Choroby na sprzedaż

Pewnie nie wiecie, ale wszyscy jesteśmy na coś chorzy i koniecznie wymagamy leczenia. Obejrzyjcie ten film, żeby się dowiedzieć jak kartele farmaceutyczne robią z was nabywców swoich wyrobów.

49 komentarzy do “Choroby na sprzedaż

 1. Film obejrze pozniej (zaraz musze wychodzic do pracy).To prawda ze idac do lekarza ten zawsze znajdzie nam chorobe bo przeciez potrzebni sa pacjenci .
  Moje migreny doprowadzily mnie do neurologa po raz pierwszy w zyciu i ten wspanialy doktor dal mi takie leki chyba 5 rodzai ,ja je wykupilam ale potem w domu poczytalam to az oczy wyszly mi zn przerazenia co mi zalecono! gdybym zaczela brac te chemiczna trujaca mieszanke bylabym zapewne pacjentka na wieki .Z migreny lecze sie sama 😉 Smutne ze czasem trzeba przebyc wiele drog aby dotrzecdo prawdy .Mi potrzeba bylo lat ,lat bolesnych doswiadczen ,przemyslen . oswiecania

 2. @ Linda: jak mi wyjaśniła koleżanka zajmująca się medycyną chińską migrena to zaburzenie meridianu żołądka. Dlatego nie należy leczyć głowy, czyli objawu choroby, lecz przyczynę, czyli żołądek. Lekka dieta i oczyszczanie organizmu działają cuda. I spraw sobie kota. Od czasu, kiedy sypiam z kotem nie miałam ani razu napadu migreny. Praktyczna rada co do kota: kotka woli towarzystwo mężczyzn, a kocurek kobiet. Nasza kotka sypia u syna, a kocurek u mnie.

 3. Jeśli macie konto na facebooku, zwróćcie uwagę na „Ruch Wkurwionych”: http://www.facebook.com/RuchWkurwionych
  Konto założone w styczniu tego roku. Niby wkurwieni na zło, niesprawiedliwość i absurdy tego świata (przez co przyciągają coraz więcej osób) a tak naprawdę to sprytnie zakamuflowana agentura, siejąca propagandę pro szczepionkową, wyśmiewająca się z teorii spiskowych, itp.

 4. Szkoda, że nie wspomnieli o cukrzycy. Tu też normy zostały zaniżone i to znacznie. Kiedyś za normę uważano poziom do 200mg/dL (2 godz po jedzeniu). Obecnie, nawet cukrzyk, w dwie godziny po jedzeniu nie powinien mieć glikemii większej niż 140mg/dL. Nic dziwnego, że mamy epidemię cukrzycy.

  Ktoś mógłby oczywiście powiedzieć, że normy obniżono dla naszego dobra, na skutek wieloletnich obserwacji i badań. Że ten niższy poziom bardziej zabezpiecza przed powikłaniami, itp., itd.
  I w tym momencie ciekawi mnie czy są w stanie określić ile z powikłań cukrzycowych wywołane jest samą cukrzycą, a ile działaniem leków (z insuliną i jej dodatkami włącznie). Jak takie badania, wymagajace nawet dziesięcioleci, przeprowadzić, skoro osoba nie lecząca cukrzycy szybko umiera?

  W ulotce jednego z leków przeciwcukrzycowych dostepnych na naszym rynku (na szczęście nie jest on powszechnie stosowany bo nie jest refundowany, a jest bardzo drogi) znajduje się informacja, że lek ten może powodować owrzodzenia podudzi. To chyba typowe powikłanie w cukrzycy! Więc, w końcu, co powoduje to powikłanie? Wysoki poziom cukru we krwi, czy ten lek? Ile sób przeczyta dokładnie ulotkę, ile skojarzy ten fakt i lek ten odrzuci?
  Ale poradnie, pielęgniarki, dietetycy, lekarze w wiekszości stosują się na ślepo do zaleceń WHO. Przecież co roku świat cały, a wraz z nim oni, otrzymuje nowe wytyczne.

 5. takich trucizn wciskanych ludziom było wiele, potem były powikłania, zgony procesy;; przykłady; thalidomid, vioxx, detralex statyny

 6. Moja mama, lat 78 ma cisnienie 140/90., czasami 150/90 i juz ja zaczęli leczyc na nadciśnienie. Bo normy sa zaniżane właśnie po to, żeby nałapać pacjentów. A mama (jest lekarzem), postanowiła nie brac leków, bo uważa, że w jej wieku takie cisnienie to nic specjalnego.

 7. Lindo, poczytaj o terapii Gersona, przecież została ona stworzona właśnie po tym, jak sam jej twórca wyleczył się z migreny dzięki jej zastosowaniu.

 8. @Kalandrafel- tak samo zaniza sie normy na cholesterol aby wciskac ludziom statyny, jedne z najbardziej obecnie popularnych lekow z masa efektow „ubocznych”. A tak naprawde to wlsnie ludzie z niskim cholesterolem maja wyzsze ryzyko przedwczesnej smierci. Niski cholesterol rowniez podnosci ryzyko depresji, agresji i ogolnie zaburzen samopoczucia. No, ale to dla Big Farmy dobrze, bo wtedy wciska sie pacjentom leki antydepresyjne.

