Wspólne stanowisko naukowców ws ustawy o GMO

Szanowni Państwo,

W imieniu niżej podpisanych, przesyłam stanowisko naukowców w sprawie projektu ustawy o GMO i wysłuchania publicznego w Sejmie RP. Jest to również apel środowiska naukowego do mediów, o rzetelne i wszechstronne informowanie społeczeństwa o potencjalnych skutkach dopuszczenia przez polskie ustawodawstwo upraw roślin transgenicznych. Decyzja ta może bowiem mieć długofalowe niekorzystne skutki dla środowiska przyrodniczego, dla zdrowia ludzkiego i dla polskiego tradycyjnego rolnictwa, które daje utrzymanie milionom obywateli.

Z poważaniem,

Katarzyna Lisowska, doc. dr hab

——————————————————

List: Wspólne stanowisko naukowców w sprawie wysłuchania publicznego

Naukowcy apelują o wzięcie pod uwagę krytycznych opinii wyrażonych w Sejmie podczas wysłuchania publicznego w dniu 9.02.2010 i o rzetelne informowanie społeczeństwa o potencjalnych zagrożeniach ze strony genetycznie zmodyfikowanych organizmów uwolnionych do środowiska i dodawanych do żywności. Debata publiczna na ten temat nie może być zdominowana przez interesy branżowe przedstawicieli agrobiznesu.

Warszawa, 2010-02-10

———————————————-

Szanowni Panowie

Marek Sawicki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Andrzej Kraszewski, Minister Środowiska

Leszek Korzeniowski, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP

Marek Kuchciński, Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Sejmu RP

Szanowni Panowie!

W dniu 9 lutego odbyło się w Sejmie publiczne wysłuchanie rządowego projektu ustawy Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Zabrali głos liczni przedstawiciele środowiska naukowego, specjaliści w zakresie żywienia, ochrony środowiska, biologii molekularnej, weterynarii, ekonomii i innych dziedzin. Przedstawiono także stanowisko Komitet Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk.

Wszyscy naukowcy zabierający głos podczas wysłuchania publicznego prezentowali bardzo krytyczne stanowisko w odniesieniu do możliwości uwalniania GM organizmów do środowiska, na co zezwala projekt nowej ustawy. Podkreślano, że obecny stan wiedzy naukowej w żadnym wypadku nie daje pewności, że żywność GM jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów, a GM rośliny nie są obojętne dla środowiska.

Podnoszono także problemy ekonomiczne, jakie proponowane zmiany ustawowe spowodują na polskiej wsi: nieuniknione zanieczyszczenie upraw tradycyjnych domieszką GMO, utrata certyfikatów przez producentów żywności ekologicznej i GMO-free, utrata rynków zbytu, a także przerzucenie kosztów dodatkowych testów na rolników, przerzucenie trudu tworzenia i utrzymania stref wolnych od GMO na rolników. W przeświadczeniu naukowców zabierających głos podczas wysłuchania publicznego, dopuszczenie do legalizacji upraw GMO jest wbrew interesowi naszego Kraju i stanowi bardzo poważne zagrożenie dla rolnictwa o tradycyjnej strukturze typowej dla polskiej wsi – rolnictwa, które daje utrzymanie i godne życie milionom Polaków.\

Warto także pamiętać, że podobnie negatywne stanowisko, w którym wskazano wiele potencjalnych zagrożeń i fakt braku dostatecznych badań naukowych, wyraził Komitet Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, który zaleca wprowadzenie 15-letniego moratorium na uprawy GMO w Polsce i rygorystyczne przestrzeganie zapisów obowiązującej ustawy, a nie liberalizację prawa w zakresie uwalniania GMO do środowiska.

Niestety, do mediów przedostał się zupełnie inny obraz sytuacji – przekaz dotyczący wysłuchania publicznego został zdominowany przez przedstawicieli agrobiznesu, którzy od dawna jawnie lobbują na rzecz ponadnarodowych koncernów agro-biotechnologicznych. Koncerny te zaś dążą do otwarcia polskiego blisko 40-milionowego rynku konsumenckiego na GM żywność oraz polskiego rolnictwa – na uprawy transgeniczne, aby móc bez przeszkód realizować swoje interesy.

