Akcja z Facebooka przeciw ubojowi rytualnemu: piszemy list do przewodniczącego Klubu PO

 

PROSIMY O KLAUZULĘ SUMIENIA

 

DO ORGANIZACJI PROZWIERZECYCH I OSÓB PRYWATNYCH!

PISZEMY DO KLUBU PO! (osoby prywatne są proszone o pobranie tekstu i wysłanie go na podany adres)

Dziś dowiedzieliśmy się czegoś, w co ciężko uwierzyć.
Przygotowano projekt nowelizacji Ustawy o ochronie zwierząt, który ma być procedowany tylko kilka dni – prawdopodobnie już w piątek 14 grudnia Sejm przegłosuje usunięcie zapisu o ogłuszaniu zwierząt przed ubojem i tym samym dopuści legalność uboju rytualnego w Polsce.

Rzadko zdarza się, by jakaś ustawa była procedowana tak szybko.

Musimy walczyć o humanitaryzm uboju, nie możemy pozwolić na cofanie polskiego prawa i okrutne praktyki grup interesu, dla których ważne są tylko korzyści finansowe.

Będziemy protestować do ostatniej chwili. Chcemy, by Polska znalazła się w grupie państw, dla których humanitarne traktowanie zwierząt jest ważne.

Wiemy, że wielu posłów opozycji głosować będzie przeciw tej hańbiącej polskich parlamentarzystów ustawie.
Również w Platformie Obywatelskiej jest wielu ludzi, dla których cierpienia zwierząt w czasie uboju rytualnego nie są obojętne.
Prawdopodobne jest jednak, że Klub PO zarządzi dyscyplinę podczas głosowania – to wydarzenie ma służyć zebraniu podpisów pod apelem, który za trzy dni wręczony zostanie Przewodniczącemu Klubu PO – Rafałowi Grupińskiemu.

Musimy walczyć o zachowanie w głosowaniu klauzuli sumienia dla posłów i nie obciążanie ich karami za głosowanie niezgodne ze stanowiskiem Klubu.

Osoby prywatne proszone są o wysyłanie maili do Prezydium Klubu PO i Rafała Grupińskiego, a także o wpisy na stronach PO na FB:

rafal.grupinski@sejm.pl

https://www.facebook.com/PlatformaObywatelska?fref=ts

https://www.facebook.com/groups/541818622498982/?fref=ts

TREŚĆ PISMA DLA OSÓB PRYWATNYCH:

Szanowny Panie Przewodniczący

Ja, niżej podpisany zwracam się do Pana o niewprowadzanie dyscypliny klubowej przy planowanym na przyszły tydzień głosowaniu w sprawie dopuszczenia w Polsce uboju rytualnego.

Domagam się zastosowania w powyższym głosowaniu klauzuli sumienia, ponieważ niehumanitarny ubój rytualny jest kwestią empatii i światopoglądu.

Nie chodzi tu o światopogląd religijny – przeciwnicy legalizacji uboju rytualnego bronią praw zwierząt i nie występują przeciw wyznawcom innych religii.

Wiem, że moje argumenty podziela wielu parlamentarzystów.
Kwestią sumienia jest decyzja, czy zgadzamy się na niewyobrażalne cierpienia zwierząt wtedy, gdy można ich uniknąć.

Posłowie powinni mieć możliwość wyboru – zmuszanie ich do głosowania, wbrew ich sumieniu i poglądom, jest nieetyczne.

W mojej ocenie bowiem kwestia uboju rytualnego to kwestia wyłącznie etyczna.
Nie ograniczam wolności religijnych w Polsce, wstrzymując eksport mięsa z uboju rytualnego. Wszystkim wiadomo, że walka o legalizację uboju rytualnego to walka o pieniądze z eksportu.

Przy utrzymaniu jego zakazu wolności religijne w Polsce nie doznają żadnego uszczerbku

Nie zgadzam się na tak okrutne praktyki tylko ze względów finansowych – cierpienia zwierząt nie daje się wycenić.

Platforma Obywatelska postrzegana jest jako partia otwarta na różne poglądy – wielokrotnie podkreślali Państwo pozytywy wynikające z różnorodności w partii.