 9. PRAWDA O CUKRZYCY
  Przed pobraniem krwi na cukier …trzeba nie jeść chyba aż ok. 14 godzin… a w/g info z książki D’Adamo, czyli w/g jego doświadczeń…. jeśli cukier zmierzony o dowolnej porze dnia nie przekracza 180-200 nie trzeba się denerwować cukrzycą.
  A jeżeli ciśnienie jest 180/ 120 to wystarczy wziąć coś na odwodnienie.Nadciśnienie powodują nam nerki.Tak nam wszystko zaniżają ,aby nam wciskać leki.
  MOŻE TO JUŻ BYŁO
  Po­rada chiń­skiego pro­fe­sora jak udzie­lić pierw­szej po­mocy ofia­rom wy­lewu /
  Trzy­maj w domu igłę do strzy­kawki, lub na­wet zwy­kłą igłę do szy­cia lub po pro­stu szpilkę. To jest zdu­mie­wa­jące jak w nie­ty­powy spo­sób można od­wró­cić skutki wy­lewu. Kiedy do­cho­dzi do wy­lewu na­czy­nia krwio­no­śne w mó­zgu stop­niowo pę­kają. Kiedy zda­rzy ci się być świad­kiem wy­lewu nie pa­ni­kuj. Nie ma zna­cze­nia w ja­kim miej­scu znaj­duje się chory. Nie ru­szaj jego z miej­sca, po­nie­waż na­czy­nia krwio­no­śne po­pę­kają. Po­móż cho­remu tylko usiąść w bez­piecz­nym miej­scu, aby za­bez­pie­czyć przed po­now­nym upadkiem.

  Je­żeli masz w domu strzy­kawkę z igłą (by­łoby to naj­lep­sze), to do­brze, je­żeli nie to wy­star­czy igła do szy­cia lub szpilka.

  Umieść igłę nad ogniem, aby wysterylizować. Następnie nakłuj czubki wszystkich 10-ciu palców
  Nie ma specjalnego punktu akupunkturowego, po prostu nakłuj w odległości 1 mm od paznokcia.
  Nakłuwaj aż pokaże się krew.
  Jeżeli krew nie zacznie wypływać, uciskaj opuszki palców chorego, aż do wypłynięcia krwi z nakłutych miejsc.
  Kiedy wszystkie 10 palców już krwawi, poczekaj kilka minut. Chory powinien odzyskać przytomność w tym czasie.
  Jeżeli usta chorego są wykrzywione – nacieraj uszy chorego aż staną się czerwone.
  Następnie nakłuj płatki uszu dwukrotnie, aż wypłynie po 2 krople krwi z każdego płatka .
  Poczekaj aż chory powróci do normalnego stanu i zabierz go wtedy do szpitala.

  Je­żeli nie zrobi się tego co po­wy­żej i chory jest za­brany przez po­go­to­wie to w cza­sie trans­portu od wstrzą­sów na dro­dze po­pę­kają na­czy­nia krwio­no­śne w mó­zgu. Na­uczy­łem się, że upusz­cza­nie krwi ra­tuje ży­cie — od chiń­skiego le­ka­rza Ha Bu Ting, który mieszka w Sun Juke. Na­stęp­nie do­świad­czy­łem tego w prak­tyce, dla­tego też mogę po­wie­dzieć, że me­toda ta jest sku­teczna w 100 %.

  W 1979 roku uczy­łem w Fung Gaap Col­lege w Tai Chung, pew­nego po­po­łu­dnia mia­łem wy­kład kiedy inny wy­kła­dowca wpadł do mo­jej Sali I w prze­ra­że­niu wy­krzyk­nął : “Pa­nie Liu, chodź na­tych­miast, nasz kie­row­nik do­stał wy­lewu.” Na­tych­miast po­sze­dłem na 3-cie piętro.

  Kiedy zo­ba­czy­łem na­szego kie­row­nika, Pana Chen Fu Tien, był blady, jego mowa była bar­dzo nie­wy­raźna, jego usta były wy­krzy­wione – wszyst­kie ob­jawy wy­lewu. Na­tych­miast po­pro­si­łem jed­nego ze stu­den­tów aby po­biegł do naj­bliż­szej ap­teki I ku­pił strzy­kawkę, którą po­na­kłu­wa­łem opuszki pal­ców cho­rego. Kiedy wszyst­kie 10 pal­ców krwa­wiło (kro­ple krwi wiel­ko­ści ziarna gro­chu) na­cie­ra­łem jego uszy. Po kilku mi­nu­tach twarz pana Chen od­zy­skała ko­lor I po­ja­wił się blask w oczach, ale jego usta cią­gle były wy­krzy­wione. Wiec po­cią­ga­łem jego uszy aby na­pły­nęła krew. Kiedy uszy były już czer­wone , na­kłu­łem płatki uszu dwu­krot­nie do po­ja­wie­nia się dwóch kro­pli krwi na każ­dym uchu

