Oriońska prowokacja

Oto piękny przykład oriońskiej prowokacji. Siły ciemności, okupujące naszą planetę i wykorzystujące ludzi do swoich celów przegrały już tę batalię i bezpowrotnie tracą wpływy na Ziemi. Ale zgodnie z przepowiedniami znanymi z Kalendarza Majów i z licznych innych przekazów, np. od Plejadan czy Kasjopean, podejmują ostatnie próby zastraszenia ludzkości i siania niepokojów. Jedną z takich cynicznych prowokacji jest książka „Proroctwo Oriona na 2012 rok”, próbująca wywołać na naszej planecie niekontrolowaną panikę i chaos. Jak jednak widać ludzkość wykazuje wiele rozsądku, nie dając się wciągnąć w te prymitywne gierki.

Kolejnym przykładem jest ten tekst, w którym rzekomy Iluminat głosem nienawiści i buty przemawia do ludzi z pozycji siły, sugerując niedwuznacznie, że oriońskie siły ciemności wciąż niepodzielnie rządzą naszą planetą i że zrobią z ludzkością co tylko zechcą, dokładnie tak, jak hodowca robi co chce ze swoim bydłem.

Proszę jednak nie wpadać w panikę i zapoznać się z powyższymi linkami. Te wszystkie przerażające proroctwa z całą pewnością już się nie sprawdzą. Wprawdzie czekają nas różne wstrząsy i zamachy terrorystyczne, jednak nie na taką skalę, jak zapowiadane. Obecnie świat oczyszcza się ze zła, które władało naszą planetą przez 300 000 lat, a to musi wywołać duże zawirowania. Można powiedzieć, że Wielki Babilon wali się na naszych oczach w gruzy, pociągając za sobą fortuny i bastiony władzy swoich sługusów. Nie powinno nas to jednak przerażać, lecz cieszyć.

Wzrusza mnie troska Iluminata o ludzkość: rzekomo kończąca się ropa, przeludnienie, zmiany klimatyczne i inne plagi. Ale przecież są oni, Iluminaci, i oni nas uratują.

Jak?

Drastycznie redukując ilość mieszkańców Ziemi: trując nas pozbawioną wartości odżywczych, napromieniowaną i zmodyfikowaną genetycznie żywnością, fluorem dodawanym do wody, aspartamem, opryskami chemicznymi (chemtrails), AIDS, „racjonalistyczną” (czytaj: chemiczną) medycyną, zakazem używania ziół i witamin, bronią genetyczną i innymi, błogosławionymi wynalazkami nowoczesnej nauki.

Jedno w tym wszystkim jest prawdą: rzeczywiście takie są zamiary okupantów naszej planety i rzeczywiście wymienieni tu z nazwiska prezydenci USA współpracują z tymi istotami robiąc to wszystko, co tu zostało opowiedziane. A ludzie, dokładnie tak samo jak owce, nie chcą w to uwierzyć, więc jeśli będą dalej żyć w nieświadomości i bierności, skończą jak zwierzęta: w rzeźni.

Przewrotność polega na tym, że chcą nas ukarać za to, że jesteśmy takim „nieudanym” dziełem boga. Problem w tym, że tym „bogiem”, a raczej demiurgiem, który doprowadził ludzkość do tego upadku są oni sami. I to oni zasługują na surową karę. I nie wątpię, że w końcu zostanie im ona wymierzona.

Cały ten wywiad brzmi jak ponura fantazja z filmu sf. Ale np. przekazy Kasjopean, niestety, ją potwierdzają.

A oto cały ten tekst wraz ze wstępem, znaleziony na stronie Nautilus:

Ludzie obsesyjnie wierzący w teorię spiskową dziejów wymieniają jednym tchem kilka tajnych organizacji, które trzymają na świecie „władzę”. Wśród nich poczesne miejsce zajmują „Iluminaci”, czyli „oświeceni”. Przedstawiamy fragment rozmowy z jednym z nich.