Apelujemy i przestrzegamy – w obecnej dobie rzeczywisty postęp i nowoczesność to nie otwieranie naszych pól na obarczone dużym ryzykiem i posiadające wciąż znamiona eksperymentu technologie, z których stopniowo wycofuje się wiele innych krajów. Dziś prawdziwa innowacyjność to wysiłek na rzecz rekonstrukcji bioróżnorodności gleb, naturalnych metod ochrony roślin, produkcji żywności wysokiej jakości oraz społecznej gospodarki rolnej. Te wartości są i będą coraz bardziej poszukiwane przez wysoko rozwinięte społeczeństwa europejskie. Polska może i powinna te wartości oferować, zapewniając w ten sposób wielofunkcyjny rozwój polskich obszarów wiejskich i wzrost dochodów ludności zamieszkującej te obszary.

Niezależnie od krytycznej opinii nt. projektu ustawy, opowiadamy się za wprowadzeniem przez Rząd RP, wzorem innych państw UE, całkowitego zakazu upraw kukurydzy MON810, do czasu bezspornego udowodnienia braku zagrożeń dla zdrowia i środowiska.

Z poważaniem,

Prof. dr hab. Anna Stachurska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska, SGGW – kierownik Zakładu Żywności Ekologicznej Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Prof. dr hab. Tadeusz Żarski – kierownik Katedry Biologii Środowiska Zwierząt w Zakładzie Higieny Zwierząt i Środowiska SGGW

Prof. dr hab. Jan Narkiewicz-Jodko, prof. dr nauk rolniczych, dr hab. nauk przyrodniczych

Prof. dr hab. Mieczysław Chorąży, onkolog, Instytut Onkologii w Gliwicach

Prof. zw. dr hab. inż. Magdalena Jaworska, Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Prof. dr hab. Henryk Skolimowski, twórca nowej dziedziny jaką jest ekofilozofia

Prof. zw. dr hab. Ludwik Tomiałojć, wykładowca podstaw ochrony przyrody i zasady rozwoju zrównoważonego, Uniwersytet Wrocławski

Prof. zw. dr hab. inż. Tomasz Winnicki, członek Europejskiej Akademii Wiedzy i Sztuki

Doc. dr hab. Katarzyna Lisowska, biolog molekularny, pracownik Działu Badawczego Instytutu Onkologii w Gliwicach

Dr hab. Piotr Skubała, Profesor Uniwersytetu Śląskiego, Katedra Ekologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Prof. dr hab. h.c. Ewald Sasimowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Wiąckowski, specjalista ochrony środowiska i ekologii

Dr Anita Ganowicz-Bączyk, niezależny etyk środowiskowy

Dr inż. Marek Kubara, Ekoprodukt

Dr inż. Janusz Andrzej Korbel, Towarzystwo Ochrony Krajobrazu

Dr inż. Roman Śniady, niezależny ekspert w dziedzinie rolnictwa ekologicznego

Dr Zbigniew Hałat, lekarz medycyny, specjalista epidemiolog, Medyczne Centrum Konsumenta

Dr Jacek J. Nowak, wykładowca zarządzania zrównoważonym rozwojem w Szkole Wyższej im. B. Jańskiego w Warszawie (Wydział Zarządzania)

Katarzyna Lisowska

26 komentarzy do “Wspólne stanowisko naukowców ws ustawy o GMO

 1. Pisałam o tym na mikroblogach i Facebooku, gdzie umieściłam taki komentarz:

  Nie kijem go, to pałką. Jeśli będziemy rozwijać energetykę opartą na węglu, to zaduszą nad podatkiem węglowym, a jeśli atomową, to wkrótce utoniemy w odpadach radioaktywnych. Tak właśnie wygląda polityka ekologiczna Unii (a może raczej NWO).

  Zamieniamy niegroźne CO2 na odpady radioaktywne, a trochę grzejące żarówki na pełne trującej rtęci świetlówki. I mamy uwierzyć, że to jest ekologiczne i że nas uratuje przed katastrofą.