  W prze­ciągu 3–5 min usta po­wró­ciły do normy i jego mowa stała się wy­raźna. Po­zwo­li­li­śmy mu od­po­cząć przez chwile, a na­stęp­nie po­da­li­śmy mu fi­li­żankę her­baty. Na­stęp­nie spro­wa­dzi­li­śmy go na dół i za­wieź­li­śmy do szpi­tala. Po­zo­stał w szpi­talu przez noc, a na­stęp­nego ranka po­wró­cił na uczel­nie na za­ję­cia. Wszystko po­wró­ciło do normy. Nie było żad­nych zmian cho­ro­bo­wych. Zwy­kle ofiary wy­lewu cier­pią z po­wodu nie­od­wra­cal­nych pęk­nięć na­czyń krwio­no­śnych w mó­zgu w cza­sie trans­portu do szpi­tala, w wy­niku czego ni­gdy nie po­wra­cają do peł­nego zdro­wia. Szczę­śliwcy po­zo­stają przy ży­ciu, ale są spa­ra­li­żo­wani do końca życia.

  Je­żeli bę­dziemy pa­mię­tali o me­to­dzie upusz­cza­nia krwi i roz­po­czę­ciu ra­to­wa­nia ży­cia na­tych­miast, w krót­kim cza­sie ofiary wy­lewu będą ura­to­wane i po­wrócą do nor­mal­nego ży­cia w 100 %.!!

 10. Alfa! Cudowne to, co piszesz. Ale…juz widze, jak np. w tłumie pozwalaja mi zrobic taki zabieg….ale gdybym wiedziała to rok temu, gdy mój 28-letni siostrzeniec miał wylew, na pewno bym to zrobiła….przeżył, ale uszkodzenia zostały. A czy to stosuje ise tylko w udarach niedokrwiennych, czy w krwotocznych też?

 11. AstroMaria oraz Kalandrafel dziekuje za wskazowki dotyczace migreny na pewno skorzystam i wyprobuje .
  Alfa niezwykle interesujace jest to co napisales na temat udaru mozgu ,zapisze i przekaze dalej miejmy nadzije ze takie porady moga kogos uratowac .
  astromaria wspaniale ze poruszasz na swym blogu tak wazne tematy .

 12. Kiedy byłam młodym dziewczęciem wszyscy lekarz mówili, że prawidłowe ciśnienie to 100 + wiek. Czyli osoba 30-letnia powinna mieć 130, a 50-letnia 150. To uważano za normę i to działało. Nikt nie umierał z powodu takiego ciśnienia. Ale tego nie dało się leczyć, więc wymyślili, że wszyscy muszą mieć 110 bez względu na wiek.

 13. @kalandrafel można jeszcze spróbować dotlenić mózg po wylewie pijąc wodę utlenioną lub kupić tlen stabilizowany nie zaszkodzi a może pomóc.Bo po wylewie mózg też powinien być dotleniony to czytałam na internecie chyba o wodzie utlenionej .Poczytam w internecie czasami coś zapiszę czasami nie bo już za dużo mam już notatek.Nie czytałam o rehabilitacji czy ona przypadkiem nie szkodzi za raz po wylewie i czy krwinki dalej nie pękają .To jest tylko moje spostrzeżenie. Dlatego chory nie może wyzdrowieć.Trzeba by podszkolić na pogotowiu lekarzy tą metodą chińską.

 14. Tu jest komentarz osoby po wylewie
  Mam 73 lata, przeszłam zawał serca, udar mózgu, prawa strona [ciała] praktycznie nie działała, przez bóle kręgosłupa, stawów oraz w okolicy serca, z trudem poruszałam się po pokoju, fgłowę mogłam odwracać jedynie wraz z tułowiem a to i tak nie wszystko. Zaczęłam przyjmować fwodę utlenioną (H2O2) zgodnie z Pańskim zaleceniem. Po jakichś 2 tygodniach poczułam niewielką ulgę, a pod koniec miesiąca, jak gdyby rozluźniła się jakaś sprężyna, po czym praktycznie zanikły bóle w okolicy serca i w stawach.
  Minęło już 7 miesięcy, a ja czuję się jak 10 lat przed chorobą. Samodzielnie chodzę do sklepu, wykonuję gimnastykę a całe lato kopałam w ogródku. Nawet chodziłam na bosaka i od czasu do czasu chłostałam się pokrzywą. Teraz wszyscy moi sąsiedzi przeszli na taki sam tryb życia i zrozumieli, że nie wkładając wysiłku w swoje zdrowie, nie osiągnie się żadnego pożytku, tym bardziej od lekarstw, którymi nas tylko trują.
  Jest więcej komentarzy i warto kupić sobie książkę bardzo ciekawa polecam.

  Leczenie wodą utlenioną
  http://www.igya.pl/terapie-naturalne/oczyszczanie/268-leczenie-woda-utleniona.html

 15. @ ALFA
  warto uzupełnić, że nie chodzi o wodę utlenioną, tylko o nadtlenek wodoru.
  woda utleniona to nawa produktu aptecznego służącego do dezynfekcji, często jest stabilizowana innymi chemikaliami.

  natomiast aptekarz może zamówić i sporządzić roztwór perhydrolu (30% przemysłowy roztwór nadtlenku wodoru) – dozwolony roztwór to 3% (tyle, co w wodzie utlenionej), ale szybciej się rozkłada.
  jak się dogada z aptekarzem, to może sporządzić mocniejszy roztwór, ale roztwory powyżej 5% stają się już niebezpieczne i rozpuszczając krople H2O2 nieco niebezpiecznie się pomylić.

