Szczepienia – czyżby największa pomyłka medycyny XX wieku?

Źródło

Na podst. raportu Alana Philipsa opracował dr n. med. Jerzy Jaśkowski

Po ukazaniu się przed 3 miesiącami po raz pierwszy poniższego artykułu otrzymaliśmy całą masę zapytań i próśb o powtórzenie. W minionym okresie skontaktowaliśmy się z Instytutem Epidemiologii z Wiednia, z którego otrzymaliśmy kolejne dane podważające sens przymusowych szczepień całych populacji ludzkich. Jednocześnie pojawiły się liczne głosy protestu osób, o których możemy powiedzieć, że są zainteresowane pozamerytorycznie dalszym zwiększaniem liczby przymusowych szczepień, przeciwko publikacji tego rodzaju prac.

Uważamy, że każdy jest kowalem swego losu i ma prawo do rzetelnej informacji. Musi mieć też prawo wyboru. Szczególnie jest to ważne gdy o postępowaniu decyduje moda. Nie należy zapominać, że nie tak dawno w skali historycznej, lekarze w majestacie prawa stosowali przez prawie dwieście lat wszystkim pacjentom lewatywy jako najlepszy środek leczniczy a inni lekarze, także w majestacie oficjalnej medycyny przez około 150 lat (a więc 6 pokoleń) upuszczali wszystkim krew, bez względu na chorobę pacjenta.

Primum non nocere

Omawiany poniżej problem dotyczy tylko i wyłącznie przymusowych szczepień. Nie jest dyskutowana celowość podawania szczepionki po ukąszeniu przez wściekłego psa czy też ludziom wyjeżdżającym w tereny objęte epidemią cholery.

Jednym z czynników oceny skuteczności podawania szczepionek jest prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań, czasami eufemistycznie zwanych efektami ubocznymi.

Możliwości wystąpienia reakcji ubocznych po podaniu szczepionki DPT (przeciw błonicy, kokluszowi, tężcowi) są jak 1 – 1750, podczas gdy możliwość śmierci z powodu zachorowania na koklusz jest jak 1 – 5 000 000.

Pomimo, że oficjalne autorytety w dziedzinie zdrowia publicznego zapewniają nas o bezpieczeństwie i skuteczności szczepień, to jednak Food and Drug Administration – FDA (odpowiednik Państwowego Zakładu Higieny w Polsce, ale o wiele lepiej wyposażonego w argumenty prawne) oraz Centers for Disease Control – CDC przedstawiają doniesienia, które przeczą temu w sposób zdecydowany.

W rzeczywistości spadek ilości zachorowań wyprzedził całą epokę szczepień. Natomiast lekarze donoszą o tysiącach wypadków reakcji ubocznych związanych z podawaniem szczepionek, a także o wypadkach zgonów z powodu szczepień.

Jak można się zorientować, wprowadzenie szczepień i antybiotyków nie miało praktycznie znaczenia dla populacji. Spadek liczby zgonów na wymienione choroby zaobserwowano 4 pokolenia wcześniej.

Pomimo bardzo dobrze udokumentowanych wypadków powikłań po szczepieniach nie informuje się pacjentów o możliwości ich wystąpienia. Pomimo, że szczepienie jest rękoczynem na ciele pacjenta, chory nie musi podpisywać zgody na wykonanie tego zabiegu, wręcz przeciwnie, jest zmuszany pod groźbą kary sądowej.

Jak można prześledzić, choroby zakaźne mają coraz mniejsze znaczenie, jako przyczyna zgonów. Wyraźnie jest to widoczne przed erą antybiotyków i szczepień. Stwierdza się natomiast wzrost w sposób alarmujący udziału chorób antropogennych. Również czas życia w minionym okresie trzech pokoleń nie uległ według danych WHO wydłużeniu.

Poniżej przedstawiono kilka najczęściej funkcjonujących w społeczeństwie mitów na temat szczepień.

Mit Pierwszy: „Szczepienia są całkowicie bezpieczne”

System Doniesień o Efektach Ubocznych Szczepień (VAERS) otrzymuje około 11000 raportów rocznie o reakcjach ubocznych związanych z podaniem szczepionki. Około 1% tych informacji to wypadki śmierci. Większość tych doniesień dotyczy szczepień przeciwko kokluszowi. Chociaż liczba ta jest bardzo duża to prawdopodobnie jest to tylko wierzchołek góry lodowej, gdyż FDA przypuszcza, że tylko 10% wystąpień alergii jest rejestrowanych (jeszcze gorzej jest w Polsce). Prawdopodobnie tylko ok. 0.1 do 0.001 przypadków jest rejestrowanych.

Większość lekarzy w Polsce nie zna nawet kart, które trzeba wypełnić w przypadku zaobserwowania powikłania, pomimo obowiązku ich wypełniania od ponad 25 lat. Przypuszcza się, że rocznie z powodu szczepień ginie w USA ponad 1000 osób.

Szczepienia przeciwko kokluszowi wprowadzono w okresie kiedy szczyt zachorowań już dawno minął.

Zgodnie z raportem CDC rocznie dochodzi do 10 zgonów związanych ze szczepieniem przeciwko kokluszowi, przy czym pomimo szczepień epidemie kokluszu ponawiają się co 3 -4 lata.

Stwierdzono również, że maksimum zgonów z powodu nagłego niemowlęcego syndromu śmierci – SIDS występuje u niemowląt pomiędzy 2 a 4 miesiącem życia, czyli dokładnie po pierwszych szczepieniach. Spowodowało to przesunięcie terminów szczepień w Japonii. W kraju tym we wczesnych latach 70-tych przesunięto granicę szczepień z dwu miesięcy na dwa lata. Po tej zmianie terminu szczepień gwałtownie zmalała ilość zgonów klasyfikowanych jako SIDS.

Jak wiadomo w Polsce szczepi się dzieci nawet kilkudniowe.