Proszę dać tego świadectwo i nie zmuszać swoich parlamentarzystów do głosowania wbrew sumieniu.
Obciążanie posłów karami finansowymi za głosowanie wbrew praktykom nie przystającym do cywilizowanego państwa XXI wieku, nie będzie świadczyć dobrze o kierownictwie Klubu i całej Platformy Obywatelskiej.

Proszę pamiętać, że do tej pory postrzegani Państwo byli jako ludzie rozumiejący, że zwierzęta powinny być otoczone opieką państwa i prawa – prosimy o utrzymanie tego wizerunku.

Liczę na zrozumienie i empatię

ADRES: rafal.grupinski@sejm.pl

TEKST DLA ORGANIZACJI

Szanowny Panie Przewodniczący

My, niżej podpisani – organizacje ochrony zwierząt, zwracamy do Pana o nie wprowadzanie dyscypliny klubowej przy planowanym na przyszły tydzień głosowaniu w sprawie dopuszczenia w Polsce uboju rytualnego.

Domagamy się zastosowania w powyższym głosowaniu klauzuli sumienia, ponieważ niehumanitarny ubój rytualny jest kwestią empatii i światopoglądu.

Nie chodzi tu o światopogląd religijny – przeciwnicy legalizacji uboju rytualnego bronią praw zwierząt i nie występują przeciw wyznawcom innych religii.

Wiemy, że nasze argumenty podziela wielu parlamentarzystów.
Kwestią sumienia jest decyzja, czy zgadzamy się na niewyobrażalne cierpienia zwierząt wtedy, gdy można ich uniknąć.

Posłowie powinni mieć możliwość wyboru – zmuszanie ich do głosowania, wbrew ich sumieniu i poglądom, jest nieetyczne.

W naszej ocenie bowiem kwestia uboju rytualnego to kwestia wyłącznie etyczna.
Nie ograniczamy wolności religijnych w Polsce, wstrzymując eksport mięsa z uboju rytualnego. Wszystkim wiadomo, że walka o legalizację uboju rytualnego to walka o pieniądze z eksportu.

Przy utrzymaniu jego zakazu wolności religijne w Polsce nie doznają żadnego uszczerbku

Nie zgadzamy się na tak okrutne praktyki tylko ze względów finansowych – cierpienia zwierząt nie daje się wycenić.

Platforma Obywatelska postrzegana jest jako partia otwarta na różne poglądy – wielokrotnie podkreślali Państwo pozytywy wynikające z różnorodności w partii.

Proszę dać tego świadectwo i nie zmuszać swoich parlamentarzystów do głosowania wbrew sumieniu.
Obciążanie posłów karami finansowymi za głosowanie wbrew praktykom nie przystającym do cywilizowanego państwa XXI wieku, nie będzie świadczyć dobrze o kierownictwie Klubu i całej Platformy Obywatelskiej.

Proszę pamiętać, że do tej pory postrzegani Państwo byli jako ludzie rozumiejący, że zwierzęta powinny być otoczone opieką państwa i prawa – prosimy o utrzymanie tego wizerunku.

Liczymy na zrozumienie i empatię.

