl/alarm-us/

—————————
Biuletyn StopCodex

http://stopcodex.pl

———————

Czas na działanie…