Pomimo tych doniesień oficjalnie zaprzecza się, że szczepienia mogą być niebezpieczne. W rzeczywistości w Anglii zaobserwowano spadek wystąpień kokluszu z 80% do 30% po zmniejszeniu liczby szczepień. Szwedzki epidemiolog B. Trollor skorelował śmiertelność dzieci związaną z kokluszem z niskim uprzemysłowieniem regionu.

Szczepienia kosztują nas znacznie więcej niż zdrowie i życie dzieci. Tylko z powodu powikłań NVICP (Federal Governments National Vaccine Injury Compensation Program) był zmuszony do wypłacenia 650,6 miliona dolarów rodzicom dzieci poszkodowanych w wyniku szczepień.

Prawda o szczepieniach :

Szczepienia powodują znaczną ilość zachorowań i zgonów a także znaczne koszty dla rodzin i podatników.

Mit drugi: „Szczepienia są bardzo efektywne”

Odra, świnka, ospa, polio, epidemie tych chorób występują w społeczeństwach, w których wprowadzano system szczepień. CDC podała, że 98% zachorowań na odrę wystąpiło wśród dzieci szczepionych. Zachorowały nawet dzieci w regionach, w których nie notowano występowania tej choroby od wielu lat.

W Japonii zanotowano wzrost zachorowań na ospę po pojawieniu się szczepień. W 1892 roku zanotowano 29979 zgonów z powodu ospy. Wszystkie osoby były szczepione. Na początku XX wieku zanotowano wybuch epidemii ospy na Filipinach po zaszczepieniu 8 milionów ludzi.

W 1989 roku w Omanie w sześć miesięcy po zaszczepieniu 98%, dzieci wybuchła epidemia polio.

Wyraźnie można stwierdzić, że szczepienia wprowadzono w okresie spadku zachorowań. Praktycznie szczepienie nie miało znaczenia dla stanu zdrowia ludzi.

Podobnie w Polsce notowane wzrosty zachorowań wystąpiły w latach 60-tych i 70-tych u dzieci szczepionych. Jest to bezpośredni dowód na to, że szczepienia wcale nie zapobiegają wystąpieniu choroby.

Mit trzeci: „Szczepienia są główną przyczyną zmniejszenia ilości zachorowań w USA i innych krajach”

Spadek liczby zachorowań wystąpił dużo wcześniej aniżeli wprowadzenie szczepień i antybiotyków. Spadek zachorowań na 11 podstawowych chorób zakaźnych nastąpił o trzy pokolenia wcześniej, aniżeli wprowadzenie szczepień i antybiotyków w populacji. Spadek ten, jak dowodzą analizy jest związany z wprowadzeniem wody wodociągowej w dużych aglomeracjach, poprawą sytuacji sanitarnej i podniesieniem poziomu higieny. Kraje europejskie, w których nie wprowadzono szczepień zanotowały także spadek zachorowań na odrę i polio, równolegle z krajami, które wprowadziły szczepienia.

Raport Światowej Organizacji Zdrowia podaje, że nie ma korelacji pomiędzy wprowadzeniem procedury szczepień a śmiertelnością w krajach trzeciego świata. Notowany spadek śmiertelności związany jest z podnoszeniem się poziomu higieny i wprowadzeniem wodociągów oraz poprawą jakości odżywiania.

Prawda o szczepieniach:

Brak dowodów na określenie pozytywnego wpływu szczepień na zmniejszenie śmiertelności w tym stuleciu.

Mit czwarty: „Szczepienia oparte są na solidnej teorii na temat odporności i na praktyce”

Jak wiadomo z historii, szczepienia wprowadzono przed ponad 130 laty. Nauka na temat odporności powstała przed około 20 laty. Tak więc wóz stoi przed koniem o co najmniej 4 pokolenia. Na długo przed tym, nim poznano w ogóle system obronny organizmów, wprowadzono szczepienia. Po pierwsze, wprowadzając szczepionkę do układu krwionośnego, omija się cały system odpornościowy. błon śluzowych, skóry, czyli wyklucza naturalne bariery odpornościowe systemu.

Dobrym przykładem potwierdzającym wątpliwą wartość szczepień jest gruźlica. Największy rozwój tej choroby stwierdzono w czasie wojen napoleońskich i w bezpośrednim okresie po nich. Dopiero w 1882 roku udało odkryć się Kochowi przyczynę tej choroby. Musiały minąć jeszcze ponad dwa pokolenia aby w 1943 roku po odkryciu streptomycyny znaleźć leki na tę chorobę. Czyli od strasznego „żniwa” tej choroby do odkrycia leków minęło ponad 6 pokoleń.

Po drugie dorobiona teoria systemu szczepień mówi, że szczepionki stymulują produkcję przeciwciał. Brak do chwili obecnej prac, które wykazałyby, czy takie przeciwciała powodują trwałą odporność. Okazuje się, że dzieci pozbawione gammaglobulin, co wg teorii powoduje niemożność powstawania przeciwciał, wracają do zdrowia równie szybko jak inne dzieci. British Medical Council podał, że nie znaleziono korelacji pomiędzy zachorowaniem na dyfteryt a poziomem przeciwciał. Naukowcy stwierdzili również brak zachorowań wśród ludzi z niskim poziomem przeciwciał oraz przeciwnie, ciężkie przebiegi zachorowań wśród ludzi z wysokim mianem przeciwciał.

Badania dowiodły, że szczepionki pobudzając komórki do produkcji określonych przeciwciał, uniemożliwiają produkcję innych przeciwciał. Pełne szczepienia powodują wzrost zachorowalności. W stanie Minnesota (USA) stanowi epidemiolodzy stwierdzili pięciokrotnie większe prawdopodobieństwo zachorowania na żółtaczkę wśród dzieci szczepionych w stosunku do dzieci nie szczepionych.

Jak wiadomo firmy farmaceutyczne, w związku z wycofywaniem się Zachodu z tego rodzaju szczepień, szeroko reklamują tę szczepionkę w Polsce. System totalitarny jest doskonałym partnerem do wprowadzania przymusowych szczepień a więc łatwego zysku dla wtajemniczonych. Nie trzeba przekonywać wszystkich lekarzy, wystarczy jednego decydenta.