 16. Maria: „Ruch Wkurwionych” to w połowie trolling, a w połowie ludzie wkurzeni, owszem, ale na coś zupełnie innego. Nie bądźmy paranoikami, ludzie mają prawo mieć inną optykę i to nie znaczy, że celowo dezinformują. Ostatecznie, mogą też być po prostu głupi. Albo niedokształceni. Albo po prostu, są jacy są.

 17. Alfa ! To wspaniale, ze podales ten chinski sposob na natychmiastowe dzialanie przy osobach po wylewie !!!

  Juz gdzies o tym sposobie czytalam i dobrze, ze nic w przyrodzie nie ginie , co jest szczegolnie przydatne teraz ludziom wyzwalajacym sie spod szalenczej dyktatury niszczacej zycie i zdrowie ludzi oraz zwierzat.

  Akupunktura stosowana tez u ludzi po wylewie z roznymi pozniejszymi nastepstwami powoduje cofanie sie tych objawow i chociaz na poczatku jej stosowania jeszcze nie widac natychmiastowych efektow, to jednak stymulacja iglami wywoluje silne procesy regeneracyjne doprowadzajace do cofania sie tych roznych uszkodzen powylewowych.

  Podaje tez sposob wedlug chinskiej medycyny do przerwania ataku padaczki (epilepsji).

  Potrzebna do tego tez jest igla i moze to byc igla do szycia , ktora trzeba szybko i zdecydowanie wkluc w punkt znajdujacy sie na
  twarzy , w rowku miedzy przegroda nosowa i gornym brzegiej gornej wargi w jego jednej trzeciej wysokosci.

  Po takim nakluciu znikaja drgawki wraz ze skurczami miesniowymi i powraca przytomnosc.

  Ten punkt mozna tez nakluc w nieprzytomnosci spowodowanej innymi przyczynami.

  Mozna tez samemu stosowac akupresure czyli silne naciskanie tego punktu palcem, jesli sie juz samemu czuje oslabienie.

  Czasami, jak sie niewyraznie czuje, to idac ulica naciskam sobie ten punkt palcem wskazujacym pod nosem i jesli ktos mnie przy tym obserwuje, to mam to oczywiscie gdzies…, no tam gdzie slonce nie dochodzi, bo kazdy sam sobie moze pomoc po doinformowaniu sie z roznych zrodel zamiast wpadac w sidla bezwglednej mafii, ktora wlasnie zyje z tego, ze tworzy nalukowo sztuczne czy rzeczywiste trucicielskie zagrozenia i im gorzej dla ludzi, to tym wiecej te diably zarabiaja …i zacieraja parchate macki z radosci, kiedy to ludzkosc powinna juz w koncu wziac swoje sprawy w swoje cuda czyniace rece pod kierunkiem wlasciwej i sprawdzonej praktycznie wiedzy dla kazdego.

 18. Mój średni syn, po tym cholernym NOPie cierpiał na ciężką alergię i astmę. Próbowaliśmy różnych cudów na kiju, w kocu trafiliśmy do Centrum Akupunktury. Tam powbijali w niego igły, ale on miał lęk przed kłuciem i… zemdlał. Zrobił się zółty na twarzy i wiotki jak flak. Lekarze szybko powyciągali z niego igły i zaczęli mu intensywnie masować opuszki palców blisko paznokci, dokładnie w tym miejscu, które trzeba nakłuwać przy wylewie. Od razu nabrał kolorków i usiadł. Na szczęście mamy postęp nałkowy (nałka też się czasem do czegoś przydaje), więc pozostałe zabiegi zrobili mu laserem.

 19. Polecam kupić igiełki te co są do nakłucia do mierzenia cukru przez cukrzyków,są małe zabezpieczone i wygodne w użyciu.Są w sklepach medycznych.

 20. @Aarvedui

  Woda utleniona (apteczna – to nadal nadtlenek wodoru) wyleczyła mnie z wielu chorób, więc nie deprecjonowałbym jej z gruntu, 😉 choć fakt, faktem, iż najlepsza byłaby czysta, według receptury.

 21. Wiecie czytam Encyklopedię Medyczną S.Nowakowskiego i tam pisze czym nas trują w lodach z McDonalds i przypuszczam ,że to jest we wszystkich.Podam parę przykładów.
  DIETTHYL GLUCOL – tani środek chemicznny do ścinania -zagęszczacz zamiast jajek ,ktory jest używany do chłodnic i zmywaczy do farb.
  PIPERONAL -używany zamiast wanilii występujący w środkach do zabijania wszy.
  ALDEHYDE-C17 – do wywoływania smaku czereśni,używany do barwienia tkanin,gum i tworzyw sztucznych.
  ETHYL ACETATE -używany do wywoływania smaku ananasowego , to składnik środków czyszczących ubrania,jego opary są znane z chronicznych uszkodzeń płuc,wątroby i serca.