  Jeśli stłuczesz żarówkę, to ją zmieciesz i wyrzucisz, a po stłuczeniu świetlówki trzeba wietrzyć pomieszczenie przez pół godziny i umyć dywan mokrą szmatą (ciekawe, jak utylizować samą tę szmatę – wyrzucić do kosza i skazić wysypisko?). Jeśli na dworze będzie -20 st. jak tej zimy, to jest to faktycznie wielka oszczędność energii.

  Coraz częściej mam ochotę kupić na bazarze Kałasznikowa…

 2. PS. Wiadomości na pierwszej stronie zawsze są krótko, bo trafiają tam najnowsze doniesienia. Starsze spadają na dół, aż znikają w archiwum. Na tym blogu też 😉

 3. No tak, wiadomości spadają, bo stale coś się dzieje, ale dzisiaj info o jakiejś zasztyletowanej dziewczynie wisiało pół dnia, a to o odpadach przemknęło szybko. Tak jest zawsze, bo gawiedź ma się podniecać drobnymi zbrodniami, a nie męczyć umysł rozważaniami, co będzie, gdy staniemy się składowiskiem odpadów radioaktywnych.

 4. @ Astromaria

  4
  nie wiem skąd się to wzięło?
  ja tego nie pisałem
  jeśli to możliwe to proszę o wykasowanie posta [ tego również ponieważ nic nie wnosi do dyskusji ]

 5. @ Zee: takie coś pojawia się, kiedy ktoś doda link do mojego tekstu gdziekolwiek w sieci, np. tu: http://flaker.pl/f/3842842

  Jeśli to nie twoje, to są 2 możliwości: albo ktoś podszywa się pod ciebie, albo jakiś nawiedzony wielbiciel założył ci konto na flackerze. Może zrobił to z życzliwości, a może nie, ale o ile wiem, możesz to zablokować. Zobacz też to: http://flaker.pl/Cyberius

 6. Podziękowania dla naukowców, ale szczególne podziękowania dla Pani Jadwigi Łopaty, dzięki której wszyscy Polacy już wiedzą o tym zagrożeniu.
  To wspaniałe: po jednej stronie kobieta, a po drugiej olbrzymie firmy jak Monsato czy Bayer i mimo wszystko w Polsce jeszcze się bronimy się przed GMO.

  Dziękuję Pani Jadwigo.

 7. Jadwiga Łopata jest wielka, ale bez wsparcia naukowców nic by nie zdziałała. Po pierwsze: baba, po drugie: ze wsi, po trzecie: „przeciwniczka GMO”, czyli „nawiedzona” i „bojąca się naukowego postępu”. Kiedy uczeni przyłączyli się do sprawy PAP zrobiła z nich grupę ciemnych „wrogów GMO” i „zielonych”, a GW z przesłuchania w sejmie zrobiła „happening pod sejmem”. Takie mamy media i tak się ludziom robi wodę z mózgu. I niestety wielu się na to daje nabrać.

 8. Apele do decydentów uważam za stratę czasu. O traktat lizboński też były apele. I co one dały? Przy czym nie podejrzewam, że wszyscy politycy i decydenci są świadomymi sabotażystami. Najczęściej robią to, co robią, nieświadomie. Są użytecznymi idiotami.

  GMO ma dla światowej kliki ogromne znaczenie finansowe, depopulacyjne i polityczne.

  – finansowe:
  Ichnie koncerny żywnościowe produkują szkodliwą żywność (powolnie działającą truciznę) i jeszcze każą sobie za to płacić. Ponadto zwiększona chorowitość społeczeństwa nakręca dochody koncernów farmaceutycznych – też ichnich!
  Drastycznie obniży się wiek życia emerytów – odciąży to kasy emerytalne.

  – depopulacyjne:
  Znacznie nasilą się choroby, nie tylko „cywilizacyjne”. Także zakaźne. Skróci się długość życia niewolników i znacznie zwiększy się ich śmiertelność.