Od czasu do czasu na naszej poczcie pojawiają się informacje lub przedruki dotyczące właśnie tej tematyki, choć rzadko je drukujemy. Ponieważ dawno u nas o tym nie było – oto jeden z najbardziej „efektownych tekstów”, który pochodzi z książki Jana van Helsinga. Czy jest to prawda? Nie wnikajmy w to – tego nie wie nikt. Nic jednak nie szkodzi zapoznać się także z takimi tekstami.

Redakcja NAUTILUS

Rozmowa Jan Vana Helsinga z iluminatem w 2003 roku (fragment z książki) :

Osobista rozmowa z pewnym amerykańskim iluminatem, odbyta jesienią 2003 roku, przekonała mnie o tym, ze największym problemem dla owych ludzi jest przeludnienie. Według mojego rozmówcy, Global 200 Raport sprawił, że w końcu uświadomiono sobie, iż w końcu miarka się przebierze. Stwierdził on, że w roku 2012 ostatni wielki obszar wydobycia ropy naftowej w Arabii Saudyjskiej osiągnie swój peak ( peak = szczyt ) i najpóźniej wtedy zrodzi się nowy globalny problem.

Od siebie wyjaśniam, że każdy obszar wydobycia ropy ma swój peak – punkt kulminacyjny, czyli czas największych zysków. Na początku są tylko koszta: instaluje się wieże wiertnicze, prowadzi wiercenia. Jeżeli wytryśnie ropa to prędzej czy później koszta się amortyzują i można osiągać zyski. Jest to możliwe, dopóki nie zakończy się eksploatacji w przybliżeniu dwóch trzecich zasobów ropy. Od tej pory pojawia się w ropie coraz więcej zanieczyszczeń (osad, muł…), wymaga więc ona oczyszczenia, przefiltrowania, z czym wiążą się nowe koszta. Czas największych zysków określa się jako peak, ponieważ później krzywa zysków spada z powodu kosztów filtrowania. Pole naftowe, które osiągnie punkt kulminacyjny jako ostatnie, znajduje się, jak stwierdził tamten iluminat ,w Arabii Saudyjskiej,a kulminacja ta nastąpi w roku 2012 .

W 2012 roku może więc pojawić się problem, od tego czasu bowiem wszelkie produkty naftowe będą drożeć – i nigdy już nie stanieją.

Gdy zwróciłem uwagę, że problem mogłaby rozwiązać „wolna energia”, padła odpowiedź, że to tylko mydlenie oczu, bo zaledwie 20 – 30 % wydobywanej ropy naftowej znajduje zastosowanie w środkach transportu i instalacjach grzewczych; mowa tu o samochodach osobowych i ciężarowych, pociągach, piecach opalanych ropą….

Mój rozmówca wyjaśnił ,że bez przetwarzania ropy nie powstałoby właściwie nic – dotyczy to wszelkich farb, obojętnie, czy przydatnych do produkcji odzieży, do malowania ścian, czy do zamalowywania papieru. Dotyczy to także wszelkich tworzyw sztucznych, komputerów, wyposażenia wnętrz w naszych domach, samochodów , zabawek, tekstyliów, obuwia, aparatów fotograficznych …. Po prostu wszystkiego. i wszystko to musiałoby podrożeć.

Ale samo to nie stanowi jeszcze głównego problemu, co gorsza, do roku 2012 nastąpi ogromny przyrost ludności świata. Z jednej strony, wszystko podrożeje, z drugiej zaś będzie coraz więcej ludzi, a coraz mniej wolnych miejsc pracy. Należało uniknąć takiej sytuacji. Dlatego też już w latach osiemdziesiątych niektóre rządy, zwłaszcza państw afrykańskich i tych w których dominuje islam, zostały ponaglone, żeby „ uporały się z problemem przyrostu obywateli. Ale nie zdołały wyeliminować tego problemu. Załatwimy to więc sami. Dysponujemy tzw bronią etniczną, która reaguje na cechy genetyczne, pozwala nam więc dziesiątkować tylko pewną częśc ludzkośći, czyli rasy.