 22. Witaj Astromario, mnie kiedyś w badaniach krwi wyszedł za wysoki cholesterol. To było dawno temu, w czasach gdy nie miałam pojęcia o „matrixie”, ale nie brakowało mi zdrowego rozsądku i na szczęście nie podjęłam żadnych działań. Uznałam, że to nie ma sensu, no bo jak może być za wysoki cholesterol u osoby małej, chudej z bardzo niskim ciśnieniem po kilku kawach 90/60. Uznałam, że badania były błędne. Na szczęście. Gdybym się tym przejęła i zaczęła łykać jakieś tabletki, to dopiero bym sobie przysłużyła.

 23. Był tu podawany adres firmy, która produkuje i sprzedaje czystą wodę utlenioną, nadającą się do picia. Gdzieś mam to zapisane, ale o zgrozo nie w Evernote. Ups… gdzie ja to zanotowałam??? Będę szukać.

 24. Poszukaj, poszukaj. 😉 Ja co prawda już nie piję (prawie 2 lata żłopałem), ale przyda się.

 25. Alfa, do twojej listy dorzuce jeszcze: mojej koleżanki znajomy produkował z tworzywa takie bobki udające pestki truskawek, które dodawane są do jogurtów smakowych. A to coś, co dodaje sie do płynów chłodzących, można tez znaleźć w balsamach do ciała i kremach….a fe!

 26. Poprosze wyjasnic jak uzywa sie wode utleniona ? rozumiem ze roztwor tzn pare kropel plus rozcienczone woda?

 27. @Linda zaczynamy pół godziny przed jedzeniem lub 3godz po jedzeniu
  pierwszy dzień 1 kropla i trzy łyzki wody przegotowanej 3x dziennie
  drugi dzień 2 krople i trzy łyzki wody przegotowanej 3x dziennie
  trzeci 3 krople —————————————- 3x ———-
  czwarty 4 krople —————————————-3x ———-
  i tak zwiększamy po jednej kropli aż do 10 kropli
  póżniej robimy 3 dni przerwy ,ale nie koniecznie i tak już pijemy 10 kropli 3x dziennie

 28. @ Logopedant – to nie woda utleniona pomogła tylko właśnie nadtlenek wodoru. typowa woda utleniona ma składniki stabilizujące, które wchłaniane wewnętrznie nie są zbyt zdrowe – po co się leczyć i truć jednocześnie ?

  @ AstroMaria – nie ma sensu kupować „specjalnej wody” z nadtlenkiem do picia, pewnie zapłacimy za to jak za woły.
  ćwierć litra roztworu 10% perhydrolu (czyli H2O2 3%) kosztuje mnie w aptece 13 zł, możliwe że gdzieś będzie nieco drożej, ale nie powinno być więcej niż 20 zł, bo perhydrol nie jest jakoś specjalnie drogi.
  do tego kroplomierz – i wystarcza na 2 miesiące codziennego użytkowania w ilości profilaktycznej.
  nie trzeba kupować specjalnych roztworów w specjalnej firmie – po pierwsze samo H2O2 jest niestabilne – w porządnej aptece składniki wymienia się po terminie, a jak nam zrobią roztwór to wiadomo, że jest świeży.
  roztwór kupiony w sieci może być albo nieświeży (o wiele mniejsze stężenie) albo mieć dodatki.

  po prostu – trzeba się zaprzyjaźnić z jakimś aptekarzem, to niedrogo załatwi pewne suplementy.

 29. errata
  @ AstroMaria „“Wodoru nadtlenek roztwór 30% DLA PRZEM. SPOŻYWCZEGO””

  z tego, co wiem, to perhydrolu nie można sobie ot tak po prostu kupić. kupić może przemysł, albo apteka, ponieważ jest to roztwór silnie żrący i toksyczny

 30. Ludziska czytajta…ale straszą hehehe

  Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Zdrowia, dr Margaret Chan ostrzegła, że zjawisko uodparniania się mikrobów na antybiotyki może doprowadzić do „końca współczesnej medycyny”. Gdyby antybiotyki stały się bezużyteczne nawet przeprowadzenie prostego zabiegu wiązałoby się z ryzykiem powikłań.

  Ponadto zauważono, że nowe leki stosowane w leczeniu długotrwałych chorób jak gruźlica, malaria i HIV stają się nagle nieefektywne. Wystąpienia na konferencji poświęconej chorobom zakaźnym, jaka odbyła się niedawno w Kopenhadze wspominają wręcz o erze post antybiotykowej.

  Gdyby do tego doszło nawet angina i rozbite kolano dziecka mogą być przyczyną poważnej infekcji a nawet śmierci. Odporność na antybiotyki rośnie zwłaszcza w Europie. Prowadzi to do tego, że tracimy niektóre podstawowe leki.

  Dyrektor Chan stwierdziła podczas konferencji, że wymiana antybiotyków na nowe rodzaje może trwać dłużej, aby stały się skuteczne. Będą też oczywiście droższe.

  Widzimy ostatnio dużo przypadków zjadliwych bakterii, którym sprzyja ciepło. Zeszłoroczna epidemia EHEC jest tego dobrym przykładem. Dyrektor Margaret Chan napisała książkę pod tytułem „Rozwój zagrożeń odporności” promowaną przez WHO. Zarysowuje tam scenariusz dla ludzkości, który można skwitować jednym słowem – depopulacja.