1. OTOZ ANIMALS – Prezes Ewa Gebert
2. Fundacja VIVA – Prezes Cezary Wyszyński
3. Fundacja IUS ANIMALIA – Prezes Dorota Wiland
4. Fundacja MONDO CANE – Prezes Katarzyna Śliwa-Łobacz
5. Pogotowie dla Zwierząt – Prezes Dominika Sadowińska
6. Rzeszowskie Stow. Ochrony Zwierząt – Prezes Halina Derwisz
7. Mazowiecka Fundacja Opieki nad Zwierzętami – Prezes Diana Malinowska
8. Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie – Prezes Agnieszka Korbal-Bondarczuk
9. Stowarzyszenie Obrońców Zwierząt ARKA – Prezes Anna Chodakowska
10. Fundacja Pomocy Zwierzętom „(NIE)Milcz – Reaguj” – Prezes Wioleta Pawlik Nowacka
11. Fundacja TARA – Prezes Scarlett Szyłogalis
12. Fundacja SOS dla Jamników – Prezes Dorota Gorczyca-Woźniak
13. Fundacja Jamniki Niczyje – Prezes Edyta Jacuńska
14. Stowarzyszenie Adopcje Buldożków – Prezes Alicja Dorota Smith
15. Toruńskie Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt – Prezes Ewa Włodkowska
16. Fundacja „Zwierzęca Arkadia” – Prezes Aleksandra Gruszczyńska
17. Fundacja Ostatnia Szansa – Prezes Ewa Wiśniewska
18. TOZ Białystok – Prezes Anna Jaroszewicz
19. Fundacja Zmieńmy Świat – Prezes Krzysztof Giemza
20. Fundacja „Psiegrane Marzenia” – Prezes Lidia Chodniewicz
21. Fundacja Mikropsy – Prezes Magdalena Kordas
22. Fundacja dla Bezdomnych Zwierząt „FELINEUS” – Prezes Wioletta Szajnar
23. Stowarzyszenie Cztery Łapy – Prezes Renata Chudzicka
24. Stowarzyszenie Obrona Zwierząt – Prezes Agnieszka Lechowicz
25. Komitet POMOCY DLA ZWIERZĄT – Prezes Dominik Nawa
26. Fundacja „Nasza Szkapa” – Prezes Agnieszka Zera
27. Fundacja Warta Goldena – Prezes Barbara Waligóra Piętak
28. Stow. Przyjaciół Szczurów w Polsce – Prezes Grzegorz Strzelecki
29. Stowarzyszenie BENEK – Prezes Michał Bednarek
30. Fundacja PEGASUS – Prezes Agata Gawrońska
31. Fundacja Irasiad-Zagubionym – Prezes Agnieszka Szalc
32. Głogowskie Stow. Pomocy Zwierzętom AMICUS – Prezes Jagoda Kosmala
33. Fundacja Rottka – Prezes Agnieszka Pawlicka
34. Fundacja „Akity w Potrzebie” – Prezes Marek Łomiński
35. Fundacja Zwierzaki w Potrzebie – Prezes Agnieszka Bartnicka
36. Tatrzańskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami – Prezes Beata Czerska
37. Fundacja Dobrych Zwierząt – Prezes Marta Lichnerowicz
38. Fundacja Happy Animals – Prezes Katarzyna Antczak
39. Fundacja na Rzecz Ratowania Bezdomnych Zwierząt „Happy Garden”
Prezes Stefania Wrzyszcz
40. Fundacja „Jak Mleczna Czekolada” – Beata Kulisiewicz
41. Fundacja Mon Ami – Prezes Patrycja Iracka
42. OSPZ Animals – Prezes Elżbieta Lipka
43. Fundacja Medor- Prezes Elżbieta Andrzejewska
44. Fundacja KARUNA Ludzie dla Zwierząt – Prezes Beata Krupianik
45. Fundacja Centaurus – Prezes Ewa Mastyk
46. Stow. Pomocy Zwierzętom S.O.S Husky – Prezes Dominika Stygar
47. Szczecineckie Stow. Przyjaciół Psa , Kota i nie Tylko – Prezes Maria Danuta Kadela
48. Straż Zwierząt Powiatu Grodziskiego – Prezes Marta Łapińska
49. Warmińsko-Mazurskie Stow. Obrońców Praw Zwierząt – Prezes Barbara Zarudzka
50. Fundacja Terra Spei – Prezes Dorota Ingram
51. Fundacja Pomocy Zwierzętom BONO – Prezes Mirosława Kalinowska
52. Fundacja Pro Animals – Na Pomoc Zwierzętom – Prezes Jolanta Racka
53. Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami „ZWIERZAK” – Prezes Katarzyna Szmidt
54. Fundacja Lubelska Straż Ochrony Zwierząt – Marta Wlosek
55. Polska Fundacja Ochrony Zwierząt – Prezes Bogumiła Folman
56.Fundacja Po Ludzku Do Zwierząt – Przyjazna Łapa- Prezes Agnieszka Chmurzyńska
57.Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ -Dawid Karaś, Z-ca Komendanta
58.Amicus Canis – Fundacja na Rzecz Zwierząt Skrzywdzonych – Anna Kot
59.Fundacja Kocia Dolina – Prezes Agnieszka Hejenkowska-Marek
60.Malborskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt REKS – Przemysław Wojtacha.
61.Fundacja Obrony Praw Zwierząt Anaconda-Prezes Małgorzata Jakubowska
62.Fundacja Azylu Psim Aniołem – Prezes Agnieszka Brzezińska-Azyl
63. Fundacja AZYL w Łodzi – Prezes Anna Jobczyk
64. Fundacja „Dar Serca” – Dyrektor Barbara Mikuła
65. Fundacja „Pomocna Łapa”- Prezes Sylwia Gajewska
66. Fundacja Fioletowy Pies – Prezes Magda Stefańska
67. Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt – 4 Łapy – Prezes Patrycja Misiak
68. Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „Ogród św. Franciszka” – Prezes Mariusz Mazur
69. Fundacja Pomocy Zwierzętom Bezdomnym „Szara Przystań” – prezes Katarzyna Ostrowska-Cieslik
70. Łódzkie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami- Prezes Marzena Bukarowicz
71. Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami „Lubelski Animals” – Prezes Elżbieta Tarasińska
72. Fundacja Na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt Animals Time – prezes Izabela Bartosz.