Jeżeli spośród 100 szczepionych osób zachoruje 5, uważa się, że szczepionka wykazuje 95% skuteczność. Jeżeli jednak tylko 10 osób spośród 100 szczepionych miało kontakt z chorymi, to skuteczność szczepionki wynosi tylko 50%. Ponieważ brak metody pozwalającej na stwierdzenie ile osób miało kontakt z chorobą, to brak również metody oceny skuteczności szczepienia. I tak, przez 120 lat nie opracowano metody pozwalającej obiektywnie ocenić wartość szczepień. To świadczy samo za siebie.

Kolejnym zastrzeżeniem w stosunku do szczepień jest brak rozróżnienia skuteczności szczepień u dzieci ze względu na ich wiek. Dziecko 2 miesięczne ważące ok. 4 kg otrzymuje taką samą dawkę jak dziecko 5 letnie ważące ok. 20 kg. Niemowlęta z niewykształconym systemem odpornościowym mogą otrzymywać aż pięciokrotną dawkę szczepionki (relatywnie do masy ciała) w porównaniu z dziećmi 5 letnimi.

Stwierdzono także, że ilość jednostek szczepionki w dawce może wahać się od 0.5 do 3 razy. Kontrole jakości dopuszczają szeroki margines błędu. Szczepionki są jedynymi preparatami medycznymi, które podaje się dziecku w tej samej postaci bez względu na wiek, masę ciała, rasę, nawyki żywieniowe i inne czynniki. Takie postępowanie spowodowało przed laty w Australii zgon 50 % aborygenskich dzieci po szczepieniu. Podobny przypadek odnotował New England Journal of Medicine. Szczepienia przeciwko polio spowodowały 8-krotny wzrost zachorowań wśród dzieci rumuńskich.

Dodatkowe podawanie antybiotyków po szczepieniach również może być powodem licznych powikłań, do zgonu włącznie. Podanie zastrzyku antybiotyku nawet w miesiąc po szczepieniu powoduje 8 krotny wzrost zachorowań na polio. Podanie 9 zastrzyków powoduje aż 20 krotny wzrost, a podanie powyżej 10 zastrzyków antybiotyku powoduje 182 -krotny wzrost zachorowań.

Można więc stwierdzić, że przesłanki, którymi kierowali się wprowadzający szczepienia (oprócz chęci zysku) nie znalazły potwierdzenia w praktyce medycznej.

Mit piąty: „Choroby wieku dziecięcego są niezwykle groźne”

Większość chorób wieku dziecięcego nie ma groźnych następstw.

Przechorowanie natomiast tzw. choroby wieku dziecięcego prowadzi do powstania trwałej odporności, w przeciwieństwie do odporności sztucznie wywołanej szczepieniem. Na ogół taki sztuczny okres odporności wynosi od 1 roku (szczepionki przeciwko kleszczom) do kilku lat. Szczepienie przeciwko ospie prowadzi do powstania odporności na 6 do 10 lat i nie trwa do wieku dorosłego. Właśnie w wieku dorosłym możliwość zgonu z powodu tego zakażenia jest 20 krotnie większa. Ponadto wirus ospy może wywoływać, w późniejszym okresie objawy choroby podobne do wirusa opryszczki. Większość chorób wieku dziecięcego, szczególnie o etiologii wirusowej, nie wymaga żadnego postępowania lekarskiego.

Zachorowanie na zakaźną chorobę powoduje zwiększenie odporności także w stosunku do szeregu innych chorób, nawet tych nie zakaźnych, jak np. choroby skóry, nowotworów, degenerację kości i zmiany szpiku. U osób szczepionych przeciwko odrze stwierdza się 4 krotnie częstsze występowanie choroby Leśniowskiego-Crhona.(wrzodziejące zapalenie jelita, a w grudkach w jelicie stwierdza się wtręty wirusowe).

Należy jeszcze podać, że środki konserwujące szczepionki mogą same powodować odczyny alergiczne, jak również w szczególnych przypadkach prowadzić do zgonu.

Można więc jednoznacznie stwierdzić, że niebezpieczeństwo związane z chorobami wieku dziecięcego są zdecydowanie wyolbrzymiane w celu zmuszenia rodziców do poddania dzieci niepewnej ale dochodowej procedurze.

Mit szósty: „Polio jest jednym ze zwycięstw związanych ze szczepieniami”

Podanie szczepionki Salka spowodowało wzrost zachorowań na polio w USA o 50% w latach 1957 – 1958 oraz o 80% w latach 1958-1959. Ponadto ujawniono manipulowanie statystykami zachorowań na polio w celu wykazania efektu dodatniego. Według CDC aż 87% zachorowań na polio w USA w latach 1973 – 1983 wywołane było podaniem szczepionki. Jonas Salk – twórca szczepionki – zeznał przed senacką komisją przesłuchań, że prawie wszystkie przypadki zachorowań na polio wywołane zostały szczepionką doustną. Jak wiadomo w Polsce stosuje się tylko szczepionki doustne.

Można więc postawić wniosek, że szczepionki przeciwko polio są obecnie jedną z przyczyn zachorowań na polio w USA i nie tylko. Jednoznacznie można także stwierdzić, że szczepionki przyczyniły się do wzrostu zachorowań na polio.

Mit siódmy: „U mojego dziecka nie wystąpiły reakcje po szczepieniu, a więc nie ma powodu do zmartwień”

Podanie szczepionki może spowodować wystąpienie długoterminowych reakcji ubocznych takich, jak zaburzenia układu oddechowego, zaburzenia układu immunologicznego, kłopoty z koncentracją, alergie, rak i wiele innych, których nie notowano 30 lat temu.

Składnikami szczepionek są również znane kancerogeny takie jak: thimersol, fosforan duminy, formaldehyd.

Dr Harris Coulter utrzymuje, że „szczepienia powodują występowanie zapaleń mózgu znacznie częściej, aniżeli władze chcą to przyznać. Mogą one występować u 15 – 20 % przypadków”.

Miliony dzieci uczestniczą w tym eksperymencie a władze medyczne nie robią nic, by rozpoznać długoterminowe uboczne efekty szczepień.