  Ma się to odbyć właśnie poprzez znacznie większą zachorowalność ze względu na mniejszą skuteczność istniejących środków. Według Chan już teraz śmiertelność niektórych typów patogenów wzrosła o 50 procent a to dopiero początek. Według dyrektora WHO czeka nas bezprecedensowy światowy kryzys zdrowia.”

  łoj…i śmieszno i straszno 😀

 31. Magmarjo! Znowu strachy na Lachy, bo cos tym diabelskim bekartom kolo dupy sie pali i lepiej zachowac spokoj.

  Skoro ludzkosc przetrwala bez nich , to i przetrwa nadal i tylko bez nich oraz bezczelnych prob zgrywania sie na kolejne proby „ratowania” zdrowia i zycia ludzi.

  Wrecz stalo sie to zyciowa koniecznoscia pozbycia sie tej najgorszej zarazy dla ludzkosci, jaka jest ta satanistyczna banda trucicieli i podzegaczy wojennych i wtedy dopiero bedzie mozna mowic o calkowitym uzdrowieniu ludzkosci .

  http://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2012/05/23/bandytyzm-ekonomiczny/comment-page-1/#comment-16671

 32. Słyszałem, że Niemcy ze względu na skażenie, zniszczyli jakiś milion jajek z ekologicznych (!) gospodarstw (afera podobna do tej z solą przemysłową w Polsce) – ktoś wie coś więcej?

 33. Duke Nukem ! Swiatowy „kryzys” zdrowia juz dawno przeciez jest sprowokowany wlasnie przez tych samych, co strasza znowu w mendiach, ze az sie chce wymiotowac po tych wypocinach schizofrenicznych lbow.

  Wymyslaja ciagle cos w tym kierunku na zasadzie, jak nie urok, to sraczka, zeby znowu wkrecic jakies trujace i jeszcze drozsze gowno.

  Typowy przy tym schemat : problem , reakcja , rozwiazanie czyli terrorysta , STRACH , wojna albo terrorysta – „bakteria” czy „wirus swinskiej” , STRACH , wojna chemiczno-biologiczna i za to straszenie wyciagaja parszywe macki nastepne miliardy od oglupionych gojow, zeby im jeszcze bardziej szkodzic i niszczyc zdrowie i zycie, bo to jest przeciez dla nich najlepszy interes z wojnami „klasycznymi” , gdzie goje zwalczaja sie wzajemnie albo z „nowoczesnymi” wojnami przy niewidzialnych wrogach „bakteryjno-wirusowych” i nalukowo – nobliwie „Noblem” potwierdzonym przez roznych swietojebliwych z doktorsko-profesorskimi „tytulami”.

  Wczoraj na moich lakach spacerujac z psem poznalam lekarke weterynarii tez bedaca z dwoma psami na „moich” lakach.

  Od slowa do slowa rozpoczela sie rozmowa i wiem z pewnoscia, ze to nie byl przypadek, skoro ta osoba mieszkajaca w poblizu poczta pantoflowa musiala cos o mnie slyszec i dlatego pierwsza mnie z ciekawosci zagadnela.

  Oczywiscie szybko przeszlysmy z podziwu cudownej natury na czynniki szkodzace jej oraz wspolczesna „medycyne”.
  Mowila mi, ze stosuje do leczenia zwierzaczkow homeopatie i co jest dosyc utrudnione, na co odpowiedzialam jej, ze nic dziwnego , skoro mamy taka ogolna inkwizycje .

  Zaczelam tez temat szczepien u zwierzat i wskazalam na odczyny poszczepienne u mojego w „polowie” psa i u ktorego widac na skorze jedno wglebienie, a z drugiej strony pogrubienia po szczepieniach na wscieklizne czy inne wymyslone przez nalukowcow sciemy.

  Odpowiedziala mi, ze wscieklizny juz dawno nie ma !!! Latwo mi bylo tez wyjasnic jej cala scieme dotyczaca „raka” oraz historie powstania chemioterapii i programow studiow dla lekarzy ludzkich czy zwierzecych.

  Odpowiedziala mi, ze tu w Niemczech zwierzeta tez sa poddawane chemioterapii i naswietlaniom !!!!

  No tak, bo przeciez koszerne diably potrafia wykorzystac serdeczne uczucia tez dla zwierzat zabijajac je tez na raty i ciagnac rownoczesnie ogromna kase od zrozpaczonych wlascicieli. Jedenascie lat temu tez zostalam niezle obrobiona przy probach ratowania mojego kocurka u ktorego stwierdzono „raka” podniebienia i juz mi nie chodzi o kase, tylko o te straszne cierpienia tego mojego przyjaciela, ktoremu chcialam pomoc , a parszywe bestie wykorzystaly to z perfidna perwersja…

  Teraz po wielu latach wiem, ze moglabym mu sama pomoc bez jego cierpienia i mojego tez… Miliony ofiar ludzkich i zwierzecych krzycza z zaswiatow : zatrzymajcie tych oblakanych, bestialskich szalencow znajdujacych sie w schizofrenicznym szale niszczenia wszystkiego, co zywe i nieozywione tez ….