16 komentarzy do “Akcja z Facebooka przeciw ubojowi rytualnemu: piszemy list do przewodniczącego Klubu PO

 1. Na stronie PO (FB) wpisalam moj wlasny protest, bo ten podany wyzej jest dla mnie beczeniem owiec wobec pasterza. Nie jestem owca i nie uznaje jakiegokolwiek pasterza. Moj tekst ponizej:

  Szanowni Panstwo, Szanowni Poslowie,

  Jestem swiadkiem zaniku prawa w Polsce i to budzi moja wielka troske i oburzenie. Decyzja Trybunalu Konstytucyjnego zostalo jasno zabronione dokonywanie uboju rytualnego zwierzat, ktore niezgodnie z Konstytucja RP bylo uprawiane na terenie Polski na mocy Rozporzadzenia Ministra Rolnictwa, ktore to Rozporzadzenie stalo tez w jaskrawym przeciwienstwie do Konstytucji i bezprawnie dzialalo wiele lat! O ile mi wiadomo, to Polska jest panstwem, ktorego najwyzszym prawem jest Konstytucja i organ jej broniacy to Trybunal Konstytucyjny. Ktos, kto temu prawu usiluje zaprzeczyc i je podwazyc poprzez probowanie wprowadzenia nowej ustawy, ktorej podstawe odrzucil Trybunal jest niczym innym tylko zdrada panstwa i osoby te powinny stanac przed sadem.
  Oczekuje od Panstwa zdecydowanego potepienia takich praktyk z jednoczesnym odrzuceniem projektu ustawy zezwalajacej na uboj rytualny w Polsce.

  Z powazaniem

 2. Wiecie co, ze ja bym tych wszystkich „rytualnych” wraz i z ich zwolennikami potraktowala bez wyjatku tak samo „rytualnie” dla ich „boga” wlaczajac w to zasady kodeksu Hammurabiego i wtedy by w koncu zapanowal swiety spokoj od wampirow i kanibali, bo oczywiscie wraz ze zwierzetami ludzie sa tak samo traktowani , z tym ze przy wypatroszaniu ich na zywo sa znieczulani , zeby nie uszkodzic narzadow przeznaczonych do przeszczepow.

  Ludzie obudzcie sie i pozamykajcie te wsciekle bestie , bo podobijaja koszernie wasze zwierzeta i was samych bez wyjatku !!!!

  Pewien nietypowy „wybraniec” Isaak B. Singer byl nieustepliwym wegetarianinem, bo brzydzac sie jedzenia miesa i wszelkich potraw zawierajacych wydzieliny gruczolow zwierzecych robil koszernym rzeznikom kolo piora piorem i opisywal ich zboczona obyczajowosc wraz ze schizofreniczna mentalnoscia od srodka smiertelnie niebezpieczna dla otoczenia ,w ktorym sie zakleszczyli, jak uzbrojony tasiemiec w przewodzie pokarmowym ssacy swego zywiciela dzien i noc :

  http://www.youtube.com/user/przebudzator528

  Psychopaci rozbestwili sie juz do ostatecznych granic za cichym przyzwoleniem stad „milczacych owiec” i trzeba im jednak podlozyc „swinie”, ktorej tak panicznie sie boja oni wraz z muzulmanami (tez obrzezanymi) i zabijajacych zwierzeta tez ( a moze dlatego) koszernie.

  Czyzby obrzezancy czynili to tylko z pobudek seksualnych do przezywania orgazmu przy widoku smiercionosnego dreczenia ofiary ludzkiej czy zwierzecej ?