W oczach iluminatów „darmozjadami” są na przykład ludy Afryki, bo niczego nie produkują,a tylko by brały, nastawiają się więc na konsumpcje i – co więcej – „rozmnażają się ci ludzie jak króliki ( takimi słowami posłużył się ów iluminat).

Jego zdaniem, na całym świecie masy są jak zwierzęta i tak też się zachowują. Ludzi trzeba uważać za bydło i odpowiednio traktować. „A co robi się z bydłem? – jest ono znakowane!! „ I dlatego wprowadza się implanty elektroniczne pod ludzką skórę – tak brzmiała jego argumentacja.

Jakkolwiek ją ocenimy, trzeba powiedzieć o jeszcze jednym czynniku w tej erze, a mianowicie mianowicie przemożnym wpływie inteligentnych istot spoza naszego Układu Słonecznego, które nie pozostawiają ziemskim iluminatom żadnego wyboru. Czy przypominacie sobie istoty pozyskujące tutaj coś, czego im pilnie potrzeba ?

Gdyby przeciętny obywatel wiedział, co naprawdę dzieje się tutaj, na naszej planecie, to pewno potrafiłby na wszystko spojrzeć inaczej. Dlatego właśnie iluminaci starają się powoli uświadamiać masom realia poprzez produkowanie w Hollywood filmy fantastycznonaukowe.

Wyniknęło to jednoznacznie podczas mojego dialogu z owym iluminatem. Wprawdzie nie nagrałem tej rozmowy,ale po spotkaniu zrobiem notatki, które chciałbym teraz zacytować:

„Panie Holey, przecież pan widzi, że właściwie mamy już ten nowy ład. George Bush senior proklamował go oficjalnie w 1990 roku. Cały świat dowiedział się o tym z telewizji Teraz nie jest to już żadną tajemnicą . Ale już wcześniej wszelkie drogi prowadzące do nowego ładu były utorowane, istniały też ustawy, które go zapowiadały. Nowy ład świata nastanie, zresztą innego wyjścia nie ma. Sam pan pisał w swoich książkach – wszyscy je znamy – o obcych cywilizacjach, które pojawiły się i nadal pojawiają na naszej planecie. A my sprzysięgliśmy się z nimi. Za coś, czego tamci przybysze potrzebowali z naszej planety, otrzymywaliśmy technologie. A ludzie się dziwią, że w latach pięćdziesiątych rozpoczęła się rewolucja w technice… Ale tego nie można ludziom powiedzieć – jeszcze nie można. Z kim te bardzo inteligentne istoty, które nas odwiedzają, miałyby tutaj rozmawiać i pertraktować? Z arabskim szejkiem, szejkiem może z buddyjskim mnichem, raczej bujającym w obłokach niż chodzącym po ziemi ? Z anatolijskim Turkiem, Meksykaninem z getta w Mexico City, sycylijskim Włochem czy może alpejskim góralem ? Oni nie są reprezentantami naszego świata. Już w latach pięćdziesiątych zasiadali w naszych gremiach przedstawiciele innych światów i trafili nawet do Pentagonu, i wszędzie udzielali nam poparcia, gdy wyrażaliśmy chęć przyśpieszenia działań na rzecz utworzenia rządu globalnego przy pomocy ONZ. Środki, jakie stosujemy, żeby osiągnąć ten cel, nie zawsze są chwalebne. Każdego, kto będzie stawiać opór, zniszczymy. Przyszłością rodzaju ludzkiego jest kosmos. Współpraca z jego mieszkańcami będzie możliwa dopiero wtedy, gdy staniemy się jednym światem. Wtedy nie powinna już wybuchnąć żadna wojna. Dlatego właśnie narzucamy światu ten rodzaj rządu globalnego, a ludzie będą musieli do niego przywyknąć. Poinformowaliśmy rządy wszystkich państw o naszych zamiarach i o tym, że są dwie możliwości – albo dobrowolne współdziałanie, albo wymuszenie. Te państwa które będą się opierać, czeka wojna. Albo rozpętamy w tych państwach rewolucje albo wykończymy ich gospodarkę. Chyba nie sądzi pan, że przybysz z Wenus zechce, by jakiś muzułmanin objaśniał mu Koran… Pojawi się wtedy jeszcze jeden problem. Przybysze z innych światów rozumieją boskość inaczej niż narody tego świata. Nie znajmą ani Mojżesza, ani Jezusa czy Buddy. Oczywiście zdążyli się dowiedzieć o ich istnieniu i respektują te religie, ale tylko o tyle, o ile sprzyjają pokojowej komunikacji Wiara izolująca tych przybyszów z obcych światów albo uznająca ich wręcz za wrogów nie może w tym świecie przetrwać. Przygotowujemy zatem ten świat do stałego kontaktu z całym kosmosem. Niejedna grupa naszych partnerów pochodzi spoza Układu Słonecznego i wyglądają te istoty inaczej niż my. Czy sądzi pan, że byłoby one skore do dyskusji z fanatykiem religijnym ? Dobrowolne odżegnanie się od fałszywych wierzeń nie nastąpi – przekonały nas o tym rozmowy z przedstawicielami różnych orientacji religijnych. Będziemy więc musieli tych ludzi zdemoralizować.”