Można więc stwierdzić, że długoterminowe negatywne efekty szczepień są w oczywisty sposób ignorowane przez odpowiednie służby medyczne, pomimo silnej korelacji szczepień i wielu chorób przewlekłych z kolagenozami włącznie.

Rtęć znajdująca się w pożywieniu oraz pochodząca z amalgamatowych wypełnień zębów jest potencjalnie niebezpieczna, ale uważa się, że najbardziej prawdopodobnym źródłem rtęci są szczepionki konserwowane substancją o nazwie thimerosal. Thimerosal, środek konserwujący używany przy produkcji licznych leków, zawiera 49.6% etylortęci. Biorąc pod uwagę, że w ostatnich latach znacznie wzrosła ilość polecanych szczepionek dla dzieci, ilość kumulowanej rtęci zawartej w thimerosalu osiąga znaczny poziom (jako przykład: tylko szczepionka Hep B podawana noworodkom, konserwowana thimerosalem przekracza zalecany limit 36 razy).

Źródło: waszak.pl

Aldehyd mrówkowy lub formaldehyd (wg nomenklatury IUPAC metanal) to najprostszy związek organiczny z grupy aldehydów o wzorze HCHO (inny zapis – H2CO). Został odkryty przez rosyjskiego chemika Aleksandra Butlerowa w 1859.

W warunkach normalnych aldehyd mrówkowy jest gazem o charakterystycznej, duszącej woni i jest silną trucizną. Jego temperatura topnienia wynosi -113 °C, a temperatura wrzenia -21 °C. Dobrze rozpuszcza się w wodzie, do około 40% wagowych. Roztwór ma słabo kwasowe pH. W handlu najczęściej spotyka się 35-40% roztwór formaldehydu w wodzie – formalinę.

Formaldehyd powstaje podczas niepełnego spalania substancji zawierających węgiel. Otrzymuje się go poprzez utlenianie i odwodornianie metanolu na katalizatorze miedziowym lub srebrowym.

Stosowany do wyrobu żywic syntetycznych, włókien chemicznych, barwników i jako środek odkażający.

Źródło: pl.wikipedia.org

Mit ósmy: „Szczepienia są jedynym możliwym sposobem ochrony”

Większość rodziców czuje się zmuszona do stosowania szczepień u swoich dzieci. Z jednej strony w niektórych krajach istnieje przymus fizyczny, w innych natomiast presja masmediów jest tak duża, że niedoinformowany rodzic uznaje szczepienie za mniejsze zło i dla świętego spokoju szczepi dziecko.

Nie ma niestety środków zabezpieczających w 100% przed zachorowaniem. Podczas epidemii cholery w roku 1849 szpitale stosujące „oficjalną medycynę” notowały 48 – 60% śmiertelność, podczas gdy szpitale stosujący leki homeopatyczne notowały śmiertelność do 3 %. Jest to jeden z przykładów luk w naszej wiedzy.

Wraz z wprowadzeniem antybiotyków i szczepień ani czas naszego życia nie uległ wydłużeniu, ani współczynnik zgonów nie zmalał. Zanotowano natomiast nienaturalny wzrost wydatków na służbę zdrowia. Innymi słowy pieniądze przeznaczone na poprawę naszego zdrowia i życia weszły do kieszeni biznesu. Wydatki dotyczą Stanów Zjednoczonych, kiedy po „zimnej wojnie”, zdecydowano się nadmiar pieniędzy ulokować między innymi w lekach. W Polsce sytuacja nie wygląda tak różowo. Brak powszechny pieniędzy na środki czystości, papier toaletowy i maszyny do wyparzania naczyń, ułatwiają zakażanie. A można by poprzez wprowadzanie wyparzarek w szpitalach w istotny sposób ograniczyć np. zakażenie m.in. wirusem żółtaczki.

Mit dziewiąty: „Szczepionki są zalecane czyli obowiązkowe”

W USA możliwe są zwolnienia ze szczepień z trzech powodów:

 • W 50 stanach USA możliwe są zwolnienia od szczepień z powodu występowania chorób w rodzinie zwiększających możliwość występowania reakcji ubocznych.
 • z powodów religijnych,
 • z powodów filozoficznych związanych z prawem do wolności osobistej obywateli.

Dzieci zwolnione od szczepień mogą uczęszczać do szkół podstawowych i ponadpodstawowych z wyjątkiem okresów występowania epidemii. W Polsce praktycznie jedynym sposobem zwolnienia ze szczepień jest choroba dziecka.

Mit dziesiąty: „Władze medyczne zawsze stawiają zdrowie ponad wszystko inne”

Szczepionki uważa się za zwycięstwo w walce z chorobami, podczas gdy w rzeczywistości powodowały nawroty chorób. Karty pacjentów były fałszowane z obawy przed cofnięciem dotacji. Obecnie również wielu lekarzy odmawia potwierdzenia na piśmie efektu powikłania po szczepieniu. Autorowi jest znanych co najmniej kilka przypadków w ostatnim roku wystąpienia powikłań lub eufemistycznie zwanych efektów ubocznych o różnym stopniu nasilenia, po szczepieniu, w których to sytuacjach lekarze nie wypełniali kart.

Autorowi nieznane są przypadki w Polsce przesyłania raportów do Instytutu Leków z informacją o wystąpieniu powikłań po szczepieniu. Na prowadzonych kursach zawsze pytanie takie padało i nigdy nie otrzymano na nie odpowiedzi. Wielu lekarzy, nawet starszych, nie wiedziało w ogóle o obowiązku wysyłania takich raportów.

Zgodnie z NVIC wynaleziono ok. 250 szczepionek, poczynając od środków antykoncepcyjnych a na środkach przeciwbiegunkowych kończąc. Około 100 spośród nich skierowano do stosowania. Poszukuje się nowych dróg wprowadzania szczepionek, topiąc miliardy dolarów. Dr Vera Scheibner po długotrwałych studiach uznała, że „nie ma żadnego dowodu, że szczepionki zapobiegają chorobie. Wręcz przeciwnie powodują szereg objawów ubocznych, których konsekwencje (np. choroba Leśniowskiego) są gorsze aniżeli pierwotna choroba. Za 20 – 30 lat może okazać się, że szczepionki były największą zbrodnią przeciwko ludzkości”.