  W niemieckim slownictwie psychiatrii nazywa sie to Lustmord – morderstwo z pozadliwosci i jest zaliczane do najniebezpieczniejszej choroby psychicznej !
  Dlatego uwazam, ze te wszystkie otoczki zaslaniajace bestialstwa mafii mordercow na tle seksualnym jakakolwiek wolnoscia religijna , tradycja „obrzezania” czy prawem do „rytualnego” mordowania sa perfidna zaslona dymna dla ich przestepstw popelnianych z wyrachowaniem i z pelna swiadomoscia czynow.

  Tak zamordowane ofiary ludzkie i zwierzece przerabiane sa dalej w koszernych rzezniach na hamburgery !!!!!!!!!

  Chociaz tego u tych kanibali ( z najpotworniejsza seksualna dewiacja) za bardzo nie pojmuje , to jednak wiem, ze boja sie oni zabobonnie swin domowych i dzikow . Przed paroma laty wymordowano wszystkie dziki zyjace w lasach niemieckich, po tym jak puszczono bujde w zeitungach, ze stado dzikow wpadlo do jakiegos geszeftu i go zdemolowalo.

  W Australii zrobiono „kawal” na osiedlu „wybrancow” podwieszajac tam swinska glowe ,ktorej widok spowodowal panike wsrod mieszkancow .

  Ciekawe tez, dlaczego tak obrzydzono gojom jedzenie wieprzowiny z powodow …zdrowotnych ,czyzby pejsaci produdenci margaryny i „naukowcy” tak mocno przejmowali sie zdrowiem gojow ?

  Odkrylam pewien nieznany „swinski” gatunek, bo kompletnie przemilczany w roznych programach szkolnych dla gojow.

  Otoz guziec jest gatunkiem dzikiej swini zyjacej w Afryce i bardzo niebezpiecznej nawet dla polujacych lwow .
  Osobiscie bardzo podoba mi sie jej pewny swojej sily wyglad i obyczaje.

  http://www.naturephoto-cz.com/swinia-brodawkowa-fakoszer-guziec-picture_pl-2633.html

 3. @ nieustraszona: wrzucasz ten film już 3 raz!!! Ja rozumiem, że jest to dowód na bestialstwo „narodu wybranego”, ale nie przesadzaj plz., widzieliśmy to już. I sądzę, że każdy ściągnął to sobie na dysk (a jeśli nie, to niech to zrobi, póki jeszcze mamy dostęp do netu).

 4. Niereligijna 4. Filmu nie obejrzę, bo okrucieństwo mnie poraża. Ale cytata z Ganhi’ego pod filmem, rewelacja: „Wielkość narodu i jego postęp moralny można poznać po tym w jaki sposób obchodzi się on ze swymi zwierzętami”. Podobne słowa przypisują Kant’owi: „Możemy człowieka ocenić po tym jak traktuje zwierzęta”.

 5. Dziwne, że na ambonach kościelnych cisza, wielka cisza – nic – dla nich tematu uboju rytualnego nie ma!

 6. Hovara ! Dla mnie to nie jest „dziwne” po tym, czego uczy sie dzieci na religiach ,ze to niby zwierzeta duszy nie maja, bolu nie czuja i nie wolno ich kochac , bo je „bog” stworzyl na pozywienie czy prace dla ludzi …

  Ten „bog” nie jest tym naprawde milujacym bogiem wszelkie swoje stworzenie ,tylko niestety „bogiem” ” wybrancow- przebierancow rzadzacych odgornie w Watykanie czyli na polskich ambonach koscielnych tez.

  Ich pochodzenie wyjasnia link niemieckojezyczny, ktory juz podalam na Hyde Parku i ktory ujawnia dokladna genealogie „milosciwie” nam i zwierzetom obecnie panujacego papierza majacego za swoich przodkow wielu rabinow !!!! czyli zawodowych z pokolenia na pokolenie koszernych rzeznikow !

  Potomek kata zostaje katem – chinskie przyslowie !

 7. Jest różnica między „poszanowaniem praw” a włażeniem mniejszości na głowę reszty świata. A już szczególnie zakazane powinno być wszelkie barbarzyństwo, takie jak krwawe rytuały ku zadowoleniu bóstw żądnych krwi.