  – polityczne:
  Sposób odżywiania się ma decydujące znaczenie na biochemiczne funkcjonowanie mózgu. Komórki mózgowe potrzebują substancji do regeneracji i prawidłowego funkcjonowania. Pozbawiony ich mózg nie jest w stanie prawidłowo funkcjonować. I o to właśnie chodzi! Ludziom z patologicznym funkcjonowaniem mózgu można wmówić dosłownie wszystko, można nimi dowolnie manipulować.

 9. Należałoby w tym miejscu jeszcze zaznaczyć, że żywność genetycznie modyfikowana to jedynie jeden z elementów obszernego planu wyniszczania ludzkości znanego pod nazwą codex alimentarius, korzeniami sięgający III Rzeszy.

  http://www.eioba.pl/a90764/kodeks_zywnosciowy_codex_alimentarius_a_faszyzm
  http://www.eioba.pl/a90520/codex_alimentarius_kodeks_zywnosciowy_samobojstwo_zachodniego_swiata

  Zioła zabronione, lub na receptę. To samo z czosnkiem…
  Co ci zbrodniarze jeszcze wymyślą?

 10. Tylko popierać takie działania przeciwko GMO, bo to nieszczęście prowadzące do głodu i kolosalnych zysków korporacji Monsanto.

 11. NAŁUUUUKA.

  Reuben? Jaki Reuben. Mały drobny oszust, który wyjątkowo głupio wpadł. W każdym środowisku będą oszuści wiec wśród nałukowców także . Wesoło robi siędalej. Fanelli badał anoniomwymi ankietami nałukowców – 2% przyznało się do fałszowania danych, 33% do „other questionable” takich jak ignorowanie wyników nie pod tezę ( różnicy od fałszowania wielkiej nie ma). 14% zna kogos kto fałszyje, 72% kogoś kto stosuje „other questioable” praktyki. I NIKT O TYM NIE KRZYCZY NIE MÓWI Te 14% zapewne zawiera się w tych 72% więc dodać nei można ale i tak wychodzi na to ze 3/4 NAŁUUUUKOWCÓW jest w wielkiej zmowie milczenia Takiej zmowy już nikt nie musi organiczować kto się wyłamie tego sami zniszczą.

  http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0005738

  Chyba Reich albo Park pisze że jeśli chcesz być whistleblowerem w nauce to zacznij od odłożnenia kasy na resztę życia bo już nie dostanie sz ani jednej pracy ,nie opublikujesz ani jednego artykułu jak się odważysz nasrać we wspólne gniazdo NAŁUUUUKI i ujawnić czyhjeś oszustwa.

  nie ma co się Łudzić że uratują nas uczciwi naukowcy. Oni są ale jeśli nie są zastraszeni przez swoich „kolegów” a po prosut nieświadomi tego co się dzieej i swoje badania starają się prowadizć uczciwie to i tak się powołują na prace innych które już tak uczciwie pisane nie są Więc nawet najuczcciwszy naukowiec i tak jest zmuszony do powtarzania oszustw innych

  Dopiero naukowiec na sam koniec swojej kariery może coś probować zrobić stąd badnia prof. Montagniera potwiredzające działanie homeopatii i z naszego podwórka prof. Majewska która się nie boi mówic o szkodoliwości szczepionek. Tych wielkich Naukowców łączy jedno: ich pozycja jest już nie do podważenia i nie da się im znidzszyczć kariery bo już ją właściwie zakończyli. więc się nie boją. Ale i tak mają probelmy z drukowaniem swouch prac, popatrzcie gdzie teraz drukuje Montagier chociażby a gdzie drukował wcześniej.

 12. Tak, drogie owieczki, wierzcie nałce i nałkowcom, bo oni wszystko weryfikują nałkowo, więc nie kłamią.

  Wygląda na to, że żyjemy w takich czasach, w których od stopnia naszej świadomości, wiedzy i mądrości zależy nasze przetrwanie, zarówno jednostek jak i ludzkości jako takiej. Ktoś, kto się nie ocknie z lunatycznego snu już wkrótce obudzi się z ręką w nocniku, ale wtedy może być za późno. Jednak pretensję może mieć tylko do siebie, bo przecież był (jest!) internet i każdy mógł tam znaleźć informacje co się dzieje. Jeśli nie znalazł, to znaczy, że nie szukał.