  Obywatel ! Tu robia pejsate bestie mendialne sobie nawet „jaja” z jaj, tak jak w zeszlym roku , gdzie dolaczono do grupy jajecznych „terrorystow” zielone ogorki, bo drukujac ich zdjecia na pierwszej stronie glownego ich szmatlawca.

  Wywolali tym nalukowo panike, zeby ludziska przestali jesc swieze warzywa na wiosne oraz jajka ponoc zatrute .

  Efekt byl taki, ze przestali kupowac i spozywac chocby te i tak sztucznie hodowane warzywa, ale jakby nie bylo, to jednak swieze.

  Producenci krajowi i zagraniczni poniesli tez ogromne straty i nikt im za to zlamanego centa nie zwrocil.

  Niemcy maja ciagle w pamieci zbiorowej potworny glod, ktory sprowokowali ci sami pejsaci w latach trzydziestych wpuszczajac pozniej „rozwiazanie” w postaci tego z wasikiem… Pamietaja tez jeszcze bardziej glod czasow powojennych…

  Teraz maja wpi….lac zatrute wypelniacze przewodu pokarmowego i wsadzac „mordy w kubel”, bo przeciez „glodni” nie sa.

  Wiosenny , coroczny serial z roznymi „epidemiami” zastapiono serialem „zywnosciowym” z „jajami” odcinajac ludziom mozliwosci odzywcze jajek po dlugiej zimie i tym narazajac ich swiadomie na dalsze oslabienie i powstawanie „chorob cywilizacyjnych”.

  Jak zachoruja na „raka”, to przeciez dostana chemioterapie w szpitalach w tym najlepszym „systemie” zdrowotnym na swiecie, a o czym to zapewniala w telawizji coreczka pastora i w tym jednym przypadku tej „angeli” mozna stuprocentowo „wierzyc” , a co potwierdzam naocznie z roznych obserwacji tego „najwspanialszego” systemu jako lekarz, a z ktorego to z wielka ulga udalo mi sie wyrwac raz na zawsze.

  Kuchnia niemiecka nigdy sie do dobrej kuchni nie zaliczala, ale teraz nawet tej kuchni, bo opartej wczesniej glownie na ziemniakach, kapuscie i wieprzowinie przyrzadzanej w domach prawie tez nie ma.

  Co kraj, to obyczaj, bo w Polsce pejsate parchy uwziely sie na jeszcze nie tak calkiem sparszywione rolnictwo i nawyki zywieniowe Polakow…

 34. http://www.studentnews.pl/s/16/4876-Bakteriofagi-wirusy-atakujace-bakterie.htm
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Bakteriofag
  Miałam gdzieś (w stumbleupon) świetny artykuł o bakteriofagach, ale wyparował. Jestem pewna, że go tam linkowałam, ale nie mogę znaleźć (może jeszcze przeszukam dysk kompa, ale to będzie trochę trwało). Przed wynalezieniem tego diabelstwa, jakim są antybiotyki powszechnie stosowano leki z bakteriofagów. Czas wrócić do starych, dobrych i bezpiecznych sposobów.

 35. Wiem ,że już był temat Nowa Germańska Medycyna czy czytaliście co pisze Hamer,że w czasie zdrowienia (to co my nazywamy chorobą)organizm wytwarza bakterie,wirusy i prątki grużlicy to nas leczy.To w zależności w którym miejscu jest zdrowienie.Więc antybiotyki zabijają nas nie pozwalając organizmowi samemu walczyć.A w raku to trzeba pilnować mózg ,ale to już trzeba się znać na tym ,bo zbierają się płyny mózgowe .Dlatego ludzie umierają nie na raka ,ale dostają wylewy ,udary i zawały.Właśnie kiedy są bóle i lekarze mówią,że to koniec a to bakterie i wirusy trawią guza od wewnątrz.Oj dużo by tu pisać.Ale musimy dyskutować ,każdy ma jakąś wiedzę .

 36. Co się stało z tym filmem?!
  W każdym razie w moim komputerze nie ma nic do wyświetlenia, a był, bo zaczęłam oglądać, ale musiałam przerwać z intencją powrotu do niego później, a tu nic!!!!!!
  Czy coś nie tak robię?

 37. Ok. Już wszystko w porządku. Zaraz dokończę oglądanie tego filmu.

 38. @42 ALFA.
  Wszystkie filmy GNM to rewolucja w morderczej wspólczesnej medycynie akademickiej i najzwyczajniej czysta prawda! Niestety nie dla nas mas bo

  Nieświadomość ludzka jest porażająca!

  Analizowałam tą wiedzę na znanych mi przypadkach chorób wsród znajomych – wszystko się pokrywa.
  Podobnie tłumaczy przyczyny „chorób” Słonecki.