Zmieniłem temat i wspomniałem o naszych dzieciach, po czym dodałem, że media celowo ogłupiają ludzi, utrzymują ich na niskim poziomie intelektualnym, dostarczając taniej rozrywki. Iluminat odpowiedział:

„Oczywiście. Ale ludzie mogą przecież wybierać ten czy inny kanał. My zapewanimy nie tylko pozbawiającą duchowość pornografie, ale również spektakle teatralne i koncerty. Czy sądzi pan, że obejrzałem choćby jeden taki talk-show ? To jest coś dla ludzi na najniższym poziomie umysłowym . Chcemy tę bałastre czymś zająć, żeby nie rabiła jakichś innych głupstw. Za kilka lat wszyscy ci ludzie będą mieli układy elektroniczne pod skóra i wtedy już nie narozrabiają. Czy sądzi pan, że moje dzieci i dzieci innych rodzin w naszym środowisku dostosowują się do trendów , które akceptuje większość młodych ludzi ? Bynajmniej. Nasze dzieci są zadbane i eleganckie, chodzą do elitarnych szkół , władają różnymi językami i myślą globalnie. Wychowujemy przyszłych przywódców. Wpajamy im dumę i każemy trzymać się prosto. Niech pan się przyjrzy młodzieży, pochylonej, nieumiejącej spojrzeć prosto w oczy ani nawet przyzwoicie uścisnąć ręki czy rozmawiać w zrozumiały sposób. Przyznaje: my kusimy młodych ludzi, Ale każdy z nich musi sam zdecydować, czy ulegnie pokusie, i sam za to odpowiada.

Zaprotestowałem: Tak, ale pewną rolę odgrywają też wasze programy telewizyjne, a oprócz tego kłamstwa i zafałszowania historii, którymi ludzie są dziś atakowani – przez wasze środki masowego przekazu….