 13. „Jeśli nie znalazł, to znaczy, że nie szukał.”

  Tak ale tu sę pojawia pytanie w co wierzyć a w co nie .W Internecie są wiarygodne stron jak centrum dr Ratha indymedia, globalna świadomość czy last not least Pani Blog ale straszyu też ten cały ttdkn i strony „scepów” . A co ze stronami które jakwnie się nie deklarują? Wpisałem w google polska „Homeopatia” i pierwszy wynik to paskudne kłamstwa na Wikipedi a drugi jeszcze paskudniejszy artykuł twierdzący że homeopatia to oszustwo . Interntet jest dobrym źródłęm informacji dla kogoś kto już wi jak wygląda prawda przynajmniej z grubsza

 14. Kiedyś straszliwie się denerwowałam tymi kłamstwami, ale teraz już podchodzę do tego spokojnie. Naprawdę wielu ludzi już się zorientowało, jak są okłamywani. W blogu z oszczerczym tekstem o homeopatii były wyłącznie komentarze przeciwne tezom autora. Kto go gorąco popiera? Wyszło na to, że sami swoi czyli ttdkn, czego autor zresztą nie ukrywa – na pytanie komentatora kto głosi takie „prawdy” o homeopatii facet wymienia swoich kumpli z tego tagu. Dość żałosne, czyż nie?

 15. Dziś otwierając w pracy skrzynkę mailową zobaczyłam w newsletterze inforu info o zmianach w prawie dotyczącym bezpieczeństwa zdrowia i żywienia. Ponieważ sprawą codexu interesuję się od dawna, sama też uczestniczyłam w różnych akcjach mailingowych oraz podpisałam petycję przeciw, stosuję homeopatię, witaminy, zioła, nie szczepię synka (starszego niestety do pewnego momentu szczepiłam), unikam antybiotyków i innej chemii, dbam o jakość pożywienia itd, weszłam na linka ( http://www.infor.pl/dziennik-ustaw,rok,2010,num,021/poz,105 ) i tam zobaczyłam:
  USTAWA
  z dnia 8 stycznia 2010 r.
  o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw1)
  Dziennik Ustaw z 8 lutego 2010 Nr 021 poz. 105
  a tam m.in.
  1) odnośnik nr 2 do tytułu ustawy otrzymuje brzmienie:
  „2) Ustawa wykonuje w zakresie swojej regulacji następujące rozporządzenia Wspólnoty Europejskiej:
  (…)
  8) rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 432);
  9) rozporządzenie (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniające dyrektywę 2001/18/WE (Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003, str. 24, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 455);
  10) rozporządzenie (WE) nr 1946/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie transgranicznego przemieszczania organizmów genetycznie zmodyfikowanych (Dz. Urz. UE L 287 z 05.11.2003, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 650);
  (…)
  27) rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. Urz. UE L 404 z 30.12.2006, str. 9, z późn. zm.);
  (…)
  29) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1981/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. ustalające szczegółowe zasady wykonania przepisów art. 32 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wspólnotowego laboratorium referencyjnego dla organizmów zmodyfikowanych genetycznie (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 99);
  (…)
  32) rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.);
  (…)
  37) rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. Urz. UE L 250 z 18.09.2008, str. 1);
  Jest w niej odniesienie do znacznie więcej rozporządzeń i dyrektyw UE, przytoczyłam tylko kilka. Są odniesienia do suplementów, żywnośći dla niemowląt, dodatków i aromatów do żywności oraz opakowań. Ponieważ siedzicie w temacie, proszę o informacje, czy nie jest to równoznaczne z wprowadzeniem formalnym codexu w Polsce?

 16. „już podchodzę do tego spokojnie. Naprawdę wielu ludzi już się zorientowało, jak są okłamywani. W blogu z oszczerczym tekstem o homeopatii były wyłącznie komentarze przeciwne ”

  To na pewno dobrze ale jak na to popatrzeć to Polska mimo wszystkich pozytywnychy sygnałów wciąż ma neichlubne czwarte miejsce w wyszczepialności dzieic ( zaraz za takimi potęgami jak Węgry, Słowackja i Rumunia) za to ani jednego szpitalat homeopatycznego . A wystarcyz też spojrzeć jak szybko i skutecznie pozyto się prof. Majewskiej z mediów gdy tylko przedtała być potrzebana do wspieranai decyzji min.Kopacz. Która decyzna też nie była niestety z troski o obywatelitylko z braku pieniędzyu.