  A propos: nie poruszyliśmy tu ważnego aspektu całej tej krwawej jatki: jedzenie mięsa uzyskanego w sposób generujący skrajne cierpienie i stres wpływa na stan ducha. To nie przypadek, że terroryści, zarówno żydowscy, jak muzułmańscy są postrachem świata (ale możliwe, że terroryści muzułmańscy, np. palestyńscy, to żydowscy przebierańcy, działający pod fałszywą flagą). Muzułmanie słyną z innych okrucieństw, np. w stosunku do kobiet.

 8. My to rozumiemy, ze „poszanowanie praw” ma sie nijak do zezwalania na okrucienstwo.
  Jak zyje w Polsce kilku Afganczykow, ktorzy postanowia ukamieniowac jedna ze swoich kobiet, to nasz wspanialy rzad tez bedzie chcial pewnie stosownych ustaw. A jak mielibysmy w Polsce ludozercow, to tez nasz rzad dalby im prawo uprawiania tego? – przeciez to tez mozna podciagnac pod „poszanowanie praw mniejszosci”. A do tego przeciez te wyprane mozgi daza. I wcale sie nie zdziwie, jak wlasnie te prawa mniejszosciowe beda chcieli wykorzystac w temcie uboju. Tylko dlatego przytoczylam ten cytat.

 9. Chyba chodzi tej pani prawdopodobnie o zwierzeta, ktore nie sa zaliczone do gatunku „czlowiek”. Tak to wyglada jak ktos sili sie na strasznie nalukowe wydziwianie z tekstem, ktory nie moze byc za prosty co by pospolstwo nie zrozumialo.

 10. Ale ja dalej nie rozumiem – czyżby jakieś zwierzęta zostały zaliczone do gatunku „człowiek”? Czyżby małpy zostały uznane za ludzi? A może odwrotnie, to ludzie zostali zaliczeni do zwierząt człekokształtnych vel naczelnych? Czy to dlatego, że to rodzice (a może wcześniejsi przodkowie) „racjonalistów”? Moi przodkowie nie byli małpami, protestuję! Ja nie jestem efektem ewolucji, lecz Inteligentnego Projektu!

  Czyżbym coś przespała? Przegapiłam jakieś wiekopomne zmiany w prawie, zrównujące nas z naczelnymi? Ktoś wziął na serio Planetę małp? „I Bóg stworzył Małpę na swój obraz i podobieństwo”… kochani, to tylko film, nie bierzcie tego tak zupełnie dosłownie! (Gadaj zdrów, lewopółkulowcy nie mają ani dystansu do życia ani poczucia humoru). Jak znam życie, za jakieś 100 lat zrównają nas ze świniami, bo to przecież takie mądre zwierzątka i takie podobne do nas, że można przeszczepiać od nich serce – mnie nie, ja się na to nie zgadzam, ale racjonalistom na pewno można. Tak, widać to podobieństwo! Teraz już wiem, dlaczego nie mam sumienia jadać świń, bo to zupełnie tak, jakbym jadła uczonych medyków, biotechnologów, klimatologów i wakcynologów… Zdecydowanie nie wypada.

 11. 😆 Innych gatunkow zwierzat jeszcze do ludzkiego nie zaliczono ale wlasciwie na jedno wychodzi, skoro zaliczony jest czlowiek do gatunku zwierzecego dzieki darwinistom „dowodzacym” nasz rodowod. Wielu wegetarian czy wegan twierdzi, ze nie beda wiecej „swoich braci” jedli. Nie da sie ukryc, ze Darwin ludziom dobrze w glowach namieszal bo jakos niewielu zwraca uwage na to, ze to byla tylko teoria a nie zaden dowod. Wiekszosc uznala teorie za prawde, wiec prace nad krzyzowkami czlowieka z jakims jego nieludzkim bratem sa tez prawdopodobnie opracowywane. Moze niedlugo jakis ukochany piesek milionerki dostanie przeszczep ludzkiego serca. A co? Swinia moze a czlowiek nie? Co innego kochac zwierzeta a co innego sie z nimi utozsamiac. A jak widac, niektorzy sie utozsamiaja…

Nie mam żadnego wpływu na to, że komentarze stałych bywalców bloga lądują w moderacji! Proszę się nie awanturować w tej sprawie - patrz: strona "Komentowanie bloga" (na górze). Wolną dyskusję prowadzimy w Hyde Parku, a o zdrowiu w Zdrowotnym Hyde Parku.

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.