To nie tak, mój młody przyjacielu. Czyż pan sam nie dotarł do prawdy? Czyż nie otrzymał pan wszystkich książek i innych tekstów , których pan poszukiwał? I czy nie znalazł pan w nich potwierdzenia tego, co pan przeczytał albo może przezył wcześnie ? Czyżby nie odkrył pan samodzielnie niejednej tajemnicy tego świata ? Kto szuka ten znajduje! Ale większość ludzi wcale nie chce szukać. Dlatego właśnie nie traktujemy ich inaczej niż zwierzęta, bo te również niczego innego nie szukają. Czy to jasne ? Kto nie korzysta ze swego rozumu i nie walczy o wolność osobistą, ten nie odczuwa jej braku . Wiedza jest przecież dostępna! Jest wszędzie. Ale kto tego nie chce dostrzegać, ten widzieć nie będzie. Pan przecież wie, że my się nie ukrywamy, Właściwie nigdy się nie ukrywaliśmy. Nasza symbolika jest widoczna na znakach firmowych i emblematach, za pośrednictwem artykułów prasowych i telewizji mówimy ludziom, że dążymy do stworzenia państwa nadzorującego, nadzorującego oni się nie sprzeciwiają. Zgoda, przyznaję, że długo usypialiśmy ich czujność. Ale mimo wszystko – teoretycznie mogli coś zmienić. My jednak nie możemy pozwolić, by coś nam przeszkodziło, to jest niedopuszczalne. Nie pozwolimy też na to żeby pan nam przeszkodził panie Holey. Potrafię zrozumieć o co panu chodzi. W pewnej mierze jest to nawet uzasadnione – z pańskiego punktu widzenia. Ale czy pan potrafi zmienić nasz sposób myślenia ?

Pan sam dojrzał tylko wierzchołek góry lodowej – albo może trochę więcej. A ja wiem o takich rzeczach, które gdyby je pan poznał, skłoniłyby pana pewno do zmiany sposobu myślenia o nowym ładzie świata. Tak samo jak w filmie Matrix. Istnieją masy – ponad 95% ludzi – niemające o niczym, w ogóle o niczym pojęcia. Oprócz nich jest 5% – albo może nawet nie tyle- takich, którzy czują się ludźmi z przyszłości, zmuszonymi do życia w świecie anachronicznym. Panie Holey , my dysponujemy taką technologią, która już dziś jest na tym poziomie, który uświadamiamy ludziom poprzez hollywoodzkie filmy z gatunku scence-ficton. Odwrotu nie ma. Być może kiedyś stanie pan po mojej stronie i przyzna mi rację.

Zapytałem: pozbawicie świata gotówki. Kiedy to nastąpi?

Zależy to od wpływu, jaki wywrą pewne inne czynniki. Będą kolejne zamachy terrorystyczne, bo dzięki nim udaje nam się zastraszyć masy. Ludzie na całym świecie będą nas prosić o to, żebyśmy uczynili świat bezpieczniejszym dla nich, a my uczynimy go takim, stosując naszą – istniejącą od dawna – technologię. Gotówka zniknie, ale odbędzie się to równocześnie z czymś, o czym niestety nie mogę panu nic powiedzieć. Gdybym to ujawnił nie mógłbym pana wypuścić dzisiaj do domu. Oczywiście nie pozostawimy też państwom arabskim ostatnich pól naftowych aż do roku 2012…

A jak przedstawia się sprawa wolnej energii ?

Ach tak, ta energia się pojawi. Sami wykorzystujemy ją od kilkudziesięciu lat – zwłaszcza w naszych instalacjach podziemnych. Jeden z jej rodzajów napędza nasze transformatory kosmiczne. Zresztą i w tym uzyskaliśmy pomoc ze strony Niemców, którzy jako pierwsi odnieśli sukces gdy zajęli się antygrawitacją. Wolna energia się pojawi, ale będzie pod nasza kontrolą…”

Tekst: Fundacja NAUTILUS
Fragment rozmowy pochodzi z książki „Ręce precz od tej książki”, której autorem jest Jan van Helsing.
29.8.2005

Dopisane nieco później…
Linki: Szaman Zulu Credo Mutwa,
cykl wywiadów z Credo Mutwą po polsku (Wolne media)
oraz po angielsku: Great Zulu Shaman and Elder CREDO MUTWA.
Link do strony David’a Icke.

(Opublikowane na starym blogu 2005-08-30 11:38:19)

2 komentarze do “Oriońska prowokacja

 1. Komentarze przeniesione ze starego bloga:

  Stan35 2008-07-30 21:26:54 88.156.21.95

  To wszystko podawane jest dla przestraszenia ludzi na ziemi, ale to są ostatnie ,konwulsyjne, poczynania imperium zła, które od jakiegoś czasu atakuje świat całym złem do jakiego jest zdolne. Te wszystkie przepowiednie ,publikowane w prasie, maja znieczulić ludzi na zło, które sie pleni na naszych oczach we wszystkich dziedzinach i myślę,że coraz mniej działa na ludzi i coraz bardziej ludzie rozumieja,że to tylko dla przestrachu. Ten kto sieje wiatr , zbiera burzę i to na co zasłuzył otrzyma podwójnie.