 17. @ Tinemden: wiem, ale spoko, moim zdaniem nie wygrają. Napiszę o tym więcej. Jeśli chodzi o wyszczepialność dzieci i dorosłych to obawiam się (a może raczej cieszę), że po tych aferach spadnie ona drastycznie. Jeśli chodzi o szczepienia przeciwko grypie sezonowej Polacy wykazują brak zainteresowania. Od zawsze.

 18. Latem ubiegłego roku minister Kopacz na konferencji prasowej emitowanej w telewizorni zapowiedziała, że (nie)rząd Tuska zamówił jak na razie 4 miliony szczepionek przeciwko świńskiej grypie. Minister stwierdziła, że ona osobiście też jest za zakupem szczepionek i szczepieniami (pomimo, iż przyznała ona przed kamerami, że szczepionki nie były testowane i że mogą mieć negatywne skutki uboczne!) Jednakże pani minister uważała wówczas, że lepiej i „bezpieczniej” jest szczepić się nietestowanymi szczepionkami, niż nie robić nic.
  Dopiero po nagłośnieniu w internecie szwindlu z pandemią i szczepionkami minister Kopacz nagle zmieniła zdanie (nie miała wyjścia) i zaczęła „walczyć” o nasze zdrowie! Choć parę miesięcy wcześniej nie miała nic przeciwko temu, aby robić z ludzi króliki doświadczalne, a koncernom farmaceutycznym nabijać kieszenie naszymi pieniędzmi.

 19. @Andrzej101: wydaje mi się że nie mas zracji. Szwindel był nagłaśniany od lata, wPolsce najgłosniej było w listopadzie a ona jescze chciała kupic szczepionki nie tylko od Szwedów od Węgrów też, w GRUDNIU!!Chyba jeśli komuś powinniśmy dziękoać za to że żyjemy to Rostowkskiemu a nie jej

 20. @ Tinemden: Ponieważ nie oglądam telewizorni prawie wcale, nie wiem kiedy i dlaczego Kopacz zmieniła zdanie. Napisałem jedynie, że była ona w przeszłości gorącą zwolenniczką szczepień (za nasze pieniądze).
  Być może jej zmiana frontu miała miejsce w związku z aferami stoczniową i hazardową. Widząc, że złodziejska klika aferzystów i sabotażystów gauleitera Tuska jest w opresji i licząc się z ewentualnym „nowym rozdaniem kart” na scenie politycznej, Kopacz postanowiła przedstawić się jako „walcząca” o nasze dobro i zdrowie. Aby załapać się do ewnetualnej, nowej ekipy. Dla mnie osobiście każdy z (nie)rządu Tuska jest posłusznym wykonywaczem poleceń sitwy rządzącej Polską. Także Kopacz! Nikt uczciwy i porządny nie ma szans w Polsce na ważne stanowisko w polityce. Przynajmniej w chwili obecnej.

 21. P.Kopacz tylko i wyłącznie z braku kasy odmówiła ostatecznie zakupu szczepionek, za co mimo wszystko ją chwalę, bo mogła iść w zaparte, jak RPO. Sprawdzianem dla niej może być zrewidowanie kalendarza szczepień dla niemowlaków, o co walczy prof. Majewska. Tylko wówczas zobaczymy, czy rzeczywiście p.Kopacz ma choć trochę uczciwości, by chronić najmłodszych Polaków wbrew interesom lobby farmaceutycznego.

Nie mam żadnego wpływu na to, że komentarze stałych bywalców bloga lądują w moderacji! Proszę się nie awanturować w tej sprawie - patrz: strona "Komentowanie bloga" (na górze). Wolną dyskusję prowadzimy w Hyde Parku, a o zdrowiu w Zdrowotnym Hyde Parku.

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.