Innym takim przykładem jest lansowana obecnie szczepionka przeciwko kleszczowemu zapaleniu opon mózgowych. Firma stara się wprowadzić ją jako niezastąpiony środek na tę chorobę. Jednakże w woj. gdańskim i słupskim od 40 lat nikt nie rozpoznał tej choroby. Tak więc brak jest podstaw do stosowania szczepionki. Firma nie wspomina o możliwości wystąpienia powikłań. Po drugie szczepionka posiada „gwarancję” na rok, po tym terminie trzeba zaszczepić się ponownie. Wydać kolejny milion złotych. I tak co trzy lata. A fizycy twierdzą, że perpetum mobile nie istnieje. Po trzecie pan, który w latach 70-tych opracował tę szczepionkę, był jednocześnie odpowiedzialny za kontrolę szczepień i pełnomocnikiem Rządu ds. szczepień. Austriak ten zarobił wieleset milionów szylingów. Podobnie firma Immuno AGH. Jak wiadomo z niepotwierdzonych źródeł tylko Leśnicy zakupili ponad 10 000 sztuk tej szczepionki po ponad 100 zł za dawkę. I pamiętajcie drodzy Leśnicy co trzy lata należy dawkę powtórzyć wg informacji producenta. Należy pogratulować firmie marketingu.

Bez społecznego sprzeciwu będzie coraz więcej i więcej wymaganych szczepień. Tak długo jak szczepienia będą dawały tak olbrzymie zyski, życie ludzkie nie ma znaczenia. Nie wspominając o wielkim skandalu testowania szczepionek na upośledzonych dzieciach w Australii przez ostatnie 40 lat. Dzieciom szczepiono rozmaite wirusy i bakterie, aby potem stosować szczepionki.

Poniżej podajemy adres pod którym można uzyskać więcej informacji:

National Vaccine Information Center 204 F Mill St. Vienna, VA 22180. tel. (703) 938 – 3783

Alicja Katarzyńska, Gdańsk 29-12-2004, ostatnia aktualizacja 28-12-2004 22:04

Przypadki tej groźnej, szczególnie dla małych dzieci choroby, stają się częste w całej Polsce. Winna jest mało skuteczna szczepionka DTP.

– Jesteśmy zaniepokojeni – mówi Teresa Małaczyńska, ordynator oddziału chorób płuc i alergii Szpitala Dziecięcego w Gdańsku. – Od trzech miesięcy mamy coraz więcej zachorowań. Właściwie co tydzień przyjmujemy kilkanaścioro dzieci z przewlekłym kaszlem. Po badaniach okazuje się, że to krztusiec. W ostatni poniedziałek przyjęliśmy dziesięcioro pacjentów z podejrzeniem tej choroby!

Marek Kalinowski, specjalista ds. zagrożeń epidemicznych z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, potwierdza. – O epidemii jeszcze nie mówimy, ale wzrost zachorowań jest 2,5 razy większy niż w ubiegłym roku – mówi Kalinowski. – To niepokojące, bo teoretycznie wszystkie dzieci były szczepione przeciw krztuścowi.

Dlaczego dzieci chorują? Szczepionka przeciw krztuścowi, tzw. DTP, jest w Polsce obowiązkowa od kilkudziesięciu lat, to znaczy, że każde dziecko teoretycznie powinno być odporne na tę zakaźną chorobę. Specjaliści mówią jednak o małej skuteczności tej szczepionki. – Wygląda na to, że przeciwciała, które powstają w organizmie po jej podaniu, nie bronią przed bakterią wywołującą koklusz – tłumaczy Marek Kalinowski. – Na świecie od dwóch lat jest nowa, skuteczniejsza szczepionka, niestety, dla nas zbyt droga.

Pediatrzy od lat nie mieli do czynienia z krztuścem, dzieci znają koklusz co najwyżej z „Ani z Zielonego Wzgórza”. – Gdy trafi do przychodni dziecko z przewlekłym kaszlem, lekarze szukają wszystkich chorób oprócz kokluszu – mówi dr Małaczyńska.

– W mojej 20-letniej praktyce nie miałam udokumentowanego przypadku krztuśca – mówi Grażyna Gawrońska, pediatra z przychodni w Gdańsku.

Dzieci chorują na koklusz w całej Polsce. – Jest więcej zachorowań – potwierdza Mirosław Czarkowski, kierownik pracowni Epidemiologii z Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. – Już od pewnego czasu obserwujemy stały wzrost zachorowań, dlatego w tym roku wprowadzono specjalną dawkę szczepionki, tzw. przypominającą. Podawana jest dzieciom sześcioletnim.

W ubiegłym roku na krztusiec zachorowało 1924 dzieci. W tym roku stwierdzono już 2819 przypadków.

• Krztusiec (lub koklusz) to choroba zakaźna dróg oddechowych przenoszona drogą kropelkową. Jej podstawowym objawem jest kaszel: przewlekły, męczący, utrzymujący się tygodniami i miesiącami. Wzmaga się nocą, jest tak silny, że może wywołać odruchy wymiotne. Inne objawy przypominają przeziębienie: lekka gorączka, katar, może pojawić się też obrzęk twarzy i powiek. Choroba jest szczególnie niebezpieczna dla dzieci do pierwszego roku życia. Gwałtowne ataki kaszlu mogą wywołać bezdech, zaburzenia elektrolitowe, nawet doprowadzić do śmierci.

Źródło: gazeta.pl

SZCZEPIENIA czyli rosyjska ruletka – bardzo ciekawa dyskusja o kłopotach spowodowanych przez szczepienia, mały fragment:

Jestem wściekła, bo ile jeszcze trzeba ofiar, żeby do ludzi coś dotarło?

Ile jeszcze trzeba przypadków śmierci, autyzmu, alergii, raka itd, żeby ludzie przestali wierzyć, że szczepienia są dobrodziejstwem ludzkości?