  Nikt ważny mailaniepodam@onet.pl 2007-05-12 23:55:46 83.28.156.92

  Nie ma sensu sie zagłębiać w przepowiednie i inne mocące mózg bzdety l.Jesli ludzie sa naiwni i głupi oraz na tyle płytcy ze wystarczaja im papierosy alkohole czy jak to ma miejsce w niektórych krajach narkotyki to zasłużyli na niewolę.Cały czas sie obserwuje rózne zdażenia które przybliżają nas do Novus Ordus….JA sie zniewolic niedam na pewno nie całkowicie ale jesli zajdziepotrzeba to bede bronił tego co mam

  Grażyna efi5@o2.pl 2007-01-03 21:31:30 87.105.64.161

  Witam serdecznie .Czytałam tekst z „otwartą buzią”i bardzo się cieszę , że mogę łyknąć ciekawości na miarę moich zainteresowań .Gatuluję i cieszę się już na następne artykuły.Pozdrawiam Grażyna.

  Janek 2006-08-03 17:15:28 217.173.184.61

  No więc tak, są dwa wyjaśnienia tej sytuacji: 1. To wszystko jakaś bajka i część większego spisku 2. Ten człowiek, który odpowiadał na pytania to jakiś antychyst. Nie wiem sam co myśleć. I widzsz, jak tu Bóg maiłby nie ukarać świata, który biednych ludzi uznaje za bydło, odrzuca całkowicie Jezusa i inne wiary, liczy się dla niego tylko pieniądz i kariera. Podobono napisane jest w Biblii: Pan mówi: ZESTA JEST MOJA. Zostawmy wszystko w ręcach Ojca. Czeakjmy rozwoju sytuacji i trwajmy w wierze. Ona tylko może nas uchronić od sztańskich sztuczek.

  astromaria 2005-08-30 14:33:23 82.160.115.154

  O, dzięki ci za te linki 🙂

  moria 2005-08-30 12:02:01 212.2.100.13

  Artykuł przeczytałam dzis rano. Van Helsing był pogromcą wampirów z ksiazki Barma Stokera:) Tylko imię zmieniono;) Bezczelne te iluminaty! Te afrykańskie „darmozjady”, o których pisza, też mają coś do powiedzenia ciekawego: http://www.rownowaga.republika.pl/Great%20Zulu%20Shaman.htm oraz po angielsku (dzis fragment wkleiłam do bloga mojego): http://www.metatech.org/credo_mutwa.html Pozdrawiam:)

 2. Przeczytałem tą rozmowę i nie wzbudza we mnie nic czego bym nie wiedział. Jestem młodym człowiekiem, ale żeby zrozumieć do czego dąży uwczesny świat nie potrzebna jest wielka inteligencja czy umysł dorosłego, dojrzałego człowieka. Świat to „parabola”, co mam na myśli? Że świat jest podzielony na ery, rozwija się powoli, a gdy osiąga swój szczyt rozwoju, zaczyna zwalniać, bo brakuje zasobów do jej dalszego rozwoju. My ludzie jesteśmy strasznie naiwnymi istotami, my nie tworzymy świata, my jesteśmy jego niewolnikami. Ludzie nie chcą o tym myśleć, bo to jest oczywiste. Ale jedynie najsilniejsi pozostaną.

Nie mam żadnego wpływu na to, że komentarze stałych bywalców bloga lądują w moderacji! Proszę się nie awanturować w tej sprawie - patrz: strona "Komentowanie bloga" (na górze). Wolną dyskusję prowadzimy w Hyde Parku, a o zdrowiu w Zdrowotnym Hyde Parku.

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.