  A białe kitle zarabiają nawet na katarze, anginie czy zwykłym przeziębieniu…

 39. My sami wywołujemy choroby swoim zachowaniem oraz emocjonalnym reagowaniem, zresztą podsycanym przez różne media, które wywołują również psychiczne nastawienie ,powodujące zaburzenia w działalności organizmów, bo media współpracują właśnie z przemysłem farmaceutycznym .
  Reagujemy tak jak przewiduje przemysł farmaceutyczny ponieważ w psychice człowieka wykształciło się dążenie do szybkiego pozbycia się jakichś kłopotów, które często nie wynikają z choroby , a bardzo często z emocjonalnej reakcji wywołującej stres, który jest bardzo szkodliwy jeżeli trwa dłuższy czas, a media wywołują te stresy celowo, co powoduje występowanie chorób z powodu długotrwałego stresu, którego objawy usadawiają się w różnych organach ,u różnych osób..
  Dobra rada to nie poddawać się presji mediów, zachowanie równowagi psychicznej i odpoczynek na łonie natury, a nie przed TV.

 40. O nie AQQ, Słonecki zupełnie inaczej tłumczy przyczynę chorób niż GNM. U Słoneckiego przyczyną chorób jest toksemia, związana z nieszczelnością przewodu pokarmowego a w GNM, nagłe szokowe zdarzenie, przeżyte w osamotnieniu. Natomiast podjeście do leczenia chorób jest zbieżne – nie leczyć, postawić na organizm, a u Słoneckiego wręcz – ujmować niż dodawać. Wspomaganie jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy organizm jest wycieńczony i słaby. W GNM brakuje „rozwiązania” tych konfliktów szokowych. Tu jest chyba ścieżka indywidualna.

 41. Kochani ! Czara goryczy, ktora sila rzeczy napelnia sie przy poszukiwaniu prawdy przebrala sie albo przelewa sie juz u mnie dawno, ale dodatkowo dochodza jeszcze gorsze perwersje tego swiata manipulowanego przez nienasyconych juz zadna miara chciwych ludzkiej krwi i cierpienia diabelskich wampirow.

  Wspominalam na tym blogu o pewnej lekarce pochodzacej z Polski, ktora oprocz „normalnego” trucia uzaleznia ludzi psychotropami. Zglosilam to do spolecznej organizacji praw ludzkich i po szczegolowej rozmowie z pracownikiem tej organizacji oraz po mojej potwierdzonej checi do poznania szczegolow otrzymalam wczoraj cala ilosc materialow dowodowych dotyczacych historii i faktow dotyczacych psychiatrii z psychologia wlacznie.

  Ten list z materialami zostal wyslany 20 marca i „doszedl” dopiero wczoraj , bo zagonieni listonosze nie widzac nazwiska na skrzynce pedza dalej, chociaz pod tym adresem ciagle mieszkam, a nazwisko chemiczne deszcze zmyly z nalepki skrzynki.

  Dodam jeszcze , ze tym tematem zajmuje sie „kosciol scientologiczny”, a o ktorym wiadomo mi tylko tyle z mendiow, ze sa w nim straszne potwory piorace ludziom mozgi.

  Po krotkim przejrzeniu materialow przeslanych przez organizacje zajmujaca sie ochrona praw ludzkich w dziedzinie psychiatii i zalozona przez ten „kosciol” doszlam do wniosku, ze ujawnia ona porazajace obecne fakty „psychiatryczne” lacznie z dokladnym wyjasnieniem historycznym.

  Na okladce jednego z CD i zatytulowanego ” Miliardowy interes – niebezpieczne psychotropy” pisze , ze fakty sa ciezkie do zrozumienia, ich ignorancja moze byc jednak smiertelna .

  Nastepny CD to ” Psychiatria – smierc zamiast pomocy” z lasem krzyzy cmentarnych oraz rolka banknotow dolarowych zbroczonych krwia… .

  Trzeci CD : „Diagnostyczny i statystyczny podrecznik – smiertelnie oslepiajace narzedzie psychiatrii”, w tle fotografia amerykanskiego podrecznika psychiatrii z diagnozami i kluczami diagnostycznymi znajdujacego sie na zielonym stole gry w karty oznaczonych roznymi diagnozami psychiatrycznymi oraz lezacymi obok zetonow z kasyn gry lacznie z kupka banknotow dolarowych.

  W tyle okladki zbudowany jest domek z tychze kart….na zielonym blacie stolu w kasynie gry.

  Wyjasniaja te nagrania dokladnie, jak tworzy sie dodatkowe „choroby” psychiatryczne z takimi okresleniami , jak ” Blizej nie oznaczone zaburzenie …” albo ” Niespecyficzne ….” .

  Stworzono juz takich 374 diagnoz , zeby podawac je na rachunkach do rozliczania sie z kasami chorych oraz umotywowac miliardowy interes roznych „lekow”, jakoby „leczacych” te rozne „choroby”.

  „Gracze” spotykaja sie co jakis czas i tworza aktualne listy coraz to „nowszych” i z blizej nieokreslonymi nazwami „epidemii chorob psychicznych” , bo wszystkie zaburzone emocje ludzkie poprzez rozne specjalnie utrudniane sytuacje zyciowe mozna przeciez dalej skanalizowac , wymyslic nowa „diagnoze” i sprzedawac za miliardy smiercionosne czy uposledzajace cale zycie trucizny.

Nie mam żadnego wpływu na to, że komentarze stałych bywalców bloga lądują w moderacji! Proszę się nie awanturować w tej sprawie - patrz: strona "Komentowanie bloga" (na górze). Wolną dyskusję prowadzimy w Hyde Parku, a o zdrowiu w Zdrowotnym Hyde Parku.

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.