Czuję się bezsilna.

Po co mówić, żeby patrzono na mnie jak na oszołoma, nieuka? Czy ktoś mi uwierzy?

Słyszałam już:

 • ufam lekarzom,
 • w moim otoczeniu żadnemu dziecku nic się nie stało
 • jak każą, to nie dyskutuję, muszę to robię, no np. czy nie pośle Pani do szkoły dziecka w wieku sześciu lat?
 • tak robią wszyscy;
 • robisz krzywdę swemu dziecku,
 • ryzykujesz;
 • nie jesteś przecież lekarzem;
 • lekarze szczepią;
 • jesteś pasożytem;
 • w internecie wszystko można napisać” itp.
 • jak szczepiłam, to się modliłam…

Zapraszam na blog w całości poświęcony zagrożeniom ze strony szczepionek: Szczepionkowe ludobójstwo

29 komentarzy do “Szczepienia – czyżby największa pomyłka medycyny XX wieku?

 1. To nie tylko pomyłka – to jest znakomicie wykorzystany totalny oręż przeciwko ludziom, na nieprawdopodobną globalną skalę.
  Ile pokoleń zostało okaleczonych i uszkodzonych?! Ile mózgów na całej Ziemi zatruto?!
  Czy – i kiedy – znajdzie się Norymberga dla osądzenia tego LUDOBÓJSTWA?!

  „Szczepienie to chemiczna lobotomia”
  – Bertrand Russel

 2. Nie chcą wiedzieć co się dzieje i nawet gdyby skonfrontować ich z faktami, odwrócą głowę w drugą stronę.
  A ile powodów wymyślili aby uspokoić się, że nic z tego nie jest prawdą?

 3. O tych mitach dobroczynności całej gamy szczepień można tylko powiedzieć ,na podstawie szczepień szczepionkami zawierającymi RTĘĆ, że są to szczepionki przeciwko ZDROWIU LUDZKOŚCI i wystąpienia wielu nieuleczalnych chorób u dzieci , a szczególnie AUTYZMU wśród dzieci, zahamowaniu rozwoju niemowląt itp.,itd., że były to szczepienia przeciwko całej ludzkości, taka nowoczesna EUGENIKA , stosowana przez lekarzy – zabójców, uzurpujących przyznawanie sobie prawa do bycia „bogami”.

 4. Moim zdaniem każda Era Chaosu, jaki obecnie istnieje , to przełomowy moment zmiany ERY INFORMACJI do ERY INTUICJI i stąd coraz więcej ludzi staje się świadomymi z zachodzących zmian i konieczności tych zmian, które i tak postępują , ale ci którzy maja wpływ starają się wszelkimi sposobami opóźnić ten proces, bo wiedzą,że utracą władzę na człowiekiem.

  Zdolności człowieka są nieograniczone, a ograniczają je wszystkie religie świata, rządy, media, i robią to od tysięcy lat, ale zmiany postępują niezależnie od tych starań, bo wszystkie opryski chemiczne ludzkości, szkodliwe szczepienia i inne sposoby mają ograniczony wpływ, z czego te środowiska psychopatyczne zdają sobie sprawę , ale nie cofają się przed wymyślaniem coraz nowych sposobów wpływania w tym kierunku.

  Miejmy nadzieję,że zmiany zachodzące będą postępowały coraz szybciej i z korzyścią dla LUDZKOŚCI.

 5. @LogoPedant

  Amen„

  Zmiany w świadomości to trudne zmiany. Niewielu się odważa podjąć wysiłek szukania odpowiedzi.Mechanizm wyparcia jest uwarunkowany biologicznie, elity to wiedzą i dlatego odniosły taki sukces w programowaniu ludzi.Wiemy również my 🙂

  Dowiedzieli się Grecy, Hiszpanie…może reszta też się obudzi?

  Oby. Amen 😉

 6. UE zaczyna się sypać:
  Przywódcy UE wezwali KE, by do września opracowała mechanizm pozwalający na czasowe przywracanie kontroli na granicach wewnątrz strefy Schengen w krytycznych sytuacjach, np. dużego napływu imigrantów. Polska broniła swobody przepływu dla obywateli UE.
  I pogrzeb waluty euro z Nigel Farage na czele 😉

 7. @Ehovara

  W przypadku granic, może chodzić o coś innego… Niech się Eurokołchoz sypie. Niech się wszystko sypie. Im gorzej, tym lepiej…

 8. Świetny artykuł!!! Dzięki AstroMario!
  Trzeba tak powtarzać po 1000-kroć aby się wbiło w pamięć niektórym…debilom!
  Znajoma brała antybiotyk (14dni) na zapalenie tchawicy-wyjałowiła organizm-drożdżycy dostała-ale dalej ufa M-Medycynie-znam ją doskonale-jest zamknięta i ma urazy….więc to po prostu jej natura tak reaguje!!!
  Jej córka po studiach mówi mi: dziecko, dzięki szczepieniu na pneumokoki lepiej zniosło TĘ chorobę…
  Q-a mać: na studiach uczą regułek na pamięć i ograniczają tym zdolność logicznego myślenia….
  mam dość tych tych posłusznych baranków…

 9. dziecko, dzięki szczepieniu na pneumokoki lepiej zniosło TĘ chorobę

  Należy raczej powiedzieć, że dziecko, dzięki szczepieniu na pneumokoki złapało TĘ chorobę. Bez szczepienia prawdopodobnie by nie zachorowało. Jak napisał dr Jaśkowski – szczepienie jest groźniejsze niż choroba, na którą szczepią. A pneumokoki to zupełna fikcja.

  Jak się robi badania „naukowe” na ludzkich królikach doświadczalnych? Oto przykład (z 2008 roku):

  Już 12 dzieci zmarło po eksperymentalnych testach ze szczepionkami na pneumokoki

  Tym czasem już 12 dzieci zmarło po eksperymentalnych testach ze szczepionkami jak podaje PAP, POg 13.07.2008/08:24!!!

  Przynajmniej 12 dzieci, które brały udział w testach klinicznych szczepionki przeciw pneumokokom, zmarło w ciągu ostatniego roku w Argentynie – poinformowała lokalna argentyńska prasa.
  Badania były finansowane przez światowego giganta farmaceutycznego – firmę GlaxoSmithKline (GSK). Prowadzono je na dzieciach z biednych rodzin.

  Od 2007 roku do badań włączono 15.000 maluchów poniżej 1 roku życia, z trzech argentyńskich prowincji – Mendozy, San Juan i Santiago del Estero. Jak mówi Juan Carlos Palomares – przedstawiciel Argentyńskiej Federacji Pracowników Służby Zdrowia (w skrócie FeSProSa), „krewni dzieci są w większości przypadków ludźmi żyjącymi w biedzie, wielu z nich nie potrafi czytać i pisać”. Według niego, na krewnych dzieci naciskano i zmuszano ich do podpisywania formularzy zgody.

  – Działo się to bez żadnej kontroli ze strony państwa i nie było zgodne z minimalnymi wymogami etycznymi – uważają członkowie FeSProSa.

  Reszta do przeczytania tutaj: http://www.gronkowiec.pl/pneumokoki.html#O%20ZGROZO!!!

 10. Moja Droga A-M!
  Cóż ja bidna mogę… dyskutować z bydłem* wyKształconym….MeNdia jednak mogą sobie gratulować…chyba jednak człowieka czeka zagłada!!!

 11. Następna historia: 3 młode córki (30l,28l.21l-biorą również środki p/ciążowe ) mojej znajomej stale latają samolotami, najstarsza i najmłodsza maja problemy z miesiączką-zdaża się, że nie maja okresu pół roku, ta średnia lata najczęściej 1x w m-cu nie ma dzieci mimo, ze jest już 6lat mężatką…
  Wszystkie są wyKształcone z „moim punktem widzenia” bez noża nie podchodż….

 12. Do czego zdolni są psychopaci, w temacie pomyłek „medycyny”. Uwaga materiał drastyczny !!!

  „W dniu 15 czerwca doszło do przesłuchania w Łodzi Dariusza Kwietnia w obecności jego adwokata. Tak ja to całe skandaliczne i kuriozalne najście policji na jego mieszkanie w dniu 14 czerwca, tak również przesłuchanie miało absolutnie dziwny charakter. Dysponujemy nagraniem audio szczegółowej relacji jaką Darek złożył telefonicznie Januszowi Zagórskiemu w tym samym dniu. Na prośbę Dariusza (sugestia jego adwokata) wstrzymujemy się od upublicznienia jego wypowiedzi do czasu kolejnego jego przesłuchania jakie ma odbyć się 22 czerwca w Łęczycy k/ Łodzi.

  (…) „Jedyne co chcemy przekazać to to, że przesłuchujący go ludzie pytali go przede wszystkim o to co wie o … LEBENSBORN!!! Jeśli dojdzie do jego zatrzymania wtedy już wiadomo: wrócił PRL.”

  „W dniu 14 czerwca 2011 w miejscu zamieszkania Dariusza Kwietnia w Łodzi ok godziny 17.30 pojawili się ludzie przedstawiający się, że są z policji i mają pismo z Komendy Głównej – JW – 23 , podpisane przez prokuratora J. Węgrzyna. Pismo zawierało zarzut, iż Dariusz Kwiecień zajmuje się:
  – gloryfikowaniem potęgi nazistowskiej
  – propagowaniem symboliki nazistowskiej
  (sygnatura pisma pz. 21.11/233)
  Powołując się na nakaz prokuratora zajęto mu komputer, laptop, kolekcje broni niemieckiej jaką zgromadził w swoich poszukiwaniach, zdjęcia. Pismo wzywa go do wstawiennictwa osobistego w dniu 22 czerwca na g. 11.00 a dyspozytor ma ustalić miejsce spotkania telefonicznie. Dariusz także jutro ma być wezwany w sprawie skonfiskowanych dzisiaj jego osobistych rzeczy.
  Skandal niebywały. Człowiek, którego pasją jest obnażanie tajemnic zbrodniczego systemu oskarżony zostaje o jego gloryfikowanie. Dariusz Kwiecień ostatnio często wskazywał na powiązania post nazistowskich struktur typu LEBENSBORN z ludźmi z elit rządzących Europą i światem. Polska jak wiadomo straciła suwerenność, a jej „elity” są jak widać coraz bardziej infiltrowane przez tego typu środowiska”
  źródło: http://januszzagorski.pl/aktualnosci/

 13. Dyskusje nie mają sensu. Można rzucić hasło, jak ziarno w ziemię – jeśli gleba żyzna, to coś wykiełkuje, a jeśli to ugór to trudno, nie zmienisz tego. Nie wszyscy ludzie mają duszę i chociaż wyglądają jak ludzie nie są ludźmi. Jeśli ateista przekonuje cię, że dusza nie istnieje, to uwierz mu, on wie co mówi, bo on nie ma duszy. Tylko ludzie z duszą mogą się przebudzić, ale też nie wszyscy. Obawiam się, że ludzkość jednak się nie przebudziła. Obym się myliła – jest już za pięć dwunasta, a wciąż mało nas (do pieczenia duchowego chleba). Jeśli się nie przebudzi, to obawiam się, że zagłada może się nam zdarzyć… Ziemia zostanie oczyszczona po tym nieudanym eksperymencie i być może zacznie się nowy.

  Jednym z planów depopulatorów jest spowodowanie bezpłodności u ludzi. Uzyskują to dzięki szczepieniom i GMO, z tym, że u nas GMO nie jest jeszcze problemem. Zauważ, jak wiele małżeństw domaga się in vitro, bo nie są w stanie począć dziecka w „normalny” sposób. Do tego dochodzi epidemia wcześniactwa. A przecież mamy taki cudowny postęp, nieprawdaż? Medycyna jest taka wspaniała, a nauka to po prostu wie wszystko. Wszystko – tylko nie to, jak zrobić i donosić ciążę. Z in vitro też są problemy, jak ze wszystkim, w czym człowiek chce być mądrzejszy od Boga – jeszcze nie wiemy, co będzie, jak te dzieci podrosną, ale już daje się słyszeć przedziwne opowieści np. o chimerach, czyli dzieciach złożonych z dwóch organizmów o różnych kodach DNA. W naturze to też się czasem zdarza, ale nie tak często jak tu.

 14. Astromario – można się niepokoić, ale nie należy wpadać w nadmierny defetyzm. Człowiek jest istotą tak potężną,że poradzi sobie również z tymi zagrożeniami , o których piszesz.

  Powinniśmy raczej uświadamiać ludzi co do ich nieograniczonych możliwości, aby stymulować rozwój w kierunku powiększenia tej grupy ludzkości, która może wpływać na niepowodzenie takich planów .Nie róbmy tego co religie, rządy i obecnie media robią dla zahamowania rozwoju nieograniczonych możliwości człowieka.

  Bądźmy dobrej myśli i nie poddawajmy się zwątpieniu, które można wyczuć w Twoich Pani wypowiedziach.

 15. @ Stawol: dziś dobił mnie mój własny rodzony syn! Powiedział mi mianowicie, że Kadafi to tyran, bo nikt go w demokratycznych wyborach nie wybierał i że bombardował własny naród, więc NATO musiało interweniować, a co więcej cały naród jest przeciwko niemu i zrobił mu powstanie. Q-wa żesz mać! Słów brakuje, żeby wyrazić, jak się wkurzyłam. Co za bezmyślny matoł! Przecież gdyby naród libijski był przeciw Kadafiemu, to Kadafiego już by nie było! Zostałby zdradzony i wydany syjonistom na pożarcie. To cud, że do tej pory go nie dopadli i że Libia wciąż się broni. I udowodnij durniowi, że ci „rebelianci” to przekupieni najemnicy – on nie wierzy! Nic dziwnego, bo przez pół dnia ma włączony TVN. Teraz widzę, jak to pudło pierze mózgi. U mnie pudło stoi przez większą część doby wyłączone, włączam je tylko po to, żeby obejrzeć coś, co naprawdę warto zobaczyć, np. „Nieuleczalnych” na RealityTV.

  Inna sprawa – to nie w porządku, że ludzkość miałaby zostać zniszczona przez psychopatów za karę za to, że psychopaci zrobili jej krzywdę niszcząc pierwotne DNA i stosując wszelkie możliwe metody ogłupiania i niewolenia. Wiem, że taka właśnie jest „mądrość” psychopaty: ukarać ofiarę za to, że „go sprowokowała” i musiał jej zrobić krzywdę. Ale wierzę, że to nie psychopaci i fałszywi bożkowie będą naszymi sędziami, lecz Stwórca i taki przekręt nie przejdzie!

 16. Astromario, świetny tekst. Mnie najbardziej rozwaliło to stwierdzenie „wóz przed koniem”. Ile razy tłuamczę, że wiedza o odporności kuleje i szczepienia nie mają nic wspólnego z nabywaniem odporności dzięki przeciwciałom to trafiam na ściane, a tu jedno stwierdzenie, które zawiera w sobie wszystko. Coraz częściej Twoje posty linkuję, by dotarły szerzej, szczególnie do moich zaprzyjaźnionych mam-blogerek, i na szczęście jest już efekt :-). A moje dziecię skończyło 13 miesięcy, nie chodzi, nawet nie raczkuje, dokładnie widzę w domu w tym małym człowieczku spustoszenie jakiego dokonały szczepienia na moim dziecku. A niedawno w telewizorni zapowiadali wprowadzenie kolejnych szczepień…
  Pozdrawiam bardzo serdecznie

 17. @ Mama-36: twoją historię powinni poznać wszyscy. Jeśli się zgodzisz, umieszczę ją na moim blogu. Jeśli piszesz u mnie komentarz podawaj adres swojego bloga, żeby ludzie mogli tam trafić.

  To po prostu straszne, co władze robią ludziom. To jest nieludzki system, w którym medycyna zabija, media kłamią, a organizacje pokojowe zrzucają bomby na bezbronne narody. Ludzie ufają swoim rządom i mediom, a przede wszystkim ufają lekarzom i jak na tym wychodzą? Kto normalny uwierzy, że żyjemy w takim piekle? Jak się ludziom próbuje pokazać prawdę to nie wierzą. Ale czy to świadczy, że oni są wariatami? Nie, to są właśnie zupełnie normalni ludzie, którym się w głowie takie draństwo nie mieści. Dlatego powinni poznać opowieść z pierwszej ręki, od ludzi, którzy za swoją normalną i naturalną ufność zapłacili tak wysoką cenę. Z czasem ta prawda stanie się oczywista i zostanie podana nawet w mediach głównego nurtu, ale zanim to się stanie będą kolejne, liczne ofiary. Ktoś za swoje przebudzenie z iluzji zapłaci straszną cenę.

 18. *Ale wierzę, że to nie psychopaci i fałszywi bożkowie będą naszymi sędziami, lecz Stwórca i taki przekręt nie przejdzie!*

  ——————————-
  I bedzie wlasnie tak jak mowisz A.M.

  I ma to nazwe———————-Ewolucja

 19. Mity to były Greckie, Rzymskie itd.
  A to są po prostu kłamstwa. Bez kłamstwa szczepionki nie mają prawa istnieć.

 20. @ zerrkos: mity są również „opowieści dziwnej treści” i inne „urban legends” krążące w społeczeństwie. Owszem, to są kłamstwa, ale ubrane w mitologiczną szatę i udające świętą prawdę.

 21. Świetny wywiad z autorką książki Mafia medyczna.!
  Jak to działa!

Nie mam żadnego wpływu na to, że komentarze stałych bywalców bloga lądują w moderacji! Proszę się nie awanturować w tej sprawie - patrz: strona "Komentowanie bloga" (na górze). Wolną dyskusję prowadzimy w Hyde Parku, a o zdrowiu w Zdrowotnym Hyde Parku.

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.